Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Autoritet

01.09. Seminar 95-15: Osnovna škola "Veljko Vlahović" Šangaj/Novi Sad, 27. i 28.08.2018.g.01.09. Seminar 95-14: Osnovna škola "Milica Stojadinović Srpkinja Vrdnik, 25. i 26.08.2018.g.02.07. Seminar 95-13: Osnovna škola "Zaga Malivuk" Beograd, 25. i 26.06.2018. g.19.03. Seminar 95-11: Osnovna škola "Vojvoda Mišić" Beograd, 16. i 17.03.2018. g.22.01. Seminar 95-9: Osnovna škola "Jovan Dučić" Petrovaradin, 20. i 21.01.2018.g.18.12. Seminar 95-8: Osnovna škola "Radojka Lakić" Beogrd, 16. i 17.12.2017. g.08.09. Seminar 95-6: Osnovna škola "Svetozar Miletić" Zemun, 02. i 03.09.2017. g.29.05. Seminar 95-3: Osnovna škola "Vladimir Rolović" Rakovica, 27. i 28.05.2017. g.24.04. Seminar 95-2: Osnovna škola "Ilija Garašanin" Grocka, 22. i 23.04.2017. g,23.01. Seminar 95-1: Osnovna škola "Ivan Gundulić" Novi Sad, 21. i 22.01.2017. g.23.06. Seminar 88-33: Osnovna škola "Nikola Tesla" Skela, 21. i 22.06.2016. g.17.05. Seminar 88-29: Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj" Obrenovac, 12.03. i 15.05.2016. g.16.05. Seminar 88-31: Osnovna škola "Vuk Karadžić" Novi Sad, 13. i 14.05.2016. g.28.03. Seminar 88-30: Osnovna škola "Sveti Sava Vrčin", 26. i 27.03.2016. g.20.02. Seminar 88-28: Osnovna škola "Đura Daničić" Novi Sad, 19. i 20.02.2016. g12.11. Seminar 88-22: Osnovna škola "Pavle Savić" Beograd, 07. i 08.11.2015. g.02.11. Seminar 88-21: Osnovna škola "Zmaj Jova Jovanović" Ruma, 31.10. i 1.11.2015. g.21.09. Seminar 88-20: Dom učenika srednjih škola Sremska Mitrovica, 19. i 20.09.2015. g.24.08. Seminar 88-17: OŠ "Draževac" Draževac, 22. i 23.08.2015. g.15.06. Seminar 88-15: Osnovna muzička škola Grocka, 13. i 14.06.2015. g.18.05. Seminar 88-14: OŠ "Vasa Stajić" Novi sad, 16. i 17.05.2015. g.20.04. Seminar 88-13: TRC "Momčilo Čeković" Koštunići, 18. i 19.04.2015. g.03.03. Seminar 88-11: Osnovna škola "Petar Tasić" Lešnica, 28.02. i 1.03.2015. g.24.01. Seminar 88-10: OŠ "Grabovac" Grabovac, 21. i 22.01.2015. g.27.10. Seminar 88-4: OŠ "Branko Radičević" Nikinci,25. i 26.10.2014. g.28.09. Seminar 88-2: OŠ "Milan Ilić Čiča" Aranđelovac, 26. i 27.09.2014. g.15.09. Seminar 88-1: ETŠ "Mihajlo Pupin" Novi Sad, 13. i 14.09.2014.g. (osnovne i srednje škole)25.08. Seminar 113-17: Osnovna škola "Desanka Maksimović" Beograd, 23. i 24.08.2014. g.20.01. Seminar 113-15: Osnovna škola "Jelena Ćetković" Beograd, 18. i 19.01.2014.g.30.12. Seminar 113-14: Za Muzičku školu "Petar Krančević" Sremska Mitrovica, 26. i 27.12.2013. g.30.09. Seminar 113-13: Za učesnike iz Osnovne muzičke škole "Vladimir Đorđević" iz Beograda, 28. i 29.09.2013.g.24.06. Seminar 113-12: Za učesnike iz smederevskih osnovih i srednjih škola, Regionalni centar Smederevo, 22. i 23.06.2013.14.04. Seminar 113-11: OŠ "Mika Mitrović" Bogatić, za zaposlene iz svih osnovnih škola sa područja Opštine Bogatić, 13. i 14.04.2013.08.04. Seminar 113-10: OŠ "Vuk Karadžić" Badovinci, za zaposlene iz svih osnovnih škola sa područja Opštine Bogatić, 6. i 7.04.2013. g01.04. Seminar 113-9: Centar za stručno usavršavanje Leskovac, 30. i 31.03.2013. g.19.11. Seminar 113-5: Za učesnike iz osnovnih i srednjih škola, Centar za stručno usavršavanje Kikinda, 17. i 18.11.2012.g.12.11. Seminar 113-4: Osnovna škola "Nata Jeličić", Regionalni centar Šabac, 10. i 11.11.2012.18.09. Seminar 113-1: Za "Prvu obrenovačku osnovnu školu", Obrenovac, 15. i 16.09.2012.

Seminar 95-6: Osnovna škola "Svetozar Miletić" Zemun, 02. i 03.09.2017. g.

b]1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani .........................3.90
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika .......3.93
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ................................3.83
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici....................................3.97
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad..........3.97
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi........... 3.97
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada .......... 3.97
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja................................ 3.97
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.....................................3.97
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke.........3.97
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 3.93)
11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga................. 0
b) od kolega............ 5
v) od ustanove u kojoj radim.....20
g) od centra za stručno usavršavanje.....0
d) od školske uprave................... 4
đ) na neki drugi način ........................1

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 0
g) 40-59% ....... 0
d) 60-79% ....... 3(10.00%)
đ) 80-99% ........ 9(30.00%)
e) 100% ........... 18(60.00%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 30 (100,00%)

b) NE.......... 0(0,00%)

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika

• Prezentovano je sve iz programa seminara, na najvišem nivou.
• Seminar je edukativan i primenlјiv u praksi.
• Korisno, zanimlјivo.
• Sadržajno, kvalitetno, uspešno.
• Odlično koncipiran i realizovan seminar.Uživali smo!
• Divni primeri za konkretan rad u praksi. Sjajno!
• Najbolјi seminar do sada koji sam pohađala!
• Izuzetno uspešan i koristan seminar.
• Veoma korisno i primenlјivo u dalјem radu.
• U potpunosti sam zadovolјna seminarom.
• Autorke nesebično dele znanje i seminar je krajnje zanimlјiv i koristan.

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)
1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Primarni utisak realizatora je da su radili sa odgovornim, profesionalno motivisanim i vrlo kompaktnom kolektivom (30 učesnika), koji stručno usavršavanje smatra obavezom koja otvara realne mogućnosti svakom pojedincu za sticanje i jačanje onih kompetencija koje su im potrebne da uspešno zadovolјe aktuelne potrebe i podignu kvalitet svakodnevnog obrazovno - vaspitnog rada u vremenu koje je pred njima.
Tokom rada, individualno i po grupama, kao i u rezultatima evaluacije, uočena je potvrda prihvatanja činjenice da je škola sistem i da svaki član kolektiva treba optimalno da funkcioniše da bi taj sistem bio uspešan, bez značajnih kvarova i poremećaja u radu.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo.


2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan

2.1.1. Šta mi se svidelo
• Pozitivna atmosfera, dosta dobrih primera!
• Da.
• Tema, diskusije, entuzijazam predavača i učesnika.
• Veoma poučno i primenljivo u daljem radu.
• Predavači pozitivni, informativni, potkovani znanjem, odlični praktično primenljivi primeri.
• 
• Seminar nudi dosta dobrih ideja za rešavanje konfliktnih situacija.
• Da.
• Sve, posebno diskusija o konkretnim primerima.
• Da.
• Tema je izlažena razumljivo i precizno.
• Sjajno.
• Deo o komunikaciji.
• Seminar je fantastičan.
• Sve.
• Da, veoma! 
• Predavanje, saradnja, uvažavanje, primeri, humor...
• Zanimljivo, primenljivo u parksi.
• Dobra pripremljenost, fleksibilnost i ljubaznost.
• Enerija, izlaganje, komunikacija, druženje.
• Svidelo mi se, predavanje, primeri, pozitivna energija predavača.
• Veoma.
• Veoma mi se svidelo.
• Veoma.
• Prezentacija naznačene teme...
• Dinamičnost. Poštovanje satnice.
• Načini stil predavanja. Izbor tema.
• Način predavanja, korisni saveti, primenljivo u praksi.

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• Da.
• Više kao ideja: Ako je moguće još predloga za relevantnu literaturu.
• Vrućina.
• Nema puno radionica i ima dosta teorije.
• Ne.
• Ne.
• Ništa konkretno.
• Ništa.
• Izvrtanje Milgramovog ogleda.
• Nemam zamerke.

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Da.
• Očekujem nešto podjednako interesantno i detaljnije o nekim stvarima.
• Sladoled.
• Nastavite ovako.
• Nemam predloga jer nisu potrebni. Odlično je bilo.
• Konkretne tehnike i primeri koji će ćepomoći nastavnicima da se nose sa roditeljima.
• Imam potpuno poverenje u organizatore.
• Jošsituacija.
• Isto kao danas.
• Što više praktičnih primera.
• Samo tako nastavite.
• Ne menjati ništa.
• Odlično je danas, neka tako bude i sutra,
• Konkretni primeri, malo više diskusije.
• Više primera iz svakodnevice.


2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)

2.2.1. Škola je sistem.............4.37
2.2.2. Autoritet..................... 4.67
2.2.3. Disciplina i poz. vasp. .. 4.73
2.2.4. Liderstvo..................... 4.60
2.2.5. Veštine razgovora sa nezgodnim sagov. (Samokontrola i kontrola u komunikaciji).......................... 4.77
2.2.6. Testovi autoriteta…........ 4.80

2.3. Ocena uspešnosti realizacije seminara

RAD VODITELJA... 4.93
ORGANIZACIJA SEMINARA... 5.00
MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.93
ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.97
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 4.97 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• Bile ste izuzetne, pune energije i predloga. Nastavite u istom ritmu.
• Predavači elokventni, puni pedagoških situacija i rešenja za iste. Svaka hvala.
• Super – radite i u drugim školama.
• Sjajan rad!
• Sve je bilo odlično.
• Sve je bilo sjajno!
• Sve pohvale za organizaciju, temu...
• Sve pohvale!
• Bravo!