Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.



Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Autoritet

01.09. Seminar 95-15: Osnovna škola "Veljko Vlahović" Šangaj/Novi Sad, 27. i 28.08.2018.g.01.09. Seminar 95-14: Osnovna škola "Milica Stojadinović Srpkinja Vrdnik, 25. i 26.08.2018.g.02.07. Seminar 95-13: Osnovna škola "Zaga Malivuk" Beograd, 25. i 26.06.2018. g.19.03. Seminar 95-11: Osnovna škola "Vojvoda Mišić" Beograd, 16. i 17.03.2018. g.22.01. Seminar 95-9: Osnovna škola "Jovan Dučić" Petrovaradin, 20. i 21.01.2018.g.18.12. Seminar 95-8: Osnovna škola "Radojka Lakić" Beogrd, 16. i 17.12.2017. g.08.09. Seminar 95-6: Osnovna škola "Svetozar Miletić" Zemun, 02. i 03.09.2017. g.29.05. Seminar 95-3: Osnovna škola "Vladimir Rolović" Rakovica, 27. i 28.05.2017. g.24.04. Seminar 95-2: Osnovna škola "Ilija Garašanin" Grocka, 22. i 23.04.2017. g,23.01. Seminar 95-1: Osnovna škola "Ivan Gundulić" Novi Sad, 21. i 22.01.2017. g.23.06. Seminar 88-33: Osnovna škola "Nikola Tesla" Skela, 21. i 22.06.2016. g.17.05. Seminar 88-29: Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj" Obrenovac, 12.03. i 15.05.2016. g.16.05. Seminar 88-31: Osnovna škola "Vuk Karadžić" Novi Sad, 13. i 14.05.2016. g.28.03. Seminar 88-30: Osnovna škola "Sveti Sava Vrčin", 26. i 27.03.2016. g.20.02. Seminar 88-28: Osnovna škola "Đura Daničić" Novi Sad, 19. i 20.02.2016. g12.11. Seminar 88-22: Osnovna škola "Pavle Savić" Beograd, 07. i 08.11.2015. g.02.11. Seminar 88-21: Osnovna škola "Zmaj Jova Jovanović" Ruma, 31.10. i 1.11.2015. g.21.09. Seminar 88-20: Dom učenika srednjih škola Sremska Mitrovica, 19. i 20.09.2015. g.24.08. Seminar 88-17: OŠ "Draževac" Draževac, 22. i 23.08.2015. g.15.06. Seminar 88-15: Osnovna muzička škola Grocka, 13. i 14.06.2015. g.18.05. Seminar 88-14: OŠ "Vasa Stajić" Novi sad, 16. i 17.05.2015. g.20.04. Seminar 88-13: TRC "Momčilo Čeković" Koštunići, 18. i 19.04.2015. g.03.03. Seminar 88-11: Osnovna škola "Petar Tasić" Lešnica, 28.02. i 1.03.2015. g.24.01. Seminar 88-10: OŠ "Grabovac" Grabovac, 21. i 22.01.2015. g.27.10. Seminar 88-4: OŠ "Branko Radičević" Nikinci,25. i 26.10.2014. g.28.09. Seminar 88-2: OŠ "Milan Ilić Čiča" Aranđelovac, 26. i 27.09.2014. g.15.09. Seminar 88-1: ETŠ "Mihajlo Pupin" Novi Sad, 13. i 14.09.2014.g. (osnovne i srednje škole)25.08. Seminar 113-17: Osnovna škola "Desanka Maksimović" Beograd, 23. i 24.08.2014. g.20.01. Seminar 113-15: Osnovna škola "Jelena Ćetković" Beograd, 18. i 19.01.2014.g.30.12. Seminar 113-14: Za Muzičku školu "Petar Krančević" Sremska Mitrovica, 26. i 27.12.2013. g.30.09. Seminar 113-13: Za učesnike iz Osnovne muzičke škole "Vladimir Đorđević" iz Beograda, 28. i 29.09.2013.g.24.06. Seminar 113-12: Za učesnike iz smederevskih osnovih i srednjih škola, Regionalni centar Smederevo, 22. i 23.06.2013.14.04. Seminar 113-11: OŠ "Mika Mitrović" Bogatić, za zaposlene iz svih osnovnih škola sa područja Opštine Bogatić, 13. i 14.04.2013.08.04. Seminar 113-10: OŠ "Vuk Karadžić" Badovinci, za zaposlene iz svih osnovnih škola sa područja Opštine Bogatić, 6. i 7.04.2013. g01.04. Seminar 113-9: Centar za stručno usavršavanje Leskovac, 30. i 31.03.2013. g.19.11. Seminar 113-5: Za učesnike iz osnovnih i srednjih škola, Centar za stručno usavršavanje Kikinda, 17. i 18.11.2012.g.12.11. Seminar 113-4: Osnovna škola "Nata Jeličić", Regionalni centar Šabac, 10. i 11.11.2012.18.09. Seminar 113-1: Za "Prvu obrenovačku osnovnu školu", Obrenovac, 15. i 16.09.2012.

Seminar 95-13: Osnovna škola "Zaga Malivuk" Beograd, 25. i 26.06.2018. g.

b]1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani .........................3.92
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika .......3.84
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ................................3.92
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici....................................3.96
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad..........3.96
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi........... 4.00
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada .......... 4.00
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja................................ 4.00
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.....................................4.00
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke.........3.92
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 3.95)
11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga................. 1
b) od kolega............ 0
v) od ustanove u kojoj radim.....22
g) od centra za stručno usavršavanje.....0
d) od školske uprave................... 1
đ) na neki drugi način ........................1

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 0
g) 40-59% ....... 0
d) 60-79% ....... 3(12.00%)
đ) 80-99% ........ 13(52.43%)
e) 100% ........... 9(36.00%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 25 (100,00%)

b) NE.......... 0(0,00%)

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Predavač izuzetan! Sve pohvale!
• Divna i korisna saradnja. Hvala!!!
• Odlično!
• Kreativno, svrsishodno, primenlјivo, zanimlјivo, inspirativno.
• Dobro koncipiran seminar sa odličnim primerima primenlјivim u praksi.
• Realizatori seminara veoma interesantni, harizmatični, lјubazni, elokventni, dobro pripremlјeni, podsticajni, pozitivni...
• Dinamično, informativno, primenlјivo u praksi.
• Izuzetno korsno i inspirativno!
• Seminar sadrži ono što nam treba - konkretne primere i situacije iz svakodnevnog rada u školi.
• Odličan seminar!!!
• Seminar je interaktivan, puno lepih, korisnih i primenlјivih primera.
• Može se primeniti u praksi.

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)
1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Većina učesnika smatra da je program obuke konstruktivan, svrsishodan, inspirativan i primenlјiv. Smatraju da obuka sadrži ono što im treba – konkretne primere i situacije iz svakodnevnog rada u školi.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan

2.1.1. Šta mi se svidelo
• Tema, način izlaganja, dinamičnost, interesantno.
• Upitnik, situacije, praktično rešavanje problema.
• Nova saznanja o moći; o tome kako pregovarati sa decom; upitnik i rezultati upitnika; kwige koje ste nam preporučili; atmosfera; Dogovor oko rada. Sve!
• Sve..., poruke, pouke... Vođenje seminara, predavači.
• Sve, bilo je korisno i inspirativno! Sve pohvale!
• Primeri iz prakse.
• Sve je super!!!
• Primeri iz prakse, način komunikacije.
• Dosta saveta o tome kako se mogu rešiti svakodnevne situacije u učionici.
• Korisno.
• Sve.
• Prijatna atmosfera, dobar predavač.
• Sve.
• Sve.
• Sve.
• Korisno.
• Sve mi se dopalo, veoma korisno.
• Veoma korisno! (sve)
• Sve mi se svidelo!
• Situacije iz realnog života.

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
(Nema takvih komentara!)

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Sve je dobro.
• Još konkretnih primera i „čarobnih štapića“ za uspostavljanje autoriteta.
• Mi da navedemo situacije i za njih tražimo pravo rešenje.
• Kaja Jovanović je glavna!
• Nastaviti u istom maniru. 
• Da skratite!
• Da nastavite isto 
• Više radionica.Sve! Primeri su dobri i korisni. Interaktivno svo vreme.

2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)

2.2.1. Škola je sistem.............4.92
2.2.2. Autoritet..................... 4.96
2.2.3. Disciplina i poz. vasp. .. 4.96
2.2.4. Liderstvo..................... 4.88
2.2.5. Veštine razgovora sa nezgodnim sagov. (Samokontrola i kontrola u komunikaciji).......................... 5.00
2.2.6. Testovi autoriteta…........ 4.96

2.3. Ocena uspešnosti realizacije seminara

RAD VODITELJA... 4.96
ORGANIZACIJA SEMINARA... 5.00
MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.96
ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 5.00
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 5.00 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• Sjajna energija, dinamika i primeri. Veliko hvala uz želјu da se ponovo sretnemo!
• Hvala na pomoći za budući rad!
• Sve je super!!! Hvala.
• Molim vas, napravite seminar o neverbalnoj komunikaciji (mimika, gestovi). Hvala.
• Želela bih da ista ekipa organizuje još seminara!
• Odlično organizovan seminar!
• Dobri primeri za prevazilaženje problema u komunikaciji sa nezgodnim lјudima.
• Seminar veoma dobro koncipiran i daje konkretne primere. Predavač vrlo zanimlјiv i drže pažnju.
• Veoma sam zadovolјna! Odlični ste! Sve pohvale! Bravo!
• Utisak je divan, seminar konstruktivan i primenlјiv. Bravo!!!
• Veliko životno iskustvo voditelјke u radu sa adolescentima. Veoma pleni svojim izlaganjem. Meni lično sigurno će koristiti u radu sa odelјenjskom zajednicom, a ponajviže u samokontroli i autoritetu u svojoj porodici! Hvala, divni ste!