Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Srednja škola, Emocionalno zdravlje

15.01. Seminar 164-14: Gimnazija "Uroš Predić" Pančevo05.06. Seminar 164-8: Srednja stručna škola "Borislav Mihajlović Mihiz" Irig, 04.06.2017. g.14.04. Seminar 164-7: Tehnička škola "Nikola Tesla" Velika Plana, 13.04.2017. g.02.09. Seminar 163-22: Osnovna škola "Desanka Maksimović" Beograd, 27.08.2016. g.01.03. Seminar 163-19: Medicinska škola "Dr Andra Jovanović" Šabac, 28.02.2016. g.01.03. Seminar 163-18: Medicinska škola "Dr Andra Jovanović" Šabac, 27.02.2016. g.26.01. Seminar 163-17: Karlovačka gimnazija sremski Karlovci, 24.01.2016. g.08.06. Seminar 163-16: Prehrambeno šumarska i hemijska škola Sremska Mitrovica, 07.06.2015. g.11.05. Seminar 163-15: Srednje tehnička škola "Nikola Tesla" Sremska Mitrovica", 10.05.2015. g.11.05. Seminar 163-14: Medicinska škola "Draginja Nikšić" Sremska Mitrovica, 09.05.2015. g.26.04. Seminar 163-13: Muzička škola "Kosta Manojlović" Smederevo, 25.04.2015. g16.12. Seminar 163-6: GSPRS "Nezavisnost" Beograd, 14.12.2014. g.16.12. Seminar 163-5: GSPRS09.12. Seminar 163-4: Srednja turistička škola Novi Beograd, 0612.2014. g.06.10. Seminar 163-3: Muzička škola "Petar Krančević" Sremska Mitrovica, 05.10.2014. g.

Seminar 164-14: Gimnazija "Uroš Predić" Pančevo

Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani .........................3.80
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika .3.73
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika .............................3.63
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici.................................3.90
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad......3.70
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi........ 3.93
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada.................................. 3.90
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja............................... 3.90
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.................................3.50
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke......4.00

(Srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji: 3.78)

11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga................. 0
b) od kolega............ 1
v) od ustanove u kojoj radim.....25
g) od centra za stručno usavršavanje.....0
d) od školske uprave................... 4
đ) na neki drugi način ........................0

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 0
g) 40-59% ....... 1 (3.33%)
d) 60-79% ....... 7 (23.33%)
đ) 80-99% ........ 16 (53.34%)
e) 100% ........... 6(20.00%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 30 (100.00%)

b) NE.......... 0 (0.00%)

1.2. DODATNA ZAPAŽANJA I PREDLOZI UČESNIKA
• Izuzetno korisne teme, način rada orjentisan na preispitivanje iskustva, razmišlјanje, sticanje znanja direktno, glas prijatan, otvorena komunikacija. Bravo!!! Preporučiću vas u medicinskoj školi u Pančevu. Primedba jedino u vezi organske osnove emocionalnog života ima nepreciznosti, ali nevažno jer je oblast nedovolјno istražena.
• Interesantna tema. Voditelјi seminara su komunikativni. Iskustvo sa ovog seminara će mi koristiti u životu i dalјem radu.
• Uvek preporučujem seminare grupe ODSTAR jer su veoma edukativni i efikasni.
• Emocionalna inteligencija je važna za kvalitetan život i rad, a seminar je stručno i zanimlјivo osmišlјen.
• Važna tema za rad sa decom. Posebno su važni primeri iz prakse. Zadovolјna sam, mislim da će mi koristiti u budućem radu.
• Odlično - kao i uvek!
• Skratiti uvod. Zanimlјiv sadržaj.
• Hvala.
• Vrlo interesantna tema.
• Veoma korisno.
• Praktično, prijatan voditelј.
• Vrlo interesantan,konkretan i koristan seminar.
• Informativno, korisno.
• Veoma koristan seminar, baziran na prepoznavanju problema u praksi i njihovom rešavanju.
• Korisno svima, ne samo prosvetarima. Predavači jasni, koncizno, vešto vođena diskusija.
• Korisno za praksu.
• Zadovolјna.
• Sve pohvale, sjajno.
• Seminar je veoma primenlјiv i na profesionalnom i privatnom nivou.

1.3. ZAPAŽANJA O REALIZOVANOM SEMINARU
(Mišljenja realizatora programa iz izveštaja dostavljenog Zavodu)
a. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Izuzetno prihvaćen značaj programskih sadržaja i generalno prisutan stav da je reč o primenlјivim stvarim koje mogu doprineti pobolјšanju sopstvenog rada i na radnom mestu, i u porodičnom životu.

b. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA

2.1. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)

• Emocije i zdravlje.. 4.77
• Emocionalna inteligencija i emocionalno zdravlje ..... 4.87
• Provera stečenih znanja i veština - test situacije... 4.83

2.2. Ocena uspešnosti realizacije seminara
• RAD VODITELJA... 4.93
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.70
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.70
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.87
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 4.93 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.3. Predlozi i komentari učesnika
• Već sam napisala na većem listu. Hvala vam!
• Sviđa mi se što se razgovara o konkretnim stvarima, problemima iz stvarnog život i prakse. Današnji seminar me je podstakao da više razmišlјam o emocionalnoj inteligenciji, o unapređenju mog emocionalnog života i odnosa sa decom, roditelјima, kolegama.
• Hvala vam, nastavite istim tempom, veoma kvalitetan seminar.
• Korisno, prijatno, dobro osmišlјeno i primenlјivo. Način rada je dobro osmišlјen i efikasan.
• Veoma smo emotivno nezdravi, ne znam da li se to da promeniti.
• Odlično prezentovana tema, zanimlјivi primeri!
• Hvala.
• Skratiti uvod, zanimlјiv sadraj.
• Još više pragmatike u teoriji.
• Hvala na lepom seminaru!
• Samo tako nastavite! 
• Odličan seminar, sve pohvale.
• Interesantno i korisno, za prosvetu posebno. Bravo!
• Zadovolјna.
• Odlična atmosfera, jedino su stolice neudobne...
• Kao i ostali seminari vaše organizacije, jednom rečju odlično. Korisno, lepo objašnjeni klјučni pojmovi i dosta praktičnih primera. Jedva čekam novi seminar.
• Veoma sam zadovolјna što sam prisustvovala seminaru i sigurna sam da ću stečena znanja moći da primenim u radu sa školskom decom, rođenom decom i u svakodnevnom životu. makar ću pokušati da primenim.