Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Srednja škola, Ne možeš sve sam

10.09. Seminar 126-13; Ekonomsko-ugostiteljska škola "Vuk Karadžić", Velika Plana27.08. Seminar 126-12: Dom učenika srednjih škola Kragujevac, 24. i 25.08.2019. g.28.05. Seminar 126-10: Dom učenika srednjih škola "Brankovo kolo" Novi Sad, 25. i 26.05.2019.g.18.03. Seminar 126-9: Srednja škola "Sveti Sava" Sombor, 16. i 17.03.2019.g.25.02. Seminar 126-8: Pravno birotehnička škola "Dimitrije Davidović" Zemun, 24. i 25.02.2019.g.12.02. Seminar 122-9: Dom učenika srednjih škola Sombor, 09. i 10.02.2019,g,12.09. Seminar 126-1: Gimnazija "Sava Šumanović" Šid, 10. i 11.09.2018.g.01.09. Seminar 337-28: Karlovačka gimnazija Sremski Karlovci, 29. i 30.08.2018.g.02.07. Seminar 337-27: Prva tehnička škola Kragujevac, 27. i 28.06.2018. g.26.03. Seminar 337-23: Tehnička škola "Nikola Tesla" Velika Plana, 24. i 25.03.2018.g.27.11. Seminar 337-17: SSŠ "Borislav Mihajlović Mihiz", 25. i 26.11.2017. g.13.11. Seminar 337-16: Dom učenika srednjih škola Sombor, 11. i 12.11.2017.g.06.11. Seminar 337-15: Hemijsko - prehrambena i tekstilna škola06.03. Seminar 337-8: Sedma beogradska gimnazija Beograd, 04. i 05.03.2017. g.16.01. Seminar 337-6: Regionalni centar za stručno usavršavanje Smederevo, 14. i 15.01.2017. g.28.12. Seminar 337-5: Dom učenika srednjih škola05.12. Seminar 337-4: Srednja škola Grocka, 03. i 04.12.2016. g.28.11. Seminar 337-3: Srednja škola Grocka, 26. i 27.11.2016.g.02.09. Seminar 113-20: Gimnazija "Uroš Predić" Pančevo, 29. i 30.08.2016.g.02.09. Seminar 113-19: Baletska škola "Lujo Davičo" Beograd, 29. i 30.06.2016. g.03.02. Seminar 113-15: Ekonomsko trgovinska škola Šabac 01. i 02.02.216. g.31.01. Seminar 113-14; Posavotamnavska srednja škola Vladimirci, 30. i 31.01.2016. g.31.08. Seminar 113-9: Politehnička škola Kragujevac, 29. i 30.08.2015. g.21.06. Seminar 113-7: Medicinska škola "Draginja Nikšić" Sremska Mitrovica, 20. i 21.06.2015. g.16.03. Seminar 113-4: POLITEHNIKA - škola za nove tehnologije Novi Beograd, 14. i 15.03.2015. g.24.02. Seminar 163-10: GSPRS "Nezavisnost", ETŠ "Mihajlo Pupin" Novi Sad, 22.02.2015. g.102.02. Semnar 113-2: Muzička škola "Kosta Manojlović" Smederevo, 31.01. i 1.02.2015. g.17.11. Seminar 113-1: Gimnazija "Stevan Puzić" Ruma, 15. i 1611.2014. g.

Seminar 337-17: SSŠ "Borislav Mihajlović Mihiz", 25. i 26.11.2017. g.

b]1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena
1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani ..................... 4.00
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika. 4.00
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ...................... 4.00
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici......................... 3.95
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad... 4.00
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi.... 4.00
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada....... 4.00
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja...4.00
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.. 3.91
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke.. 3.91
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 3.98)

11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga...................0
b) od kolega..............3
v) od ustanove u kojoj radim....17
g) od centra za stručno usavršavanje....0
d) od školske uprave..................0
đ) na neki drugi način ................2

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 0
g) 40-59% ....... 0
d) 60-79% ........ 3(13.64%)
đ) 80-99% ....... 8(36.36%)
e) 100% ...........11(50.00%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 30 (100.00%)

b) NE........... 0 (0.00%)

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Lepo iskustvo, korisne informacije, profesionalnost na nivou.
• Ovim seminarom ste prevazišli čak i same sebe! Hvala vam u ime čitave naše profesije!
• izuzetno korisno, primenlјivo u praksi.
• Dobar tok seminara, odlične prezentacije i predavači.
• Dobro održan seminar. Predavači pričaju "tiho" tako da ih jedva čujem, treba im mikrofon da bi se čuli!
• Tema aktuelna, ekipa sjajna, način rada savršen.
• Korisno.
• Izuzetno!
• Profesionalno i korisno!
• Izuzetno korisno.
• Vrlo korisno, koristiće mi u budućem radu.


1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)

1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Brojni dokazi da je kolektiv odabrao pravi program obuke u pravo vreme, i da postoje značajni lјudski resursi od kojih se očekuje da su u stanju da primene stečena znanja i veštine, unaprede svoj rad i funkcionisanje škole u celini.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan
2.1.1. Šta mi se svidelo
• Svidelo mi se. Sadržajno.
• Tema predavanja – odlična.
• Podrške unutrašnje i spoljašnje učeniku.
• Čitavo izlaganje ocenjujem najvišom ocenom (sjajni i slikoviti primeri, veoma stručnaimjasna objašnjenja)
• Da.
• Da!
• Sve.
• Konkretni predlozi.
• Svidelo mi se kompletno izlaganje. Seminar je izuzetno zanimljiv i koristan.
• Izlaganje i objašnjavanje, primeri za svaki teoretski deo.
• Tema, način rada.
• Tema, način izlaganja, primeri.
• Navedeni primeri, potpuna obaveštavanja o procedurama i protokolima.
• Prezentacija i izlaganje voditelja.
• Bilja je bila vrlo inspirativna, zanimljiva, poštovala je satnicu seminara i ličnost nastavnika.
• Teme, sadržaj, korisne informacije.
• Sve aktivnosti; teme, izlaganje, primeri i radionica.
• Primeri.
• Sve, ne bih ništa menjala.
• Svidele su mi se priče.

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• Zašto roditeljka? Kada ima lepa reč – majka.
• Silne, priče, u detalje (malo ih skratiti).
• Dugačka pauza od 30 min.

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Sve je OK. Iskusni ste.
• Može ovako interesantno kao i danas.
• Više šema; pored paukove mreže!
• Da budete isti kao i danas!!!
• Neka bude kao danas.
• Kraće pauze.
• Nastaviti istim tempom.
• Nemam predloga.
• Da nastavite tako!
• Isti ovakav tempo rada!
• Sve isto. 
• Da nastavimo u istom pravcu.


2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)
• Unutrašnja mreža podrške.. 5.00
• Snage zajednice i spoljašnja mreža podrške.... 4.95
• Vežbanje: Primena modela podrške u realnim situacijama..... 4.95

2.3. Ocena uspešnosti realizacije seminara

• RAD VODITELJA... 5.00
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.91
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.91
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.95
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 4.95 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• Sve pohvale!
• Samo napred! Vidimo se, opet.
• Samo tako nstavite, ovo je bilo odlično.
• Odlično predavanje voditelјa.
• Vi ste sjajni. Doili smo mnogo važnih informacija.
• Dobro organizovan seminar.
• Potreban nam je čeđći, za našu sredinu.
• Dožite nam opet!
• Sjajni ste.
• Hvala na stručnosti i angažovanju, ali i razumevanju za sve kroz šta prolazi jedan radnik u školi.
• Sjajno, profesionalno, od velike pomoći!
• Petica je niska ocena za vaš rad!
• Super ste!