Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Autoritet

01.09. Seminar 95-15: Osnovna škola "Veljko Vlahović" Šangaj/Novi Sad, 27. i 28.08.2018.g.01.09. Seminar 95-14: Osnovna škola "Milica Stojadinović Srpkinja Vrdnik, 25. i 26.08.2018.g.02.07. Seminar 95-13: Osnovna škola "Zaga Malivuk" Beograd, 25. i 26.06.2018. g.19.03. Seminar 95-11: Osnovna škola "Vojvoda Mišić" Beograd, 16. i 17.03.2018. g.22.01. Seminar 95-9: Osnovna škola "Jovan Dučić" Petrovaradin, 20. i 21.01.2018.g.18.12. Seminar 95-8: Osnovna škola "Radojka Lakić" Beogrd, 16. i 17.12.2017. g.08.09. Seminar 95-6: Osnovna škola "Svetozar Miletić" Zemun, 02. i 03.09.2017. g.29.05. Seminar 95-3: Osnovna škola "Vladimir Rolović" Rakovica, 27. i 28.05.2017. g.24.04. Seminar 95-2: Osnovna škola "Ilija Garašanin" Grocka, 22. i 23.04.2017. g,23.01. Seminar 95-1: Osnovna škola "Ivan Gundulić" Novi Sad, 21. i 22.01.2017. g.23.06. Seminar 88-33: Osnovna škola "Nikola Tesla" Skela, 21. i 22.06.2016. g.17.05. Seminar 88-29: Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj" Obrenovac, 12.03. i 15.05.2016. g.16.05. Seminar 88-31: Osnovna škola "Vuk Karadžić" Novi Sad, 13. i 14.05.2016. g.28.03. Seminar 88-30: Osnovna škola "Sveti Sava Vrčin", 26. i 27.03.2016. g.20.02. Seminar 88-28: Osnovna škola "Đura Daničić" Novi Sad, 19. i 20.02.2016. g12.11. Seminar 88-22: Osnovna škola "Pavle Savić" Beograd, 07. i 08.11.2015. g.02.11. Seminar 88-21: Osnovna škola "Zmaj Jova Jovanović" Ruma, 31.10. i 1.11.2015. g.21.09. Seminar 88-20: Dom učenika srednjih škola Sremska Mitrovica, 19. i 20.09.2015. g.24.08. Seminar 88-17: OŠ "Draževac" Draževac, 22. i 23.08.2015. g.15.06. Seminar 88-15: Osnovna muzička škola Grocka, 13. i 14.06.2015. g.18.05. Seminar 88-14: OŠ "Vasa Stajić" Novi sad, 16. i 17.05.2015. g.20.04. Seminar 88-13: TRC "Momčilo Čeković" Koštunići, 18. i 19.04.2015. g.03.03. Seminar 88-11: Osnovna škola "Petar Tasić" Lešnica, 28.02. i 1.03.2015. g.24.01. Seminar 88-10: OŠ "Grabovac" Grabovac, 21. i 22.01.2015. g.27.10. Seminar 88-4: OŠ "Branko Radičević" Nikinci,25. i 26.10.2014. g.28.09. Seminar 88-2: OŠ "Milan Ilić Čiča" Aranđelovac, 26. i 27.09.2014. g.15.09. Seminar 88-1: ETŠ "Mihajlo Pupin" Novi Sad, 13. i 14.09.2014.g. (osnovne i srednje škole)25.08. Seminar 113-17: Osnovna škola "Desanka Maksimović" Beograd, 23. i 24.08.2014. g.20.01. Seminar 113-15: Osnovna škola "Jelena Ćetković" Beograd, 18. i 19.01.2014.g.30.12. Seminar 113-14: Za Muzičku školu "Petar Krančević" Sremska Mitrovica, 26. i 27.12.2013. g.30.09. Seminar 113-13: Za učesnike iz Osnovne muzičke škole "Vladimir Đorđević" iz Beograda, 28. i 29.09.2013.g.24.06. Seminar 113-12: Za učesnike iz smederevskih osnovih i srednjih škola, Regionalni centar Smederevo, 22. i 23.06.2013.14.04. Seminar 113-11: OŠ "Mika Mitrović" Bogatić, za zaposlene iz svih osnovnih škola sa područja Opštine Bogatić, 13. i 14.04.2013.08.04. Seminar 113-10: OŠ "Vuk Karadžić" Badovinci, za zaposlene iz svih osnovnih škola sa područja Opštine Bogatić, 6. i 7.04.2013. g01.04. Seminar 113-9: Centar za stručno usavršavanje Leskovac, 30. i 31.03.2013. g.19.11. Seminar 113-5: Za učesnike iz osnovnih i srednjih škola, Centar za stručno usavršavanje Kikinda, 17. i 18.11.2012.g.12.11. Seminar 113-4: Osnovna škola "Nata Jeličić", Regionalni centar Šabac, 10. i 11.11.2012.18.09. Seminar 113-1: Za "Prvu obrenovačku osnovnu školu", Obrenovac, 15. i 16.09.2012.

Seminar 95-8: Osnovna škola "Radojka Lakić" Beogrd, 16. i 17.12.2017. g.

b]1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani .........................4.00
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika .......4.00
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ................................3.92
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici....................................3.92
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad..........3.96
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi........... 3.96
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada .......... 4.00
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja................................ 3.96
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.....................................3.96
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke.........4.00
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 3.97)
11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga................. 0
b) od kolega............ 0
v) od ustanove u kojoj radim.....24
g) od centra za stručno usavršavanje.....0
d) od školske uprave................... 0
đ) na neki drugi način ........................1

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 0
g) 40-59% ....... 1(4.00%)
d) 60-79% ....... [b1(4.00%)
đ) 80-99% ........ 10(40.00%)
e) 100% ........... 13(52.00%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 25 (100,00%)

b) NE.......... 0(0,00%)

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Izuzetno zadovolјna načinom predavanja i podsticanjem grupe na aktivno učešće i angažman. Hvala.
• Sistematično, jasno, primenlјivo u nastavi.
• Koncizno, veštine su korisne u komunikaciji.
• Korisno i primenlјivo znanje stečeno na seminaru. Prilično korisno za upoznavanje sopstvenih mogućnosti.
• Potkreplјeno primerima, sadržajno, primenlјivo, aktuelno.
• Izuzetna interakcija, vrlo zanimlјivi primeri iz prakse, odlično uklapanje i prezentovanje teorijskog i praktičnog znanja!
• Sjajno prenesena iskustva iz prakse i saveti za rad.
• Veoma je korisno bilo čuti dosta konkretnih situacija i rešenja. Predavanje veoma jasno i interesantno.
• Divna komunikacija.
• Edukatori su veoma stručni i odlično pripremlјeni. Način izlaganja veoma zanimlјiv i vreme brzo teče.
• Sjajni predavači, dinamični.
• Zanimlјivo, primenlјivo. Dobro osmišlјeni sadržaji prezentovani na izuzetan način. Svaka čast! Sve pohvale 
• Sistematično, jasno, praktično, predstavlјeno na primerima iz prakse, upotreblјivo u praksi.

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)
1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Dobra komunikacija učesnika i realizatora rezultirala uspešnom realizacijom obuke. Očekivanja najvećeg broja učesnika su zadovolјena, a kod jednog broja i prevaziđena.
Dobra osnova za uspešan postseminarski period.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo.


2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan

2.1.1. Šta mi se svidelo
• Način predavanja, duhovite opaske, intresantan sadržaj.
• Način izlaganja i komunikacija.
• Veoma jasno i konkretno, na primerima iz prakse objašnjeno. Dopada mi se pristu izlaganju i integracija učesnika.
• Primenljivo je u nastavi.
• Način predavanja i uključivanja u grupni rad; motivisanje učesnika i podsticanje.
• Svideo mi se način predavanja i odnos prema učesnicima seminara.
• Predavanje jasno, interesanttno, date konkretne situacije i rešenja, puno šale i smeha. 
• Sve mi se svidelo! A najviše predavač, vrlo zanimqiv i dinamičan.
• Sve aktivnosti, način predavanja, puno primera iz prakse.
• Način izlaganja, objašnjavanje na konkretnim primerima.
• Sve mi se svidelo – sadržaj, pristup, predavač.
• Sadržaj, efikasnost.
• Način izlaganja i sadraj seminara.
• Sve: način izlaganja, pripremljenost predavača, primeri, način komuniciranja, atmosfera.
• Otvorenost komunikacije.
• Tema. Način izlaganja.
• Sve.
• Sve.
• Kombinacija nonšalancije i ozbiljnosti u izlaganju.
• Način na koji komunicira sa nama, pozitivna atmosfera.
• Primeri konkretnihnsituacija – ponašanja.
• Kako Kaja izlaže 
• Sve. Od izbora teme do načina prezentacije.
• Praktičnost informcija (korisnost) u primeni.

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• Nemam zamerke 
• Ništa.
• Ništa.
• Bilo je kratko.

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Može da bude kao i danas. 
• Još nekih situacija koje su se dogodile u školi.
• Sličan pristup, sve je odlično!
• 
• Sve je bilo OK.
• Isto
• Isto.
• Malo više primera iz prakse.
• Dinamičnije izlaganje.


2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)

2.2.1. Škola je sistem.............4.64
2.2.2. Autoritet..................... 4.92
2.2.3. Disciplina i poz. vasp. .. 4.76
2.2.4. Liderstvo..................... 4.88
2.2.5. Veštine razgovora sa nezgodnim sagov. (Samokontrola i kontrola u komunikaciji).......................... 5.00
2.2.6. Testovi autoriteta…........ 4.92

2.3. Ocena uspešnosti realizacije seminara

RAD VODITELJA... 5.00
ORGANIZACIJA SEMINARA... 5.00
MATERIJALI ZA UČESNIKE... 5.00
ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 5.00
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 4.97 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• Zadovolјna načinim izlaganja, motivacijom učenika i pozivima na aktivno učešće.
• Bilo je jasno, koncizno i upotreblјivo.
• Samo nastaite tako dinamično, uz puno interakcije i raznih materijala.
• Seminar odličan, bravo! Nema predloga – samo nastavite tako. 
• Sjajan seminar, izuzetno primenlјivo u praksi.