Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Ne možeš sve sam

14.01. Seminar 126-18: Osnovna škola "Dušan Jerković" Inđija, 11. i 12.01.2020.g10.12. Seminar 126-17: Osnovna škola "Jeremija Ilić Jeger" Rgotina, 07. i 08.12.2019.g.19.11. Seminar 126-16: Osnovna škola "Posavski partizani" Obrenovac, 16. i 17.11.2019.g.21.10. Seminar 126-15: Osnovna škola "Živojin Perić" Stubline, 19. i 20.10.2019.g.30.09. Seminar 126-15: Osnovna škola "Petar Kočić" Temerin, 28. i 29.09.2019.g.01.07. Seminar 126-11: Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj" Sremska Kamenica, 29. i 30.06.2019.g.17.12. Seminar 126-7: Osnovna škola "Miroslav Antić" Futog, 15, i 16.12.2018.g.10.12. Seminar 126-6: Osnovna škola "Ivan Gundulić" Novi Sad, 08. i 09.12.2018.g.20.11. Seminar 126-5: Osnovna škola "Svetozar Miletić" Zemun, 17. i 18.11.2018.g.05.11. Seminar 126-4: Osnovna škola "Miroslav Antić" Futog, 03. i 04.11.2018.g.24.09. Seminar 126-3: Osnovna škola "Vojvoda Mišić" Beograd, 22. i 23.09.2018.g.17.09. Seminar 126-2: Osnovna škola "Jovan Dučić" Petrovaradin, 15. i 16.09.2018.g.30.04. Seminar 337-25: Osnovna škola "Ljubomir Aćimović" Obrenovac, 28. i 29.04.2018.g.23.04. Seminar 337-24: Osnovna škola "Petar Leković" Požega, 21. i 22.04.2018. g.12.02. Seminar 337-22: Osnovna škola "Slavko Rodić" Bački Jarak, 10. i 11.02.2018.g.03.02. Seminar 337-21: Osnovna škola "Nikola Tesla" Skela15.01. Seminar 337-20: Osnovna škola "Andra Savčić" Valjevo26.12. Seminar 337-19: Osnovna škola "Petar Leković" Požega, 23. i 24.12.2017. g.11.12. Seminar 337-18: OŠ "Triva Vitasović Lebarnik" Laćarak, 09. i 10.12.2017. g.03.10. Seminar 337-14: Osnovna škola "Vojvoda Radomir Putnik" Beograd, 30.09. i 01.10.2017. g.28.08. Seminar 337-13: Osnovna škola "Veljko Vlahović" Šangaj - Novi Sad, 26. i 27.08.2017. g.26.06. Seminar 337-12: Osnovna škola "Vladimir Rolović" Rakovica, 24. i 25.06.2017. g.12.06. Seminar 337-11: Osnovna škola "Ilija Garašanin" Grocka, 10. i 11.06.2017. g.15.05. Seminar 337-10: Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Begaljica, 13. i 14.05.2017. g.13.03. Seminar 337-9: Osnovna škola "Vladika Nikolaj Velimirović" Valjevo09.02. Seminar 337-7: Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj" Obrenovac, 07. i 08.02.2017. g.16.01. Seminar 337-6: Regionalni centar za stručno usavršavanje Smederevo, 14. i 15.01.2017. g.13.11. Seminar 337-2: Osnovna škola "Vuk Karadžić" Novi Sad26.09. Seminar 337-1: Osnovna škola04.04. Seminar 113-18: Osnovna škola "Draževac", 02. i 03.04.2016. g.16.02. Seminar 113-17: Osnovna škola "Petar Tasić" Lešnica, 13. i 14.02.2016. g,08.02. Seminar 113-16: Osnovna škola "Radojka Lakić" Beograd, 6. i 7.02.2016. g.07.12. SEMINAR 113-13: Osnovna škola "Pavle Savić" Beograd, 5. i 6.12.2015. g.27.10. Seminar 113-12: Prva obrenovačka osnovna škola, 24. i 25.10.2015. g.27.10. Seminar 113-11: Osnovna škola "Grabovac", 22. i 23.10.2015. g.19.10. Seminar 113-10: Osnovna škola14.09. Seminar 113-9: Osnovna muzička škola Grocka, 12. i 13.09.2015. g.25.05. Seminar 113-6: Osnovna škola "Mika Mitrović" Bogatić", 23. i 24.05.2015. g.05.04. Seminar 113-5: Osnovna škola "Milivoj Petković Fećko" Platičevo, 31.03. i 1.04.2015. g09.02. Seminar 113-3: Osnovna škola "Desanka Maksimović" Beograd, 7. i 8.02.2015. g.

Seminar 337-20: Osnovna škola "Andra Savčić" Valjevo

1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena
1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani ..................... 4.00
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika. 3.083/b]
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ...................... 3.83
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici......................... 4.00
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad... 3.80
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi.... 3.93
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada....... 3.97
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja...3.97
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.. 3.87
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke.. 3.97
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 3.92)

11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga...................2
b) od kolega..............1
v) od ustanove u kojoj radim....27
g) od centra za stručno usavršavanje....0
d) od školske uprave..................0
đ) na neki drugi način ................0

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 0
g) 40-59% ....... 1(3.33%)
d) 60-79% ........ 9(30.00%)
đ) 80-99% ....... 14(46.67%)
e) 100% ...........6(20.00%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 30 (100.00%)

b) NE........... 0 (0.00%)

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Međusobno je razmenjivano iskustvo. Učili smo svi, i vi i mi.
• Predavači su jasni i koncizni, imaju uglavnom sve odgovore na naša pitanja.
• Veoma primenlјiv seminar, dosta informacija i praktičnih primera.
• Timski rad je klјuč u rešavanju mnogih problema.
• Izuzetno prijatna i radna atmosfera. Primeri iz prakse doprineli da seminar bude zanimlјiv.
• Zanimlјiva tema, mnogo primera iz prakse.
• Vrlo konkretni primeri. Način rada - opušteno, bez tenzije.Potrebni materijali.
• Značiće mi za rad u školi.
• Primeri dobre prakse uz obrazloenja, korake, diskusiju.
• Seminar sa dosta koristi, konkretnih primera i informacija. Jako efikasan i zanimlјiv seminar.
• U potpunosti zadovolјna.
• Dinamično, korisno.

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)

1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Činjenica da su zaposleni iz škole u kojoj ima puno primera dobre prakse, upravo onih koji su primarna pretpostavka za uspešno funkcionisanje unutrašnje i spolјašnje mreže podrške nastavniku iučeniku koji imaju problem, bili veoma zadovolјni zajedničkim radom i njegovim ishodima.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan
2.1.1. Šta mi se svidelo
• Životne situacije, mogu se primeniti, nudila su se konkretna rešenja,
• Konkretni primeri zasnovani na iskustvu, ponuđena objašnjenja i rešenja.
• Izlaganje predavača, tempo seminara.
• Atmosfera.
• Korisne informacije i primeri iz prakse.
• Spontanost, kionkretnost u radu.
• Komunikacija; razmena; fin nastup.
• Spontanost, neusiljena komunikacija, primenljivost sadržaja.
• Sve je o.k.
• Sve osim:
• Organizacija i vrlo konstruktivni razgovori sa puno dobrih, konkretnih primera. Od pomoći ton kojim voditelj seminara govori.
• Način rada; jasno izlaganje; saradnja;
• Da se efikasno i uspešno radilo.
• Mogućnost da većinu saznanja primenim u praksi.
• Teme kojima smo se bavili, primeri iz prakse, koraci reagovanja u sličnim situacijama.
• Primenljivost, ekspeditivnost.
• Opuštena atmosfera, način komunikacije.
• Zajedničko učestvovanje u svim zadacima. Zanimljivi primeri iz prakse.
• Atmosfera je bila opuštena. Analizirali su se konkretni problemi i na tome se učilo
• Odličan seminar.
• Zanimljiv i dinamičan seminar.
• Aktivan rad po grupama i među grupama.
• Primeri su bili veoma interesantni, rad u grupi je bio uspešan, dinamika rada dobra.
• Rad u grupama, vrlo različiti problemi o kojima se diskutuje, dinamika rada.
• Dinamično, bez mnogo teoretisanja već konkretni problemi.
• Pozivanje na konkretne i stvarne situacije.
• Organizacija, sadržaj, komunikacija sa autorima seminara.
• Vreme trajanja, konkretne situacije koje mogu da pomognu.
• Atmosfera, asretivnost.
• Zanimljivo, dinamično, dosta konkretnih primera, satnica.
• Način rada, voditelji

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• dosta već poznatih stvari.
• Uvodni deo je predugo trajao.
• Nema.

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Istu organizaciju.
• Da bude brže završen.
• Isto ovako.
• Isti način rada.
• Realizacija na isti način.
• Ne bih menjala!
• Isti način rada.
• Istu organizaciju.
• Isti metod i način rada kao i danas!
• Isto.
• Samo tako.
• Nešto slatko.
• Da nastavimo rad na isti način.
• Ne bih ništa menjala.
• Ne bih ništa menjala.
• Potpuna koncentracija i usredsrešenost.
• Dve kafe!
• Meni je bilo super!

2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)
• Unutrašnja mreža podrške.. 4.83
• Snage zajednice i spoljašnja mreža podrške.... 4.90
• Vežbanje: Primena modela podrške u realnim situacijama..... 4.77

2.3. Ocena uspešnosti realizacije seminara

• RAD VODITELJA... 5.00
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.87
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.97
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 5.00
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 5.00 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• Nastavite na dobrobit onih koji vas slušaju i sa vama sarađuju.
• Dobri saveti, tehnike i metode za praktičnu primenu.
• Samo tako nastavite. Umete da osluškujete i uočite na seminaru i ono što nije rečeno od strane nastavnika, tj.šta su sve problemi sa kojima se sreću. Izađite im u susret, kao i na ovom seminaru, i pomozite svojim savetima i sugestijama. Hvala.
• Izuzetno sam zadovolјan seminarom!
• I pored evidentnog predznanja i postojećih timova u našoj školi, dobili smo informacije o tome kome se obratiti kad ništa ne donese rezultate i kako zakonski zaštiti sebe.
• Značajno što ne obrađuju samo probleme iz prakse, već nude i konkretna rešenja.
• Sjajan seminar. Značiće mi u dalјem radu u školi.
• Ne posusajte lјudi! Bravo.
• Zadovolјna sam onim što sam čula, videla i naučila.
• Seminar koristan i zanimlјiv.