Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Emocionalno zdravlje

02.07. Seminar 164-21: Osnovna škola "19. oktobar" Maršić, 24.06.2017.g.11.06. Seminar 164-20: Centar za stručno usavršavanje Šabac, 10.06.2018.g.27.05. Seminar 164-19: Osnovna škola "Svetozar Miletić" Zemun14.05. Seminar 164-18: Osnovna škola "Jovan Dučić" Petrovaradin, 12.05.2018.g.16.04. Seminar 164-17: Osnovna škola "Vladimir Rolović" Rakovica, 14.04.2018.g.02.04. Seminar 164-15: Osnovna škola "Draža Marković Rođa", Smoljinac, 01.04.2018. g.29.01. Seminar 164-15: Osnovna škola "Dositej Obradović" Novi Sad, 28.01.2018. g.20.11. Seminar 164-13: Osnovna škola "Veljko Vlahović" Novi Sad/Šangaj20.11. Seminar 164-12: Osnovna škola "Vuk Karadžić" Novi Sad30.10. Seminar 164-11: Osnovna škola "Dositej Obradović" Irig, 28.10.2017.g.22.10. Seminar 164-9: Osnovna škola "Zaga Malivuk" Beograd, 14.10.2017. g.17.10. Seminar 164-10: Osnovna škola "Milica Stojadinović Srpkinja" Vrdnik, 15.10.2017.g.27.03. Seminar 164-6: Osnovna škola "Dositej Obradović" Sombor, 26.03.2017.g.27.02. Seminar 164-5: Osnovna škola "Branko Radičević" Nikinci, 26.02.2017. g.17.02. Seminar 164-4:Osnovna škola "Ivan Gundulić" Novi Sad, 16.02.2017. g.30.10. Seminar 164-3: Osnovna škola "Nikola Tesla" Skela, 30.10.2016. g.11.09. Seminar 164-2: Osnovna škola "Pavle Savić" Beograd, 10.09.2016.g.11.09. Seminar 164-1: Osnovna škola "Mika Mitrović" Bogatić, 03.09.2016.g.02.09. Seminar 163-21: Osnovna škola "Grabovac" Grabovac, 24.08.2016.g.25.04. Seminar 163-20: Osnovna škola "Milutin i Draginja Todorović" Kragujevac, 23.04.2016. g.24.03. Seminar 163-12: Osnovna škola "Čaki Lajoš" Bačka Topola", 22.03.2015. g.24.03. Seminar 163-11: Osnovna škola "Jelena Ćetković" Beograd, 21.03.2015. g.23.02. Seminar 163-9: Osnovna škola "Vuk Karadžić" Badovinci, 21.02.2015. g15.02. Seminar 163-8: RC Smederevo, GSPRS "Nezavisnost", 14.02.2015. g.27.01. Seminar 163-7: Osnovna muzička škola Grocka, 25.01.2015. g.21.09. Seminar 163-2: Osnovna škola "Borivoje Ž. Milojević" Krupanj, 20.09.2014.g.07.09. Seminar 163-1: Prva obrenovačka osnovna škola Obrenovac, 06.09.2014.g.

Seminar 164-20: Centar za stručno usavršavanje Šabac, 10.06.2018.g.

Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani .........................3.90
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika .3.87
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika .............................3.87
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici.................................3.97
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad......3.90
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi........ 3.97
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada.................................. 3.97
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja............................... 3.97
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.................................3.97
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke......3.97

(Srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji: 3.92)

11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga................. 0
b) od kolega............ 1
v) od ustanove u kojoj radim.....20
g) od centra za stručno usavršavanje.....9
d) od školske uprave................... 0
đ) na neki drugi način ........................0

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 0
g) 40-59% ....... 0
d) 60-79% ....... 3(10.00%)
đ) 80-99% ........ 9(30.00%)
e) 100% ........... 18(60.00%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 30 (100.00%)

b) NE.......... (0.00%)

1.2. DODATNA ZAPAŽANJA I PREDLOZI UČESNIKA
• Edukativno, korisno i na ličnom i na profesionalnom planu.
• Izuzetno zanimlјivo. Potrebno je više ovakvih seminara.
• Veoma koristan seminar sa puno korisnih informacija. Svaka preporuka za realizatore, koji su puni znanja i pozitivnog raspoloženja.
• Vrlo koristan seminar, primenlјiv u praksi.
• Korisna je za rešavanje i lakše prevazilaženje ličnih i profesionalnih problema.
• Veoma korisno predavanje.
• Znanje je upotreblјivo. Način rada je veoma zanimlјiv. Dobili smo pojašnjenja pojmova koje smo mislili da znamo.
• Izuzetno zanimlјiva tema seminara i izvanredan voditelј istog.
• Lično napredovanje u razumevanju emocija.
• Zaista svrsishodno upotreblјeno vreme. Hvala.
• Dati su primeri iz prakse i realizator konkretno odgovara na postavlјena pitanja bez uobičajenog "kasnije ćemo o tome".
• Čarobna energija voditelјa i mnoštvo upotreblјivih saveta.
• Retko dobar voditelј. Sve pohvale!

1.3. ZAPAŽANJA O REALIZOVANOM SEMINARU
(Mišljenja realizatora programa iz izveštaja dostavljenog Zavodu)
a. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Izuzetno prihvaćeni programski sadržaji i veoma uvažen način rada realizatora.
Činjenica da su obuku pohađali po dva učesnika iz šest osnovnih i devet srednjih škola sa područja Šapca – grada, a da to nije uticalo na homogenost grupe i njenu efikasnost. Poseban doprinos uspešnosti realizacije obuke bili su ishodi rada u malim grupama pri analizi i traženju rešenja za problemske situacije.

b. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA

2.1. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)

• Emocije i zdravlje.. 4.87
• Emocionalna inteligencija i emocionalno zdravlje ..... 4.90
• Provera stečenih znanja i veština - test situacije... 4.90

2.2. Ocena uspešnosti realizacije seminara
• RAD VODITELJA... 5.00
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 5.00
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.97
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.93
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 5.00 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.3. Predlozi i komentari učesnika

• Korisno!!
• Voditelјka odlična, zanimlјiva, kompetentna. Tema značajna i korisna! Hvala.
• Svaka preporuka za seminar. Naveo me je da preispitam svoje emocije i reakcije, i kao zaposleni u školi i kao roditelј.
• Zanimlјivi sadržaji, znanje primenlјivo u praksi.
• Zanimlјivo.
• Korisno.
• Uživala sam u sticanju novih znanja iz ove oblast jer će mi pomoći kada ih primenim u realnim životnim situacijama.
• Odlično i jako korisno predavanje.
• Prosvetarima su potrebni saveti, bez obzira što znaju gde se ustvari nalaze i kakav ih pakao čeka sa svih strana.
• Vi ste divan predavač i realizator seminara. Vaša energija je zarazna. Svako dobro.
• Češće gostujte u našem/vašem gradu.
• Sve je OK. 5.