Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Ne možeš sve sam

14.01. Seminar 126-18: Osnovna škola "Dušan Jerković" Inđija, 11. i 12.01.2020.g10.12. Seminar 126-17: Osnovna škola "Jeremija Ilić Jeger" Rgotina, 07. i 08.12.2019.g.19.11. Seminar 126-16: Osnovna škola "Posavski partizani" Obrenovac, 16. i 17.11.2019.g.21.10. Seminar 126-15: Osnovna škola "Živojin Perić" Stubline, 19. i 20.10.2019.g.30.09. Seminar 126-15: Osnovna škola "Petar Kočić" Temerin, 28. i 29.09.2019.g.01.07. Seminar 126-11: Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj" Sremska Kamenica, 29. i 30.06.2019.g.17.12. Seminar 126-7: Osnovna škola "Miroslav Antić" Futog, 15, i 16.12.2018.g.10.12. Seminar 126-6: Osnovna škola "Ivan Gundulić" Novi Sad, 08. i 09.12.2018.g.20.11. Seminar 126-5: Osnovna škola "Svetozar Miletić" Zemun, 17. i 18.11.2018.g.05.11. Seminar 126-4: Osnovna škola "Miroslav Antić" Futog, 03. i 04.11.2018.g.24.09. Seminar 126-3: Osnovna škola "Vojvoda Mišić" Beograd, 22. i 23.09.2018.g.17.09. Seminar 126-2: Osnovna škola "Jovan Dučić" Petrovaradin, 15. i 16.09.2018.g.30.04. Seminar 337-25: Osnovna škola "Ljubomir Aćimović" Obrenovac, 28. i 29.04.2018.g.23.04. Seminar 337-24: Osnovna škola "Petar Leković" Požega, 21. i 22.04.2018. g.12.02. Seminar 337-22: Osnovna škola "Slavko Rodić" Bački Jarak, 10. i 11.02.2018.g.03.02. Seminar 337-21: Osnovna škola "Nikola Tesla" Skela15.01. Seminar 337-20: Osnovna škola "Andra Savčić" Valjevo26.12. Seminar 337-19: Osnovna škola "Petar Leković" Požega, 23. i 24.12.2017. g.11.12. Seminar 337-18: OŠ "Triva Vitasović Lebarnik" Laćarak, 09. i 10.12.2017. g.03.10. Seminar 337-14: Osnovna škola "Vojvoda Radomir Putnik" Beograd, 30.09. i 01.10.2017. g.28.08. Seminar 337-13: Osnovna škola "Veljko Vlahović" Šangaj - Novi Sad, 26. i 27.08.2017. g.26.06. Seminar 337-12: Osnovna škola "Vladimir Rolović" Rakovica, 24. i 25.06.2017. g.12.06. Seminar 337-11: Osnovna škola "Ilija Garašanin" Grocka, 10. i 11.06.2017. g.15.05. Seminar 337-10: Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Begaljica, 13. i 14.05.2017. g.13.03. Seminar 337-9: Osnovna škola "Vladika Nikolaj Velimirović" Valjevo09.02. Seminar 337-7: Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj" Obrenovac, 07. i 08.02.2017. g.16.01. Seminar 337-6: Regionalni centar za stručno usavršavanje Smederevo, 14. i 15.01.2017. g.13.11. Seminar 337-2: Osnovna škola "Vuk Karadžić" Novi Sad26.09. Seminar 337-1: Osnovna škola04.04. Seminar 113-18: Osnovna škola "Draževac", 02. i 03.04.2016. g.16.02. Seminar 113-17: Osnovna škola "Petar Tasić" Lešnica, 13. i 14.02.2016. g,08.02. Seminar 113-16: Osnovna škola "Radojka Lakić" Beograd, 6. i 7.02.2016. g.07.12. SEMINAR 113-13: Osnovna škola "Pavle Savić" Beograd, 5. i 6.12.2015. g.27.10. Seminar 113-12: Prva obrenovačka osnovna škola, 24. i 25.10.2015. g.27.10. Seminar 113-11: Osnovna škola "Grabovac", 22. i 23.10.2015. g.19.10. Seminar 113-10: Osnovna škola14.09. Seminar 113-9: Osnovna muzička škola Grocka, 12. i 13.09.2015. g.25.05. Seminar 113-6: Osnovna škola "Mika Mitrović" Bogatić", 23. i 24.05.2015. g.05.04. Seminar 113-5: Osnovna škola "Milivoj Petković Fećko" Platičevo, 31.03. i 1.04.2015. g09.02. Seminar 113-3: Osnovna škola "Desanka Maksimović" Beograd, 7. i 8.02.2015. g.

Seminar 337-22: Osnovna škola "Slavko Rodić" Bački Jarak, 10. i 11.02.2018.g.

1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena
1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani ..................... 4.00
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika. 3.93/b]
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ...................... 3.96
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici......................... 4.00
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad... 3.93
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi.... 4.00
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada....... 4.00
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja...4.00
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.. 4.00
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke.. 3.96
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 3.98)

11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga...................0
b) od kolega..............11
v) od ustanove u kojoj radim....15
g) od centra za stručno usavršavanje....0
d) od školske uprave..................0
đ) na neki drugi način ................2

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 1(3.57%)
g) 40-59% ....... 0
d) 60-79% ........ 6(21.43%)
đ) 80-99% ....... 15(53.57%)
e) 100% ...........6(21.43%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 28 (100.00%)

b) NE........... 0 (0.00%)

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Primeri dobre prakse.
• Seminar je koristan, nudi dobre primere iz prakse. Rešava konkretne probleme sa kojima se susrećemo. Predavači prate naše potrebe i pružaju odgovarajuću podršku.
• Puno primera iz prakse. Mnogo korisnih saveta kako postupati u određenim situacijama. Veoma zdrava i pozitivna atmosfera.
• Korisno, primenlјivo, dobro teorijski utemelјeno (saradnja sa dr. Institucijama)
• Super!
• Sve pohvale!
• Puno konkretnih primenlјivih primera. Korisno.
• Primenlјivo znanje stečeno na seminaru
• Vrlo interesantno i primenlјivo! Hvala Vam!
• Koristan seminar.
• Stekla sam puno novih znanja i korisne savete koji će mi pomoći u dalјem radu i usavršavanju.

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)

1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Vrlo fokusiran i kvalitetan rad učesnika, posebno u malim grupama, sa jasnim potvrdama uočene korisnosti programskih sadržaja obuke i visokog stepena primenlјivosti stečenih znanja i veština.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan
2.1.1. Šta mi se svidelo
• Atmosfera, konkretne situacije.
• Sve.
• Da, svidelo mi se. Konkretno je i primenljivo.
• DA.
• Sve je OK! Konkretno!
• Da. („otkačeno“)
• Entuzijazam i prirodnost prezentera.
• Da. („otkačeno“)
• Radionice.
• Sve.
• Primeri, saveti.
• Formular za procenu, mislim da može biti od velike koristi u daljem radu.
• Da. („otkačeno“)
• Nove informacije.
• Sve je bilo korektno, sviđa mi se što je bilo dosta primera.
• Grupni rad; analiza svih 6 priča; Saveti kako postupiti kada dođe do bilo kakvog problema.
• Jako mi se svidelo.
• Bilo je dobro!
• Način prezentacije!
• Poučno, konkretno, detaljno.
• Primeri.
• Konkretni primeri – konkretna rešenja, predlozi, sugestije....
• Poučno, nve informacije.
• Rešavanje problema na konkretnim primerima.
• Da! Konkretno i primenljivo.
• Sve.
• Kako teče seminar, kako se vodi, teme, primeri.

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• Previše poznatih momenata.

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Češće pauze.
• Isto.
• Isto ovako.
• Isto ovako.
• Još konkretnijih primera i saveta.
• Više praktičnog rada i primera iz realnog života kao i do sada.
• Može po starom, malo ranije u suštinu.
• Efikasno kao i 1. dana.
• Samo tako nastavite! 
• Samo nastavite, super ste! 
• Kao i danas.
• ?
• Još konkretnih primera.
• Domaći zadatak. 
• Nastaviti istim metodama.

2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)
• Unutrašnja mreža podrške.. 4.96
• Snage zajednice i spoljašnja mreža podrške.... 4.93
• Vežbanje: Primena modela podrške u realnim situacijama..... 4.93

2.3. Ocena uspešnosti realizacije seminara

• RAD VODITELJA... 5.00
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 5.00
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.96
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 5.00
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 5.00 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• Za svaku preporuku su!
• Bravo za autore i realizatore seminara!
• Treba i drugi prosvetni radnici da prođu, korisno je!
• Dobili smo jasne i konkretne informacije koje će nam pomoći u budućem radu, kako bismo mogli da se snađemo u konkretnim sistuacijama.
• Hvala!
• Bilo je prijatno!
• Seminar je bio odličan. Poželјno je u seminar ubaciti još situacija iz života.
• Sve pohvale!
• Odlično, poučno, korisno i veoma značajno za našu praksu.
• Koristan seminar.
• Dosta konkretnih primera, imaću značajnu podršku u dalјem radu.
• Značajan podsetnik na zakone i ovlašćenja i dobar savet da ne treba sve sami da uradimo.
• Sve je OK, i vođenje i sadržaj!
• Seminar je jako koristan za rad u prosveti i šire!! Sve pohvale.
• Seminar je vrlo koristan, samo nastavite tako!