Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.



Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Emocionalno zdravlje

02.07. Seminar 164-21: Osnovna škola "19. oktobar" Maršić, 24.06.2017.g.11.06. Seminar 164-20: Centar za stručno usavršavanje Šabac, 10.06.2018.g.27.05. Seminar 164-19: Osnovna škola "Svetozar Miletić" Zemun14.05. Seminar 164-18: Osnovna škola "Jovan Dučić" Petrovaradin, 12.05.2018.g.16.04. Seminar 164-17: Osnovna škola "Vladimir Rolović" Rakovica, 14.04.2018.g.02.04. Seminar 164-15: Osnovna škola "Draža Marković Rođa", Smoljinac, 01.04.2018. g.29.01. Seminar 164-15: Osnovna škola "Dositej Obradović" Novi Sad, 28.01.2018. g.20.11. Seminar 164-13: Osnovna škola "Veljko Vlahović" Novi Sad/Šangaj20.11. Seminar 164-12: Osnovna škola "Vuk Karadžić" Novi Sad30.10. Seminar 164-11: Osnovna škola "Dositej Obradović" Irig, 28.10.2017.g.22.10. Seminar 164-9: Osnovna škola "Zaga Malivuk" Beograd, 14.10.2017. g.17.10. Seminar 164-10: Osnovna škola "Milica Stojadinović Srpkinja" Vrdnik, 15.10.2017.g.27.03. Seminar 164-6: Osnovna škola "Dositej Obradović" Sombor, 26.03.2017.g.27.02. Seminar 164-5: Osnovna škola "Branko Radičević" Nikinci, 26.02.2017. g.17.02. Seminar 164-4:Osnovna škola "Ivan Gundulić" Novi Sad, 16.02.2017. g.30.10. Seminar 164-3: Osnovna škola "Nikola Tesla" Skela, 30.10.2016. g.11.09. Seminar 164-2: Osnovna škola "Pavle Savić" Beograd, 10.09.2016.g.11.09. Seminar 164-1: Osnovna škola "Mika Mitrović" Bogatić, 03.09.2016.g.02.09. Seminar 163-21: Osnovna škola "Grabovac" Grabovac, 24.08.2016.g.25.04. Seminar 163-20: Osnovna škola "Milutin i Draginja Todorović" Kragujevac, 23.04.2016. g.24.03. Seminar 163-12: Osnovna škola "Čaki Lajoš" Bačka Topola", 22.03.2015. g.24.03. Seminar 163-11: Osnovna škola "Jelena Ćetković" Beograd, 21.03.2015. g.23.02. Seminar 163-9: Osnovna škola "Vuk Karadžić" Badovinci, 21.02.2015. g15.02. Seminar 163-8: RC Smederevo, GSPRS "Nezavisnost", 14.02.2015. g.27.01. Seminar 163-7: Osnovna muzička škola Grocka, 25.01.2015. g.21.09. Seminar 163-2: Osnovna škola "Borivoje Ž. Milojević" Krupanj, 20.09.2014.g.07.09. Seminar 163-1: Prva obrenovačka osnovna škola Obrenovac, 06.09.2014.g.

Seminar 164-11: Osnovna škola "Dositej Obradović" Irig, 28.10.2017.g.

Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani .........................3.97
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika .4.00
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika .............................3.89
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici.................................3.97
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad......3.83
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi........ 3.97
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada.................................. 3.97
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja............................... 3.97
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.................................3.97
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke......3.96

(Srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji: 3.94)

11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga................. 0
b) od kolega............ 3
v) od ustanove u kojoj radim.....25
g) od centra za stručno usavršavanje.....1
d) od školske uprave................... 0
đ) na neki drugi način ........................0

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 1(3.45%)
g) 40-59% ....... 2(6.90%)
d) 60-79% ....... 3(10.34%)
đ) 80-99% ........ 5(17.24%)
e) 100% ........... 18(62.07%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 29 (100.00%)

b) NE.......... 0 (0.00%)

1.2. DODATNA ZAPAŽANJA I PREDLOZI UČESNIKA
• Smatram i konstatujem da je seminar bio od velike važnosti za unapređenje naše ličnosti kao i za unapređenje naše profesije. Realizatori su odlični.
• Smatram da je seminar veoma koristan, vrlo zanimlјiv i preporučila bih ga drugima. Naterao me je da razmišlјam i drugačije gledam na moja osećanja.
• Podsticajan.
• Retko s e pruža prilika da se posveti pažnja emocionalnom zdravlјu, te seminar preporučujem svima.
• Lepo je za promenu misliti malo na sebe (emocionalno stanje prepoznati i prihvatiti ili prevazići).
• Kaja je jasna i efikasna. Mnogo mi se dopalo što koristi izraze svima znane a ne stručne da se ne razume. Zanimlјiva je i prenosi svoje znanja na druge veoma efikasno.
• Izuzetna elokventnost, prenosivo znanje, umenje rada, odlična pažnja! Seminar 100% ostvaren i oduševlјenje iskazanio; Vredi primeniti u nastavi, praksi i životu.
• Veoma interesantno, interaktivno.
• Seminar/obuka je izvanredno koncipiran, a predavači su vanredno dobri! Hvala.
• Sjajan seminar! Mnogo će mi pomoći da unapredim sopstveni rad!
• Seminar je zanimlјiv, koristan, životni sadržaji, primenlјivi.
• Seminar je bio koristan i zanimlјiv. Mnogo primera iz svakoddnevnog života.
• Bilo je veoma zanimlјivo, primenlјivo. Saznala sam i nešto novo.
• Veoma zanimlјiv i koristan seminar.
• Aktuelna tema seminara; Maksimalna organizacija predavača; Izuzetan način prezentacije i animacije.
• Izvrstan je seminar!
• Sve pohvale za predavače i teme.
• Atmosfera sjajna, osećala sam se dobro tokom rada.
• Interesantno, primenlјivo.
• Zadovolјstvo je prisustvovati seminarima ove grupe predavača.
• Sadržajno, zanimlјivo, poučno, primenlјivo.
• Zanimlјiva, sveobuhvatna, pospešuje komunikaciju.
• Izuzetno zanimlјivo prezentovani sadržaji. Hvala!!! :-)
• Odlično vođen i sadržajem veoma koristan seminar za zaposlene u OV ustanovama.
• Nije mi bilo nešto objašnjeno!
• Veoma stručno.

1.3. ZAPAŽANJA O REALIZOVANOM SEMINARU
(Mišljenja realizatora programa iz izveštaja dostavljenog Zavodu)
a. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Intezivno osvešćivanje skoro svih učesnika o značaju emocionalnog zdravlјa i prekoj potrebi intenzivnog rada na podizanju nivoa emocionalne inteligencije

b. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo.


2. EVALUACIONA LISTA AUTORA

2.1. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)

• Emocije i zdravlje.. 5.00
• Emocionalna inteligencija i emocionalno zdravlje ..... 5.00
• Provera stečenih znanja i veština - test situacije... 4.97

2.2. Ocena uspešnosti realizacije seminara
• RAD VODITELJA... 5.00
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 5.00
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 5.00
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.97
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 5.00 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.3. Predlozi i komentari učesnika
• Realizatori su izuzetno profesionalni i uspešni u realizaciji svojih cilјeva; prave odličnu atmosferu, osećala sam se vrlo prijatno i zadovolјno. Volela bih ponovo da se vidimo i družimo.
• Sve pohvale za predavača! Odličan govornik, vrlo lepo ume da prenese znanja i privuče i održi pažnju. Veoma korisne i dragocene informacije nam je prenela.
• Seminar je podsticajan.
• Za promenu nešto drugačije. Svi smo zaboravili da postoji emocionalno zdravlјe. Seminar je zanimlјiv, predavači pozitivni, motivišući, zanimlјivi, ne opterećujući, te seminar preporučujem svima.
• Ostanite takvi kakvi jeste, ne menjajte se! 
• Divno proveden dan.
• Izvanredan seminarvanredno dobri predavač(i)!
• Sjajan seminar! Sve pohvale!
• Zanimlјivo, korisno, životno, primenlјivo!
• Seminar je doprineo bolјem razumevanju osećanja samih sebi kao i tuđih osećanja. Koristan je zbog toga što su nam predočene zanimlјive tehnike i informacije o tome kako da pobolјšamo svoju emocionalnu inteligenciju.
• Samo tako nastavite!
• Sjajni ste. Samo tako nastavite, na pravom ste putu. Pozdravite Bilјu!
• Vrlo dobri (4).
• Bilo je predivno!!! Hvala!! 
• Značajne informacije za profesionalni i privatni život. Hvala!