Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Srednja škola, Ne možeš sve sam

10.09. Seminar 126-13; Ekonomsko-ugostiteljska škola "Vuk Karadžić", Velika Plana27.08. Seminar 126-12: Dom učenika srednjih škola Kragujevac, 24. i 25.08.2019. g.28.05. Seminar 126-10: Dom učenika srednjih škola "Brankovo kolo" Novi Sad, 25. i 26.05.2019.g.18.03. Seminar 126-9: Srednja škola "Sveti Sava" Sombor, 16. i 17.03.2019.g.25.02. Seminar 126-8: Pravno birotehnička škola "Dimitrije Davidović" Zemun, 24. i 25.02.2019.g.12.02. Seminar 122-9: Dom učenika srednjih škola Sombor, 09. i 10.02.2019,g,12.09. Seminar 126-1: Gimnazija "Sava Šumanović" Šid, 10. i 11.09.2018.g.01.09. Seminar 337-28: Karlovačka gimnazija Sremski Karlovci, 29. i 30.08.2018.g.02.07. Seminar 337-27: Prva tehnička škola Kragujevac, 27. i 28.06.2018. g.26.03. Seminar 337-23: Tehnička škola "Nikola Tesla" Velika Plana, 24. i 25.03.2018.g.27.11. Seminar 337-17: SSŠ "Borislav Mihajlović Mihiz", 25. i 26.11.2017. g.13.11. Seminar 337-16: Dom učenika srednjih škola Sombor, 11. i 12.11.2017.g.06.11. Seminar 337-15: Hemijsko - prehrambena i tekstilna škola06.03. Seminar 337-8: Sedma beogradska gimnazija Beograd, 04. i 05.03.2017. g.16.01. Seminar 337-6: Regionalni centar za stručno usavršavanje Smederevo, 14. i 15.01.2017. g.28.12. Seminar 337-5: Dom učenika srednjih škola05.12. Seminar 337-4: Srednja škola Grocka, 03. i 04.12.2016. g.28.11. Seminar 337-3: Srednja škola Grocka, 26. i 27.11.2016.g.02.09. Seminar 113-20: Gimnazija "Uroš Predić" Pančevo, 29. i 30.08.2016.g.02.09. Seminar 113-19: Baletska škola "Lujo Davičo" Beograd, 29. i 30.06.2016. g.03.02. Seminar 113-15: Ekonomsko trgovinska škola Šabac 01. i 02.02.216. g.31.01. Seminar 113-14; Posavotamnavska srednja škola Vladimirci, 30. i 31.01.2016. g.31.08. Seminar 113-9: Politehnička škola Kragujevac, 29. i 30.08.2015. g.21.06. Seminar 113-7: Medicinska škola "Draginja Nikšić" Sremska Mitrovica, 20. i 21.06.2015. g.16.03. Seminar 113-4: POLITEHNIKA - škola za nove tehnologije Novi Beograd, 14. i 15.03.2015. g.24.02. Seminar 163-10: GSPRS "Nezavisnost", ETŠ "Mihajlo Pupin" Novi Sad, 22.02.2015. g.102.02. Semnar 113-2: Muzička škola "Kosta Manojlović" Smederevo, 31.01. i 1.02.2015. g.17.11. Seminar 113-1: Gimnazija "Stevan Puzić" Ruma, 15. i 1611.2014. g.

Seminar 126-1: Gimnazija "Sava Šumanović" Šid, 10. i 11.09.2018.g.

b]1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena
1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani ..................... 3.90
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika. 3.87
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ...................... 3.80
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici......................... 3.87
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad... 3.90
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi.... 3.90
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada....... 3.97
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja...3.97
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.. 3.83
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke.. 3.93
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 3.89)

11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga...................0
b) od kolega..............3
v) od ustanove u kojoj radim....27
g) od centra za stručno usavršavanje....0
d) od školske uprave..................0
đ) na neki drugi način ................0

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 0
g) 40-59% ....... 1(3.33%)
d) 60-79% ........ 6(20.00%)
đ) 80-99% ....... 9(30.00%)
e) 100% ...........14(46.67%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 30 (100.00%)

b) NE........... 0 (0.00%)

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Odlični predavači i odličan seminar
• U principu sam zadovolјan sa održanim predavanjem.
• Seminar za preporuku svim!
• Dobar uvid u saradnju sa relevantnim službama.
• U potpunosti obrađene teme na seminaru sa sjajno odrađenim programom i sjajnim predavačima.
• Sjajni i zanimlјivi predavači sa korisnim materijalom i velikim iskustvom.
• Odličan seminar!
• Sjajno. Bilo je uživanje pratiti Vas i učestvovati u radu.
• Veoma korisno!

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)

1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Veoma dobra radna atmosfera i stalna kvalitetna komunikacija učesnika sa realizatorima obuke.
Aktivno učešće zaposlenih iz škole na radnim mestima koja predstavlјaju značajne oslonce unutrašnje mreže podrške u slučajevima kada učenik ili nastavnik ima problem.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan

2.1.1. Šta mi se svidelo
• Neposredan način predavanja. Mnoštvo primera.
• Da.
• Izuzetna prezentacija, komunikativnost, opušten pristup,...Savršeno!
• Bilo je više nego zanimljivo i poučno.
• Veoma zanimljivo i korisno.
• Veliki broj korisnih primera iz prakse.
• Dosta primera iz prakse, umešnost i ineteresantni predavači.
• Konkretni primeri za svaku situaciju.
• Sve mi se svidelo. Jako!!!
• Sve.
• Sve.
• Svidelo mi se.
• Način izlaganja, komunikacija sa predavačima.
• Sve.
• Sve.
• Sadržaj seminara.
• Jako.
• Primeri iz prakse.
• Sve.
• Primeri dobre prakse.
• Kao i prošli put, sve mi se svidelo...
• 
• Bukvalo SVE!
• Interaktivnost i strpljenje za naše probleme i pitanja. Atmosfera, razgovor i diskusija.
• Prilično primeri.
• Sve.
• DA.
• Mnogo korisnih informacija. Ugodna atmosfera.
• Primeri iz prakse.
• SVE.

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
NEMA TAKVIH KOMENTARA!

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Neka bude kao danas i bićemo mnogo bogatiji znanjem nego pre.
• Malo više primera.
• Ostanite na istom nivou.
• Nemam predloga.
• Da i dalje budete tako lepi i zanimljivi.
• Ostanite takvi jer ste najbolji!
• Da bude dinamično kao i danas.
• Isto kao prvi dan.
• Više praktičnih primera.
• ISTO 
• Već su rekli, 8 h
• Ne treba biti bolje, SAVRŠENO JE!
• Primera više.
• Odlično je.
• Više o zakonskoj regulativi! (do koje mere može nastavnik ići)2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)

• Unutrašnja mreža podrške.. 4.87
• Snage zajednice i spoljašnja mreža podrške.... 4.87
• Vežbanje: Primena modela podrške u realnim situacijama..... 4.97

2.3. Ocena uspešnosti realizacije seminara

• RAD VODITELJA... 4.94
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.97
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 5.00
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 5.00
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 4.87 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• Sve pohvale.
• Bili ste sjajni. Još više ovakvih seminara. Hvala!
• Seminar ćemo preporučiti osnovnim školama u našoj opštini. Sve pohvale.
• Sve je divno! Efikasno i korisno!
• Seminari uvek dobro organizovani, predavači interesantni, sa puno informacija.
• Sve što smo čuli je primenlјivo. Samo nastavite tako!
• Smatram da stručni saradnik škole mora prisustvovati seminaru, zbog dobre primene u praksi.
• Uživala sam ova dva dana u predavanju, primerima...
• Dobro smišlјen i realizovan seminar koji nam daje konkretne savete i smernice za rad. Hvala!
• Veoma uspešan seminar.
• Svaka čast! Ovakvih seminara bi trebalo da bude više. Mnogo konkretnih primera koji su od koristi.
• Jedan od bolјih seminara kojem sam prisustvovala! Sjajna komunikacija izuzetno dobro pripremlјeni i i prezentovani materijali sa mnogo primenlјivih primera u praksi.
• Odličan i koristan seminar. Zanimlјivi predavači puni iskustva. Interakcija 5+! Velika preporuka.
• Pozitivna energija predavača, profesionalnost, razumevanje za probleme sa kojima se susrećemo, spremnost da nam pomognu oko razrešenja problema. Sve pohvale za seminar i realizaciju.
• Mislim da je prošli seminar – o autoritetu bio stručnije obavlјen.