Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Srednja škola, Autoritet

21.05. Seminar 95-13: Srednja škola "Sveti Sava" Sombor, 19. i 20.05.2018.g.26.02. Seminar 95-10: Gimnazija "Sava Šumanović" Šid, 24. i 25.02.2018.g.04.12. Seminar 95-7: Poljoprivredna škola sa domom učenika "Sonja Marinković" Požarevac, 02. i 03.12.2017. g.23.06. Seminar 95-5: Dom učenika srednjih škola Sombor, 21. i 22.06.2017. g.19.06. Seminar 95-4: Pravno birotehnička škola "Dimitrije Davidović" Zemun, 17. i 18.06.2017. g.02.09. Seminar 88-34: Baletska škola "Lujo Davičo" Beograd, 25. i 26.08.2016. g.13.06. Seminar 88-32: Dom učenika srednjih škola Vršac, 11. i 12.06.2016. g.15.01. Seminar 88-27: Gimnazija "Uroš Predić" Pančevo, 12. i 13.01.2016. g.27.12. Seminar 88-26: Prehrambeno šumarska i hemijska škola Sremska Mitrovica, 26. i 27.12.2015. g.14.12. Seminar 88-25: Srednja škola Grocka, 12. i 13.12.2015. g.30.11. Seminar 88-24: Srednja škola Grocka, 28. i 29.11.2015. g.12.11. Seminar 88-23: Srednja škola Koceljeva, 09. i 10.11.2015. g.21.09. Seminar 88-20: Dom učenika srednjih škola Sremska Mitrovica, 19. i 20.09.2015. g.08.09. Seminar 88-19: VII beogradska gimnazija Beograd, 05. i 06.09.2015. g.27.08. Seminar 88-18: Mačvanska srednja škola Bogatić, 26. i 27.08.2015.g.29.06. Semnar 88-16: Srednja stručna škola30.03. Seminar 88-12: Srednja turistička škola Novi Beograd, 28. i 29.03.2014. g.21.01. Seminar 88-9: Gimnazija Inđija, 17. i 18.01.2015. g..29.12. Seminar 88-8: Medicinska škola "Draginja Nikšić" Sremska Mitrovica, 27. i 28.12.2014. g.01.12. Seminar 88-7: POLITEHNIKA škola za nove tehnologije Novi Beograd, 29. i 30.11.2014. g.10.11. Seminar 88-6: GSPRS Beograd, 8. i 9.11.2014. g.03.11. Seminar 88-5: Gimnazija "Stevan Puzić" Ruma, 1. i 2.11.2014. g.20.10. Seminar 88-3: Posavotamnavska srednja škola Vladimirci, 18. i 19.10.2014. g.23.06. Seminar 113-16: Muzička škola "Kosta Manojlović" Smederevo,l 21. i 22.06.2014. g.30.12. Seminar 113-14: Za Muzičku školu "Petar Krančević" Sremska Mitrovica, 26. i 27.12.2013. g.24.06. Seminar 113-12: Za učesnike iz smederevskih osnovih i srednjih škola, Regionalni centar Smederevo, 22. i 23.06.2013.01.04. Seminar 113-9: Centar za stručno usavršavanje Leskovac, 30. i 31.03.2013. g.25.02. Seminar 113-8: Ekonomsko-trgovinska škola Šabac, 23. i 24. februar 2013. g.17.12. Seminar 113-7: Gimnazija u Obrenovcu, Obrenovac, 15. i 16.12.2012.02.12. Seminar 113-6: Medicinska škola19.11. Seminar 113-5: Za učesnike iz osnovnih i srednjih škola, Centar za stručno usavršavanje Kikinda, 17. i 18.11.2012.g.05.11. Seminar 113-3: Regionalni centar Šabac, Muzička škola "Mihailo Vukdragović" Šabac, 2. i 3.11.2012. g.08.10. Seminar 113-2: Srednja ekonomska škola Loznica, 6. i 7.10.2012.

Seminar 95-13: Srednja škola "Sveti Sava" Sombor, 19. i 20.05.2018.g.

b]1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani .........................4.00
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika .......3.93
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ................................3.85
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici....................................3.96
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad..........3.93
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi........... 4.00
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada .......... 3.96
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja................................ 3.89
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.....................................3.85
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke.........3.96
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 3.93)
11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga................. 0
b) od kolega............ 1
v) od ustanove u kojoj radim.....26
g) od centra za stručno usavršavanje.....0
d) od školske uprave................... 0
đ) na neki drugi način ........................0

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 2(7.41%)
g) 40-59% ....... 2(7.41%)
d) 60-79% ....... 1(3.70%)
đ) 80-99% ........ 16(59.26%)
e) 100% ........... 6(22.22%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 27 (100,00%)

b) NE.......... 0(0,00%)


1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Zainteresovanost za ovakve seminare,
• Pomoć u sagledavanju izvora problema koji se javlјaju u školi, a koje nismo prepoznavali.
• Postoji mnogo primera kroz koje se lakše usvajaju i primenjuju stečena znanja.
• Seminar je zaista koristan, informacije dobijene na obuci pomoćići mi u dalјem radu.
• Divni predavači, lјudi sa iskustvom, prvi put sam 100% zadovolјna u potpunosti sa jednim seminarom.
• Ovaj seminar će mi biti od velike koristi za dalјi rad, jer su predavači uspeli da otklone sve nedoumice oko rešavanja konkretnih problema, pobolјšala se komunikacija. Predavači su bili iznad proseka.
• Izuzetno sam zadovolјna seminarom, smatram da će pomoći mom ličnom i profesionalnom napretku.
• Seminar je vrlo zanimlјiv, teme su realizovane, dosta praktičnih saveta.
• Seminar je odličan. Bilјa i Bole su odlični predavači. Seminar će mi pomoći u radu, veoma sam sigurna u to. Prepoznala sam se u mnogim situacijama što se tiče komunikacije sa kolegama i roditelјima. Preporučujem ga svima koji rade u školama.
• Dobra organizacija, zanimlјiva, primenlјiva,...
• Dobro organizovan seminar, primenlјiv u praksi, korisni primeri i saveti za uspešan rad. Hvala.
• Seminar koji daje odgovore na konkretna ptanja.
• Brzo je prošlo i bilo je zanimlјivo.
• Aktivno učenje, korisni saveti i primeri, stručnost realizatora.
• Veoma poučno, interesantno, predavači izuzetno pristupačni, stručni ....
• Bilo je znamlјivo.
• Korisno.
• Seminar pomaže da lakše shvatimo i prevaziđemo situacije u kojima se nađemo.
• Odličan seminar, veoma poučan i koristan za dalјi rad.
• Pozitivna atmosfera, vidi se da su voditelјi u stalnom kontaktu sa decom, a ne kancelarijski tipovi. Spontani su, rade na osvešćivanju polaznika seminara, na podizanju njihovog samopouzdanja.
• Zato što će upotpuniti znanja i veštine nastavnika u komunikaciji sa roditelјima i učenicima.

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)
1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Prava mera uspešnosti i funkcionalnosti realizacije programa ove obuke, posebno kada je reč o prvom koraku saradnje autorsko realizatorskog tima sa zaposlenima iz škole – domaćina.
Komentari učesnika su jasni i obećavajući, što znači da se mogu očekivati primeri dobre prakse ostvareni zahvalјujući stečenim znanjima i veštinama.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan

2.1.1. Šta mi se svidelo
• Interakcija sa predavačima.
• Što sam se podsetila nekih definicija i pravila koje sam u međuvremenu potisnula.
• Praktični odgovori i primeri.
• SVE. Veoma interesantni i poučno.
• Rad u grupama, pristup, komunikacija.
• To što se najčešće srećemo sa svim situacijama okojima smo pričali na seminaru.
• Komunikacija, pristup predavača, teme su zanimljive i primenljive u realnim situacijama.
• Realističan pristup, bez idealizacije školskog sistema i nas nastavnika.
• Pristup, komunikacija, zadaci koje smo razmatrali.
• Sve, bilo mi je zanimljivo.
• Sve mi se svidelo.
• Sve je super. -
• Dosta konkretnih odgovora. Potvrda mojih stavova u radu.
• Sve – navedeni primeri situacija posebno.
• Predavači informisani i komunikativni,
• Način na koji predavači prikazuju svakunsituaciju,
• Sve je prošlo u najboljem redu.
• Sve je dobro, zanimljivo, poučno.
• Sve, Pristup, komunikacija, tema, veliki broj praktičnih saveta.
• Atmosfera.
• Uključivanje svih prisutnih u „raspravu“.
• Sve. Tema, pristup, praktični saveti.
• Sve, pristup, komunikacija, radionice (vežbe).
• Što je razumljivo, nema pukog teoretisanja već dijalog.
• Način rada i tema seminara. Primeri su odlični.Dobro organizovano sa primerima koji će mi pomoći u neposrednom radu.
• Zanimljivo, komkretno, primenljivo.

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• Dugotrajna prezentacija predavača.
• Nema..
• Moglo je još primera.
• Što se Bole nije nasmešio prvih pola sata, ali prvi utisak nekad vara.

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Konkretna pitanja, tj. situacije.
• Ovakav rad kao danas.
• Da krenemo od 8h. 
• Što više konkretnih primera iz školske prakse.
• Da se ništa ne menja.
• Samo nastavite ovako.
• Ne predlažem ništa... Sve po protokolu.
• Nastaviti u današmjem ritmu.
• Nastaviti u današnjem ritmu.
• Da zadržimo atmosferu i pozitivnu energiju.
• Nastavak ovakvog rada.
• Nastavak u istom ritmu.
• Više konkretnih rešenjana situacije sa časa.
• Da poštujemo satnicu i nastavimo istim tempom.

2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)

2.2.1. Škola je sistem.............4.56
2.2.2. Autoritet..................... 4.93
2.2.3. Disciplina i poz. vasp. .. 4.89
2.2.4. Liderstvo..................... 4.81
2.2.5. Veštine razgovora sa nezgodnim sagov. (Samokontrola i kontrola u komunikaciji).......................... 4.74
2.2.6. Testovi autoriteta…........ 4.74

2.3. Ocena uspešnosti realizacije seminara

RAD VODITELJA... 4.93
ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.93
MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.89
ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.93
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 4.96 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• Samo tako dalјe nastavite. Preneću utiske i preporuke u drugu školu u kojoj radim.
• Samo nastavite da radite na ovakav način!
• Seminar je koristan u radu nastavnika.
• Bilo mi je zanimlјivo, želela bih češće da posećujem ovakav seminar.
• Zaista koristan seminar koji će mi pomoći u dalјem radu. Prijatna atmosfera i zanimlјivi voditelјi seminara.Vrlo sam zadovolјna i prijatno iznenađena, jer je ovo prvi seminar koji ima smisla i kroz koji sam nešto naučila.
• Sve je OK, nemam primedbi!!
• Divni ste, lideri ste itd.......
• Samo tako nastavite.
• U potpunosti sam zadovolјna, divni predavači, teme zanimlјive i primenlјive. Svako dobro vam želim u dalјem radu i primedbi nema.
• Nemojte ništa menjati, sve je zanimlјivo, korisno, praktično.
• Veoma sam zadovolјna seminarom. Želela bih da pohađam sve vaše seminare.
• Semenar na kome sam dobila konkretne odgovore na pitanja. Nema dosadnih tema i vrlo razumlјivo urađen seminar.
• Sjajan seminar, sa praktičnim primerima i savetima. Izuzetna stručnost predavača.
• Nemam komentar, sve je prošlo u najbolјem redu, nešto sam naučio što nisam znao.