Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Ne možeš sve sam

14.01. Seminar 126-18: Osnovna škola "Dušan Jerković" Inđija, 11. i 12.01.2020.g10.12. Seminar 126-17: Osnovna škola "Jeremija Ilić Jeger" Rgotina, 07. i 08.12.2019.g.19.11. Seminar 126-16: Osnovna škola "Posavski partizani" Obrenovac, 16. i 17.11.2019.g.21.10. Seminar 126-15: Osnovna škola "Živojin Perić" Stubline, 19. i 20.10.2019.g.30.09. Seminar 126-15: Osnovna škola "Petar Kočić" Temerin, 28. i 29.09.2019.g.01.07. Seminar 126-11: Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj" Sremska Kamenica, 29. i 30.06.2019.g.17.12. Seminar 126-7: Osnovna škola "Miroslav Antić" Futog, 15, i 16.12.2018.g.10.12. Seminar 126-6: Osnovna škola "Ivan Gundulić" Novi Sad, 08. i 09.12.2018.g.20.11. Seminar 126-5: Osnovna škola "Svetozar Miletić" Zemun, 17. i 18.11.2018.g.05.11. Seminar 126-4: Osnovna škola "Miroslav Antić" Futog, 03. i 04.11.2018.g.24.09. Seminar 126-3: Osnovna škola "Vojvoda Mišić" Beograd, 22. i 23.09.2018.g.17.09. Seminar 126-2: Osnovna škola "Jovan Dučić" Petrovaradin, 15. i 16.09.2018.g.30.04. Seminar 337-25: Osnovna škola "Ljubomir Aćimović" Obrenovac, 28. i 29.04.2018.g.23.04. Seminar 337-24: Osnovna škola "Petar Leković" Požega, 21. i 22.04.2018. g.12.02. Seminar 337-22: Osnovna škola "Slavko Rodić" Bački Jarak, 10. i 11.02.2018.g.03.02. Seminar 337-21: Osnovna škola "Nikola Tesla" Skela15.01. Seminar 337-20: Osnovna škola "Andra Savčić" Valjevo26.12. Seminar 337-19: Osnovna škola "Petar Leković" Požega, 23. i 24.12.2017. g.11.12. Seminar 337-18: OŠ "Triva Vitasović Lebarnik" Laćarak, 09. i 10.12.2017. g.03.10. Seminar 337-14: Osnovna škola "Vojvoda Radomir Putnik" Beograd, 30.09. i 01.10.2017. g.28.08. Seminar 337-13: Osnovna škola "Veljko Vlahović" Šangaj - Novi Sad, 26. i 27.08.2017. g.26.06. Seminar 337-12: Osnovna škola "Vladimir Rolović" Rakovica, 24. i 25.06.2017. g.12.06. Seminar 337-11: Osnovna škola "Ilija Garašanin" Grocka, 10. i 11.06.2017. g.15.05. Seminar 337-10: Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Begaljica, 13. i 14.05.2017. g.13.03. Seminar 337-9: Osnovna škola "Vladika Nikolaj Velimirović" Valjevo09.02. Seminar 337-7: Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj" Obrenovac, 07. i 08.02.2017. g.16.01. Seminar 337-6: Regionalni centar za stručno usavršavanje Smederevo, 14. i 15.01.2017. g.13.11. Seminar 337-2: Osnovna škola "Vuk Karadžić" Novi Sad26.09. Seminar 337-1: Osnovna škola04.04. Seminar 113-18: Osnovna škola "Draževac", 02. i 03.04.2016. g.16.02. Seminar 113-17: Osnovna škola "Petar Tasić" Lešnica, 13. i 14.02.2016. g,08.02. Seminar 113-16: Osnovna škola "Radojka Lakić" Beograd, 6. i 7.02.2016. g.07.12. SEMINAR 113-13: Osnovna škola "Pavle Savić" Beograd, 5. i 6.12.2015. g.27.10. Seminar 113-12: Prva obrenovačka osnovna škola, 24. i 25.10.2015. g.27.10. Seminar 113-11: Osnovna škola "Grabovac", 22. i 23.10.2015. g.19.10. Seminar 113-10: Osnovna škola14.09. Seminar 113-9: Osnovna muzička škola Grocka, 12. i 13.09.2015. g.25.05. Seminar 113-6: Osnovna škola "Mika Mitrović" Bogatić", 23. i 24.05.2015. g.05.04. Seminar 113-5: Osnovna škola "Milivoj Petković Fećko" Platičevo, 31.03. i 1.04.2015. g09.02. Seminar 113-3: Osnovna škola "Desanka Maksimović" Beograd, 7. i 8.02.2015. g.

Seminar 337-24: Osnovna škola "Petar Leković" Požega, 21. i 22.04.2018. g.

1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena
1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani ..................... 3.83
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika. 3.33/b]
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ...................... 3.80
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici......................... 3.90
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad... 3.80
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi.... 4.00
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada....... 4.00
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja...3.97
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.. 3.90
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke.. 3.90
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 3.89)

11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga...................0
b) od kolega..............2
v) od ustanove u kojoj radim....28
g) od centra za stručno usavršavanje....0
d) od školske uprave..................0
đ) na neki drugi način ................0

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 0
g) 40-59% ....... 3(10.00%)
d) 60-79% ........ 4(13.33%)
đ) 80-99% ....... 19(63.34%)
e) 100% ...........4(13.33%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 30 (100.00%)

b) NE........... 0 (0.00%)

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Mogo primera iz prakse. Pojašnjenje procedura.
• Mi nismo ni pravnici, ni socijalni radnici, ni stručne službe, i ne treba svi da nas zamaraju ovim - A ocenjivanje, učenje?!?
• Stiče se uvid u realne obaveze i odgovornosti odelјenjskog starešine, nastavnika, stručnih saradnika....
• Odličan seminar. Lepa atmosfera. Korisno. Hvala!
• Koristan, primenlјiv, mijenja svijest o odgovornosti i obavezi nastavnika u sistemu obrazovanja. 100% primenlјiv u praksi.
• Dobar seminar, konkretni koraci, predavači prijatni.
• Seminar je vrlo koristan i vredelo je "žrtvovati" vikend.
• Bravo!
• Seminar je vrlo koristan i primenlјiv u svakodnevnom radu.

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)

1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Standardno dobro prihvaćena i uspešno realizovana obuka. Ostvarena realna mogućnost za efikasnu primenu ponuđenih znanja i veština.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo, ali su uočeni pokazetelјi koji mogu negativno uticati na proces primene i efekte te primene na nivou škole kao institucije (učesnica koja smatra da je jedini cilј ove obuke „da nas zamaraju ovim“, 20% učesnika koji se ne slažu potpuno da ova obuka može pomoći da se unapredi rad na individualnom planu, 16% onih koji nisu prihvatili poziv za što intenzivnije uklјučenje u realizaciju programa i nisu ponudili onaj deo sopstvenih prethodno stečenih znanja i iskustava, a pri vrednovanju na tom planu ispolјili svoje nezadovolјstvo. )

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan
2.1.1. Šta mi se svidelo
• Primeri iz prakse, dovoljno vremena, sve.
• Nova saznanja.
• Apsolutno sve.
• Tema seminara odlična. Predavaci fenomenalni.
• Moglo se dosta naučiti.
• Sve je bilo funkcionalno i primenljivo za kasniju praksu.
• Bilo je dinamično. Grupni rad i diskusija su bili veoma korisni.
• Primeri iz prakse.
• Svidelo mi se.
• Osvetljavanje ključnih problema i situacija iz našeg sistema, kao i njihovo rešavanje.
• Jedan od retkih seminara koji je koristan.
• Rešenja konkretnih slučajeva.
• Konkretni primeri iz prakse i konkretni saveti.
• Primeri iz prakse, aktuelnost tema.
• Sve mi se svidelo. Zanimljivo, edukativno.
• Primeri iz svakodnevne prakse.
• Rad u grupama.
• Svidelo mi se sve sto je planirano i urađeno prvog dana.
• Primeri iz svakodnevnog života i rada; opuštena atmosfera. Bravo!
• Primeri dobre prakse
• Način izlaganja, odnos realizatora prema učesnicima, primeri.
• Seminar je odličan, dobro organizovan...
• Sve je bilo poučno.
• Pozitivna i podsticajna atmosfera.
• Primeri su iz svakodnevnog života.
• Predavači, tema.
• Predavači, tema.
• Konkretno rešavanje problema, dopalo mi se apsolutno sve. 
• Konkretni primeri, opuštena atmosfera.

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• Ama baš ništa.
• Nema ništa što mi se nije svidelo.
• Super ste.
• Seminar realizovan u subotu.
• Nema primedbi!

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Samo ovako nastavite!
• Da ostane sve ovakvo kako je.
• Nastaviti u istom ritmu.
• Priča o konkretnim primerima.
• Ništa ne menjati u radu.
• Očekujem sutra isto ovako zanimljivo da bude. Sve je OK!
• Više aktivnosti učesnika.
• Istu dinamiku rada.
• Bravo!
• Situacije iz prakse.
• Razgovor o pravima prosvetnih radnika.

2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)
• Unutrašnja mreža podrške.. 4.90
• Snage zajednice i spoljašnja mreža podrške.... 4.77
• Vežbanje: Primena modela podrške u realnim situacijama..... 4.63

2.3. Ocena uspešnosti realizacije seminara

• RAD VODITELJA... 5.00
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.93
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.87
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.70
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 4.97 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• Izuzetno koristan i zanimlјiv seminar.
• Seminar je jako edukativan. Predavači su imali odnos prema nama (roditelјski) partnerski. Sve je primenlјivo u praksi i na najadekvatniji način objašnjeno kojim putem treba ići.
• Seminar mijenja svijest i pristup načinu rada. Ima baš prikladan naziv – Ne možeš sve sam, a i ne moraš jer nijesi sam!
• Odličan seminar.
• Bravo!
• Sve je bilo OK!
• Seminar je vrlo koristan, dosta stvari se nauči. Predavači su odlični. Sve pohvale!
• Sjajni ste!