Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Srednja škola, Ne možeš sve sam

10.09. Seminar 126-13; Ekonomsko-ugostiteljska škola "Vuk Karadžić", Velika Plana27.08. Seminar 126-12: Dom učenika srednjih škola Kragujevac, 24. i 25.08.2019. g.28.05. Seminar 126-10: Dom učenika srednjih škola "Brankovo kolo" Novi Sad, 25. i 26.05.2019.g.18.03. Seminar 126-9: Srednja škola "Sveti Sava" Sombor, 16. i 17.03.2019.g.25.02. Seminar 126-8: Pravno birotehnička škola "Dimitrije Davidović" Zemun, 24. i 25.02.2019.g.12.02. Seminar 122-9: Dom učenika srednjih škola Sombor, 09. i 10.02.2019,g,12.09. Seminar 126-1: Gimnazija "Sava Šumanović" Šid, 10. i 11.09.2018.g.01.09. Seminar 337-28: Karlovačka gimnazija Sremski Karlovci, 29. i 30.08.2018.g.02.07. Seminar 337-27: Prva tehnička škola Kragujevac, 27. i 28.06.2018. g.26.03. Seminar 337-23: Tehnička škola "Nikola Tesla" Velika Plana, 24. i 25.03.2018.g.27.11. Seminar 337-17: SSŠ "Borislav Mihajlović Mihiz", 25. i 26.11.2017. g.13.11. Seminar 337-16: Dom učenika srednjih škola Sombor, 11. i 12.11.2017.g.06.11. Seminar 337-15: Hemijsko - prehrambena i tekstilna škola06.03. Seminar 337-8: Sedma beogradska gimnazija Beograd, 04. i 05.03.2017. g.16.01. Seminar 337-6: Regionalni centar za stručno usavršavanje Smederevo, 14. i 15.01.2017. g.28.12. Seminar 337-5: Dom učenika srednjih škola05.12. Seminar 337-4: Srednja škola Grocka, 03. i 04.12.2016. g.28.11. Seminar 337-3: Srednja škola Grocka, 26. i 27.11.2016.g.02.09. Seminar 113-20: Gimnazija "Uroš Predić" Pančevo, 29. i 30.08.2016.g.02.09. Seminar 113-19: Baletska škola "Lujo Davičo" Beograd, 29. i 30.06.2016. g.03.02. Seminar 113-15: Ekonomsko trgovinska škola Šabac 01. i 02.02.216. g.31.01. Seminar 113-14; Posavotamnavska srednja škola Vladimirci, 30. i 31.01.2016. g.31.08. Seminar 113-9: Politehnička škola Kragujevac, 29. i 30.08.2015. g.21.06. Seminar 113-7: Medicinska škola "Draginja Nikšić" Sremska Mitrovica, 20. i 21.06.2015. g.16.03. Seminar 113-4: POLITEHNIKA - škola za nove tehnologije Novi Beograd, 14. i 15.03.2015. g.24.02. Seminar 163-10: GSPRS "Nezavisnost", ETŠ "Mihajlo Pupin" Novi Sad, 22.02.2015. g.102.02. Semnar 113-2: Muzička škola "Kosta Manojlović" Smederevo, 31.01. i 1.02.2015. g.17.11. Seminar 113-1: Gimnazija "Stevan Puzić" Ruma, 15. i 1611.2014. g.

Seminar 337-23: Tehnička škola "Nikola Tesla" Velika Plana, 24. i 25.03.2018.g.

b]1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena
1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani ..................... 3.97
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika. 3.83
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ...................... 3.69
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici......................... 3.90
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad... 3.86
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi.... 4.00
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada....... 4.00
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja...3.83
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.. 3.90
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke.. 3.86
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 3.88)

11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga...................0
b) od kolega..............2
v) od ustanove u kojoj radim....23
g) od centra za stručno usavršavanje....0
d) od školske uprave..................2
đ) na neki drugi način ................2

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 0
g) 40-59% ....... 6(20.69%)
d) 60-79% ........ 5(17.224%)
đ) 80-99% ....... 12(41.38%)
e) 100% ...........6(20.69%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 29 (100.00%)

b) NE........... 0 (0.00%)

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Mogućnost sticanja saznanja o pravnim obavezama i mogućnostima saradnje i u okviru škole i u kombinaciji sa drugim različitim ustanovama.
• Seminar odličan, sadržajan; Odnos organizatora profesionalan i korektan.
• Odličan seminar koji bih svima preporučio.
• Ovo je jedini seminar za sve ove godine da sam na 12 pitanja odgovorio 100%!
• U cilјu pomoći učeniku i zatim sebi!
• Bilo je dobro!
• Prvi dan je bio bolјi.
• Svaka čast, seminar je odličan, sve je primenlјivo i naučila sam sve što nisam znala. Dobila odgovore na svako pitanje.
• Korisno i primenlјivo u praksi.
• Koristan i primenlјiv seminar!!!
• Jako korisno i zanimlјivo.
• Veoma koristan i zanimlјiv seminar. Primenlјiv u praksi, Za svaku pohvalu!
• Potkovani znanjem predavači, zanimlјivi, korisne informacije smo dobili. Sjajno! Svaka čast.
• Vrlo koristan seminar!

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)

1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Značajan broj učesnika je na pravi način prihvatilo program obuke i način njihove realizacije, uvažavajući svoju ulogu koja podrazumeva značajan deo odgovornosti za uspešnost realizacije i ishode zajedničkog rada.
To je dovolјan pokazatelј da će iz ove grupe biti učesnika koji će želeti da u svakodnevnom radu primene sve ono što im je donela obuka, i time unaprede sopstveni rad.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan
2.1.1. Šta mi se svidelo
• Životni primeri, sve ono što nisam znala, razjašnjeno mi je.
• Dinamičnost, ekonomičnost u vremenu, prijatni voditelji.
• Interesantno, praktično.
• Ja obožavam da slušam psihologe – dinamični su, zanimljivi, korisni. Brzo mi je vreme prošlo!
• Zanimljiva tema, predavači još boljić
• Jasnoća u izlaganju.
• Zanimljivo sa Vama uvek!
• Seminar je potkrepljen obiljem praktičnih situacija i rešenja. Dvosmerna komunikacija.
• Dinamika rada.
• Tematika je prilagođena problemima koji se susreću u srednjim školama.
• Priča sa konkretnim primerima.
• DA,
• Sve je bilo super, odličan seminar, koristan.
• Zanimljivo prezentovanje i konkretni primeri iz života.
• Prezentovanje.
• Konkretni primeri, jasna uputstva(šta i kada).
• Sve.
• Svidelo mi se – super.
• Uputstvo šta i kako u konkretnim primerima.
• Način izlaganja predavača, dinamičan, konkretan, zanimljiv sa primerima iz života.
• Izlaganje sa puno primera. Vesela i opuštena atmosfera.
• Način izlaganja.
• Što smo na ovom seminaru naučili da koristimo svoja prava.
• Sve, a posebno priča o Mići i jednokrakoj.
• Sve je bilo sažeto i interesantno.
• Sve mi se dopada, stil izlaganja, energija.
• Pristup prezentera okupljenim profesorima, profesionalnost-odgovornost.
• Veoma.

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• Kolege koje smaraju.
• Sve je OK.
• Nisam čuo ciljeve seminara i očekivane ishode jasno na početku.
• Previše informacija.
• Što nisam bila tu sve da čujem 
• Komentari kolega i koleginica koji nisu bili na svom mestu.
• Uvodno upoznavanje.
• Malo vremena za velike problema.

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Prepuštam voditeljima ovog seminara!!!
• Bez rasplinjavanja preteranog. 
• Ništa ja tu ne bih menjala!
• Manje aktivnosti.
• Sve što ste rekli za sutra uradite!
• Da nastavimo kao prvog dana.
• Nemam predloge, ne sumnjam u Vas.
• Malo sporija priča.
• Isti način rada.
• Da bude kao i danas zanimljivo.
• Da nastavite kao i do sada, ali malo kraće!
• Da nastavimo po istom principu.
• Sve kroz primere.
• Raditi po Vašem programu.
• Keep up the good work!
• Efikasniji rad.
• Da ostane isto!
• Isti princip organizacije seminara.
Nemam predlog.

2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)
• Unutrašnja mreža podrške.. 4.72
• Snage zajednice i spoljašnja mreža podrške.... 4.72
• Vežbanje: Primena modela podrške u realnim situacijama..... 4.83

2.3. Ocena uspešnosti realizacije seminara

• RAD VODITELJA... 5.00
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.86
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.83
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.97
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 4.86 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• Nastavite istim tempom.
• Seminar obrađuje praktične stvari i događanja, a ono što me je oduđevilo je stručnost i spremnost predavača da daju odgovore na sva postavlјena pitanja, bez žurbe i ograničenja vremena.
• Seminar je konstruktivan, uzajamna saradnja učesnika i organizatora odlična, atmosfera veoma topla i mnogo humora.
• Odlična atmosfera, zanimlјiv i ohrabrujući seminar!
• Već sam rekla korisni sadržaji, mnogo toga sam sebi razjasnila. Lakšemi je jer imamo i mi prava svoja. Zanimlјivi ste i efikasni. Posebno mi se dopada Kajino korišćene citata iz narodnih pesama „Ni po babu, ni po stričevima“, „Letnji dan do podne“ i sl. Odlični ste! Veoma primenlјivi.
• Odličan, svrsishodan seminar, predavači interesantni.
• Sve pohvale; preporučiću seminar kolegama iz drugih škola.
• Uputstva šta, kako, korisni primeri, opuštena atmosfera.
• Korisno.
• Dođite nam opet!!
• Odličan seminar!!! Hvala!!!
• Dobar i koristan seminar.
• Nemam ni predloga, ni komentara. Samo nastavite tako, svaka čast! „Dete je srećno, kada je majka srećna“.