Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.



Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Srednja škola, Autoritet

21.05. Seminar 95-13: Srednja škola "Sveti Sava" Sombor, 19. i 20.05.2018.g.26.02. Seminar 95-10: Gimnazija "Sava Šumanović" Šid, 24. i 25.02.2018.g.04.12. Seminar 95-7: Poljoprivredna škola sa domom učenika "Sonja Marinković" Požarevac, 02. i 03.12.2017. g.23.06. Seminar 95-5: Dom učenika srednjih škola Sombor, 21. i 22.06.2017. g.19.06. Seminar 95-4: Pravno birotehnička škola "Dimitrije Davidović" Zemun, 17. i 18.06.2017. g.02.09. Seminar 88-34: Baletska škola "Lujo Davičo" Beograd, 25. i 26.08.2016. g.13.06. Seminar 88-32: Dom učenika srednjih škola Vršac, 11. i 12.06.2016. g.15.01. Seminar 88-27: Gimnazija "Uroš Predić" Pančevo, 12. i 13.01.2016. g.27.12. Seminar 88-26: Prehrambeno šumarska i hemijska škola Sremska Mitrovica, 26. i 27.12.2015. g.14.12. Seminar 88-25: Srednja škola Grocka, 12. i 13.12.2015. g.30.11. Seminar 88-24: Srednja škola Grocka, 28. i 29.11.2015. g.12.11. Seminar 88-23: Srednja škola Koceljeva, 09. i 10.11.2015. g.21.09. Seminar 88-20: Dom učenika srednjih škola Sremska Mitrovica, 19. i 20.09.2015. g.08.09. Seminar 88-19: VII beogradska gimnazija Beograd, 05. i 06.09.2015. g.27.08. Seminar 88-18: Mačvanska srednja škola Bogatić, 26. i 27.08.2015.g.29.06. Semnar 88-16: Srednja stručna škola30.03. Seminar 88-12: Srednja turistička škola Novi Beograd, 28. i 29.03.2014. g.21.01. Seminar 88-9: Gimnazija Inđija, 17. i 18.01.2015. g..29.12. Seminar 88-8: Medicinska škola "Draginja Nikšić" Sremska Mitrovica, 27. i 28.12.2014. g.01.12. Seminar 88-7: POLITEHNIKA škola za nove tehnologije Novi Beograd, 29. i 30.11.2014. g.10.11. Seminar 88-6: GSPRS Beograd, 8. i 9.11.2014. g.03.11. Seminar 88-5: Gimnazija "Stevan Puzić" Ruma, 1. i 2.11.2014. g.20.10. Seminar 88-3: Posavotamnavska srednja škola Vladimirci, 18. i 19.10.2014. g.23.06. Seminar 113-16: Muzička škola "Kosta Manojlović" Smederevo,l 21. i 22.06.2014. g.30.12. Seminar 113-14: Za Muzičku školu "Petar Krančević" Sremska Mitrovica, 26. i 27.12.2013. g.24.06. Seminar 113-12: Za učesnike iz smederevskih osnovih i srednjih škola, Regionalni centar Smederevo, 22. i 23.06.2013.01.04. Seminar 113-9: Centar za stručno usavršavanje Leskovac, 30. i 31.03.2013. g.25.02. Seminar 113-8: Ekonomsko-trgovinska škola Šabac, 23. i 24. februar 2013. g.17.12. Seminar 113-7: Gimnazija u Obrenovcu, Obrenovac, 15. i 16.12.2012.02.12. Seminar 113-6: Medicinska škola19.11. Seminar 113-5: Za učesnike iz osnovnih i srednjih škola, Centar za stručno usavršavanje Kikinda, 17. i 18.11.2012.g.05.11. Seminar 113-3: Regionalni centar Šabac, Muzička škola "Mihailo Vukdragović" Šabac, 2. i 3.11.2012. g.08.10. Seminar 113-2: Srednja ekonomska škola Loznica, 6. i 7.10.2012.

Seminar 95-10: Gimnazija "Sava Šumanović" Šid, 24. i 25.02.2018.g.

b]1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani .........................4.00
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika .......3.96
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ................................3.89
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici....................................3.93
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad..........3.96
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi........... 4.00
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada .......... 3.96
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja................................ 4.00
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.....................................3.93
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke.........4.00
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 3.96)
11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga................. 0
b) od kolega............ 9
v) od ustanove u kojoj radim.....17
g) od centra za stručno usavršavanje.....0
d) od školske uprave................... 1
đ) na neki drugi način ........................0

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 1(3.70%)
g) 40-59% ....... 2(7.41%)
d) 60-79% ....... 4(14.81%)
đ) 80-99% ........ 10(37.04%)
e) 100% ........... 10(37.04%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 27 (100,00%)

b) NE.......... 0(0,00%)


1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Izuzetno korisna tema, primenlјiva i u svakodnevnom životu. U opuštenoj atmosferi kroz primere dobili smo recept za uvežbavanje novih veština.
• Izuzetno predavanje.
• Izuzetno dobar i koristan seminar, jedan od najbolјih na kojima sam bila. Mnogo konkretnih primera, bez dosadnih radionica, predavači stručni, elokventni, zanimlјivi! Svaka čast!!!
• Koristan seminar.
• Izuzetno zanimlјiv seminar. Dosta smo usvojili i nadam se da ćemo lakše primenjvat znanje.
• Obuka je korisna, realna, zanimlјiva.
• Seminar zaista doprinosi usavršavanju naših kompetencija.
• Seminar koji se bavi profesorima, pun primera, zanimlјiv sa konkretnim problemskim situacijama sa kojima se srećemo.
• Odlična komunikacija i teme.
• Veoma interesantan seminar. Aktivnost 100%.Sve je veoma primenlјivo i u praksi i u privatnom životu.
• Značajan seminar za život, a ne samo za rad u školi.
• Problemske situacije u školskom sistemu su nam nakon seminara očiglednije, takođe i način njihovog prevazilaženja.
• Vrhunsko predavanje.
• Mogu da ih pohvalim, vratili su mi samopouzdanje.
• Zanimlјivo, životno, jasno, prilagođeno, držanje pažnje - potpuno, = korisno!
• Seminar je koristan, upotreblјiv i unaprediće nastavu.
• Primeri iz prakse.
• Veoma zanimlјiv i koristan seminar. Predavači temu izlažu na izuzetno zanimlјiv način. Sve pohvale.
• Vrlo koristan seminar. Veoma interesantni predavači koji drže pažnju.
• Izuzetno zanimlјivo.
• Sigiurno bi se prijavila na seminare sliličnog sadržaja istih realizatora.
• Prezenteri uspešno i na interesantan način drže pažnju učesnicima kroz primere iz prakse koja je primenlјiva u školi.
• Seminar je izuzetan.

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)
1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Od samog početka, i pored toga što je reč o prvom kontaktu sa realizatorima, i što je među učesnicima bilo skoro 30% zaposlenih iz srednje stručne škole, izgrađena je opuštena i vrlo stimulativna atmosfera kao primarna pretpostavka uspešne realizacije.
Skoro svaki učesnik je osetio potrebu da u evaluacionim instrumentima, pored ocena, ostavi i svoju poruku o značenju dvodnevnog druženja sa realizatorima obuke kroz realizaciju programskih sadržaja. U tim porukama bilo je i nagoveštavanja konkretnih namera da sve što je naučeno na seminaru bude i primenjeno u svakodnevnom radu sa učenicima i roditelјima.
Značajan broj učesnika procenio je da ova obuka i te kako može da pomogne u porodičnom životu i vaspitavanju sopstvene dece.
Upečatlјiv dokaz nivoa uspešnosti realizacije ove obuke je već su utvrđen termin za sledeće druženje u novoj školskoj godini.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan

2.1.1. Šta mi se svidelo
• Konkretni primeri predavača i što nije bilo dosadnih radionica; I sama postupam kako je navedeno u prezentacijama.
• Primeri su mi pomogli da upoznam načine komunikacije sa učenicima. Odlični saveti.
• Prvi seeminar kome sam prisustvovaa, a da je profesor u prvom planu (prava profesora).
• Sve, bilo je veoma zaimljivo.
• Sve.
• Razumljivo, primeri iz svakodnevnog života, puno smeha.
• Odlučna komunikacija sa nama, teme, motivacija za rad.
• Jako! Brzo je prošlo. Vrlo interesantno. Sve vreme ste nas podsticali na razmišljanje i preispitivanje. Bravo!
• Efikasan rad. Zanimljivo izlaganje, sa mnogo izvanrednih primera i saveta.
• Sve mi se svidelo. Bilo je veoma zanimljivo.
• Svidelo mi se. Pozitivna energija. Poučni primeri.
• Apsolutno sve!
• Sve mi se svidelo, zanimljiva komunikacija, poučnost seminara itd...
• Sve mi se svidelo, veoma korisno i potkrepljeno primerima.
• Konkretizacija, primeri, prvi put na seminaru da neko kaže da dete može da bude „krivo“.
• Sve što sam čula i uradila tokom prvog dana.
• Jeste!
• Veoma mi se svidelo. Vrlo je dinamično i poučno.
• Primeri i konkretni odgovori.
• Svidelo mi se.
• Sve mi se svidelo.
• Izlaganje predavača
• Predavač je spontan i interesantan.
• Tema, to što smo dobili konkretne primere i recepte kako da postupamo da bi ostvarili zdrav autoritet.

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• Ne postoji takvo.
• Nemam primedbi.
• Nema.
• Upitnik.
• Nema radionica. Monološka metoda, koliko god da je izlaganje zanimljivo, ne drži dugo pažnju učesnika.

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Skrenuti više pažnje na probleme komunikacije među kolegama.
• Samo nastavite tako!
• Još više primera iz prakse.
• Da nastavite ovako.
• Nastavite dalje.(Nanić Mirko)
• Nastavite isto uz primere.
• Samo tako nastavite.
• Temu o odnosu kolega-kolega (jedan poštuje pravilo, a drugi ne).
• Više konkretnih aktivnosti, primera, radionica.
• Još više primera za situacije sa roditeljima

2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)

2.2.1. Škola je sistem.............4.85
2.2.2. Autoritet..................... 4.89
2.2.3. Disciplina i poz. vasp. .. 4.85
2.2.4. Liderstvo..................... 4.85
2.2.5. Veštine razgovora sa nezgodnim sagov. (Samokontrola i kontrola u komunikaciji).......................... 4.89
2.2.6. Testovi autoriteta…........ 4.56

2.3. Ocena uspešnosti realizacije seminara

RAD VODITELJA... 4.96
ORGANIZACIJA SEMINARA... 5.00
MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.89
ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.93
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 4.96 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• Jedan od najbolјih i najkorisnijih seminara na kojima sam bila za 20 godina rada u prosveti. Konkretni primeri, višegodišnje iskustvo predavača! RESPECT!!
• Izuzetno pozitivna atmosfera, zanimlјivo, sa razumevanjem o individualnim razlikama učesnika seminara.
• Izuzetno predavanje (seminar), dobra atmosfera.
• Koristan seminar.
• Predivno provedeno vreme, predavači izuzetno interesantni, teme primenlјive.
• Korisno, realno, poučno, zanimlјivo.
• Dođite nam ponovo!
• Odlični ste, ostanite takvi!
• Veoma lepo, hvala na dioptriji! Progledala sam. 
• Problemske situacije u školskom sistemu su nakon održanog seminara očiglednije, takođe i načini njihovog prevazilaženja.
• Vratite psihologa u školu.
• Seminar je bio uspešan sa dosta primera u praksi. Pozitivno se razlikuje od drugih prepisivačkih seminara.
• Nadam se da se vidimo ponovo!
• Trebalo bi više koristiti pravoslavnu hrišćansku pedagogiju i iskustvo crkve u duhovnoj sferi.
• Hvala vam. Nameravam da upotrebim sve ono što sam naučila.
• Sve je bilo odlično, zanimlјivo, korisno.
• No koment.
• Uspešna realizacija bez primene radioničarskog metoda dovodi do bolјe efikasnosti u savladavanju tema predviđenih programom. Držite pažnju primerima iz praktičnog školskog života.
• Preporuka: Više primera iz prakse, tj. iz učionice, zbornice...
• Odličan seminar, jedan od bolјih koje sam pohađala. Sve pohvale!