Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Adolescent

11.06. Seminar 16-17: Osnovna škola "Vuk Karadžić" Novi Sad, 08.06.2018.g.27.05. Seminar 16-16: Osnovna škola "Svetozar Miletić" Zemun, 27.05.2018.g.14.05. Seminar 16-15: Osnovna škola "Branko Radičević" Nikinci, 13.05.2018. g.16.04. Seminar 16-14: Osnovna škola "Vladimir Rolović" Rakovica, 15.04.2018.g.02.04. Seminar 16-12: Osnovna škola "Draža Marković Rođa", Smoljinac, 31.03.2018.g.19.03. Seminar 16-12: Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Begaljica, 18.03.2018.g.13.03. Seminar 16-11: Osnovna škola "Dositej Obradović" Sombor, 11.03.2018.g.30.10. Seminar 16-8: Osnovna škola "Dositej Obradović" Irig, 29.10.2017.g.22.10. Seminar 16-7: Osnovna škola "Zaga Malivuk" Beograd, 21.10.2017. g.05.06. Seminar 16-5: Osnovna škola "Dositej obradović" Smederevo, 03.06.2017. g.27.03. Seminar 16-3: Osnovna škola "Milica Stojadinović Srpkinja" Vrdnik, 25.03.2017.g.01.11. Seminar 16-2: RCSU Smederevo, 29.10.2016.g.11.09. Seminar 16-1: Osnovna škola "Mika Mitrović" Bogatić, 04.09.2016.g.19.04. Seminar 19-16: Osnovna škola "Grabovac", 17.04.2016. g.23.03. Seminar 19-15: Osnovna škola "Sveti Sava" Vrčin, 20.03.2016. g.23.03. Seminar 19-14: Osnovna škola "Sveti Sava" Vrčin, 19.03.2016. g.26.01. Seminar 19-11: Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj" Obrenovac, 24.01.2016.g.18.01. Seminar 19-10: Osnovna škola "Branko Radičević" Maradik, 17.01.2016. g.29.12. Seminar 19-7: Osnovna škola "Milivoj Petković Fećko" Platičevo, 28.12.2015. g05.10. Seminar 19-6; Osnovna škola "Ilija Garašanin" Grocka, 04.10.2015. g.05.10. Seminar 19-5: Osnovna muzička škola Grocka, 03.10.2015. g.28.09. Seminar 19-4: Osnovna škola "Desanka Maksimović" Beograd, 26.09.2015. g.27.08. Seminar 19-3: Osnovna škola "Đura Daničić" Novi Sad, 25.08.2015. g.21.01. Seminar 19-1: Osnovna škola "Pavle Savić" Beograd, 19.01.2015. g.09.02. Seminar 24-14: OŠ "Đorđe Natošević" Novi Sad, 8.02.2014.g.23.12. Seminar 24-13: Muzička škola "Petar Krančević" Sremska Mitrovica, 22.12.201311.11. Seminar 24-11: Muzička škola "Petar Krančević" Sremska Mitrovica, 08.11.2013. g.13.10. Seminar 24-9; OŠ "Jelena Ćetković" Beograd, 12.10.2013. g.27.05. Seminar 24-7: RCS Kragujevac, za zaposlene iz osnovnih i srednjih škola, 26.05.2013.g.20.05. Seminar 24-6: OŠ "Cvetin Brkić" Glušci, za zaposlene iz svih osnovnih škola sa područja Opštine Bogatić18.03. Seminar 24-5: Za učesnike iz osnovnih i iz srednje škole Opštine Krupanj, 17.03.2013.g.11.03. Seminar 24-4: Za učesnike iz smederevskih osnovnih i srednjih škola, Regionalni centar Smederevo, 10.03.2013. g.

Seminar 16-12: Osnovna škola "Draža Marković Rođa", Smoljinac, 31.03.2018.g.

b]1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani .....................4.00
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika.3.94
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika .............................3.83
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici.................................3.83
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad......3.94
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi...... 4.00
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada............. 4.00
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja............................... 4.00
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.................................3.89
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke......3.89

(Srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji: 3.93)

11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga................. 0
b) od kolega............ 1
v) od ustanove u kojoj radim.....16
g) od centra za stručno usavršavanje.....0
d) od školske uprave................... 1
đ) na neki drugi način ........................0

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 0
g) 40-59% ....... 0
d) 60-79% ....... 2(11.11%)
đ) 80-99% ........ 5(27.78%)
e) 100% ........... 11(61.11%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 18 (100.00%)

b) NE.......... 0 (0.00%)

1.2. DODATNA ZAPAŽANJA I PREDLOZI UČESNIKA
• Odlični ste!
• Jedan od bolјih seminara na kojima sam prisustvovala.
• Izuzetno iskustvo, bez praznog hoda. Obuka u koju treba uklјučiti i roditelјe.
• Odličan seminar, primenlјiv u praksi.
• Seminar je uspešno realizovan, a predavači su veoma neposredni i odgovaraju na sva pitanja učesnika.
• Voditelјi veoma dobro poznaju materiju koju prezentuju na seminaru.
• Puno korisnih informacija.
• Veoma interesatno predavanje, potkreplјeni zanimlјivim primerima. Sve pohvale za predavače.
• Koristan seminar daje praktične savete za rešavanje mogućih prroblema.
• Dobro osmišlјeno, interesantno, potkreplјeno primerima iz života.
• Veoma zanimlјiv i koristan seminar. Izuzetno prijatna atmosfera
• Dobro osmišlјen seminar. Predavač dobro "potkovan" znanjem i iskustvom. Svaka čast! :-)
• Dosta dobrog.
• Zanimlјivo, korisno.

1.3. ZAPAŽANJA O REALIZOVANOM SEMINARU
(Mišljenja realizatora programa iz izveštaja dostavljenog Zavodu)
a. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Jasno i glasno izraženi stavovi o ispunjenim (pa i prevaziđenim), očekivanjima o primarnim ishodima obuke u kojoj su učestvovali.
Dominaraju i procene o korisnosti i primenlјivosti programskih sadržaja, što bi moglo da znači najavu primene stečenih znanja i veština u svakodnevnom profesionalnom radu, ali i u sopstvenom porodičnom životu.

b. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA

2.1. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena):
• Adolescencija.. 4.89
• Rad sa adolescentima .... 4.83
• Specifični stilovi kontakta u porodici.. 4.89
• Rad sa roditeljima... 4.94

2.2. Ocena uspešnosti realizacije seminara
• RAD VODITELJA... 5.00
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.83
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.83
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.94
Ukupna ocena za seminar.... 5.00 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.3. Poruke u vezi sa seminarom

• Izuzetno iskustvo, bez praznog hoda i suvišnog teoretisanja. Puno praktičnih primera koji su nas „otvorili“ i dali nam nove ideje. Posle ovoga se osećam osnaženom. Obavezno prezentovati roditelјima!
• Sa ovog seminara izlazim sa osmehom i osnažena za dalјu „borbu“ sa adolescentima i roditelјima, kolegama, sredinom itd. Jako prijatna atmosfera. Primenlјiv seminar u školi i van nje. Odlični primeri iz prakse. Odlični citati – Arhimed. Odličan pristup učesnicima. Predlog – uklјučiti roditelјe u ovaj seminar.
• Seminar organizovati i za roditelјe.
• Odličan seminar. Potvrda onog što svaki prosvetni radnik treba da primeni u radu kako bi dete na kraju svog odrastanja bio rezultat zdravog i pravilnog vaspitanja.
• Jedan od retkih seminara na kojima sam čula konkretne stvari, tačnije, kako da prepoznam neko ponašanje i kako da na njih reagujem i kao učitelј i kao roditelј.
• Fenomenalno iskustvo, dati mnogi odgovori na pitanja koja sebi često postavlјam u radu.
• Bravo! Konačno! Uživala sam u ovom seminaru. Bilo je zanimlјivo, edukativno, korisno, na pravi način prezentovano. (Ovo vam kaže neko ko baš i ne voli seminare).
• Sve pohvale za predavače. Lepo osmišlјena prezentacija, zanimlјivi primeri.
• Veoma zanimlјiva i korisna tema, korisni saveti za rešavanje mogućih problema.
• Interesantno, drži pažnju. Možda bi ovaj seminar mogao da uklјuči i roditelјe, ne samo roditelјe „problematične“ dece, već sve roditelјe adolescenata.
• Divno je što je sve potkreplјeno iskustvom iz sopstvene prakse.
• Odlični ste. Pravi seminar za prosvetne radnike.
• Seminar je veoma zanimlјiv i koristan!