Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Emocionalno zdravlje

02.07. Seminar 164-21: Osnovna škola "19. oktobar" Maršić, 24.06.2017.g.11.06. Seminar 164-20: Centar za stručno usavršavanje Šabac, 10.06.2018.g.27.05. Seminar 164-19: Osnovna škola "Svetozar Miletić" Zemun14.05. Seminar 164-18: Osnovna škola "Jovan Dučić" Petrovaradin, 12.05.2018.g.16.04. Seminar 164-17: Osnovna škola "Vladimir Rolović" Rakovica, 14.04.2018.g.02.04. Seminar 164-15: Osnovna škola "Draža Marković Rođa", Smoljinac, 01.04.2018. g.29.01. Seminar 164-15: Osnovna škola "Dositej Obradović" Novi Sad, 28.01.2018. g.20.11. Seminar 164-13: Osnovna škola "Veljko Vlahović" Novi Sad/Šangaj20.11. Seminar 164-12: Osnovna škola "Vuk Karadžić" Novi Sad30.10. Seminar 164-11: Osnovna škola "Dositej Obradović" Irig, 28.10.2017.g.22.10. Seminar 164-9: Osnovna škola "Zaga Malivuk" Beograd, 14.10.2017. g.17.10. Seminar 164-10: Osnovna škola "Milica Stojadinović Srpkinja" Vrdnik, 15.10.2017.g.27.03. Seminar 164-6: Osnovna škola "Dositej Obradović" Sombor, 26.03.2017.g.27.02. Seminar 164-5: Osnovna škola "Branko Radičević" Nikinci, 26.02.2017. g.17.02. Seminar 164-4:Osnovna škola "Ivan Gundulić" Novi Sad, 16.02.2017. g.30.10. Seminar 164-3: Osnovna škola "Nikola Tesla" Skela, 30.10.2016. g.11.09. Seminar 164-2: Osnovna škola "Pavle Savić" Beograd, 10.09.2016.g.11.09. Seminar 164-1: Osnovna škola "Mika Mitrović" Bogatić, 03.09.2016.g.02.09. Seminar 163-21: Osnovna škola "Grabovac" Grabovac, 24.08.2016.g.25.04. Seminar 163-20: Osnovna škola "Milutin i Draginja Todorović" Kragujevac, 23.04.2016. g.24.03. Seminar 163-12: Osnovna škola "Čaki Lajoš" Bačka Topola", 22.03.2015. g.24.03. Seminar 163-11: Osnovna škola "Jelena Ćetković" Beograd, 21.03.2015. g.23.02. Seminar 163-9: Osnovna škola "Vuk Karadžić" Badovinci, 21.02.2015. g15.02. Seminar 163-8: RC Smederevo, GSPRS "Nezavisnost", 14.02.2015. g.27.01. Seminar 163-7: Osnovna muzička škola Grocka, 25.01.2015. g.21.09. Seminar 163-2: Osnovna škola "Borivoje Ž. Milojević" Krupanj, 20.09.2014.g.07.09. Seminar 163-1: Prva obrenovačka osnovna škola Obrenovac, 06.09.2014.g.

Seminar 164-19: Osnovna škola "Svetozar Miletić" Zemun

Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani .........................3.97
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika .3.87
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika .............................3.77
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici.................................3.97
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad......3.83
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi........ 3.97
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada.................................. 3.87
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja............................... 3.87
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.................................4.00
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke......3.97

(Srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji: 3.92)

11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga................. 0
b) od kolega............ 1
v) od ustanove u kojoj radim.....25
g) od centra za stručno usavršavanje.....0
d) od školske uprave................... 2
đ) na neki drugi način ........................2

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 0
g) 40-59% ....... 0
d) 60-79% ....... 3(10.00%)
đ) 80-99% ........ 9(30.00%)
e) 100% ........... 18(60.00%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 30 (100.00%)

b) NE.......... (0.00%)

1.2. DODATNA ZAPAŽANJA I PREDLOZI UČESNIKA
• Odličan seminar.
• Odličan seminar. Jako mi se svideo prethodni seminar o autoritetu, pa sam odlučila i novi tako da nisam pogrešila.
• Neophodno je seminar produžiti na dva dana jer su neke bitne oblasti (uticaj emocija na primer) nedovolјno obrađene. Takođe treba više govoriti o "Epidemiji popustlјivog vaspitanja". Termin je lođe odabran - usled odlaska na rekreativnu nastavu možda neću moći da prisustvujem "Drugom delu" seminara.
• Seminar je izuzetno koristan i praktičan. Predavači su veoma upućeni u datu problematiku i interesovanje učesnika drže u toku trajanja celog seminara.
• Odlična komunikacija predavača sa učesnicima seminara.
• Vrlo interesantan, koristan, interaktivan i prožet primerima seminar.Zasigurno će pomoći u dalјem radu, kako u nastavi, tako i šire.
• Uglavnom pozitivno.
• Podsećanje i učenje novih stvari iz oblasti psihologije od stručnih lica.
• Seminar daje konkretna rešenja za neke situacije.
• U potpunosti upotreblјivo u svim životnim situacijama! Super!!!
• Sve pohvale za Kaju.
• Sve pohvale.
• Predavai se trude da slikovito i praktičnim primerima približe temu, kao i da iskreno osnaže učesnike.
• Zanimlјiva i poučna tema, pomaže u unapređenju rada u školi.
• Izuzetno praktično primenlјivo u nastavi i svakodnevnom radu sa decom.
• Sjajno, korisno, zanimlјivo,
• Predavač uspešan. Sve je korisno, uspešno prezentovano, interakcija zanimlјiva, uspešna.
• Korisno, kako za struku, tako i u privatnom životu. Pohvale za situacije i predavače.
• Izuzetni predavači i sadržaj seminara osvetlјavaju važne svakodnevne problme i teme koje se podrazumevaju kao nevažne. Bilo bi lepo da seminar ima (nažalost u moru drugih poslova) nastavak.


1.3. ZAPAŽANJA O REALIZOVANOM SEMINARU
(Mišljenja realizatora programa iz izveštaja dostavljenog Zavodu)
a. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Za jedan jednodnevni seminar vrlo upečatlјiva procena učesnika o količini vremena provedenog na obuci koje je iskorišćeno za smislene aktivnosti učenja (90% učesnika izjasnilo se da je procenat tog vremena u rasponu između 80 i 100%).
b. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA

Evaluacioni list Udruženja zbog tehničkih razloga nije primenjen