Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Srednja škola, Adolescent

02.07. Seminar 16-18: Prva tehnička škola Kragujevac, 23.06.2018.g.11.03. Seminar 16-10: Karlovačka gimnazija, 10.03.2017. g.15.01. Seminar 16-9: Gimnazija "Uroš Predić" Pančevo20.08. Seminar 16-6: Ekonomsko trgovinska škola Kula, 19.08.2017. g.18.04. Seminar 16-4: Prva tehnička škola Kragujevac, 17.04.2017. g.30.10. Seminar 16-2: RCSU Smederevo, 29.10.2016.g.19.06. Seminar 19-18: Srednja stručna škola "Borislav Mihajlović Mihiz" Irig, 18.06.2016. g.29.05. Seminar 19-17: Karlovačka gimnazija Sremski Karlovci, 28.05.2026. g.06.03. Seminar 19-13: Medicinska škola "Draginja Nikšić" Sremska Mitrovica, 05.03.2016. g.08.02. Seminar 19-12: Baletska škola "Lujo Davičo" Beograd, 05.02.2016. g.19.01. Seminar 19-9: Srednja škola "Dr Đorđe Natošević" Inđija, 16.01.2016.g.14.01. Seminar 19-8: Dom učenika26.01. Seminar 19-2: Srednja turistička škola Novi Beograd, 24.01.2015. g.30.06. Seminar 24-17: Muzička škola "Kosta Manojlović" Smederevo, 29.06.2014.g.08.06. Seminar 24-16: POLITEHNIKA - škola za nove tehnologije, Novi Beograd, 13.04.2014.g.14.04. Seminar 24-15: POLITEHNIKA - škola za nove tehnologije, Novi Beograd, 13.04.2014.g.23.12. Seminar 24-13: Muzička škola "Petar Krančević" Sremska Mitrovica, 22.12.2013.18.11. Seminar 24-12: Tehnička škola Kosjerić, 17.11.2013. g.11.11. Seminar 24-11: Muzička škola "Petar Krančević" Sremska Mitrovica, 08.11.2013. g.04.11. Seminar 24-10: Gimnazija "Stevan Puzić" Ruma, 2.11.2013.g.02.06. Seminar 24-8: Srednja škola "Sveti Sava" Loznica, 1.06.2013.g.27.05. Seminar 24-7: RCS Kragujevac, za zaposlene iz srednjih i osnovnih škola, 26.05.2013.g.18.03. Seminar 24-5: Za učesnike iz srednje škole i osnovnih škola Opštine Krupanj, 17.03.2013.g.11.03. Seminar 24-4: Za učesnike iz smederevskih srednjih i osnovnih škola, Regionalni centar Smederevo, 10.03.2013. g.10.12. Seminar 24-3: Centar za stručno usavršavanje Kruševac, za učesnike iz kruševačkih srednjih škola; 9.12.2012.05.11. Seminar 24-2: Regionalni centar Šabac, Tehnička škola Šabac, 4.11.2012. g.29.10. Seminar 24-1: Za Medicinsku školu "Dr Andra Jovanović" Šabac, 28.10.2012. g.

Seminar 16-18: Prva tehnička škola Kragujevac, 23.06.2018.g.

b]1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani .....................3.96
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika.3.93
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika .............................3.89
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici.................................3.93
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad......3.82
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi...... 3.96
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada....... 3.93
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja............................... 4.00
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.................................3.79
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke......3.89

(Srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji: 3.91)

11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga................. 0
b) od kolega............ 5
v) od ustanove u kojoj radim.....19
g) od centra za stručno usavršavanje.....2
d) od školske uprave................... 2
đ) na neki drugi način ........................0

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 0
g) 40-59% ........ 0
d) 60-79% ....... 4(14.29%)
đ) 80-99% ........ 14(50.00%)
e) 100% ........... 10(35.71%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 28 (100.00%)

b) NE.......... 0 (0.00%)

1.2. DODATNA ZAPAŽANJA I PREDLOZI UČESNIKA
• Voditelј spreman da daje odgovore.; potpuno saradlјiv, asertivan; teme značajne, kroz praktične primere angažovanje učesnika.
• Realizatori seminara su potpuno držali pažnju!
• Izuzetno uspešan i iskustven seminar.
• Obuka je bila poučna, vredna pažnje, dosta sam naučila.
• Seminar je veoma lepo osmišlјen, sa potpunom aktivacijom učesnika.
• Poučno i informativno. Mogu iskustvo koristiti kako u školi, tako i u mojoj porodici.
• Obuka konkretna, kvalitetna i smislena.
• Dobar program seminara, vrlo uspešno obrazloženo.
• Savršeno!!!
• Obratiti veću pažnju na specifičnost poslova vezanih za domski kontekst.
• Puno korisnih informacija o adolescentima, sigurna sam da ću naučeno imati prilike da naučeno primenim
• Bilo je dosta priče o školi a i o domu, ali ipak domski život ima svoje specifičnosti.
• Sve je predivno!!!
• Koristan i dobro vođen seminar.
• Konstruktivan i primenlјiv u praksi.

1.3. ZAPAŽANJA O REALIZOVANOM SEMINARU
(Mišljenja realizatora programa iz izveštaja dostavljenog Zavodu)
a. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Dovolјna homogenizacija grupe koju su činili vaspitači iz domova učenika i nastavnici iz srednje stručne škole već na samom početku zajedničkog rada i stav većine učesnika da je obuka vredna pažnje i da su sadržaji primenlјivi i u profesionalnom radu, ali i u porodičnom životu.

b. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA

2.1. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena):
• Adolescencija.. 489
• Rad sa adolescentima .... 4.89
• Specifični stilovi kontakta u porodici.. 4.86 [/b
• Rad sa roditeljima... 4.82

2.2. Ocena uspešnosti realizacije seminara
• RAD VODITELJA... 4.96
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.89
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.89
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.93
Ukupna ocena za seminar.... 4.96 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.3. Poruke u vezi sa seminarom
• Blok sa praktičnim primerima je ono što nam najviše znači.
• Veća usaglašenost tema i primera vezanih za domski kontekst.
• Fokusirati se više na rad u domovima učenika i specifičnosti domskog života.
• Puno korisnih informacija. Puno tema je obuhvaćeno kroz konkretne primere. Jedan od najbolјih seminara koje sam pohađala. Vrlo koristan za profesionalni rad kao i lični. Veliko hvala!
• Izuzetno kvalitetan seminar.
• Bravo za voditelјa, uspešno drži pažnju i sa očiglednim primerima dobro objašnjava.
• Obuka konkretna, kvalitetna i smislena.
• Lepo iskustvo. Mogu koristiti kako u školi, tako i u porodici.
• Seminar je bio na visokom nivou stručnosti, poučan i efikasan.
• Vrlo edukativnog karaktera, primenlјivog u praksi.
• Vrlo konstruktivno i primenlјivo u našim uslovima.
• Veoma koristan i za profesionalnu i ličnu nadgradnju.
• Koristan seminar za profesionalni i privatni život učesnika.
• Jedan od boljih seminara na kojima sam bila. Vrlo poučan, koristan u budućem radu.
• Trebalo bi organizovati više ovakvih seminara, sa ovakvom atmosferom i načinom predavanja.
• Seminar je ukazao na korisne i primenlјive savete u svakodnevnom praktičnom radu.