Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Adolescent

11.06. Seminar 16-17: Osnovna škola "Vuk Karadžić" Novi Sad, 08.06.2018.g.27.05. Seminar 16-16: Osnovna škola "Svetozar Miletić" Zemun, 27.05.2018.g.14.05. Seminar 16-15: Osnovna škola "Branko Radičević" Nikinci, 13.05.2018. g.16.04. Seminar 16-14: Osnovna škola "Vladimir Rolović" Rakovica, 15.04.2018.g.02.04. Seminar 16-12: Osnovna škola "Draža Marković Rođa", Smoljinac, 31.03.2018.g.19.03. Seminar 16-12: Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Begaljica, 18.03.2018.g.13.03. Seminar 16-11: Osnovna škola "Dositej Obradović" Sombor, 11.03.2018.g.30.10. Seminar 16-8: Osnovna škola "Dositej Obradović" Irig, 29.10.2017.g.22.10. Seminar 16-7: Osnovna škola "Zaga Malivuk" Beograd, 21.10.2017. g.05.06. Seminar 16-5: Osnovna škola "Dositej obradović" Smederevo, 03.06.2017. g.27.03. Seminar 16-3: Osnovna škola "Milica Stojadinović Srpkinja" Vrdnik, 25.03.2017.g.01.11. Seminar 16-2: RCSU Smederevo, 29.10.2016.g.11.09. Seminar 16-1: Osnovna škola "Mika Mitrović" Bogatić, 04.09.2016.g.19.04. Seminar 19-16: Osnovna škola "Grabovac", 17.04.2016. g.23.03. Seminar 19-15: Osnovna škola "Sveti Sava" Vrčin, 20.03.2016. g.23.03. Seminar 19-14: Osnovna škola "Sveti Sava" Vrčin, 19.03.2016. g.26.01. Seminar 19-11: Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj" Obrenovac, 24.01.2016.g.18.01. Seminar 19-10: Osnovna škola "Branko Radičević" Maradik, 17.01.2016. g.29.12. Seminar 19-7: Osnovna škola "Milivoj Petković Fećko" Platičevo, 28.12.2015. g05.10. Seminar 19-6; Osnovna škola "Ilija Garašanin" Grocka, 04.10.2015. g.05.10. Seminar 19-5: Osnovna muzička škola Grocka, 03.10.2015. g.28.09. Seminar 19-4: Osnovna škola "Desanka Maksimović" Beograd, 26.09.2015. g.27.08. Seminar 19-3: Osnovna škola "Đura Daničić" Novi Sad, 25.08.2015. g.21.01. Seminar 19-1: Osnovna škola "Pavle Savić" Beograd, 19.01.2015. g.09.02. Seminar 24-14: OŠ "Đorđe Natošević" Novi Sad, 8.02.2014.g.23.12. Seminar 24-13: Muzička škola "Petar Krančević" Sremska Mitrovica, 22.12.201311.11. Seminar 24-11: Muzička škola "Petar Krančević" Sremska Mitrovica, 08.11.2013. g.13.10. Seminar 24-9; OŠ "Jelena Ćetković" Beograd, 12.10.2013. g.27.05. Seminar 24-7: RCS Kragujevac, za zaposlene iz osnovnih i srednjih škola, 26.05.2013.g.20.05. Seminar 24-6: OŠ "Cvetin Brkić" Glušci, za zaposlene iz svih osnovnih škola sa područja Opštine Bogatić18.03. Seminar 24-5: Za učesnike iz osnovnih i iz srednje škole Opštine Krupanj, 17.03.2013.g.11.03. Seminar 24-4: Za učesnike iz smederevskih osnovnih i srednjih škola, Regionalni centar Smederevo, 10.03.2013. g.

Seminar 16-12: Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Begaljica, 18.03.2018.g.

b]1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani .....................3.90
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika.3.79
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika .............................3.68
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici.................................3.90
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad......3.93
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi...... 3.90
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada............. 3.90
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja............................... 3.90
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.................................3.90
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke......3.90

(Srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji: 3.88)

11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga................. 0
b) od kolega............ 5
v) od ustanove u kojoj radim.....22
g) od centra za stručno usavršavanje.....0
d) od školske uprave................... 1
đ) na neki drugi način ........................1

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 0
g) 40-59% ....... 1(3.45%)
d) 60-79% ....... 1(3.45%)
đ) 80-99% ........ 18(62.07%)
e) 100% ........... 9(31.03%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 29 (100.00%)

b) NE.......... 0 (0.00%)

1.2. DODATNA ZAPAŽANJA I PREDLOZI UČESNIKA
• Primenlјivo u praksi.
• Tema seminara su aktuelni problemi sa kojima se svakodnevno susrećemo u radu. Seminar daje konkretna rešenja odrešenih problema.
• Odličan, koristan seminar. Sve pohvale!
• Korisno, živo, istinito.
• Odlično organizovan seminar, odlični predavači, preporučila bih seminar.
• Seminar je koristan za prepoznavanj adolescentnog ponašanja,
• Posvećenost upućivnja učesnika u teme koje ih interesuju! Saznala sam puno korisnih informacija! Za svaku preporuku!
• Interesantna tema i dati konkretni predlozi.
• Razumlјivo i primenlјivo! Razmatrani su konkretni primeri i situacija sa kojima se svako od nas zaista suočava i daju se korisni saveti.
• Problemi navedeni u seminaru su u eskalacaji.
• Interesantno, poučno, zanimlјivo.
• Interesantno i korisno!
• Izuzetno interesantan i koristan seminar. Predavači veoma profesionalni i stručni.Dosta se može koristiti u dalјem radu! Sve pohvale!
• Veoma koristan seminar. Veoma pažlјivo sam pratila.
• Dobro isplanirane aktivnosti. Ozbilјno izvedeno.
• Vrlo koristan seminar.
• Uživali smo ponovo sa vama! Svaka čast!
• Uvek uživam u druženju sa vama. Vidimo se ponovo.

1.3. ZAPAŽANJA O REALIZOVANOM SEMINARU
(Mišljenja realizatora programa iz izveštaja dostavljenog Zavodu)
a. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Dominantan komentar učesnika o realizaciji i sadržajima obuke: „Zanimlјivo, korisno, primenlјivo!“.

b. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA

2.1. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena):
• Adolescencija.. 4.90
• Rad sa adolescentima .... 4.93
• Specifični stilovi kontakta u porodici.. 4.90
• Rad sa roditeljima... 4.9

2.2. Ocena uspešnosti realizacije seminara
• RAD VODITELJA... 4.97
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.97
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 5.00
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 5.00
Ukupna ocena za seminar.... 4.97 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.3. Poruke u vezi sa seminarom

• Sjajna atmosfera predavači su odlični, sadržaj programa je poučan i zanimlјiv.
• Odličan i koristan seminar. Tema aktuelna.
• Očuvanje porodice kao prioritet i jačanje porodice i isticanje njenog značaja.
• Puno korisnih i primenlјivih informacija. Korisno iskorišćeno vreme.
• Predlog za sledeći seminar – „Utvrđivanje granica“.
• Za svaku preporuku!
• Izuzetno stručni predavači, izuzetno koristan seminar!
• Seminar je izuzetno koristan. Potresne priče iz života.
• Jako koristan seminar, preporučila bih ga.
• Primenlјivo u praksi.
• Zanimlјivo, korisno, primenlјivo!Znanja sa seminara su korisna i primenlјiva.
• Uživali smo ponovo sa vama! Svaka čast!
• Odličan seminar. Hvala!