Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Odgovornost

02.09. Seminar 26-17: Osnovna škola "Đura Filipović" Pločica, 30. i 31.08.2017.g.02.09. Seminar 26-16: Osnovna škola "Desanka Maksimović" Beograd, 28. i 29,08,2017,g,22.05. Seminar 26-15: Osnovna škola "Vuk Karadžić" Novi Sad, 20. i 21.05.2017. g.10.04. Seminar 26-14: Osnovna škola "Petar Tasić" Lešnica, 08. i 09.04.2017. g.20.03. Seminar 26-13: Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Smederevo, 18. i 19.03.2017. g.13.02. Seminar 26-12: Osnovna škola "Milivoj Petković Fećko" Platičevo06.02. Seminar 26-11: Osnovna škola "Radojka Lakić" Beograd, 04 i 05.02.2016. g.01.02. Seminar 26-10: Osnovna škola "Vladika Nikolaj Velimirović" Valjevo, 30. i 31.01.2017. g.28.12. Seminar 26-9: Osnovna škola "Draževac" iz Draževca, 24. i 25.12.2016. g.12.12. Seminar 26-7: Osnovna škola "Grabovac" u Grabovcu, 10. i 11.12.2016. g.21.11. Seminar 26-6: Osnovna škola "Dositej Obradović" Opovo, 19. i 20.11.2016. g.06.11. Seminar 26-5: Osnovna škola "Pavle Savić" Beograd, 05. i 06.11.2016. g.17.10. Seminar 26-3: Prva obrenovačka osnovna škola Obrenovac, 15. i 16.10.2016. g.04.10. Seminar 26-1: Osnovna muzička škola Grocka, 01. i 02.10.2016. g.

Seminar 26-17: Osnovna škola "Đura Filipović" Pločica, 30. i 31.08.2017.g.

Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena
1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani ..................... 3.92
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika.......... 3.92
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ...................... 3.90
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici......................... 3.88
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad... 3.88
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi.... 3.96
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada................................ 3.92
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja..............................3.96
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke. 3.96
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke.. 3.96
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 3.91)

11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga................ 0
b) od kolega........... 3
v) od ustanove u kojoj radim.... 21
g) od centra za stručno usavršavanje.....1
d) od školske uprave..................0
đ) na neki drugi način ................0

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 0
g) 40-59% ....... 0
d) 60-79% ........ 6(24.00%)
đ) 80-99% ........ 11(44.00%)
e) 100% ........... 8(32.00%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 25 (100.00%)

b) NE........... 0 (0.00%)

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Zato što na efikasan način obezbeđuje unapređivanje sopstvenog rada.
• Korisne informacije. Dinamično! Konkretno!!!
• Veoma je korisno poznavati svoja prava i mogućnosti, tj. domen odgovornosti.
• Seminar je koristan, i pohađanje će pomoći da unapredim svoj rad.
• Sjajno! Sve pohvale i veliko hvala!
• Seminar je koristan za dalјe unapređivanje obrazovno - vaspitnog rada.
• Divni ste! Nemojte se menjati.
• Sadržaji i kvalitet seminara.
• Sve pohvale!
• Super!

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)

1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Iyzyzetno pozitivna reakcija većine učesnika na način rada i primere koji su bili pripremlјeni, tako da je obezbeđeno i pozitivno mišlјenje o mogućnostima primene i ostvarivanja želјenih efekata.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA


2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan

2.1.1. Šta mi se svidelo
• Veoma lepo! Interesantan i poučan seminar
• Način izlaganja i količina konkretnih informacija.
• Jasno izlaganje, prožeto primerima koji pomažu lakšem praćenju programa.
• Način izlaganja, sadržaji, primeri iz prakse.
• Tema, mogućnost primene, konkretni primeri.
• Teme, način izlaganja.
• Teorija potkrepljena primerima iz prakse i korisnim savetima.
• Konkretni primeri i humor, kao i trajanje.
• Teme, način izlaganja, primeri iz života, atmosfera.
• Način predavanja drži pažnju, nije dosadno.
• Interesantni primeri. Nije dosadno.
• Sve!
• Tema sva četira bloka.
• Puno korisnih informacija sam čuo.
• Teme i način prezentacije.
• Sadržaj i način izlaganja!
• Konkretni primeri, jasno izlaganje, analiza situacija iz svakodnevnog života.
• Iskustveno izlaganje...
• Sve.Sve.
• Dopalo mi se sve.
• Tema, način izlaganja, atmosfera.
• Tema, način izlaganja.
• Dosta korisnih primera, koji će mi pomoći u daljem radu. Prijem novih informacija.

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• Veliki deo se svodi na regulisanje ponašanja dece kod kuće i škole i kako roditelji da reaguju.
• Nemam zamerki.
• Toga nema.

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Nastavite istim tempom!
• Veliki deo treba da se odnosi naškolske uslove
• Da bude što kraće. 
• Ne bih ništa menjao u odnosu na današnji dan.
• Sve je u redu.
• Još više istog, primeri dobre prakse.
• Sve mi se dopalo.
• Više konkretnih primera.
• Više primera.
• Da se nastavi po planu predavanja.
• Više primera...
• Malko glasnije. 
• Neka ostane sve isto
• Samo nastavite ovako.
• Još primera iz prakse.

2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)
Napomena: Ova evaluacija zbog tehničkih razloga nije realizovana.