Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Adolescent

11.06. Seminar 16-17: Osnovna škola "Vuk Karadžić" Novi Sad, 08.06.2018.g.27.05. Seminar 16-16: Osnovna škola "Svetozar Miletić" Zemun, 27.05.2018.g.14.05. Seminar 16-15: Osnovna škola "Branko Radičević" Nikinci, 13.05.2018. g.16.04. Seminar 16-14: Osnovna škola "Vladimir Rolović" Rakovica, 15.04.2018.g.02.04. Seminar 16-12: Osnovna škola "Draža Marković Rođa", Smoljinac, 31.03.2018.g.19.03. Seminar 16-12: Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Begaljica, 18.03.2018.g.13.03. Seminar 16-11: Osnovna škola "Dositej Obradović" Sombor, 11.03.2018.g.30.10. Seminar 16-8: Osnovna škola "Dositej Obradović" Irig, 29.10.2017.g.22.10. Seminar 16-7: Osnovna škola "Zaga Malivuk" Beograd, 21.10.2017. g.05.06. Seminar 16-5: Osnovna škola "Dositej obradović" Smederevo, 03.06.2017. g.27.03. Seminar 16-3: Osnovna škola "Milica Stojadinović Srpkinja" Vrdnik, 25.03.2017.g.01.11. Seminar 16-2: RCSU Smederevo, 29.10.2016.g.11.09. Seminar 16-1: Osnovna škola "Mika Mitrović" Bogatić, 04.09.2016.g.19.04. Seminar 19-16: Osnovna škola "Grabovac", 17.04.2016. g.23.03. Seminar 19-15: Osnovna škola "Sveti Sava" Vrčin, 20.03.2016. g.23.03. Seminar 19-14: Osnovna škola "Sveti Sava" Vrčin, 19.03.2016. g.26.01. Seminar 19-11: Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj" Obrenovac, 24.01.2016.g.18.01. Seminar 19-10: Osnovna škola "Branko Radičević" Maradik, 17.01.2016. g.29.12. Seminar 19-7: Osnovna škola "Milivoj Petković Fećko" Platičevo, 28.12.2015. g05.10. Seminar 19-6; Osnovna škola "Ilija Garašanin" Grocka, 04.10.2015. g.05.10. Seminar 19-5: Osnovna muzička škola Grocka, 03.10.2015. g.28.09. Seminar 19-4: Osnovna škola "Desanka Maksimović" Beograd, 26.09.2015. g.27.08. Seminar 19-3: Osnovna škola "Đura Daničić" Novi Sad, 25.08.2015. g.21.01. Seminar 19-1: Osnovna škola "Pavle Savić" Beograd, 19.01.2015. g.09.02. Seminar 24-14: OŠ "Đorđe Natošević" Novi Sad, 8.02.2014.g.23.12. Seminar 24-13: Muzička škola "Petar Krančević" Sremska Mitrovica, 22.12.201311.11. Seminar 24-11: Muzička škola "Petar Krančević" Sremska Mitrovica, 08.11.2013. g.13.10. Seminar 24-9; OŠ "Jelena Ćetković" Beograd, 12.10.2013. g.27.05. Seminar 24-7: RCS Kragujevac, za zaposlene iz osnovnih i srednjih škola, 26.05.2013.g.20.05. Seminar 24-6: OŠ "Cvetin Brkić" Glušci, za zaposlene iz svih osnovnih škola sa područja Opštine Bogatić18.03. Seminar 24-5: Za učesnike iz osnovnih i iz srednje škole Opštine Krupanj, 17.03.2013.g.11.03. Seminar 24-4: Za učesnike iz smederevskih osnovnih i srednjih škola, Regionalni centar Smederevo, 10.03.2013. g.

Seminar 16-14: Osnovna škola "Vladimir Rolović" Rakovica, 15.04.2018.g.

b]1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani .....................3.96
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika.4.00
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika .............................3.96
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici.................................4.00
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad......3.91
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi...... 4.00
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada............. 4.00
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja............................... 4.00
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.................................4.00
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke......3.89

(Srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji: 3.98)

11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga................. 0
b) od kolega............ 0
v) od ustanove u kojoj radim.....16
g) od centra za stručno usavršavanje.....0
d) od školske uprave................... 1
đ) na neki drugi način ........................0

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 1(4.35%)
g) 40-59% ....... 0
d) 60-79% ....... 0
đ) 80-99% ........ 10(43.48%)
e) 100% ........... 12(52.17%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 23 (100.00%)

b) NE.......... 0 (0.00%)

1.2. DODATNA ZAPAŽANJA I PREDLOZI UČESNIKA
• Jasno, koncizno; produblјujemo životno iskustvo; povećavamo empatiju; stičemo samopouzdanje u poslu.
• Sadržajno, životno, interesantno.
• Veoma korisno. Sistematično. Sažeto s obzirom na širinu teme, ali majstorski sažeto. Predavači odlični.
• Predivni ste kao i uvek. Sve pohvale.
• Sadržaji na seminaru su zanimlјivo i razumlјivo su prezentovani i upotreblјivi u radu.
• Izvanredno! Inspirativno i korisno za dalјi rad! Svaka čast!
• Sjajan i poučan seminar.
• Super korisno!
• Bili ste divni!
• Interaktivno, korisno, zanimlјivo!


1.3. ZAPAŽANJA O REALIZOVANOM SEMINARU
(Mišljenja realizatora programa iz izveštaja dostavljenog Zavodu)
a. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Visok nivo zadovolјstva skoro svih učesnika kada je reč o programskim sadržajima i načinu na koji se oni realizuju.
Ispolјenost osećanja osvešćenosti o stvarnim dometima ponuđenih znanja i veština za svakodnevni rad sa učenicima, ali i za pravilno vaspitavanje dece iz sopstvenih porodica.
Posebno se naglašava procena moguće vrednosti ove obuke kao konkretnog oblika edukacije roditelјa.

b. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo.
2. EVALUACIONA LISTA AUTORA

2.1. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena):
• Adolescencija.. 5.00
• Rad sa adolescentima .... 5.00
• Specifični stilovi kontakta u porodici.. 5.00 [/b
• Rad sa roditeljima... 5.00

2.2. Ocena uspešnosti realizacije seminara
• RAD VODITELJA... 4.91
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.96
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.96
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.96
Ukupna ocena za seminar.... 4.96 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.3. Poruke u vezi sa seminarom

• Bilo bi dobro da seminar prođe što veći broj nastavnika jer je praktičan, podstiče na razmišlјanje o učenicima i njihovim porodičnim situacijama.
• Pohvalјujem seminar. Bilo mi je zanimlјivo, ali sa puno korisnih saveta kako u privatnom životu tako i poslovno.
• Pohvalјujem seminar – bilo je vrlo zanimlјivo i poučno. Naučeno će mi koristiti u poslovnom i privatnom životu. Brzo mi je prošlo vreme.
• Odlično, interesantno, lako shvatanje teških tema.
• Sjajna tema. Ne možeš sve sam! Sve pohvale za predavače!
• Predlog: seminar za roditelјe.
• Veoma korisno za unapređivanje našeg dalјeg rada. Svaka čast! Divni ste! Hvala!
• Vreme je brzo prošlo uz dobru atmosferu i pregršt dobrih i korisnih informacija.
• Sve je „rečeno“ ocenom. Hvala.
• Zanimlјivo! Korisno!
• Nadam se da ćete ponovo doći u našu školu. 
• Ostanite takvi!
• Seminar bi trebalo organizovati i za roditelјe učenika!