Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Emocionalno zdravlje

02.07. Seminar 164-21: Osnovna škola "19. oktobar" Maršić, 24.06.2017.g.11.06. Seminar 164-20: Centar za stručno usavršavanje Šabac, 10.06.2018.g.27.05. Seminar 164-19: Osnovna škola "Svetozar Miletić" Zemun14.05. Seminar 164-18: Osnovna škola "Jovan Dučić" Petrovaradin, 12.05.2018.g.16.04. Seminar 164-17: Osnovna škola "Vladimir Rolović" Rakovica, 14.04.2018.g.02.04. Seminar 164-15: Osnovna škola "Draža Marković Rođa", Smoljinac, 01.04.2018. g.29.01. Seminar 164-15: Osnovna škola "Dositej Obradović" Novi Sad, 28.01.2018. g.20.11. Seminar 164-13: Osnovna škola "Veljko Vlahović" Novi Sad/Šangaj20.11. Seminar 164-12: Osnovna škola "Vuk Karadžić" Novi Sad30.10. Seminar 164-11: Osnovna škola "Dositej Obradović" Irig, 28.10.2017.g.22.10. Seminar 164-9: Osnovna škola "Zaga Malivuk" Beograd, 14.10.2017. g.17.10. Seminar 164-10: Osnovna škola "Milica Stojadinović Srpkinja" Vrdnik, 15.10.2017.g.27.03. Seminar 164-6: Osnovna škola "Dositej Obradović" Sombor, 26.03.2017.g.27.02. Seminar 164-5: Osnovna škola "Branko Radičević" Nikinci, 26.02.2017. g.17.02. Seminar 164-4:Osnovna škola "Ivan Gundulić" Novi Sad, 16.02.2017. g.30.10. Seminar 164-3: Osnovna škola "Nikola Tesla" Skela, 30.10.2016. g.11.09. Seminar 164-2: Osnovna škola "Pavle Savić" Beograd, 10.09.2016.g.11.09. Seminar 164-1: Osnovna škola "Mika Mitrović" Bogatić, 03.09.2016.g.02.09. Seminar 163-21: Osnovna škola "Grabovac" Grabovac, 24.08.2016.g.25.04. Seminar 163-20: Osnovna škola "Milutin i Draginja Todorović" Kragujevac, 23.04.2016. g.24.03. Seminar 163-12: Osnovna škola "Čaki Lajoš" Bačka Topola", 22.03.2015. g.24.03. Seminar 163-11: Osnovna škola "Jelena Ćetković" Beograd, 21.03.2015. g.23.02. Seminar 163-9: Osnovna škola "Vuk Karadžić" Badovinci, 21.02.2015. g15.02. Seminar 163-8: RC Smederevo, GSPRS "Nezavisnost", 14.02.2015. g.27.01. Seminar 163-7: Osnovna muzička škola Grocka, 25.01.2015. g.21.09. Seminar 163-2: Osnovna škola "Borivoje Ž. Milojević" Krupanj, 20.09.2014.g.07.09. Seminar 163-1: Prva obrenovačka osnovna škola Obrenovac, 06.09.2014.g.

Seminar 164-21: Osnovna škola "19. oktobar" Maršić, 24.06.2017.g.

Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani .........................4.00
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika .4.00
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika .............................3.96
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici.................................4.00
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad......3.96
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi........ 4.00
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada.................................. 4.00
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja............................... 4.00
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.................................4.00
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke......4.00

(Srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji: 3.99)

11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga................. 0
b) od kolega............ 3
v) od ustanove u kojoj radim.....22
g) od centra za stručno usavršavanje.....3
d) od školske uprave................... 0
đ) na neki drugi način ........................1

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 0
g) 40-59% ....... 0
d) 60-79% ....... 2(6.89%)
đ) 80-99% ........ 12(41.38%)
e) 100% ........... 15(51.73%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 29 (100.00%)

b) NE.......... (0.00%)

1.2. DODATNA ZAPAŽANJA I PREDLOZI UČESNIKA
• Biće mi drago da se ponovo sretnemo! Hvala puno!
• Posebno mi se dopalo što smo rešavali priče iz realnog života!
• Praktično, primenlјivo, korisno. Realizatori prijatni u komunikaciji i spremni da daju odgovore.
• Veoma zadovolјna ali je i bilo očekivano!
• KONKRETNI; stečena znanja primenlјiva. Vi - divni.
• Bilo mi je zadovolјstvo prisustvovati ovakvo lepom seminaru.
• Izuzetan seminar, sve pohvale za stručnost psihologa Bilјe, od takvog stručnjaka se mnogo toga može naučiti! Seminar koji gađa u centar!
• Zanimlјiv seminar sa primenlјivim sadržajima.
• Seminar je super!
• ODLIČAN SEMINAR, POTKOVAN TEORIJOM I PRAKTIČNIM PRIMERIMA. Pohvale za predavače.
• Odlično!!! Stručno!!!
• Realizator seminara - voditelјka, izuzetan stručnjak u svojoj oblasti. Zadovolјstvo je prisustvovati ovakvom seminaru.
• Bilјana, dođite opet u našu školu sa novim seminarom!

1.3. ZAPAŽANJA O REALIZOVANOM SEMINARU
(Mišljenja realizatora programa iz izveštaja dostavljenog Zavodu)
a. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Zahvalјujući raspoloženju učesnika i realizatora, uslovima za rad, kvalitetu i aktuelnosti programa, ostvareni su maksimalno mogući rezultati.
Prisutni svi argumenti koji ukazuju da će značajan broj učesnika primenjivati stečena znanja i veštine u svakodnevnom profesionalnom radu, ali i u životu svoje porodice.
b. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA

2.1. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)

• Emocije i zdravlje.. 4.97
• Emocionalna inteligencija i emocionalno zdravlje ..... 4.97
• Provera stečenih znanja i veština - test situacije... 5.00

2.2. Ocena uspešnosti realizacije seminara
• RAD VODITELJA... 4.97
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.97
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 5.00
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 5.00
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 5.00 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.3. Predlozi i komentari učesnika

• Bilo mi je zadovolјstvo! Na početku seminara rekla sam da se osećam prijatno! A na kraju seminara kažem da sam ipunjena pozitivnom energijom, kao da sam bila na psihoterapiji. Hvala, bilo mi je zadovolјstvo.
• Odlično!!!
• Volela bih da slušam i sledeće seminare čiji ste vi realizatori.
• Seminar je bio sadržajan.
• Izuzetno organizovan seminar! Jako bitna znanja i iskustva se stiču na ovakvom seminaru.
• Odličan seminar, svaka čast za predava. Sve najbolјe.
• Seminar je odličan!
• Sve pohvale!!! Bravo!
• Odličan seminar!
• Jedan od najinteresantnijih seminara na kojima sam prisustvovala. 
• Ne ukidajte seminar!