Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Srednja škola, Adolescent

02.07. Seminar 16-18: Prva tehnička škola Kragujevac, 23.06.2018.g.11.03. Seminar 16-10: Karlovačka gimnazija, 10.03.2017. g.15.01. Seminar 16-9: Gimnazija "Uroš Predić" Pančevo20.08. Seminar 16-6: Ekonomsko trgovinska škola Kula, 19.08.2017. g.18.04. Seminar 16-4: Prva tehnička škola Kragujevac, 17.04.2017. g.30.10. Seminar 16-2: RCSU Smederevo, 29.10.2016.g.19.06. Seminar 19-18: Srednja stručna škola "Borislav Mihajlović Mihiz" Irig, 18.06.2016. g.29.05. Seminar 19-17: Karlovačka gimnazija Sremski Karlovci, 28.05.2026. g.06.03. Seminar 19-13: Medicinska škola "Draginja Nikšić" Sremska Mitrovica, 05.03.2016. g.08.02. Seminar 19-12: Baletska škola "Lujo Davičo" Beograd, 05.02.2016. g.19.01. Seminar 19-9: Srednja škola "Dr Đorđe Natošević" Inđija, 16.01.2016.g.14.01. Seminar 19-8: Dom učenika26.01. Seminar 19-2: Srednja turistička škola Novi Beograd, 24.01.2015. g.30.06. Seminar 24-17: Muzička škola "Kosta Manojlović" Smederevo, 29.06.2014.g.08.06. Seminar 24-16: POLITEHNIKA - škola za nove tehnologije, Novi Beograd, 13.04.2014.g.14.04. Seminar 24-15: POLITEHNIKA - škola za nove tehnologije, Novi Beograd, 13.04.2014.g.23.12. Seminar 24-13: Muzička škola "Petar Krančević" Sremska Mitrovica, 22.12.2013.18.11. Seminar 24-12: Tehnička škola Kosjerić, 17.11.2013. g.11.11. Seminar 24-11: Muzička škola "Petar Krančević" Sremska Mitrovica, 08.11.2013. g.04.11. Seminar 24-10: Gimnazija "Stevan Puzić" Ruma, 2.11.2013.g.02.06. Seminar 24-8: Srednja škola "Sveti Sava" Loznica, 1.06.2013.g.27.05. Seminar 24-7: RCS Kragujevac, za zaposlene iz srednjih i osnovnih škola, 26.05.2013.g.18.03. Seminar 24-5: Za učesnike iz srednje škole i osnovnih škola Opštine Krupanj, 17.03.2013.g.11.03. Seminar 24-4: Za učesnike iz smederevskih srednjih i osnovnih škola, Regionalni centar Smederevo, 10.03.2013. g.10.12. Seminar 24-3: Centar za stručno usavršavanje Kruševac, za učesnike iz kruševačkih srednjih škola; 9.12.2012.05.11. Seminar 24-2: Regionalni centar Šabac, Tehnička škola Šabac, 4.11.2012. g.29.10. Seminar 24-1: Za Medicinsku školu "Dr Andra Jovanović" Šabac, 28.10.2012. g.

Seminar 24-1: Za Medicinsku školu "Dr Andra Jovanović" Šabac, 28.10.2012. g.

Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Definisani ciljevi seminara su ostvareni ...3.89
2. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani... 3.93
3. Metode, tehnike i oblici rada primenjeni na seminaru obezbeđuju učenje učesnika ...3.75
4. U realizaciji seminara uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva učesnika...3.71
5. Seminar je održan prema predviđenoj satnici ...4.00
6. Pohađanje ovog seminara pomoći će mi da unapredim sopstveni rad...3.82
7. Način izlaganja voditelja je jasan i razumljiv...3.96
8. Voditelji seminara daju povratne informacije na pitanja učesnika ... 4.00
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju seminara...3.96
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji seminara... 3.96
Prosečna ocena za seminar: 3.90

DODATNA ZAPAŽANJA I PREDLOZI UČESNIKA
•Sadržaj seminara odličan, radionice zanimljive, saznanja primenljiva u radu.
•Dobro organizovano, koncizno i primenljivo u praksi.
•Veliki korak napred u razumevanju adolescenata.
•Sve pohvale za temu i rad voditelja.
•Skratiti uvodno izlaganje.
•Odličan seminar.
•Zadovoljna sam realizacijom seminara.
•Što više seminara na sličnu temu i problematiku adolescenata tokom školovanja!


ZAPAŽANJA O REALIZOVANOM SEMINARU
(Mišljenja realizatora programa iz izveštaja dostavljenog Zavodu)

a. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Optimalan sastav grupe, individualna i grupna motivisanost učesnika da se ostvare najbolji mogući ishodi zajedničkog rada, uz dobronamerno ukazivanje na sve one elemente vezane za sadržaje i način realizacije koje bi trebalo poboljašati.
Skoro 90% učesnika na evaluacionim listama autora ostavilo je iza sebe pisane zapise sa njihovim ključnim zapažanjima, koji su od neprocenjivog značaja za autorsko-realizatorski tim.
Tek u kombinaciji sa tim (i onim iz upitnika Zavoda) zapisima, konačne ocene za seminar 3.90 (Upitnik Zavoda) i 5.00 (Evaluaciona lista autora) dobijaju svoj pravi smisao i upotrebnu vrednost.


b. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Samo žaljenje što su četiri prijavljena učesnika bila sprečena da dođu na seminar


2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena):
• Adolescencija.. 4.75
• Specifični stilovi kontakta u porodici.. 4.79
• Rad sa adolescentima I deo.. 4.89
• Rad sa adolescentima II deo.. 4.89
• Rad sa roditeljima... 4.89

3. Ocena uspešnosti realizacije seminara
• RAD VODITELJA... 4.96
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.86
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.79
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.86
Ukupna ocena za seminar.... 5.00 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

4. Poruke u vezi sa seminarom
• Seminar „Adolescent i specifični stilovi kontakta u porodici“ treba proširiti na višednevni – bar trodnevni! Tema i podteme su neophodne za rad sa učenicima.
• Seminar prezentovati osnovnoj školi – deca i roditelji; Uvodni deo kraći; Drugi deo duži i produktivniji na raznim zadacima.
• Tema i sadržaj seminara – odlični. Zamerka – seminar treba proširiti na dva(minimalno), a optimalno tri dana. Želim autoru sreću u daljem radu, ovo je bio pun pogodak.
• Bilo je jako zanimljivo i edukativno.
• Sadržaj seminara zanimljiv, način izlaganja voditelja razumljiv, potkrepljen primerima iz prakse. Saznanja primenljiva u svakodnevnom radu. Predlog: Na sličan način edukujte i adolescente i roditelje! Hvala!
• Seminar je bio jako edukativan, atmosfera odlična, predavač takođe!!!
• Seminar je u potpunosti ispunio moja očekivanja. Samo tako nastavite sa radom.
• Seminar je dobar, primenljiv u radu sa učenicima, ali i u sopstvenim primerima.
• Vrlo sam zadovoljna sa sadržajem i načinom rada voditelja seminara.
• Zadovoljna.
• Bilo bi dobro kada bi instrukcije (vezano za naše asocijacije) bile jasnije da učesnici shvate da li treba biti operativan ili se „rasplinuti“. Inače je seminar veoma dobar i obećava da će biti primenljiv u praksi.
• Nastavite tako dobro i dalje da radite.
• Ovaj seminar je veliki korak napred u razumevanju adolescenata, jer se vrlo često u kontaktu sa njima osećamo nemoćno!
• Dobro osmišljen, imteresantan, koristan.
• Seminar je potpuno uspeo. Poželjno bi bilo ponoviti isti za ostale članove kolektiva. Za svaku pohvalu je i podela CD-a sa materijalom umesto pisanog materijala koji je znatno skuplji.
• Poučne i upotrebljive informacije za rad u školi ali i za sopstvenu porodicu.
• Ukoliko postoji mogućnost da se na ovu temu još razgovara u smislu praktičnog uputstva – primeri iz prakse sa obe strane. Semionar je bio vrlo edukativan, prijatan...
• Zbog značajnosti teme bilo bi dobro ovaj seminar držati dva dana. Sem toga sve pohvale. Jedan od najboljih seminara na kojima sam učestvovao. Biljo, položćila si .
• Mnogo uspeha u daljem radu!
• Odlična ideja za korišćenje terminologije Geštalta, kao i za primenu Geštalta na školskim seminarima.
• Lep, zanimljiv, organizovan, poštovana satnica; više grupnog rada-radionica; organizovati (ako je moguće)-ponoviti seminar za osobe koje nisu prisutne.
• Seminar je odličan, poučan i primenljiv u praksi što je najvažnije. Posebna zahvalnost voditeljima na razumevanju.
• Seminar je realizovan u odličnoj atmosferi. Sadržaj je bio zanimljiv i vrlo informativan i povezan sa životom. Naveo me je na razmišljanje o ličnom iskustvu kako deteta tako i roditelja i nastavnika.