Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Srednja škola, Autoritet

21.05. Seminar 95-13: Srednja škola "Sveti Sava" Sombor, 19. i 20.05.2018.g.26.02. Seminar 95-10: Gimnazija "Sava Šumanović" Šid, 24. i 25.02.2018.g.04.12. Seminar 95-7: Poljoprivredna škola sa domom učenika "Sonja Marinković" Požarevac, 02. i 03.12.2017. g.23.06. Seminar 95-5: Dom učenika srednjih škola Sombor, 21. i 22.06.2017. g.19.06. Seminar 95-4: Pravno birotehnička škola "Dimitrije Davidović" Zemun, 17. i 18.06.2017. g.02.09. Seminar 88-34: Baletska škola "Lujo Davičo" Beograd, 25. i 26.08.2016. g.13.06. Seminar 88-32: Dom učenika srednjih škola Vršac, 11. i 12.06.2016. g.15.01. Seminar 88-27: Gimnazija "Uroš Predić" Pančevo, 12. i 13.01.2016. g.27.12. Seminar 88-26: Prehrambeno šumarska i hemijska škola Sremska Mitrovica, 26. i 27.12.2015. g.14.12. Seminar 88-25: Srednja škola Grocka, 12. i 13.12.2015. g.30.11. Seminar 88-24: Srednja škola Grocka, 28. i 29.11.2015. g.12.11. Seminar 88-23: Srednja škola Koceljeva, 09. i 10.11.2015. g.21.09. Seminar 88-20: Dom učenika srednjih škola Sremska Mitrovica, 19. i 20.09.2015. g.08.09. Seminar 88-19: VII beogradska gimnazija Beograd, 05. i 06.09.2015. g.27.08. Seminar 88-18: Mačvanska srednja škola Bogatić, 26. i 27.08.2015.g.29.06. Semnar 88-16: Srednja stručna škola30.03. Seminar 88-12: Srednja turistička škola Novi Beograd, 28. i 29.03.2014. g.21.01. Seminar 88-9: Gimnazija Inđija, 17. i 18.01.2015. g..29.12. Seminar 88-8: Medicinska škola "Draginja Nikšić" Sremska Mitrovica, 27. i 28.12.2014. g.01.12. Seminar 88-7: POLITEHNIKA škola za nove tehnologije Novi Beograd, 29. i 30.11.2014. g.10.11. Seminar 88-6: GSPRS Beograd, 8. i 9.11.2014. g.03.11. Seminar 88-5: Gimnazija "Stevan Puzić" Ruma, 1. i 2.11.2014. g.20.10. Seminar 88-3: Posavotamnavska srednja škola Vladimirci, 18. i 19.10.2014. g.23.06. Seminar 113-16: Muzička škola "Kosta Manojlović" Smederevo,l 21. i 22.06.2014. g.30.12. Seminar 113-14: Za Muzičku školu "Petar Krančević" Sremska Mitrovica, 26. i 27.12.2013. g.24.06. Seminar 113-12: Za učesnike iz smederevskih osnovih i srednjih škola, Regionalni centar Smederevo, 22. i 23.06.2013.01.04. Seminar 113-9: Centar za stručno usavršavanje Leskovac, 30. i 31.03.2013. g.25.02. Seminar 113-8: Ekonomsko-trgovinska škola Šabac, 23. i 24. februar 2013. g.17.12. Seminar 113-7: Gimnazija u Obrenovcu, Obrenovac, 15. i 16.12.2012.02.12. Seminar 113-6: Medicinska škola19.11. Seminar 113-5: Za učesnike iz osnovnih i srednjih škola, Centar za stručno usavršavanje Kikinda, 17. i 18.11.2012.g.05.11. Seminar 113-3: Regionalni centar Šabac, Muzička škola "Mihailo Vukdragović" Šabac, 2. i 3.11.2012. g.08.10. Seminar 113-2: Srednja ekonomska škola Loznica, 6. i 7.10.2012.

Seminar 95-7: Poljoprivredna škola sa domom učenika "Sonja Marinković" Požarevac, 02. i 03.12.2017. g.

b]1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani .........................3.97
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika .......3.77
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ................................3.80
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici....................................3.90
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad..........3.77
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi........... 4.00
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada .......... 3.97
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja................................ 3.87
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.....................................3.90
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke.........3.93
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 3.89)
11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga................. 2
b) od kolega............ 5
v) od ustanove u kojoj radim.....23
g) od centra za stručno usavršavanje.....0
d) od školske uprave................... 0
đ) na neki drugi način ........................0

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 0
g) 40-59% ....... 1(3.33%)
d) 60-79% ....... 2(6.67%)
đ) 80-99% ........ 21(70.00%)
e) 100% ........... 6(20.00%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 30 (100,00%)

b) NE.......... 0(0,00%)


1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Veoma sadržajna i koncizna predavanja. Dosta korisnih saveta, predloga, trikova.
• U svakom slučaju korisno, za nastavnika koji se bavi dugo tom profesijom, a posebno za nastavnika početnika. Saznanja sa seminara primenjiva su u oblastima života!
• Dobro . Zadovolјna!!!(iako sam mislila da mi je vreme za druženje sa detetom uludo utrošeno).
• Lepo osmišlјen seminar, prilagođen potrebama nastavnika, značajan za lični razvoj kao i za jačnje profesionalnih kompetencija.
• Veoma uspešan, interesantan, poučan i nadasve kreativan seminar sa pozitivnom energijom i atmosferom.
• Ovo je eureka u pedagoškoj psihologiji; Ovde nije stav da je učenik uvek u pravu; Klјučna reč seminara je AUTOCENZURA.
• Zadovolјna sam seminarom, dosta sam naučila i dobro je što se dosta može primeniti u praksi.
• Možda da uvedete radionicu u smislu reakcije u određenim situacijama.
• Kvalitetno utrošeno vreme.
• Sjajni su.
• Dosta toga se moglo naučiti, i kasnije primeniti u realnom životu.
• Sve je bilo u najbolјem redu.
• Intenzivno, neposredno, korisno.
• Uživala!
• Seminar je odličan.
• Odlično!!! Bravo!!! Do ponovnog viđenja!!! (Violeta Popović)
• Povećana fleksibilnost i ......(nečitko!) ponašanja nastavnika.
• Dosta primera i za svaki se išlo korak po korak.


1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)
1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Nivo zadovolјstva učesnika procentom vremena provedenog na obuci upotreblјenog za smislene aktivnosti učenja (90% učesnika smatra da je za tu svrhu utrošeno između 80 i 100% raspoloživog vremena.
Posebno je značajno da 29 učesnika smatra da su imali aktivnu komunikaciju sa realizatorima, i da su dobili povratne informacije o radu i produktima njhovog rada.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo, ali postoje pokazatelјi o tome da čak 20% učesnika nije iskoristilo mogućnost ponuđenu na početku zajedničkog rada – da reaguju na način rada realizatora i odabrane programske sadržaje.
Sem navedenog, upozaravajući je podatak o manjem i većem skepticizmu kod pet učesnika kada je reč o značaju ove obuke za unapređivanje sopstvenog rada u vremenu nakon semiara.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan

2.1.1. Šta mi se svidelo
• Lepo vođen seminar, naučila sam mnogo toga korisnog i primenljivog u praksi.
• Primeri iz prakse (konkretni).
• Da, odlično!
• Da.
• Da.
• Da.
• Bilo je dinamično. Nije bilo dosadnih radionica!
• Konkretnost.
• Neposrednost u komunikaciji.
• „Autocenzura“
• Dosta ponuđenih predloga za praktičan rad.
• Jakoo !
• Da. Predavanje savršeno.
• Veoma. Vrlo živ i energičan seminar.
• Da.
• Da.
• Uzajamna komunikacija.
• Svideo mi se prvi dan seminara, nije naporan i može se dosta primeniti u praksi.
• Način vođenja seminara.
• Da.
• Svidelo mi se, brzo je prošlo i korisno je.
• Sve.
• Ceo koncept.
• Sve pohvale, potpuno različit seminar u odnosu na dosadašnje, malo igrica, puno novih saznanja i naučenog od predavača.
• Predavnje, primeri.
• Kako se pristupa problemu, način diskusije.
• Ceo tok izlaganja.
• Našin predavanja – razgovaranja, aktivnost učesnika.
• Način na koji realizatori vode ovaj seminar. Nisam osetila vreme.
• Puno korisnih informacija, novih saznanja, smernica.

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• Nema.
• Temperatura u prostoriji. 
• Nema toga.
• Preduge celine između pauza.
• Sve je bilo na visokom nivou.
• Dopalo mi se sve.

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Ništa, sve je u redu.
• Nastavak interesantne priče i saradnje.
• Ništa.
• Više kraćih pauza.
• Da po dogovoru započnemo od 8,00 i da atmosfera bude kao danas a po mogućnosti i bolja. 
• Da bude isto kao i danas!
• Nastaviti u istom stilu i sa istom energijom.
• Više radionica.
• Nastavite istim tempom i načinom.
• Isti način kao današnji!!!
• Ne predlažem ništa.
• Isti način diskusije.
• Malo više naših primera.
• Nastavite iatim tempom.
• Nastavite ovako.
• Da bude isto ovako dinamično.

2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)

2.2.1. Škola je sistem.............4.60
2.2.2. Autoritet..................... 4.40
2.2.3. Disciplina i poz. vasp. .. 4.73
2.2.4. Liderstvo..................... 4.67
2.2.5. Veštine razgovora sa nezgodnim sagov. (Samokontrola i kontrola u komunikaciji).......................... 4.80
2.2.6. Testovi autoriteta…........ 4.57

2.3. Ocena uspešnosti realizacije seminara

RAD VODITELJA... 4.93
ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.97
MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.83
ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.93
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 4.87 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• Smatram da je jedan voditelј (95%) vremena isuviše krupan zalogaj za jednog čoveka, mada je je sve vreme bila na visini zadatka.
• Seminar je bio BAŠ BAŠ ODLIČAN! Rado bih preporučio svakome.
• Treba aktivno raditi na problemima koji se tiču pre svega mladih, i bolјa komunikacija na relaciji roditelј-dete (učenik)-nastavnik.
• Još više sličnih obuka, i molimo Vas: „Dođite nam opet!“.
• Jasno ; dobrooo, tako i na dalјe! Srećno.
• Samo tako nastavite, divni ste!
• Da dobijene rezultate ankete „Deca i mi“ i „Lider, da ili ne?“ uporedite sa horoskopskim znacima učesnika. Mislim da bi to bilo interesantno.
• Dođite nam ponovo.
• Vidimo se na narednom vašem seminaru.
• Izuzetno sam zadovolјna seminarom!
• Hvala na uloženom trudu, samo tako nastavite i želim Vam puno uspeha u budućem radu.
• Rado bi učestvovala u još nekom vašem seminaru!
• Predlažem da nam ponovo održite seminare sa drugim temama. (Violeta Popović )
• Postoji otvorena mogućnost za dublјu analizu autoriteta, u psihološkom smislu, posebno njegova negativna strana.
• Dobio sam godišnju dozu vaših saveta („seminara“), hvala vam!