Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Ne možeš sve sam

14.01. Seminar 126-18: Osnovna škola "Dušan Jerković" Inđija, 11. i 12.01.2020.g10.12. Seminar 126-17: Osnovna škola "Jeremija Ilić Jeger" Rgotina, 07. i 08.12.2019.g.19.11. Seminar 126-16: Osnovna škola "Posavski partizani" Obrenovac, 16. i 17.11.2019.g.21.10. Seminar 126-15: Osnovna škola "Živojin Perić" Stubline, 19. i 20.10.2019.g.30.09. Seminar 126-15: Osnovna škola "Petar Kočić" Temerin, 28. i 29.09.2019.g.01.07. Seminar 126-11: Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj" Sremska Kamenica, 29. i 30.06.2019.g.17.12. Seminar 126-7: Osnovna škola "Miroslav Antić" Futog, 15, i 16.12.2018.g.10.12. Seminar 126-6: Osnovna škola "Ivan Gundulić" Novi Sad, 08. i 09.12.2018.g.20.11. Seminar 126-5: Osnovna škola "Svetozar Miletić" Zemun, 17. i 18.11.2018.g.05.11. Seminar 126-4: Osnovna škola "Miroslav Antić" Futog, 03. i 04.11.2018.g.24.09. Seminar 126-3: Osnovna škola "Vojvoda Mišić" Beograd, 22. i 23.09.2018.g.17.09. Seminar 126-2: Osnovna škola "Jovan Dučić" Petrovaradin, 15. i 16.09.2018.g.30.04. Seminar 337-25: Osnovna škola "Ljubomir Aćimović" Obrenovac, 28. i 29.04.2018.g.23.04. Seminar 337-24: Osnovna škola "Petar Leković" Požega, 21. i 22.04.2018. g.12.02. Seminar 337-22: Osnovna škola "Slavko Rodić" Bački Jarak, 10. i 11.02.2018.g.03.02. Seminar 337-21: Osnovna škola "Nikola Tesla" Skela15.01. Seminar 337-20: Osnovna škola "Andra Savčić" Valjevo26.12. Seminar 337-19: Osnovna škola "Petar Leković" Požega, 23. i 24.12.2017. g.11.12. Seminar 337-18: OŠ "Triva Vitasović Lebarnik" Laćarak, 09. i 10.12.2017. g.03.10. Seminar 337-14: Osnovna škola "Vojvoda Radomir Putnik" Beograd, 30.09. i 01.10.2017. g.28.08. Seminar 337-13: Osnovna škola "Veljko Vlahović" Šangaj - Novi Sad, 26. i 27.08.2017. g.26.06. Seminar 337-12: Osnovna škola "Vladimir Rolović" Rakovica, 24. i 25.06.2017. g.12.06. Seminar 337-11: Osnovna škola "Ilija Garašanin" Grocka, 10. i 11.06.2017. g.15.05. Seminar 337-10: Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Begaljica, 13. i 14.05.2017. g.13.03. Seminar 337-9: Osnovna škola "Vladika Nikolaj Velimirović" Valjevo09.02. Seminar 337-7: Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj" Obrenovac, 07. i 08.02.2017. g.16.01. Seminar 337-6: Regionalni centar za stručno usavršavanje Smederevo, 14. i 15.01.2017. g.13.11. Seminar 337-2: Osnovna škola "Vuk Karadžić" Novi Sad26.09. Seminar 337-1: Osnovna škola04.04. Seminar 113-18: Osnovna škola "Draževac", 02. i 03.04.2016. g.16.02. Seminar 113-17: Osnovna škola "Petar Tasić" Lešnica, 13. i 14.02.2016. g,08.02. Seminar 113-16: Osnovna škola "Radojka Lakić" Beograd, 6. i 7.02.2016. g.07.12. SEMINAR 113-13: Osnovna škola "Pavle Savić" Beograd, 5. i 6.12.2015. g.27.10. Seminar 113-12: Prva obrenovačka osnovna škola, 24. i 25.10.2015. g.27.10. Seminar 113-11: Osnovna škola "Grabovac", 22. i 23.10.2015. g.19.10. Seminar 113-10: Osnovna škola14.09. Seminar 113-9: Osnovna muzička škola Grocka, 12. i 13.09.2015. g.25.05. Seminar 113-6: Osnovna škola "Mika Mitrović" Bogatić", 23. i 24.05.2015. g.05.04. Seminar 113-5: Osnovna škola "Milivoj Petković Fećko" Platičevo, 31.03. i 1.04.2015. g09.02. Seminar 113-3: Osnovna škola "Desanka Maksimović" Beograd, 7. i 8.02.2015. g.

Seminar 337-25: Osnovna škola "Ljubomir Aćimović" Obrenovac, 28. i 29.04.2018.g.

b]1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena
1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani ..................... 3.80
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika. 3.80
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ...................... 3.90
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici......................... 4.00
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad... 3.80
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi.... 4.00
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada....... 3.95
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja...3.95
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.. 3.90
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke.. 3.90
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 3.87)

11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga...................2
b) od kolega..............2
v) od ustanove u kojoj radim....16
g) od centra za stručno usavršavanje....0
d) od školske uprave..................0
đ) na neki drugi način ................0

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 0
g) 40-59% ....... 0
d) 60-79% ........ 5(25.00%)
đ) 80-99% ....... 5(25.00%)
e) 100% ...........10(50.00%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 20 (100.00%)

b) NE........... 0 (0.00%)

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Savršeni voditelјi; sa puno energije, praktičnih primera, što je uticalo na aktivnu pažnju tokom celokupnog seminara.
• Zato što se dobije puno korisnih informacija koje zaposleni u prosveti sigurno u velikoj meri ne poznaju. Pri tome se one prenose na dinamičan i zanimlјiv način.
• Obuka je dobro realizovana.
• Sveobuhvatnost seminara.
• Dobila sam podatke u vezi prava i obaveza mene kao nastavnika u slučaju kada je neophodno da reagujem u interesu učenika.
• Konkretni - praktični saveti.
• Dobili smo odgovore na sve nedoumice i probleme sa kojima se u radu sa decom svakodnevno srećemo.
• Izuzetno praktičan seminar, omogućio da rešimo određene konkretne probleme u praksi; ostvarena odlična komunikacija.
• Mnogo pomoći.
• Puno praktičnih primera. Sve pohvale!
• Ovo je jedan od najbolјih seminara na kom sam učestvovala.
• Predavači divni, zanimlјivi, autentični, iskustveni, daju primere iz prakse.
• Interesantan seminar, osnažio me.
• Program dobro osmišlјen.

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)

1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Tri četvrtine učesnika vrlo jasno su manifestovale optimalnu aktivnost u skladu sa njihovim stvarnim i aktuelnim potrebama, što je za posledicu imalo posebno zadovolјstvo za saradnju sa voditelјima. Saradnja je okončana ishodom da je svaki učesnik, na svako konkretno pitanje dobio konkretan odgovor sa preporukom za rad, pri čemu je posebno vođeno računa o potrebi škole kao institucije.
Potvrda uspešne realizacije obuke leži i u činjenici da su se učesnici, u završnici seminara za rad u malim grupama, opredelili da 75% primera budu iz njihove aktuelne problematike.


1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan
2.1.1. Šta mi se svidelo
• Predavanje je vrlo konkretno, korisno, upotrebljivo u praksi.
• Celokupna koncepcija seminara, praktični primeri, mnogo korisnih informacija, Osećam se osnaženije.
• Interaktivni odnos.
• Način izlaganja – interakcija učesnika i predavača.
• Primeri iz realnog života.
• Svidelo mi se.
• Da.
• Da, konkretno je objašnjeno sve i interaktivnost.
• DA. MNOGO POMOĆI:
• Sjajan predavač, dinamičan, potkrepljuje „frontalni“ deo primerima iz prakse.
• Dinamično, zanimqivo, korisno.
• Samo ovako nastaviti.
• Dinamičnost, analiza konkretnih situacija.
• Što su predavači osetqivi na konkretnu problematiku i daju jasne odgovore na pitanja,
• Da.
• U potpunosti.
• Celokupan koncept i sadržaj seminara.
• Akcenat na korisnim primerima i neformalni tip komunikacije.
• Odlično!
• Da.
• Konkretni primeri.
• Da,
• Sam program seminara, organizacija. • Zanimljiv seminar.

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• Malo primera iz specijalnih škola, više iz redovnog sistema.
• Nemam zamerki.

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Predlažem da radite i dalje na ovaj način. Novih predloga na ovu temu nemam,
• Sve kao i danas i biće u redu.
• Isto što i danas.
• Uključivanje više nastavnika u dijalog.
• Da bude isto kao danas.
• Slučajevi iz prakse.
• Do 14h.


2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)
• Unutrašnja mreža podrške.. 4.95
• Snage zajednice i spoljašnja mreža podrške.... 4.85
• Vežbanje: Primena modela podrške u realnim situacijama..... 4.80

2.3. Ocena uspešnosti realizacije seminara

• RAD VODITELJA... 4.95
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.80
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.95
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.80
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 4.95 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• Tema seminara i način prezentovanja je odličan. Preporučujem svima koji rade u prosveti.
• Odlično realizovana obuka.
• Vidimo se opet!
• Dobila sam korisne savete. Ohrabrena sam za preduzimanje konkretnih koraka u rešavanju postojećih slučajeva u mom razredu.
• Čekamo vaše naredne seminare i unapred im se radujemo, jer znamo da će nam biti neizmerna pomoć.
• Seminar je izuzetno praktičan. Omogućio mi je da bolјe razumem svoje određene propuste u radu, kao i ispravno delanje. Zahvalјujući odličnoj komunikaciji ostvareno povezivanje sa realizatorima koji će nam u narednom periodu značiti i kao spolјašnja mreža podrške.
• Samo ovako nastavite! Hvala!
• Dođite sa novim seminarom.
• Bravo, samo napred!
• Dobra organizacija seminara, zanimlјiv seminar.
• Odličan seminar, mnogo korisnih informacija, praktičnih primera, voditelјi sa iskustvom, „znaju znanje“.
• Sjajna priča, od A do Š primenlјiva. Predavači izuzetno interesantni i posvećeni poslu. Sjajni jednom rečju.
• Fantastična edukacija. Smatram da treba što više institucija uklјučiti i upoznati sa vašim radom, jer puno toga možemo naučiti, samim tim osnažiti se i delovati.