Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Srednja škola, Ne možeš sve sam

10.09. Seminar 126-13; Ekonomsko-ugostiteljska škola "Vuk Karadžić", Velika Plana27.08. Seminar 126-12: Dom učenika srednjih škola Kragujevac, 24. i 25.08.2019. g.28.05. Seminar 126-10: Dom učenika srednjih škola "Brankovo kolo" Novi Sad, 25. i 26.05.2019.g.18.03. Seminar 126-9: Srednja škola "Sveti Sava" Sombor, 16. i 17.03.2019.g.25.02. Seminar 126-8: Pravno birotehnička škola "Dimitrije Davidović" Zemun, 24. i 25.02.2019.g.12.02. Seminar 122-9: Dom učenika srednjih škola Sombor, 09. i 10.02.2019,g,12.09. Seminar 126-1: Gimnazija "Sava Šumanović" Šid, 10. i 11.09.2018.g.01.09. Seminar 337-28: Karlovačka gimnazija Sremski Karlovci, 29. i 30.08.2018.g.02.07. Seminar 337-27: Prva tehnička škola Kragujevac, 27. i 28.06.2018. g.26.03. Seminar 337-23: Tehnička škola "Nikola Tesla" Velika Plana, 24. i 25.03.2018.g.27.11. Seminar 337-17: SSŠ "Borislav Mihajlović Mihiz", 25. i 26.11.2017. g.13.11. Seminar 337-16: Dom učenika srednjih škola Sombor, 11. i 12.11.2017.g.06.11. Seminar 337-15: Hemijsko - prehrambena i tekstilna škola06.03. Seminar 337-8: Sedma beogradska gimnazija Beograd, 04. i 05.03.2017. g.16.01. Seminar 337-6: Regionalni centar za stručno usavršavanje Smederevo, 14. i 15.01.2017. g.28.12. Seminar 337-5: Dom učenika srednjih škola05.12. Seminar 337-4: Srednja škola Grocka, 03. i 04.12.2016. g.28.11. Seminar 337-3: Srednja škola Grocka, 26. i 27.11.2016.g.02.09. Seminar 113-20: Gimnazija "Uroš Predić" Pančevo, 29. i 30.08.2016.g.02.09. Seminar 113-19: Baletska škola "Lujo Davičo" Beograd, 29. i 30.06.2016. g.03.02. Seminar 113-15: Ekonomsko trgovinska škola Šabac 01. i 02.02.216. g.31.01. Seminar 113-14; Posavotamnavska srednja škola Vladimirci, 30. i 31.01.2016. g.31.08. Seminar 113-9: Politehnička škola Kragujevac, 29. i 30.08.2015. g.21.06. Seminar 113-7: Medicinska škola "Draginja Nikšić" Sremska Mitrovica, 20. i 21.06.2015. g.16.03. Seminar 113-4: POLITEHNIKA - škola za nove tehnologije Novi Beograd, 14. i 15.03.2015. g.24.02. Seminar 163-10: GSPRS "Nezavisnost", ETŠ "Mihajlo Pupin" Novi Sad, 22.02.2015. g.102.02. Semnar 113-2: Muzička škola "Kosta Manojlović" Smederevo, 31.01. i 1.02.2015. g.17.11. Seminar 113-1: Gimnazija "Stevan Puzić" Ruma, 15. i 1611.2014. g.

Seminar 337-28: Karlovačka gimnazija Sremski Karlovci, 29. i 30.08.2018.g.

b]1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena
1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani ..................... 3.97
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika. 3.86
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ...................... 3.66
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici......................... 3.93
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad... 3.79
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi.... 3.93
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada....... 3.90
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja...3.93
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.. 3.86
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke.. 3.93
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 3.88)

11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga...................1
b) od kolega..............3
v) od ustanove u kojoj radim....20
g) od centra za stručno usavršavanje....0
d) od školske uprave..................5
đ) na neki drugi način ................0

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 1(3.45%)
g) 40-59% ....... 1(3.45%)
d) 60-79% ........ 4(13.79%)
đ) 80-99% ....... 13(44.83%)
e) 100% ...........10(34.48%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 29 (100.00%)

b) NE........... 0 (0.00%)

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Razgovara se o pitanjima koja su nam važna i o konkretnim rešenjima.
• Korisno, odlično urađeno!
• Korisno predavanje
• Sjajna interakcija između predavača i učesnika. Veliki broj primera iz prakse sa dobrim rešenjima (jedino mogućim rešenjima)
• Konkretna rešenja problema.
• Bilo je veoma korisno. Posebno podaci vezani za zakon i prava.
• Izuzetno koristan seminar koji je osvetlio pitanja u koja nisam bila šire upućena.
• Veoma korisno i praktično.
• Praktični primeri i korisni saveti.
• Kao i svaki seminar "ODSTAR"-a i ovaj je fantastičan i izuzetno koristan.
• Fantastičan seminar! Bravo! Čestitam od srca!
• Stručnost predavača, spontanost.
1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)

1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Veoma dobra atmosfera koju su stvorili učesnici iz dve škole, u meri da su većini njih ispunjena očekivanja.
Rad po malim grupama značajno je doprineo ukupnoj uspešnosti realizacije obuke.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan

2.1.1. Šta mi se svidelo
• Korisno – dobro urađeno.
• „kukica“ za otkačeno
• Da
• Konkretne priče
• Dosta konkretnih stvari, voditeljka daje konkretne odgovore.
• Sve.
• DA
• Veliki broj primera iz prakse, neposrednost u komunikaciji.
• Sve.
• Da.
• Veliki broj primera iz prakse.
• Konkretnost, neposrednost.
• Pristup, teme, način rada.
• 
• Prezentacija, voditeljka.
• Teme, način rada.
• Uglavnom sve.
• Primeri, rešenje situacije.
• U celini da.
• Tema, predavač.
• Tema.
• Da.
• Da.
• Realizacija.

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• Malo se zaluta.
• Žargon.
• U nekim momentima previše primera(privatizovano, subjektivno).
• Manjak konkretnih rešenja za našu školu.
• Više pojašnjenja.

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Poštovanje satnice!
• Konkretna rešenja.
• Nemam predloga.
• Nemam sugestije.
• Nemam sugestija.
• Nemam predloga.
• Ništa, sve je super!
• Da se poštuje vreme (što zavisi od polaznika seminara).
• Više učestvovnja polaznika.
• Da budemo efikasni kao i danas.
• Više rešenja konkretnih problema.
• Sve je super.
• Ponoviti priču o MIĆI u centru za socijalni rad, jer nam je pažnja pred kraj opala.


2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)

• Unutrašnja mreža podrške.. 4.90
• Snage zajednice i spoljašnja mreža podrške.... 4.97
• Vežbanje: Primena modela podrške u realnim situacijama..... 4.90

2.3. Ocena uspešnosti realizacije seminara

• RAD VODITELJA... 4.90
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.97
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.90
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.83
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 4.97 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• Fantastičan seminar! Bravo! Čestitam!
• Svaka čast!
• Trebalo bi proširiti i nastaviti.
• Sve je odlično organizovano, .......(nečitko) da se malo više obrati pažnja i na sekretare – da se i na njih obrati pažnja.
• Veća analiza važećih zakona i insistiranje na istim.
• Veoma korisno. Insistirati na situacijama iz konkretne škole. Srećno i vama!