Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Srednja škola, Autoritet

21.05. Seminar 95-13: Srednja škola "Sveti Sava" Sombor, 19. i 20.05.2018.g.26.02. Seminar 95-10: Gimnazija "Sava Šumanović" Šid, 24. i 25.02.2018.g.04.12. Seminar 95-7: Poljoprivredna škola sa domom učenika "Sonja Marinković" Požarevac, 02. i 03.12.2017. g.23.06. Seminar 95-5: Dom učenika srednjih škola Sombor, 21. i 22.06.2017. g.19.06. Seminar 95-4: Pravno birotehnička škola "Dimitrije Davidović" Zemun, 17. i 18.06.2017. g.02.09. Seminar 88-34: Baletska škola "Lujo Davičo" Beograd, 25. i 26.08.2016. g.13.06. Seminar 88-32: Dom učenika srednjih škola Vršac, 11. i 12.06.2016. g.15.01. Seminar 88-27: Gimnazija "Uroš Predić" Pančevo, 12. i 13.01.2016. g.27.12. Seminar 88-26: Prehrambeno šumarska i hemijska škola Sremska Mitrovica, 26. i 27.12.2015. g.14.12. Seminar 88-25: Srednja škola Grocka, 12. i 13.12.2015. g.30.11. Seminar 88-24: Srednja škola Grocka, 28. i 29.11.2015. g.12.11. Seminar 88-23: Srednja škola Koceljeva, 09. i 10.11.2015. g.21.09. Seminar 88-20: Dom učenika srednjih škola Sremska Mitrovica, 19. i 20.09.2015. g.08.09. Seminar 88-19: VII beogradska gimnazija Beograd, 05. i 06.09.2015. g.27.08. Seminar 88-18: Mačvanska srednja škola Bogatić, 26. i 27.08.2015.g.29.06. Semnar 88-16: Srednja stručna škola30.03. Seminar 88-12: Srednja turistička škola Novi Beograd, 28. i 29.03.2014. g.21.01. Seminar 88-9: Gimnazija Inđija, 17. i 18.01.2015. g..29.12. Seminar 88-8: Medicinska škola "Draginja Nikšić" Sremska Mitrovica, 27. i 28.12.2014. g.01.12. Seminar 88-7: POLITEHNIKA škola za nove tehnologije Novi Beograd, 29. i 30.11.2014. g.10.11. Seminar 88-6: GSPRS Beograd, 8. i 9.11.2014. g.03.11. Seminar 88-5: Gimnazija "Stevan Puzić" Ruma, 1. i 2.11.2014. g.20.10. Seminar 88-3: Posavotamnavska srednja škola Vladimirci, 18. i 19.10.2014. g.23.06. Seminar 113-16: Muzička škola "Kosta Manojlović" Smederevo,l 21. i 22.06.2014. g.30.12. Seminar 113-14: Za Muzičku školu "Petar Krančević" Sremska Mitrovica, 26. i 27.12.2013. g.24.06. Seminar 113-12: Za učesnike iz smederevskih osnovih i srednjih škola, Regionalni centar Smederevo, 22. i 23.06.2013.01.04. Seminar 113-9: Centar za stručno usavršavanje Leskovac, 30. i 31.03.2013. g.25.02. Seminar 113-8: Ekonomsko-trgovinska škola Šabac, 23. i 24. februar 2013. g.17.12. Seminar 113-7: Gimnazija u Obrenovcu, Obrenovac, 15. i 16.12.2012.02.12. Seminar 113-6: Medicinska škola19.11. Seminar 113-5: Za učesnike iz osnovnih i srednjih škola, Centar za stručno usavršavanje Kikinda, 17. i 18.11.2012.g.05.11. Seminar 113-3: Regionalni centar Šabac, Muzička škola "Mihailo Vukdragović" Šabac, 2. i 3.11.2012. g.08.10. Seminar 113-2: Srednja ekonomska škola Loznica, 6. i 7.10.2012.

Seminar 113-2: Srednja ekonomska škola Loznica, 6. i 7.10.2012.

Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Definisani ciljevi seminara su ostvareni ...3.56
2. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani... 3.79
3. Metode, tehnike i oblici rada primenjeni na seminaru obezbeđuju učenje učesnika ...3.59
4. U realizaciji seminara uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva učesnika...3.76
5. Seminar je održan prema predviđenoj satnici ...3.82
6. Pohađanje ovog seminara pomoći će mi da unapredim sopstveni rad...3.26
7. Način izlaganja voditelja je jasan i razumljiv...3.73
8. Voditelji seminara daju povratne informacije na pitanja učesnika ... 3.79
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju seminara...3.62
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji seminara... 3.65
Prosečna ocena za seminar: 3.66

DODATNA ZAPAŽANJA I PREDLOZI UČESNIKA
• Odlični ste samo nastavite tako!
• Jako dinamično i zanimljivo. Bravo!
• Nemam posebna zapažanja i predloge.
• Seminar je odrađen besprekorno! Svaka čast, samo tako!
• Seminar dobro organizovan: dinamičan, zanimljiv.
• Prijatna i radna atmosfera.
• Predavači su radili sa ciljem da seminar bude kvalitetan i da reše probleme koji su detektovani.
• Seminar je bio zanimljiv.
• Ne treba striktno poštovati satnicu, teme...
• Zanimljivo i korisno.
• Seminar u potpunosti uspeo.
• Češće organizovati seminare a da kraće traju.
• Dosta pragmatičan, opravdao očeikivanja.
• Zadovoljna sam seminarom, posebno načinom izlaganja predavača i zato što su to ljudi iz struke. Mislim da mi određeni delovi seminara mogu koristiti i van škole.
• Mnogo maltretiranja a nizašta, nesvrsishodno.
• Mnogo maltretiranja – malo bodova.


ZAPAŽANJA O REALIZOVANOM SEMINARU
(Mišljenja realizatora programa iz izveštaja dostavljenog Zavodu)

a. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Na planu učesnika ostvareno je učešće svih struktura ( nastavnici opšte obrazovnih predmeta , nastavnici stručnih predmeta, nastavnik za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, stručni saradnik, pomoćnik direktora, direktor) za koje su programski sadržaji bitni na nivo škole kao sistema.
Izbor problemskih situacija koje su bile ishod rada po grupama, a predstavljale najsloženije slučajeve u kojima priča o autoritu ima najveći značaj za školu kao sistem, ali i za svakog pojedinca.
Obimna i emotivna razmena mišljenja, a bez bilo kakvih teških kvalifikacija na račun ličnosti koje drugačije misle.
Iskreno zadovoljstvo većine učesnika načinima i ishodima zajedničkog rada.

b. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nikakvih posebnih problema ni teškoća nije bilo tokom realizacije.
Tek u fazi unošenja rezultata evalauacije, javilo se određeno neraspoloženje realizatorskog tima, jer je uočeno da tri učesnika nisu ni pokušala da iskoriste naglašene dnevne prilike i mogućnosti da se u svakom trenutku iskažu eventualna pojedinačna neraspoloženja i nezadovoljstva sadržajima programa i načinima rada realizatora i skrenu pažnju na neke sopstvene nezadovoljene potrebe, uz predlog šta bi to i kako (po njima) trebalo raditi.

DOMINANTNA ZAPAŽANJA I OCENE UČESNIKA IZ EVALUACIONIH LISTA KOJE SU PRIPREMILI AUTORI PROGRAMA

1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan
a. Šta mi se svidelo
• Što se sve zasniva na iskustvima i konkjretnim dešavanjima.
• Sve-izuzetno interesantan seminar.
• Mogućnost da ljudi kažu štra misle-osećaju.
• Način rada.
• Tema.
• Opušten stil rada.
• Zanimljivo je, nije monotono...
• Sve.
• Način prezentacije.
• Da: Sve se zasniva na iskustvu i konkretnim dešavanjima.
• Organizacija, vođenje.
• Sami pristup predavača učesnicima semi nara.
• NAčin vođenja seminara. Poštovanje u doslednosti pravila izrečena na početku.
• Komunikacija i naravno predavačica. Šalu na stranu, seminar je koristan.
• Sve je jasno i konkretno, vezano za praksu, nije puko teoretisanje.
• Pristup inače prepoznatljivoj temi.
• Seminar zadire u srž mnogih problema u školi.
• Veoma zanimljive teme opširne.
• Način rada i ophođenja.
• Način rada.
• Sve.
• Da.
• Generalno: dobro odrađen seminar.
• Način realizacije seminara.
• Zato što nije bio samo frontalni način predavanja nego i u grupama gde smo sami dolazili do zaključaka.
• Dinamičnost.
• Pragmatičnost.
• Što se neka pravila za koja sam mislila da su sahranjena, ipak oživljuju.
• Mogućnost da promenimo nešto.
• Komunikacija sa učesnicima.


b. Šta mi se nije svidelo:
• Možda film koji je prikazan nema neke veze sa temom seminara.
• Što se PP čita, trebalo bi da su veća slova a da treneri pričaju o tome.
• Moglo bi malo bržre.
• Preširoko.
• Predavači upadaju jedno drugom u reč.
• Malo multimedija.
• Dužina trajanja seminara.
• Sve u granicama tolerancije.
• Prezentacije su vam loše urađene.
• Dužina trajanja.
• Nema.
• Što ne rešavamo konkretne probleme prosvetnih radnika.

c. Šta predlažem da bi bilo bolje:
• Nemam predloga.
• Rešavanje konkretnih problema.
• Dinamičniji tempo.
• Malo više ekspeditivnosti.
• Skratiti vreme.
• Da drugi dan ipak bude kraći.
• Ipak, da počene ranije!!!
• DA bude kraće, do 15h.
• Imam poverenja u izbor.
• Isto ovako.
• Skratiti seminar.
• Da se kasnije počne.
• Ažurnost u pridržavanju satnice.
• Kako školi vratiti funkciju i ugled.
• Da imamo veći stepen tolerancije.
• Sve je odlično.


2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena):
• Škola je sistem; Najbolnije tačke.. 4.29
• Autoritet .... 4.32
•„Liderstvo - pravilna upotreba moći.. 4.29
• Disciplina: poslušnost ili odgovornost?...4.47
• Pozitivno vaspitanje ... 4.15
• Njegovo veličanstvo-roditelj.. 4.18
• Vežbanje: samokontrola i kontrola u komunikaciji... 4.12
•Testiranje autoriteta.... 4.44

3. Ocena uspešnosti realizacije seminara
• RAD VODITELJA... 4.53
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.47
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.18
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.21
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 4.53 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

4. Poruke u vezi sa seminarom
• Svidelo mi se što se seminar nije pretvorio u klasično predavanje nego je bio interaktivan. Predavači su imali dosta ideja kako bismo aktivno učestvovali.
• Pragmatičan i efikasan.
• Više demonstracionih aktivnosti i sredstava za rad u grupama (kao npr. nastavnih sredstava za realizaciju časa) članova a manje priče autora.
• Želim da se školi vrati ugled, nastavnicima dostojanstvo, jer će samo tako ovo društvo opstati.
• Bilo je malo fizički naporno, ali nije bilo dosadno. Zamerke koje imam nisu na račun voditelja ili organizacije, već na račun ponašanja pojedinaca u grupi. Voditelji su odlično postupali u komunikaciji sa njima.
• Vidi se veliki uloženi trud, ali mi ježao što se to ne ceni od strane pojedinih učesnika z seminaru. Lično, ovakav pristup seminaru nije bio na nekim ranijim na kojima sam učestvovao. Nastavite tako i želim Vam dalji uspeh u radu.
• Da seminari češće drže a da kraće traju.
• Malo više individualnog rada dalo bi bolji uvid u pojedine probleme.
• Seminar u potpunosti uspeo.
• Neki sadržaji su prebrzo pređeni. Nedostajao je štampani materijal, bilo je pomalo haosa oko tehnike tj. prezentacije. Inače je sasvim u redu, puno zanimljivih informacija.
• Seminar je ispunio očekivanja!
• Sve je zabavno i korisno, ali životne situacije često su nerešive.
• Zanimljivo.
• Na kraju ovog seminara osećam da mi je samopouzdanje poraslo. Izabrati najaktuelnije pojave u školskom sistemu.
• Uvodna reč u pojedine aktivnosti bi mogla kraće da traje.
• Da ste istrajni u svojim zahtevima, veoma prijatna-radna atmosfera, poučna u rešavanju problema.
• Seminar je jako dobro osmišljen, sa uvidom u ono što je najbitnije u školi. Predavači – odlični.
• Samo nastavite ovim načinom i tempom.
• Koristan.
• Usšpešno izveden seminar sa temom i sadržajima koji nama nastavnicima zaista može dosta pomoći u daljem radu i rešavanju problemskih situacija sa kojima se često srećemo, kako u odnosu sa učenicima, njihovim roditeljima, tako i sa kolegama i našim nadređenima! Sve pohvale izvođačima seminara!
• Zanimljiv sadržaj, zanimljivi voditelji. Nadam se da će biti šanse za još druženja. 
• Organizujte još ovakvih seminara. Voditelji su stvarno super!
• Želimo još bar 1 vaš akreditovan seminar, ovde u našoj školi.
• Bez posebnih komentara i predloga!
• Koliko god da psiholozi i pedagozi savetuju treba da znaju da čovek nije mašina i da različite načine nikada ne može da reaguje isplanirano, jer onda ne bi bio čovek. Naša reakcija za nekoga može biti pogrešena, ali je ona ljudska i takva treba da ostane.
• Bole skrati, nezanimljiv, nije za saradnju, usko gleda, nisu opravdana očekivanja.
• Bole skrati!?!