Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Srednja škola, Ne možeš sve sam

10.09. Seminar 126-13; Ekonomsko-ugostiteljska škola "Vuk Karadžić", Velika Plana27.08. Seminar 126-12: Dom učenika srednjih škola Kragujevac, 24. i 25.08.2019. g.28.05. Seminar 126-10: Dom učenika srednjih škola "Brankovo kolo" Novi Sad, 25. i 26.05.2019.g.18.03. Seminar 126-9: Srednja škola "Sveti Sava" Sombor, 16. i 17.03.2019.g.25.02. Seminar 126-8: Pravno birotehnička škola "Dimitrije Davidović" Zemun, 24. i 25.02.2019.g.12.02. Seminar 122-9: Dom učenika srednjih škola Sombor, 09. i 10.02.2019,g,12.09. Seminar 126-1: Gimnazija "Sava Šumanović" Šid, 10. i 11.09.2018.g.01.09. Seminar 337-28: Karlovačka gimnazija Sremski Karlovci, 29. i 30.08.2018.g.02.07. Seminar 337-27: Prva tehnička škola Kragujevac, 27. i 28.06.2018. g.26.03. Seminar 337-23: Tehnička škola "Nikola Tesla" Velika Plana, 24. i 25.03.2018.g.27.11. Seminar 337-17: SSŠ "Borislav Mihajlović Mihiz", 25. i 26.11.2017. g.13.11. Seminar 337-16: Dom učenika srednjih škola Sombor, 11. i 12.11.2017.g.06.11. Seminar 337-15: Hemijsko - prehrambena i tekstilna škola06.03. Seminar 337-8: Sedma beogradska gimnazija Beograd, 04. i 05.03.2017. g.16.01. Seminar 337-6: Regionalni centar za stručno usavršavanje Smederevo, 14. i 15.01.2017. g.28.12. Seminar 337-5: Dom učenika srednjih škola05.12. Seminar 337-4: Srednja škola Grocka, 03. i 04.12.2016. g.28.11. Seminar 337-3: Srednja škola Grocka, 26. i 27.11.2016.g.02.09. Seminar 113-20: Gimnazija "Uroš Predić" Pančevo, 29. i 30.08.2016.g.02.09. Seminar 113-19: Baletska škola "Lujo Davičo" Beograd, 29. i 30.06.2016. g.03.02. Seminar 113-15: Ekonomsko trgovinska škola Šabac 01. i 02.02.216. g.31.01. Seminar 113-14; Posavotamnavska srednja škola Vladimirci, 30. i 31.01.2016. g.31.08. Seminar 113-9: Politehnička škola Kragujevac, 29. i 30.08.2015. g.21.06. Seminar 113-7: Medicinska škola "Draginja Nikšić" Sremska Mitrovica, 20. i 21.06.2015. g.16.03. Seminar 113-4: POLITEHNIKA - škola za nove tehnologije Novi Beograd, 14. i 15.03.2015. g.24.02. Seminar 163-10: GSPRS "Nezavisnost", ETŠ "Mihajlo Pupin" Novi Sad, 22.02.2015. g.102.02. Semnar 113-2: Muzička škola "Kosta Manojlović" Smederevo, 31.01. i 1.02.2015. g.17.11. Seminar 113-1: Gimnazija "Stevan Puzić" Ruma, 15. i 1611.2014. g.

Seminar 337-15: Hemijsko - prehrambena i tekstilna škola

b]1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena
1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani ..................... 3.87
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika. 3.90
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ...................... 3.83
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici......................... 3.93
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad... 3.90
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi.... 3.93
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada....... 3.97
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja...3.97
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.. 3.93
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke.. 4.00
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 3.91)

11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga...................0
b) od kolega..............6
v) od ustanove u kojoj radim....23
g) od centra za stručno usavršavanje....1
d) od školske uprave..................0
đ) na neki drugi način ................0

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 1(3.33%)
v) 20-39% ........ 1(3.33%)
g) 40-59% ....... 2(6.66%)
d) 60-79% ........ 9(10.00%)
đ) 80-99% ....... 11(36.67%)
e) 100% ...........6(36.67%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 29 (96.67%)

b) NE........... 1 (3.33%)

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)
• Unapređenje rada u školi, postići bolјu bezbednost i klimu u kolektivu.
• Obuka me dovodi u vrlo tešku situaciju da sve ovo primenim, i loš osećaj da puno toga nisam znala, jer me Ministarstvo ne navodi na značaj ovog segmenta.
• Dobila sam puno novih informacija koje će mi pomoći u dalјem pedagoškom radu.
• Veoma kompetentni, imaju spontanost i adekvatan pristup svima. Mnogo primera iz prakse; komunikativni i prijatni, zanimlјivi.
• Savetujem svim odelјenjskim starešinama i članovima tima za nasilјe.
• Što više ovakvih seminara i naravno predavača koji su spremni na svako naše oitanje da odgovore.
• Samo pohvale.
• Bez primedbi.
• Zanimlјivo.
• Veoma primenlјivo.
• Sve najbolјe.
• Izuzetno korisno!
• Konkretni, upotreblјivi primeri sa konkretnim rešenjima. Nova znanja o internim i naročito eksternim učesnicima mreže podrške.
• Sažeto i konkretno izlaganje vezano za probleme iz prakse.
• Velika primenlјivost stečenih znanja u praksi.
• Precizno definisanje problema iz prakse i jasne smernice u rešavanju istih.
• Bilo je fantastično.
• Puno korisnih informacija.
• Veoma dobra obuka kako za zaposlene u prosveti sa dužim stažom, tako i za početnike i ostale.

1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Vrlo jasno izražena potreba za ponuđene programske sadržaje obuke i izuzetno zadovolјstvo u pogledu odabranih životnih primera za analizu i traženje optimalnih mogućih rešenja.
1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan
2.1.1. Šta mi se svidelo
• Svidelo mi se.(srce)
• Da.
• Da.
• Da.
• Da.
• Veoma lepa saradnja predavača i dobro pokazani primeri.
• Veoma mi se svidelo.
• Seminar mi se svideo zbog korisnih informacije i harizmatičnih predavača.
• Saradljivost i informisanost! Ukazivanje na objektivnost!
• Svidelo mi se veoma!
• Svidelo mi se!
• Kreativni razgovori, razmatranje naših problema.
• Primeri dobre prakse.
• Rešavanje aktuelne problematike.
• Sve,
• Da.
• Konkretni primeri, otvorena diskusija, dobro objašnjenje.
• Praktičnost. Uloženi trud predavača.
• Kompletan seminar današnjeg dana.
• Sve, posebno primeri iz svakodnevne prakse.
• Životni primeri i konkretno rešavanje situacije. Koraci postupanja.
• Puno konkretnih primera za rešavanje problema, vrlo primenljivo,
• Ispoštovana satnica, podrobnost, preciznost... sve naj. Lično sam bila u nekim situacijama koje su mi se pretvorile u „noćnu moru“
• Svidelo mi se.
• Izlaganje predavača, primeri iz prakse, radionice...
• 
• („otkačeno“)
• Konkretni primeri i rešenja.
• Puno primera.
• Rad na konkretnim problemima, tj. realnim situacijama
• Način izlaganja.

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• Sve je bilo dobro.
• Sve je dobro.
• Sve mi se svidelo.

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Više primera iz Vašeg dugogodišnjeg rada,
• Da nastavimo istim tempom.
• Još primera iz drugih škola o ponašanju učenika i roditelja.
• Dezert posle ručka.
• Što više primera.
• Dovoljno priču nastaviti na isti način.
• Samo tako nastavite!  
• Istim putem nastaviti.
• Nemam predlog – ali jedva čekam (ali očekujem dobro) nastavak priče.
• Prodiskutovati na primerima naše škole.
• Nastaviti u istom stilu.
• Domaći šta sve treba pročitati.
• Da nastavimo istim tempom, sa daljom diskusijom.
• Nastavite isto


2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)
• Unutrašnja mreža podrške.. 4.80
• Snage zajednice i spoljašnja mreža podrške.... 4.67
• Vežbanje: Primena modela podrške u realnim situacijama..... 4.87

2.3. Ocena uspešnosti realizacije seminara

• RAD VODITELJA... 4.97
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.90
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.87
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.76
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 4.93 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• Pokazati kolektivu na koji način mogu izgraditi unutrašnju i spolјašnju mrežu na najkraći način i koji su potrebni uslovi da se to ostvari.
• Nama je ovaj segment vrlo nepoznat i treba Ministarstvo da nas o tome više informiše i edukuje. Onda bi obuku bolјe pratili.
• Preporučila bi ovaj seminar drugim kolegama, jer smatram da nam pruža potrebne informacije u rešavanju mogućih problema u budućem radu.
• Sve pohvale za kompetentnost, prijatno ophođenje, dobre primere, spontanost i ....
• Izbaciti ili skratiti deo o medijima. Skroz nepotrebno.
• Preporuka za druge kolege.
• Pohvalјlјujem seminar.
• Nadamo se dalјoj saradnji i zajedničkoj edukaciji i razmeni iskustva,
• Jedino je deo o medijima bio preopširan!
• Izuzetno korisno, puno razrađenih konkretnih problema, realnih situacija, mnogo toga ćemo primeniti.
• Sve najbolјe.
• Praktičan, dobar seminar.
• Bilo je fantastično.
• Predlog – da čujemo još neki seminar istih autora!
• Sve same pohvale.