Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Ne možeš sve sam

14.01. Seminar 126-18: Osnovna škola "Dušan Jerković" Inđija, 11. i 12.01.2020.g10.12. Seminar 126-17: Osnovna škola "Jeremija Ilić Jeger" Rgotina, 07. i 08.12.2019.g.19.11. Seminar 126-16: Osnovna škola "Posavski partizani" Obrenovac, 16. i 17.11.2019.g.21.10. Seminar 126-15: Osnovna škola "Živojin Perić" Stubline, 19. i 20.10.2019.g.30.09. Seminar 126-15: Osnovna škola "Petar Kočić" Temerin, 28. i 29.09.2019.g.01.07. Seminar 126-11: Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj" Sremska Kamenica, 29. i 30.06.2019.g.17.12. Seminar 126-7: Osnovna škola "Miroslav Antić" Futog, 15, i 16.12.2018.g.10.12. Seminar 126-6: Osnovna škola "Ivan Gundulić" Novi Sad, 08. i 09.12.2018.g.20.11. Seminar 126-5: Osnovna škola "Svetozar Miletić" Zemun, 17. i 18.11.2018.g.05.11. Seminar 126-4: Osnovna škola "Miroslav Antić" Futog, 03. i 04.11.2018.g.24.09. Seminar 126-3: Osnovna škola "Vojvoda Mišić" Beograd, 22. i 23.09.2018.g.17.09. Seminar 126-2: Osnovna škola "Jovan Dučić" Petrovaradin, 15. i 16.09.2018.g.30.04. Seminar 337-25: Osnovna škola "Ljubomir Aćimović" Obrenovac, 28. i 29.04.2018.g.23.04. Seminar 337-24: Osnovna škola "Petar Leković" Požega, 21. i 22.04.2018. g.12.02. Seminar 337-22: Osnovna škola "Slavko Rodić" Bački Jarak, 10. i 11.02.2018.g.03.02. Seminar 337-21: Osnovna škola "Nikola Tesla" Skela15.01. Seminar 337-20: Osnovna škola "Andra Savčić" Valjevo26.12. Seminar 337-19: Osnovna škola "Petar Leković" Požega, 23. i 24.12.2017. g.11.12. Seminar 337-18: OŠ "Triva Vitasović Lebarnik" Laćarak, 09. i 10.12.2017. g.03.10. Seminar 337-14: Osnovna škola "Vojvoda Radomir Putnik" Beograd, 30.09. i 01.10.2017. g.28.08. Seminar 337-13: Osnovna škola "Veljko Vlahović" Šangaj - Novi Sad, 26. i 27.08.2017. g.26.06. Seminar 337-12: Osnovna škola "Vladimir Rolović" Rakovica, 24. i 25.06.2017. g.12.06. Seminar 337-11: Osnovna škola "Ilija Garašanin" Grocka, 10. i 11.06.2017. g.15.05. Seminar 337-10: Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Begaljica, 13. i 14.05.2017. g.13.03. Seminar 337-9: Osnovna škola "Vladika Nikolaj Velimirović" Valjevo09.02. Seminar 337-7: Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj" Obrenovac, 07. i 08.02.2017. g.16.01. Seminar 337-6: Regionalni centar za stručno usavršavanje Smederevo, 14. i 15.01.2017. g.13.11. Seminar 337-2: Osnovna škola "Vuk Karadžić" Novi Sad26.09. Seminar 337-1: Osnovna škola04.04. Seminar 113-18: Osnovna škola "Draževac", 02. i 03.04.2016. g.16.02. Seminar 113-17: Osnovna škola "Petar Tasić" Lešnica, 13. i 14.02.2016. g,08.02. Seminar 113-16: Osnovna škola "Radojka Lakić" Beograd, 6. i 7.02.2016. g.07.12. SEMINAR 113-13: Osnovna škola "Pavle Savić" Beograd, 5. i 6.12.2015. g.27.10. Seminar 113-12: Prva obrenovačka osnovna škola, 24. i 25.10.2015. g.27.10. Seminar 113-11: Osnovna škola "Grabovac", 22. i 23.10.2015. g.19.10. Seminar 113-10: Osnovna škola14.09. Seminar 113-9: Osnovna muzička škola Grocka, 12. i 13.09.2015. g.25.05. Seminar 113-6: Osnovna škola "Mika Mitrović" Bogatić", 23. i 24.05.2015. g.05.04. Seminar 113-5: Osnovna škola "Milivoj Petković Fećko" Platičevo, 31.03. i 1.04.2015. g09.02. Seminar 113-3: Osnovna škola "Desanka Maksimović" Beograd, 7. i 8.02.2015. g.

Seminar 337-14: Osnovna škola "Vojvoda Radomir Putnik" Beograd, 30.09. i 01.10.2017. g.

1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena
1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani ..................... 3.97
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika. 3.97
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ...................... 3.80
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici......................... 3.97
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad... 3.97
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi.... 3.90
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada....... 3.93
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja...3.97
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.. 3.80
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke.. 4.00
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 3.91)

11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga...................1
b) od kolega..............3
v) od ustanove u kojoj radim....26
g) od centra za stručno usavršavanje....0
d) od školske uprave..................0
đ) na neki drugi način ................0

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 0
g) 40-59% ....... 0
d) 60-79% ........ 3(10.00%)
đ) 80-99% ....... 16(53.33%)
e) 100% ...........11(36.67%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 30 (100.00%)

b) NE........... 0 (0.00%)

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Veoma koristan seminar, odlični predavači.
• Pametno iskorišćeno vreme, mnogo novih pametnih stvari, odlični predavači.
• Veoma korisno. Odlične smernice za rad.
• Svi sadržaji su veoma korisni i primenlјivi u praksi. Sve pohvale!!!
• Izuzetan seminar!!!
• Potrebno, zbog mogućnosti dalјih saznanja saradnje sa stručnim službama!
• Zahvalјujem se! Divni ste. :-)
• Zanimlјivo, primenlјivo u praksi, korisno...
• Veoma korisno usavršavanje, predavači dlični, shvatila sam nakon seminara koliko nisam znala o ovoj temi. Hvala! Divni ste:-)
• Lepo, zanimlјivo i jasno izlaganje.
• Sve pohvale!!! :-)
• Jedini seminar koji mi je otvorio oči kako da se zaštitim i kako da postupim u teškim situacijama.
• Izuzetno koristan seminar! Hvala!
• Najbolјi seminar koji sam pohađala!

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)

1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Formirano mišlјenje većine učesnika da je obuka korisna i primenlјiva.
Čak 90% učesnika smatra da je od ukupnog raspoloživog vremena zajedničkog rada za smislene aktivnosti učenja iskorišćeno 80 – 100%.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo!

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan
2.1.1. Šta mi se svidelo
• Tema, informacije i način prezentacije.
• Mnogo konkretnih primera iz prakse.
• Konkretne situacije, interakcija,,,
• Sve mi je jasno. Vezano je za praksu,
• Tema, primeri iz prakse.
• Pripremljenost predavača, korisna uputstva, stručnost predavača.
• Efikasnost.
• Pobuđeno razmišljanje o sistemu kome pripadam, a deo je i odraz stanja u društvu.
• Da - primeri.
• Interaktivno, dinamično, korisno. Odlično!
• Zanimljivo predavanje, drži pažnju, primeri iz prakse.
• Mnogo korisnih informacija.
• Puno primera iz prakse, zanimljivo izlaganje.
• Da, seminar je zanimljiv.
• Način izlaganja, primeri iz prakse, reagovanje na fidbek nastavnika, praktični saveti....
• Da, sve mi se svidelo.
• Dopada mi se! Puno toga već znamo!
• Sve posle prve pauze.
• Svidelo mi se, jasno.
• Izlaganje predavača, primeri priča i zaključci.
• Da, izlaganje jasno i zanimljivo.
• Teme, način predavanja, tuđa iskustva, predlozi, savetKorisni saveti za postupanje u kritičnim situacijama.
• Izlaganje predavača, predlozi, saveti za dalji rad.
• 
• Sve 

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• Malo duže trajalo.
• Nema ničega što mi se nije svidelo.
• Primeri priča sa prenaglašenim činjenicama, rasplet ide u istom smeru – navođen je.
• Dugo je trajalo.
• Sedenje.
• Do prve pauze.

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Samo da kraće traje.
• Neka se samo nastavi ovako!
• Nastavite!!!
• Kraće da traje da bi imali punu pažnju.
• Skraćena verzija za sutra!
• Da se bavimo konkretnim slučajevima.
• Napisaću sutra kada sve odslušam.
• Da završimo ranije.
• Da bude isto kao danas.
• Nadam se!
• Sve kao posle prve pauze.
• Sažetije izlaganje.
• Konciznije.


2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)
• Unutrašnja mreža podrške.. 4.93
• Snage zajednice i spoljašnja mreža podrške.... 4.93
• Vežbanje: Primena modela podrške u realnim situacijama..... 4.97

2.3. Ocena uspešnosti realizacije seminara

• RAD VODITELJA... 4.93
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.93
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.90
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.87
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 4.93 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• Odlični predavači; Predložiću kolegama iz drugih škola da se prijave za ovaj seminar.
• Nastavite ovako!
• Izuzetno dobar seminar. Stručna uputstva na visokom nivou.
• Sve što smo čuli možemo primeniti u praksi. Mnogo će mi pomoći u dalјem radu i rešavanju narednih problemskih situacija. Konačno nešto sjajno i korisno!!!
• Jedan od najbolјih seminar!!!
• Nastavite i dalјe ovako dobro i uspešno!
• Nastavnici sa velikim radnim iskustvom, već dosta toga znaju, potrebne su samo smernice kome i kako se obratiti u težim slučajevima.
• Stručnost autora i koautora seminara, izabrani sadržaji i način rada su izuzetno visokog kvaliteta.
• Da zaista se primenjuju sva uputstva u praksi onako kako smo saznali na ovom seminaru.
• Za 18 godina rada u prosvei i raznih seminara, ovaj seminar je najkorisniji i najinteresantniji do sada!!! Svideo mi se naročito način izlaganja: dinamičan, interesantan. Bravo za voditelјe!
• Volela bih da se družimo ponovo!
• Izuzetno koristan seminar! 
• Srećno nadalјe!
• Svaka čast! Hvala!
• Nastavite da budete ovako dobri!