Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Srednja škola, Ne možeš sve sam

10.09. Seminar 126-13; Ekonomsko-ugostiteljska škola "Vuk Karadžić", Velika Plana27.08. Seminar 126-12: Dom učenika srednjih škola Kragujevac, 24. i 25.08.2019. g.28.05. Seminar 126-10: Dom učenika srednjih škola "Brankovo kolo" Novi Sad, 25. i 26.05.2019.g.18.03. Seminar 126-9: Srednja škola "Sveti Sava" Sombor, 16. i 17.03.2019.g.25.02. Seminar 126-8: Pravno birotehnička škola "Dimitrije Davidović" Zemun, 24. i 25.02.2019.g.12.02. Seminar 122-9: Dom učenika srednjih škola Sombor, 09. i 10.02.2019,g,12.09. Seminar 126-1: Gimnazija "Sava Šumanović" Šid, 10. i 11.09.2018.g.01.09. Seminar 337-28: Karlovačka gimnazija Sremski Karlovci, 29. i 30.08.2018.g.02.07. Seminar 337-27: Prva tehnička škola Kragujevac, 27. i 28.06.2018. g.26.03. Seminar 337-23: Tehnička škola "Nikola Tesla" Velika Plana, 24. i 25.03.2018.g.27.11. Seminar 337-17: SSŠ "Borislav Mihajlović Mihiz", 25. i 26.11.2017. g.13.11. Seminar 337-16: Dom učenika srednjih škola Sombor, 11. i 12.11.2017.g.06.11. Seminar 337-15: Hemijsko - prehrambena i tekstilna škola06.03. Seminar 337-8: Sedma beogradska gimnazija Beograd, 04. i 05.03.2017. g.16.01. Seminar 337-6: Regionalni centar za stručno usavršavanje Smederevo, 14. i 15.01.2017. g.28.12. Seminar 337-5: Dom učenika srednjih škola05.12. Seminar 337-4: Srednja škola Grocka, 03. i 04.12.2016. g.28.11. Seminar 337-3: Srednja škola Grocka, 26. i 27.11.2016.g.02.09. Seminar 113-20: Gimnazija "Uroš Predić" Pančevo, 29. i 30.08.2016.g.02.09. Seminar 113-19: Baletska škola "Lujo Davičo" Beograd, 29. i 30.06.2016. g.03.02. Seminar 113-15: Ekonomsko trgovinska škola Šabac 01. i 02.02.216. g.31.01. Seminar 113-14; Posavotamnavska srednja škola Vladimirci, 30. i 31.01.2016. g.31.08. Seminar 113-9: Politehnička škola Kragujevac, 29. i 30.08.2015. g.21.06. Seminar 113-7: Medicinska škola "Draginja Nikšić" Sremska Mitrovica, 20. i 21.06.2015. g.16.03. Seminar 113-4: POLITEHNIKA - škola za nove tehnologije Novi Beograd, 14. i 15.03.2015. g.24.02. Seminar 163-10: GSPRS "Nezavisnost", ETŠ "Mihajlo Pupin" Novi Sad, 22.02.2015. g.102.02. Semnar 113-2: Muzička škola "Kosta Manojlović" Smederevo, 31.01. i 1.02.2015. g.17.11. Seminar 113-1: Gimnazija "Stevan Puzić" Ruma, 15. i 1611.2014. g.

Seminar 337-27: Prva tehnička škola Kragujevac, 27. i 28.06.2018. g.

b]1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena
1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani ..................... 4.00
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika. 3.96
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ...................... 3.96
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici......................... 3.96
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad... 4.00
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi.... 4.00
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada....... 4.00
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja...4.00
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.. 3.92
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke.. 4.00
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 3.98)

11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga...................0
b) od kolega..............1
v) od ustanove u kojoj radim....24
g) od centra za stručno usavršavanje....0
d) od školske uprave..................1
đ) na neki drugi način ................0

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 0
g) 40-59% ....... 0
d) 60-79% ........ 3(11.54%)
đ) 80-99% ....... 10(38.46%)
e) 100% ...........13(50.00%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 26 (100.00%)

b) NE........... 0 (0.00%)

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Zanimlјivo, ima mnogo toga da se nauči. Kaja-ekstra!
• Prvi put da dobijem konkretna uputstva za postupanje u različitim situacijama, koje potencijalno mogu biti opasne.
• Korišćeni primeri su odlični.
• Prvi put smo čuli neke stvari bitne za rad u školi. Prvenstveno na načine i mogućnosti da zaštitimo sami sebe.
• Izuzetan način prezentovanja sa primerima iz prakse. Realizatori ODLIČNO poznaju oblast.
• Primeri iz prakse.
• Da se seminar održi i rukovodstvu škole, i da bude obavezan za sve prosvetne radnike.
• Jasno, precizno, ohrabrujuće.
• Veoma značajni podaci, kako i na koji način zaštititi sebe kao nastavnika. Uglavnom nisu dostupni u školi. Odličan seminar.
• Informacije su veoma korisne i neophodne u radu prosvetnog radnika.
• Seminar je za pohvalu i raduje me da u Srbiji postoji ovakva aktivnost.
• Alal vera, svaka čast.
• Predavači su stručni, prijatni, sadržajno i kreativno izlažu, strplјivi su i predusretlјivi. Sve pohvale.
• Sve je super, seminar i realizatori, organizovati još neki seminar sledeće godine.


1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)

1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Izuzetna osvešćenost učesnika tokom i nakon seminara o značaju programskih sadržaja i njihova spremnost da u svom dalјem radu koriste sve preporuke koje su im upućene sa cilјem da se zaštite u poslu koji obavlјaju, i doprinesu efikasnijem i kvalitetnijem radu škole kao sistema.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan

2.1.1. Šta mi se svidelo
• Raščlanjavanje situacija i objašnjenje po zakonu o postupcima i koracima.
• Sve mi se svidelo.
• Način vođenja seminara.
• Svidelo mi se uglavnom sve, ..... (nečitko) primera.
• Veoma korisne informacije.
• Način prezentovanja Kaje
• Sve je bilo odlično!!!
• Sve 
• Sve mi se jako svidelo. Korisno je i konkretno.
• Način prezentovanja, primeri iz života.
• Dinamika rada, komunikacija, praktični primeri.
• Realne konkretne situacije, dijalog.
• Što smo radili konkretne primere.
• Sve je super. Praktični deo najviše.
• Veoma.
• Da – realno, konstruktivno, ohrabrujuće.
• Dinamika rada, komunikacija, praktični primeri.
• Sve.
• Sve.
• Aktivno učestvovanje, uvažavanje mišljenja, konkretni predlozi
• Sve.
• Sve.
• Procena rizika.
• Otvorena komunikacija, primeri iz prakse.
• Prepoznavanje problema iz prakse, kolektivno rešavanje situacija.
• Tema je aktuelna i korisna. Predavač je stručan, precizan, sadržajno i jasno izlaže i izuzetno prijatan.

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• To što se često priča o rešavanju problema, a ne o motivaciji i jačanju entuzijazma.
• Škripa parketa!
• Sve je ok.
• Sve je bilo dobro.
• Sve mi se svidelo.

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Prikazivanje postupaka rešavanja situacija putem „dijagrama“. Da se propišu jasne procedure.
• Da počnemo u 10h (da se naspavam).
• Primeri iz prakse.
• Više priča i diskusije (što manje teorije).
• Ostavljam vama da odaberete – iz vašeg iskustva.
• Nema.
• Da pričamo o problemima iz škole.
• Nastaviti na isti način.

2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)

• Unutrašnja mreža podrške.. 4.96
• Snage zajednice i spoljašnja mreža podrške.... 4.88
• Vežbanje: Primena modela podrške u realnim situacijama..... 4.96

2.3. Ocena uspešnosti realizacije seminara

• RAD VODITELJA... 5.00
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 5.00
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 5.00
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 5.00
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 5.00 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• Super!
• Odlično.
• Hvala vam!!! Dođite ponovo!!!
• Samo nastavite ovako, odlični ste!
• Dopadaju mi se realne situacije i predlozi. Vidim potrebu da se više informišem o našim obavezama.
• Odlični ste! Hvala!
• Seminar je odličan. Napokon neko da nam preko primera objasni naša prava i ono što ne smemo da radimo. Ovakav seminar trebalo bi organizovati i za rukovodstvo škole jer je prepun korisnih saveta. Sve pohvale organizatoru.
• Seminar veoma konstruktivan, dobro organizovan, sa temom veoma značajan za profesiju prosvetnog radnika. Saznala sam sve ono što sam se godinama pitala.
• Odličan seminar u svakom pogledu.
• Najbolјi (najkorisniji) seminar kome sam prisustvovala ikada. Divna koleginica sa iskustvom i savetima koji se zaista mogu primeniti u praksi. Bravo!
• Prijatelјski savet: Na slajdovima skratiti tekst a povećati broj slika, grafikona, dijagrama, jer se tako bolјe pamte činjenice. Kaćo, kada želite da iskarikirate smeh (ironičan) u svojim izlaganjima, uradite to na prirodan način. Znam da je to naporno nakon stotina seminara, ali ostavlјa bolјi utisak, (I had Public Speaking Classes). Thank you!
• Veoma sam zadovolјan načinom rada i izborom tema, zbog čega ću i u budućnosti posećivati seminare ovog tipa.
• Iz priloženih ocena se vidi da sam seminarom zadovolјna. Sve pohvale za temu i predavače. Ovo je drugi put da slušam ove predavače i oba puta sam provela prijatno i korisno vreme. Sa posebnim zadovolјstvom ću doći i treći put. Srdačan pozdrav.
• Sjajni realizatori i seminari koje organizujete. Sve je fenomenalno, dođite nam opet. , , 