Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Autoritet

01.09. Seminar 95-15: Osnovna škola "Veljko Vlahović" Šangaj/Novi Sad, 27. i 28.08.2018.g.01.09. Seminar 95-14: Osnovna škola "Milica Stojadinović Srpkinja Vrdnik, 25. i 26.08.2018.g.02.07. Seminar 95-13: Osnovna škola "Zaga Malivuk" Beograd, 25. i 26.06.2018. g.19.03. Seminar 95-11: Osnovna škola "Vojvoda Mišić" Beograd, 16. i 17.03.2018. g.22.01. Seminar 95-9: Osnovna škola "Jovan Dučić" Petrovaradin, 20. i 21.01.2018.g.18.12. Seminar 95-8: Osnovna škola "Radojka Lakić" Beogrd, 16. i 17.12.2017. g.08.09. Seminar 95-6: Osnovna škola "Svetozar Miletić" Zemun, 02. i 03.09.2017. g.29.05. Seminar 95-3: Osnovna škola "Vladimir Rolović" Rakovica, 27. i 28.05.2017. g.24.04. Seminar 95-2: Osnovna škola "Ilija Garašanin" Grocka, 22. i 23.04.2017. g,23.01. Seminar 95-1: Osnovna škola "Ivan Gundulić" Novi Sad, 21. i 22.01.2017. g.23.06. Seminar 88-33: Osnovna škola "Nikola Tesla" Skela, 21. i 22.06.2016. g.17.05. Seminar 88-29: Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj" Obrenovac, 12.03. i 15.05.2016. g.16.05. Seminar 88-31: Osnovna škola "Vuk Karadžić" Novi Sad, 13. i 14.05.2016. g.28.03. Seminar 88-30: Osnovna škola "Sveti Sava Vrčin", 26. i 27.03.2016. g.20.02. Seminar 88-28: Osnovna škola "Đura Daničić" Novi Sad, 19. i 20.02.2016. g12.11. Seminar 88-22: Osnovna škola "Pavle Savić" Beograd, 07. i 08.11.2015. g.02.11. Seminar 88-21: Osnovna škola "Zmaj Jova Jovanović" Ruma, 31.10. i 1.11.2015. g.21.09. Seminar 88-20: Dom učenika srednjih škola Sremska Mitrovica, 19. i 20.09.2015. g.24.08. Seminar 88-17: OŠ "Draževac" Draževac, 22. i 23.08.2015. g.15.06. Seminar 88-15: Osnovna muzička škola Grocka, 13. i 14.06.2015. g.18.05. Seminar 88-14: OŠ "Vasa Stajić" Novi sad, 16. i 17.05.2015. g.20.04. Seminar 88-13: TRC "Momčilo Čeković" Koštunići, 18. i 19.04.2015. g.03.03. Seminar 88-11: Osnovna škola "Petar Tasić" Lešnica, 28.02. i 1.03.2015. g.24.01. Seminar 88-10: OŠ "Grabovac" Grabovac, 21. i 22.01.2015. g.27.10. Seminar 88-4: OŠ "Branko Radičević" Nikinci,25. i 26.10.2014. g.28.09. Seminar 88-2: OŠ "Milan Ilić Čiča" Aranđelovac, 26. i 27.09.2014. g.15.09. Seminar 88-1: ETŠ "Mihajlo Pupin" Novi Sad, 13. i 14.09.2014.g. (osnovne i srednje škole)25.08. Seminar 113-17: Osnovna škola "Desanka Maksimović" Beograd, 23. i 24.08.2014. g.20.01. Seminar 113-15: Osnovna škola "Jelena Ćetković" Beograd, 18. i 19.01.2014.g.30.12. Seminar 113-14: Za Muzičku školu "Petar Krančević" Sremska Mitrovica, 26. i 27.12.2013. g.30.09. Seminar 113-13: Za učesnike iz Osnovne muzičke škole "Vladimir Đorđević" iz Beograda, 28. i 29.09.2013.g.24.06. Seminar 113-12: Za učesnike iz smederevskih osnovih i srednjih škola, Regionalni centar Smederevo, 22. i 23.06.2013.14.04. Seminar 113-11: OŠ "Mika Mitrović" Bogatić, za zaposlene iz svih osnovnih škola sa područja Opštine Bogatić, 13. i 14.04.2013.08.04. Seminar 113-10: OŠ "Vuk Karadžić" Badovinci, za zaposlene iz svih osnovnih škola sa područja Opštine Bogatić, 6. i 7.04.2013. g01.04. Seminar 113-9: Centar za stručno usavršavanje Leskovac, 30. i 31.03.2013. g.19.11. Seminar 113-5: Za učesnike iz osnovnih i srednjih škola, Centar za stručno usavršavanje Kikinda, 17. i 18.11.2012.g.12.11. Seminar 113-4: Osnovna škola "Nata Jeličić", Regionalni centar Šabac, 10. i 11.11.2012.18.09. Seminar 113-1: Za "Prvu obrenovačku osnovnu školu", Obrenovac, 15. i 16.09.2012.

Seminar 95-11: Osnovna škola "Vojvoda Mišić" Beograd, 16. i 17.03.2018. g.

b]1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani .........................3.93
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika .......3.82
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ................................3.68
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici....................................3.82
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad..........3.82
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi........... 3.93
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada .......... 3.96
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja................................ 3.93
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.....................................3.89
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke.........3.93
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 3.87)
11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga................. 0
b) od kolega............ 2
v) od ustanove u kojoj radim.....26
g) od centra za stručno usavršavanje.....0
d) od školske uprave................... 0
đ) na neki drugi način ........................0

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 0
g) 40-59% ....... 0
d) 60-79% ....... 8(28.57%)
đ) 80-99% ........ 13(46.43%)
e) 100% ........... 7(25.00%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 28 (100,00%)

b) NE.......... 0(0,00%)

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Seminar je ispunio moja očekivanja. Tema je bila zanimlјiva i na interesantan način obrađena.
• Zanimlјivo, korisno, potkreplјeno odličnim primerima, primenlјivo, jako poučno.
• Navodi nas na drugačiji pogled prema drugima, komunikaciji, vezama...
• Bilo je veoma interesantno, korisno i konkretno. Bravo!
• Seminar je ispunio u potpunosti moja očekivanja. Veoma je životan i veoma praktičan.
• Drago mi je što sam shvatila u čemu grešim.
• Jako dosta realnih primera i "rešenja" za određene probleme u učionici.
• Veoma koristan seminar; puno korisnih informacija, saveta primenjinavih u praksi.
• Konkretni primeri, pitanja i odgovori. Dinamičnost predavača, pravilno ocenjeno kada je vreme za promenu aktivnosti ili pauzu. Retko kvalitetan seminar koji drži pažnju, a praktično primenlјi i u učionici i u privatnom životu.
• Ovaj seminar u potpunosti je ispunio moja očekivanja.
• Predavač veoma motivisan, inspirisan i pun iskustva iz prakse.
• Po prvi put posle seminar imam osećaj svrsishodnosti i pretpostavlјam da će me ovaj seminar podstaći na dalјe proučavanje ove tematike.


1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)
1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Izuzetno prihvaćen način način realizacije programskih sadržaja i formiran stav većine učesnika da je obuka životna, korisna i upotreblјiva.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan

2.1.1. Šta mi se svidelo
• Način prezentovanja, dinamičnost, primeri.
• Veoma!
• Veoma.
• Veoma!!!
• Jes!!!
• Teme su zanimljive.
• Svidela mi se tema, način prezentacije, konkretni primeri.
• Način prezentovanja; živ, drži pažnju, simpatične anegdote.
• DA.
• Da, svidelo mi se, veoma.
• Dinamika, elokventnost, tema.
• Sve,
• Predavač je vrlo vešto držao pažnju zanimljivim sadržajima i načinom interpretacije.
• Dinamika, elokventnost, izbor primera.
• Zanimljivo, ali samo malo glanije.
• Vrlo interesantno i poučno, zanimljivo.
• Tema, način izlaganja, interakcija.
• Način predavanja, navođenje primera.
• Veliki broj primera iz prakse.
• Da,
• Da 
• Da.
• Tema, način izlaganja, dozirana upotreba slajd-šoua.
• Način na koji je izvedeno predavanje, pristup temi...
• Pristup u radu, tema.

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• Digresije su preopširne.
• Odnos kćerke prema ocu sa dozom nepoštovanja.

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Praktičan rad.
• Nemam predloga..
• Jedva čekam!!
• Sve je OK.
• Komentare maštovitih kolega.
• Samo napred.
• Sličnu „priču“ i dragocene savete.
• Situacije iz 7. i 8. razreda.


2.3. Ocena uspešnosti realizacije seminara

RAD VODITELJA... 4.96
ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.97
MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.83
ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.70
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 4.93 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• Bilo je dragoceno čuti!  Nadam se da ćemo se ponovo negde sličnim povodom videti!
• Samo tako nastavite!
• Veoma interesantan pristup temi, kao i prezentacija i veliki plus što nema radionica. Predavač drži pažnju učesnika seminara.
• Konkretni primeri, pitanja, odgovori.
• Dinamičnost predavača podstiče rad i aktivnost učesnika. Odlično ocenjeno kada je vreme za promenu aktivnosti ili pauzu. Samo tako nastavite, bravo!!!
• Dinamično, zanimlјivo, korisno, praktično...
• Pohvale za energiju predavača.
• Veoma markantno, praktično predavanje, životno i upotreblјivo.
• Bilo je interesantno, korisno, zanimlјivo. Volim ovakve seminare.
• Nastavite samo!!! Veliki pozdrav!
• Samo tako! Radite sjajan posao!