Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Srednja škola, Adolescent

02.07. Seminar 16-18: Prva tehnička škola Kragujevac, 23.06.2018.g.11.03. Seminar 16-10: Karlovačka gimnazija, 10.03.2017. g.15.01. Seminar 16-9: Gimnazija "Uroš Predić" Pančevo20.08. Seminar 16-6: Ekonomsko trgovinska škola Kula, 19.08.2017. g.18.04. Seminar 16-4: Prva tehnička škola Kragujevac, 17.04.2017. g.30.10. Seminar 16-2: RCSU Smederevo, 29.10.2016.g.19.06. Seminar 19-18: Srednja stručna škola "Borislav Mihajlović Mihiz" Irig, 18.06.2016. g.29.05. Seminar 19-17: Karlovačka gimnazija Sremski Karlovci, 28.05.2026. g.06.03. Seminar 19-13: Medicinska škola "Draginja Nikšić" Sremska Mitrovica, 05.03.2016. g.08.02. Seminar 19-12: Baletska škola "Lujo Davičo" Beograd, 05.02.2016. g.19.01. Seminar 19-9: Srednja škola "Dr Đorđe Natošević" Inđija, 16.01.2016.g.14.01. Seminar 19-8: Dom učenika26.01. Seminar 19-2: Srednja turistička škola Novi Beograd, 24.01.2015. g.30.06. Seminar 24-17: Muzička škola "Kosta Manojlović" Smederevo, 29.06.2014.g.08.06. Seminar 24-16: POLITEHNIKA - škola za nove tehnologije, Novi Beograd, 13.04.2014.g.14.04. Seminar 24-15: POLITEHNIKA - škola za nove tehnologije, Novi Beograd, 13.04.2014.g.23.12. Seminar 24-13: Muzička škola "Petar Krančević" Sremska Mitrovica, 22.12.2013.18.11. Seminar 24-12: Tehnička škola Kosjerić, 17.11.2013. g.11.11. Seminar 24-11: Muzička škola "Petar Krančević" Sremska Mitrovica, 08.11.2013. g.04.11. Seminar 24-10: Gimnazija "Stevan Puzić" Ruma, 2.11.2013.g.02.06. Seminar 24-8: Srednja škola "Sveti Sava" Loznica, 1.06.2013.g.27.05. Seminar 24-7: RCS Kragujevac, za zaposlene iz srednjih i osnovnih škola, 26.05.2013.g.18.03. Seminar 24-5: Za učesnike iz srednje škole i osnovnih škola Opštine Krupanj, 17.03.2013.g.11.03. Seminar 24-4: Za učesnike iz smederevskih srednjih i osnovnih škola, Regionalni centar Smederevo, 10.03.2013. g.10.12. Seminar 24-3: Centar za stručno usavršavanje Kruševac, za učesnike iz kruševačkih srednjih škola; 9.12.2012.05.11. Seminar 24-2: Regionalni centar Šabac, Tehnička škola Šabac, 4.11.2012. g.29.10. Seminar 24-1: Za Medicinsku školu "Dr Andra Jovanović" Šabac, 28.10.2012. g.

Seminar 16-10: Karlovačka gimnazija, 10.03.2017. g.

b]1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani .....................3.96
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika.3.85
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika .............................3.74
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici.................................4.00
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad......3.89
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi...... 4.00
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada............. 3.93
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja............................... 3.92
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.................................3.92
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke......3.89
(Srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji: 3.93)

11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga................. 0
b) od kolega............ 1
v) od ustanove u kojoj radim.....24
g) od centra za stručno usavršavanje.....0
d) od školske uprave................... 2
đ) na neki drugi način ........................0

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 0
g) 40-59% ....... 1(3.70%)
d) 60-79% ....... 1(3.20%)
đ) 80-99% ........ 12(44.25%)
e) 100% ........... 13(48.15%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 27 (100.00%)

b) NE.......... 0 (0.00%)

1.2. DODATNA ZAPAŽANJA I PREDLOZI UČESNIKA
• Ovaj seminar samo je potvrdio moja saznanja i iskustva.
• Obuka se bavi relevantnim temama. Po prirodi stvari mora biti malo ponavlјanja.
• Kao i uvek sa ovim edukatorima, sve je bilo odlično!
• I kao predavač i kao roditelј sam zadovolјna sadržajem.
• Veoma koristan seminar.
• Izuzetno koristan seminar, bilo bi dobro dobiti nastavak!
• Veoma koristan seminar koji definiše stvari koje su dosad uglavnom bile nedefinisane.
• Bilo je stručno i konstruktivno. Baš sam svašta korisnog naučila.
• Divno je bilo.
• Dobro pripremlјen, koristan seminar. Predavač inspirativan.
• Pomaže u razumevanju različitih oblika ponašanja i podstiču empatiju.
• Vrlo korisno, mnogo praktičnog i teorijskog znanja, visok profesionalizam.
• Seminar je koristan jer se radi na praktičnim primerima. Učesnici aktivno učestvuju u rešavanju problemskih situacija i navođenju primera iz lične prakse.
• U potpunosti je ispunila moja očekivanja. Interesantno i korisno. Hvala.
• Odlično realizovano i prilagođeno našem načinu rada.
• Odličan, primenjiv seminar.
• Cilјa pravo u metu.
• Neposredna iskustva iz prakse predavača veoma su uspešno iskorišćena, primeri su iz života i pomažu da se reše kompleksne situacije.

1.3. ZAPAŽANJA O REALIZOVANOM SEMINARU
(Mišljenja realizatora programa iz izveštaja dostavljenog Zavodu)
a. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Izuzetan prijem programskih sadržaja, efikasan i kvalitetan rad skoro svih učesnika - posebno u okviru malih grupa, ali i na nivou cele grupe.
b. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA

2.1. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena):
• Adolescencija.. 4.85
• Rad sa adolescentima .... 4.89
• Specifični stilovi kontakta u porodici.........4.96
• Rad sa roditeljima... 4.85

2.2. Ocena uspešnosti realizacije seminara
• RAD VODITELJA... 4.93
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.96
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 5.00
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.96
Ukupna ocena za seminar.... 4.96 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.3. Poruke u vezi sa seminarom
• Korisno, dobro organizovano, realizatori sjajni.
• Organizacija odlična. Tema je uvek aktuelna. Voditelјi izuzetni, posebno psiholog. Sugestije za rad su odlične.
• Odličan seminar – praktičan i primenlјiv. Jako zanimlјive teme.
• Divno je bilo.
• Bio bi poželјan NASTAVAK!
• Sjajan seminar, veoma koristan i praktičan.
• Nemam – SVE SUPER, osim neudobnih stolica. Jadni naši đaci!
• Odličan (5).
• Samo tako nastavite.