Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Ne možeš sve sam

14.01. Seminar 126-18: Osnovna škola "Dušan Jerković" Inđija, 11. i 12.01.2020.g10.12. Seminar 126-17: Osnovna škola "Jeremija Ilić Jeger" Rgotina, 07. i 08.12.2019.g.19.11. Seminar 126-16: Osnovna škola "Posavski partizani" Obrenovac, 16. i 17.11.2019.g.21.10. Seminar 126-15: Osnovna škola "Živojin Perić" Stubline, 19. i 20.10.2019.g.30.09. Seminar 126-15: Osnovna škola "Petar Kočić" Temerin, 28. i 29.09.2019.g.01.07. Seminar 126-11: Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj" Sremska Kamenica, 29. i 30.06.2019.g.17.12. Seminar 126-7: Osnovna škola "Miroslav Antić" Futog, 15, i 16.12.2018.g.10.12. Seminar 126-6: Osnovna škola "Ivan Gundulić" Novi Sad, 08. i 09.12.2018.g.20.11. Seminar 126-5: Osnovna škola "Svetozar Miletić" Zemun, 17. i 18.11.2018.g.05.11. Seminar 126-4: Osnovna škola "Miroslav Antić" Futog, 03. i 04.11.2018.g.24.09. Seminar 126-3: Osnovna škola "Vojvoda Mišić" Beograd, 22. i 23.09.2018.g.17.09. Seminar 126-2: Osnovna škola "Jovan Dučić" Petrovaradin, 15. i 16.09.2018.g.30.04. Seminar 337-25: Osnovna škola "Ljubomir Aćimović" Obrenovac, 28. i 29.04.2018.g.23.04. Seminar 337-24: Osnovna škola "Petar Leković" Požega, 21. i 22.04.2018. g.12.02. Seminar 337-22: Osnovna škola "Slavko Rodić" Bački Jarak, 10. i 11.02.2018.g.03.02. Seminar 337-21: Osnovna škola "Nikola Tesla" Skela15.01. Seminar 337-20: Osnovna škola "Andra Savčić" Valjevo26.12. Seminar 337-19: Osnovna škola "Petar Leković" Požega, 23. i 24.12.2017. g.11.12. Seminar 337-18: OŠ "Triva Vitasović Lebarnik" Laćarak, 09. i 10.12.2017. g.03.10. Seminar 337-14: Osnovna škola "Vojvoda Radomir Putnik" Beograd, 30.09. i 01.10.2017. g.28.08. Seminar 337-13: Osnovna škola "Veljko Vlahović" Šangaj - Novi Sad, 26. i 27.08.2017. g.26.06. Seminar 337-12: Osnovna škola "Vladimir Rolović" Rakovica, 24. i 25.06.2017. g.12.06. Seminar 337-11: Osnovna škola "Ilija Garašanin" Grocka, 10. i 11.06.2017. g.15.05. Seminar 337-10: Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Begaljica, 13. i 14.05.2017. g.13.03. Seminar 337-9: Osnovna škola "Vladika Nikolaj Velimirović" Valjevo09.02. Seminar 337-7: Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj" Obrenovac, 07. i 08.02.2017. g.16.01. Seminar 337-6: Regionalni centar za stručno usavršavanje Smederevo, 14. i 15.01.2017. g.13.11. Seminar 337-2: Osnovna škola "Vuk Karadžić" Novi Sad26.09. Seminar 337-1: Osnovna škola04.04. Seminar 113-18: Osnovna škola "Draževac", 02. i 03.04.2016. g.16.02. Seminar 113-17: Osnovna škola "Petar Tasić" Lešnica, 13. i 14.02.2016. g,08.02. Seminar 113-16: Osnovna škola "Radojka Lakić" Beograd, 6. i 7.02.2016. g.07.12. SEMINAR 113-13: Osnovna škola "Pavle Savić" Beograd, 5. i 6.12.2015. g.27.10. Seminar 113-12: Prva obrenovačka osnovna škola, 24. i 25.10.2015. g.27.10. Seminar 113-11: Osnovna škola "Grabovac", 22. i 23.10.2015. g.19.10. Seminar 113-10: Osnovna škola14.09. Seminar 113-9: Osnovna muzička škola Grocka, 12. i 13.09.2015. g.25.05. Seminar 113-6: Osnovna škola "Mika Mitrović" Bogatić", 23. i 24.05.2015. g.05.04. Seminar 113-5: Osnovna škola "Milivoj Petković Fećko" Platičevo, 31.03. i 1.04.2015. g09.02. Seminar 113-3: Osnovna škola "Desanka Maksimović" Beograd, 7. i 8.02.2015. g.

Seminar 337-19: Osnovna škola "Petar Leković" Požega, 23. i 24.12.2017. g.

1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena
1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani ..................... 4.00
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika. 4.00
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ...................... 3.88
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici......................... 4.00
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad... 3.96
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi.... 4.00
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada....... 4.00
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja...4.00
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.. 3.68
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke.. 3.89
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 3.94)

11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga...................0
b) od kolega..............1
v) od ustanove u kojoj radim....26
g) od centra za stručno usavršavanje....0
d) od školske uprave..................1
đ) na neki drugi način ................0

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 0
g) 40-59% ....... 0
d) 60-79% ........ 0
đ) 80-99% ....... 14(50.00%)
e) 100% ...........14(50.00%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 28 (100.00%)

b) NE........... 0 (0.00%)

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Ako budete realizovali još neki seminar, pošalјite poruku nekom od nas! Oduševlјeni smo.
• Seminar mi je rasvetlio neke dileme i ukazao na moguće puteve rešavanja mogućih problema.
• Veoma korisno, sa mnogo primera iz prakse, realizatori odlični.
• Seminar je veoma koristan i primenlјiv u praksi.
• Seminar je bio potpuno kompetentan i stekala sam izuzetno dosta korisnih informacija da bi unapredila svoja znanja i kompetentnost.
• Seminar je vrlo inspirativan za dalјi rad i podstiče sticanje znanja učesnika.
• Zato što se može naučiti ono što sigurno nismo znali. Zaista sam uživala, hvala!
• Voditelјi seminara su odlično upućeni u temu. Uspešno odgovaraju na sva pitanja. Sve pohvale!
• Sve pohvale za rad, trud, primere, za našu punu pažnju - tokom dva dana realizatorima seminara.
• Neophodno je poznavati pravni okvir. Ovo je neophodno znati. Kroz ovaj vid obuke treba obuhvatiti SVE prosvetne radnike.
• Odličan seminar. Prvi seminar koji mi je LIČNO koristio u smislu saznanja nekoh svojih mogućih ostvarivanja prava.
• Odlično! Bravo!
• Ne možeš sve sam!
• Prvi seminar u kojem sam zaista uživao u radu.
• Zato što je korisno.
• Savršen seminar.
• Korisne informacije, dinamičnost, divni predavači.
• Korisno, zanimlјivo i jasno.
• Edukativno, korisno, zanimlјivo.
• Izuzetan seminar! Praktični problemi i rešenja.

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)

1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Izuzetno ujednačeni stavovi o klјučnim karakteristikama uspešne realizacije:
- o iskorišćenost vremena obuke za smislene aktivnosti učenja postoje samo dva stava podjednako zastuplјena – polovina procenjuje da je to između 80 i 99%, a druga da je svo vreme potpuno iskorišćeno u te svrhe;
- samo jedna osoba ispolјava malo sumnje da će pohađanje ove obuke pomoći da se unapredi sopstveni rad.
- o kvalitativnim elementima realizacije, u dva evaluaciona instrumenta, postoje čak 43 pisane pozitivne poruke o razlozima i zapažanjima.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan
2.1.1. Šta mi se svidelo
• Izuzetan je seminar!
• Zanimljivo i praktično izlaganje. Upotreba na primerima u školi.
• Zanimljivo. Prijatno i veoma uspešno izlaganje predavača.
• Praktični primeri, odgovori, saveti, sve mi se svidelo! Divni ste!
• Što nije teoretisanje, već praksa.
• Sve.
• Sve mi se svidelo. Voditelji na zanimljiv način izlažu.
• Način izlaganja i komunikacija.
• Način vođenja. Diskusija, obrazloženja.
• Ceo seminar je veoma koristan.
• Zanimljivo izlaganje. Dosta primenljivog u praksi. Sve pohvale.
• Sve mi se dopalo, naučila sam nešto što nisam znala.
• Celokupno predavanje.
• Neposredna komunikacija, primeri iz realnih situacija...
• Da – svi sadržaji.
• Sadržaj. Dinamika. Neposrednost.
• Izlaganje. Prezentacija. Tema.
• Izlaganje i stav predavača, stručnost i elokventnost koju posreduju, neposrednost.
• Veoma mi se svidelo što su nam, nadam se svima, otvorene oči za rešavanje problema u školi.
• Da.
• Svideo mi se način izlaganja, jer sve vreme postoji interakcija.
• 1 srce
• Način izlaganja.
• Veoma.
• Način rada i interakcija. Veoma! Praktično rešavanje problema.
• Jako interesantan, poučan seminar.
• Jako zanimljivo, edukativno.
• Naučila sam mnogo toga, zaista!.

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• Sve mi se dopalo i vrlo je korisno!
• Nema toga što mi se ne sviđa!
• Što je subota.
• Dužina (trajanje).
• ???
• Ništa ne bih menjala.

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Isti tempo!
• Sve bilo dobro!
• Šta god.
• Potpuno verujem u vaš izbor! Ovim problemima pre vas nisam umela da se bavim!
• Da nastavite na ovaj način.
• Da bude isto kao danas
• Očekujem da nastavak bude podjednako dobar.
• Sve isto (samo što je sutra nedelja).
• Kao danas.
• Ostanite isti 
• Kolektivna psihoterapija.
• 2 srca
• Samo tako nastavite!
• Nastavite ovako.

2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)
• Unutrašnja mreža podrške.. 4.96
• Snage zajednice i spoljašnja mreža podrške.... 5.00
• Vežbanje: Primena modela podrške u realnim situacijama..... 5.00

2.3. Ocena uspešnosti realizacije seminara

• RAD VODITELJA... 5.00
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.89
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.86
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 5.00
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 5.00 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• Seminar je izuzetno zanimlјiv, celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke.
• Ovakvih seminara treba da bude što više.
• Odlični ste, uživali smo! Sigurnija sam, znam šta da radim i vratili ste mi samopouzdanje!
• Preporučujem kolegama ovaj seminar kao koristan u unapređenju zaštite učenika i samog sebe u radnoj ustanovi.
• Veoma korisno i lepo pripremlјeno.
• Više ovakvih seminara ne bi bilo na odmet!
• Preporučujem ovaj seminar kao jedinstven primer izuzetno jasne i sažete obuke kako izaći na kraj sa svim savremenim problemima sa kojima se mi srećemo sa svojim zanimanjem što profesionalno, što u ličnom životu.
• Malo više primera iz školske prakse.
• Mislim da je tema ovog seminara neiscrpna, i da bi se o istoj moglo govoriti još, jer se svaki čas otvaraju nova pitanja i nude rešenja i smernice kako da ih rešimo.
• Seminar je bio odličan. U toku svog rada ja nisam bila na korisnijem seminaru. Volela bih više ovakvih seminara!!!
• Sve pohvale za rad, trud, primere, tokom dva dana što je rezultovalo našom punom pažnjom, interakcijom i osvešćenošću da ne možemo sve sami!
• Odličan seminar. Prvi seminar koji nije vezan za čistu nastavnu metodologiju, već i za ličnu sigurnost i samopouzdanje samog nastavnika.
• Svaka čast, odlični oratori koji prave odličnu atmosferu. Vrlo opušteno, nova saznanja o različitim institucijama i njihovom učešću u obrazovnom sistemu.Jedan od bolјih seminara kojima sam prisustvovala, sjajni ste i posle ovog seminara znam koliko ne znam i da ne možeš sve sam.
• Dođite nam opet! Prvi seminar u kojem sam zaista uživala u radu!
• Od skoro sam član školskog kolektiva i smatram da će celokupan seminar biti veoma značajan u mom budućem radu, ali i u privatnom životu.
• Nastavite tako!
• Više ovako edukativno-korisnih seminara. Zaista sve pohvale za predavače i divnu atmosferu. Čini mi se da ovako zanimlјivih seminara, poučnih i korisnih trebalo biti mnogo, mnogo više.
• Izuzetno organzovan i sadržajan seminar. Koristan i mnogo toga će nam koristiti u radu.
• Izuzetno korisno, primenlјivo u svakodnevnom radu.
• Mnogo sam saznala. Biće mi dosta korisno za budući rad. Sve pohvale.
• Veoma korisno i edukativno.
• Već sam preporučila seminar kolegama iz drugih škola! Puno ste mi pomogli, „otvorili oči“. Hvala!
• Veoma uspešan, zanimlјiv.
• Retko zanimlјiv seminar.