Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Srednja škola, Ne možeš sve sam

10.09. Seminar 126-13; Ekonomsko-ugostiteljska škola "Vuk Karadžić", Velika Plana27.08. Seminar 126-12: Dom učenika srednjih škola Kragujevac, 24. i 25.08.2019. g.28.05. Seminar 126-10: Dom učenika srednjih škola "Brankovo kolo" Novi Sad, 25. i 26.05.2019.g.18.03. Seminar 126-9: Srednja škola "Sveti Sava" Sombor, 16. i 17.03.2019.g.25.02. Seminar 126-8: Pravno birotehnička škola "Dimitrije Davidović" Zemun, 24. i 25.02.2019.g.12.02. Seminar 122-9: Dom učenika srednjih škola Sombor, 09. i 10.02.2019,g,12.09. Seminar 126-1: Gimnazija "Sava Šumanović" Šid, 10. i 11.09.2018.g.01.09. Seminar 337-28: Karlovačka gimnazija Sremski Karlovci, 29. i 30.08.2018.g.02.07. Seminar 337-27: Prva tehnička škola Kragujevac, 27. i 28.06.2018. g.26.03. Seminar 337-23: Tehnička škola "Nikola Tesla" Velika Plana, 24. i 25.03.2018.g.27.11. Seminar 337-17: SSŠ "Borislav Mihajlović Mihiz", 25. i 26.11.2017. g.13.11. Seminar 337-16: Dom učenika srednjih škola Sombor, 11. i 12.11.2017.g.06.11. Seminar 337-15: Hemijsko - prehrambena i tekstilna škola06.03. Seminar 337-8: Sedma beogradska gimnazija Beograd, 04. i 05.03.2017. g.16.01. Seminar 337-6: Regionalni centar za stručno usavršavanje Smederevo, 14. i 15.01.2017. g.28.12. Seminar 337-5: Dom učenika srednjih škola05.12. Seminar 337-4: Srednja škola Grocka, 03. i 04.12.2016. g.28.11. Seminar 337-3: Srednja škola Grocka, 26. i 27.11.2016.g.02.09. Seminar 113-20: Gimnazija "Uroš Predić" Pančevo, 29. i 30.08.2016.g.02.09. Seminar 113-19: Baletska škola "Lujo Davičo" Beograd, 29. i 30.06.2016. g.03.02. Seminar 113-15: Ekonomsko trgovinska škola Šabac 01. i 02.02.216. g.31.01. Seminar 113-14; Posavotamnavska srednja škola Vladimirci, 30. i 31.01.2016. g.31.08. Seminar 113-9: Politehnička škola Kragujevac, 29. i 30.08.2015. g.21.06. Seminar 113-7: Medicinska škola "Draginja Nikšić" Sremska Mitrovica, 20. i 21.06.2015. g.16.03. Seminar 113-4: POLITEHNIKA - škola za nove tehnologije Novi Beograd, 14. i 15.03.2015. g.24.02. Seminar 163-10: GSPRS "Nezavisnost", ETŠ "Mihajlo Pupin" Novi Sad, 22.02.2015. g.102.02. Semnar 113-2: Muzička škola "Kosta Manojlović" Smederevo, 31.01. i 1.02.2015. g.17.11. Seminar 113-1: Gimnazija "Stevan Puzić" Ruma, 15. i 1611.2014. g.

Seminar 337-16: Dom učenika srednjih škola Sombor, 11. i 12.11.2017.g.

b]1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena
1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani ..................... 3.97
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika. 3.93
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ...................... 3.87
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici......................... 3.83
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad... 3.97
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi.... 3.97
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada....... 4.00
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja...4.00
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.. 3.93
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke.. 3.97
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 3.93)

11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga...................2
b) od kolega..............13
v) od ustanove u kojoj radim....14
g) od centra za stručno usavršavanje....0
d) od školske uprave..................1
đ) na neki drugi način ................0

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 0
g) 40-59% ....... 3(10.00%)
d) 60-79% ........ 3(10.00%)
đ) 80-99% ....... 14(46.67%)
e) 100% ...........10(33.33%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 30 (100.00%)

b) NE........... 0 (0.00%)

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Komunikativni, srdačni, spremni da saslušaju i pronađu rešenje.
• Poučno, izneseno na interesantan način, puno korisnih informacija. Predavači neposredni, originalni i lepo ih je slušati.
• Izuzetno kompetentna voditelјka Katarina Jovanović, dala nam je vrlo praktične povratne informacije vezane za probleme iz naše prakse.
• Interesantno i korisno.
• Interesantno, poučno, sa mnogo praktičnih saveta.
• Praktični primeri, interesantna diskusija, realne teme.
• Dinamično, zabavno, korisno i upotreblјivo u praksi. Sve pohvale i preporuke.
• Odlični predavači, zabavno, poučno.
• Odlični predavači.
• Seminar za preporučiti drugima.
• Vrlo korisno! Odličan predavač! Hvala! :-)
• Vrlo aktuelne teme, praktični saveti, korisna razmena iskustava.
• Korisni saveti i primeri iz prakse, lepa atmosfera! Odlične voditelјke! :-)
• Zadovolјna sam seminarom, sa zadovolјstvom ću prisustvovati njihovim predavanjima u budućnosti.
• Vrlo poučno za sve.
• Sve je bilo kako treba.
• Predanost poslu.
• Odlična tema korisni saveti, odlični primeri, dobra osposoblјenost predavača.
• Najviše cenim to što ste nam dali šansu da vas kontaktiramo i posle završenog seminara.
• Korisno, podsticajno.
• Jako interesantan i koristan.
• Seminar je veoma dobar, izuzetan, konkretno iz prakse, divan. Treba što više takve vrste podrške nastavnicima.

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)

1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Obezbeđena poželјna struktura učesnika u odnosu na institucije iz kojih dolaze i poslove i zadatke koje obavlјaju.
Skoro svi učesnici bili su izuzetno motivisani za zajednički rad i spremni da otvore za analizu aktuelne probleme iz svojih sredina.
Uočeno dovolјno pokazatelјa o spremnosti provere stečenih znanja i umenja kroz primenu u svakodnevnom radu.
Činjenica da je sekretar Doma – „domaćina seminara“, želela da pohađa seminar sa ovim programskim sadržajima, iako njeno radno mesto ne pripada cilјnim grupama. Nјen učesnički doprinos je veoma zapažen, a njeno zadovolјstvo na kraju seminara izuzetno. Član unutrašnje mreže podrške kakav se samo poželeti može!

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan
2.1.1. Šta mi se svidelo
• DA!
• DA!
• 
• Sve.
• DA.
• Atmosfera, primeri iz prakse,,,,
• DA.
• Dinamika izlaganja, praktični primeri, konkretni saveti....
• Praktični saveti.
• Uglavnom sve. Način, atmosfera, stil....
• Sve je ok, al malo predugačko.
• Saveti, Stvarni primeri, konkretne situacije.
• Rad u grupama, analiza realnih situacija, otvorenost za pitanja i rešavanje nedoumica.
• Da.
• Seminar je spontan, interesantan, poučan.
• Primeri iz svakodnevnog života.
• Sve,
• Apsolutno sve!!!
• Isto predavanje kao i danas sa puno primera!
• Izuzetno zanimljivo, brzo je prošlo vreme. Vrlo sam zadovoljan. Kreativno!
• Mreža podrške, primeri iz prakse, neformalne priče iz iskustva.
• Opuštena atmsfera. Puno korisnih saveta.
• Svidelo mi se,
• Izuzetno mi se sve svidelo!
• Sve.
• Sve mi se svidelo! Sjajni ste!!! Vaša neposrednost oduševljava.
• Način izlaganja, objašnjavanja, sve!
• Sce, odlično predavanje!
• Sve OK.
• Voditelji zbog: praktična, životna, iskustvena znanja, praktične i povezane informacije.

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• Sve mi se svidelo!

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Nastavite na isti način! 
• Muziku.
• Da budemo efikasni, brzo da završimo.
• I ona druga da govori.
• Da se skrati.
• Može kao i danas!
• Nešto slično.
• Makar trajalo duže, objasnimo sve,
• Primeri iz života.
• Samo ovako nastavite.
• Samo tako nastavite, primeri, ništa suvoparno .
• Super ste!
• Da napismeno postavimo pitanja na koja ne znamo odgovore.
• Naši primeri iz prakse (problemi).


2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)
• Unutrašnja mreža podrške.. 4.93
• Snage zajednice i spoljašnja mreža podrške.... 4.90
• Vežbanje: Primena modela podrške u realnim situacijama..... 4.93

2.3. Ocena uspešnosti realizacije seminara

• RAD VODITELJA... 4.97
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.97
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.90
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.97
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 4.97 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• Hvala vam, nešto sam naučila.
• Korisno!
• Veoma uspešno provedeno vreme sa vama i korisno. To nam je potrebno.Što ,ešće takvi seminari da se organizuju.
• Sjajni ste!
• Bravo za Kaju Jovanović – elokventna, jasna, asertivna. praktično orijentisana, odličnih organizacionih sposobnosti, podrška za nas u pravom smislu, sa bogatim radnim iskustvom, tako da može da poveže informacije iz iz različitih sistema, teoriju i praksu!
• Predlog da održite predavanja u svim VO ustanovama pošto mnogi od nas nisu svesni pozicije u kojoj se nalaze, a poneki su spremni da sude iako nemaju znanja i kompetencije za to.
• Malo kraće zadržavanje na konkretnim predlozima. Inače vrlo korisno.
• Jedan od najinteresantnijih seminara, na kojem sa naučila dosta stvari koje mogu da primenim u svakodnevnom radu! Hvala!
• Seminar ima praktičnu primenu, interesantan je.Veeoma korisno, aktuelno, zanimlјivo, dinamično i upotreblјivo u praksi. Voditelјi su stručni i spremni na saradnju. Svaka čast. Hvalićemo vas . Dođite nam opet pošto ćemo vas zvati .
• Zabavno, poučno. Puno novih saznanja.
• Odlični ste!!!
• Sve je bilo super!!!
• Teme su aktuelne, saveti praktični, razmena iskustva je neprocenjiva! Hvala Vam .
• Puno korisnih informacija smo dobili! Odličan predavač! Hvala! 
• Što više ovakvih seminara sa istim i sličnim temama!
• Korisn saveti, interesantni sadržaji, odlične voditelјke.
• Zadovolјna seminarom, predavači odlični.
• Sve pohvale! Odlično!
• Samo nastavite tako. Bravo. Svaka čast.
• Samo tako nastavite. Slepima otvarate oči.