Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Ne možeš sve sam

14.01. Seminar 126-18: Osnovna škola "Dušan Jerković" Inđija, 11. i 12.01.2020.g10.12. Seminar 126-17: Osnovna škola "Jeremija Ilić Jeger" Rgotina, 07. i 08.12.2019.g.19.11. Seminar 126-16: Osnovna škola "Posavski partizani" Obrenovac, 16. i 17.11.2019.g.21.10. Seminar 126-15: Osnovna škola "Živojin Perić" Stubline, 19. i 20.10.2019.g.30.09. Seminar 126-15: Osnovna škola "Petar Kočić" Temerin, 28. i 29.09.2019.g.01.07. Seminar 126-11: Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj" Sremska Kamenica, 29. i 30.06.2019.g.17.12. Seminar 126-7: Osnovna škola "Miroslav Antić" Futog, 15, i 16.12.2018.g.10.12. Seminar 126-6: Osnovna škola "Ivan Gundulić" Novi Sad, 08. i 09.12.2018.g.20.11. Seminar 126-5: Osnovna škola "Svetozar Miletić" Zemun, 17. i 18.11.2018.g.05.11. Seminar 126-4: Osnovna škola "Miroslav Antić" Futog, 03. i 04.11.2018.g.24.09. Seminar 126-3: Osnovna škola "Vojvoda Mišić" Beograd, 22. i 23.09.2018.g.17.09. Seminar 126-2: Osnovna škola "Jovan Dučić" Petrovaradin, 15. i 16.09.2018.g.30.04. Seminar 337-25: Osnovna škola "Ljubomir Aćimović" Obrenovac, 28. i 29.04.2018.g.23.04. Seminar 337-24: Osnovna škola "Petar Leković" Požega, 21. i 22.04.2018. g.12.02. Seminar 337-22: Osnovna škola "Slavko Rodić" Bački Jarak, 10. i 11.02.2018.g.03.02. Seminar 337-21: Osnovna škola "Nikola Tesla" Skela15.01. Seminar 337-20: Osnovna škola "Andra Savčić" Valjevo26.12. Seminar 337-19: Osnovna škola "Petar Leković" Požega, 23. i 24.12.2017. g.11.12. Seminar 337-18: OŠ "Triva Vitasović Lebarnik" Laćarak, 09. i 10.12.2017. g.03.10. Seminar 337-14: Osnovna škola "Vojvoda Radomir Putnik" Beograd, 30.09. i 01.10.2017. g.28.08. Seminar 337-13: Osnovna škola "Veljko Vlahović" Šangaj - Novi Sad, 26. i 27.08.2017. g.26.06. Seminar 337-12: Osnovna škola "Vladimir Rolović" Rakovica, 24. i 25.06.2017. g.12.06. Seminar 337-11: Osnovna škola "Ilija Garašanin" Grocka, 10. i 11.06.2017. g.15.05. Seminar 337-10: Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Begaljica, 13. i 14.05.2017. g.13.03. Seminar 337-9: Osnovna škola "Vladika Nikolaj Velimirović" Valjevo09.02. Seminar 337-7: Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj" Obrenovac, 07. i 08.02.2017. g.16.01. Seminar 337-6: Regionalni centar za stručno usavršavanje Smederevo, 14. i 15.01.2017. g.13.11. Seminar 337-2: Osnovna škola "Vuk Karadžić" Novi Sad26.09. Seminar 337-1: Osnovna škola04.04. Seminar 113-18: Osnovna škola "Draževac", 02. i 03.04.2016. g.16.02. Seminar 113-17: Osnovna škola "Petar Tasić" Lešnica, 13. i 14.02.2016. g,08.02. Seminar 113-16: Osnovna škola "Radojka Lakić" Beograd, 6. i 7.02.2016. g.07.12. SEMINAR 113-13: Osnovna škola "Pavle Savić" Beograd, 5. i 6.12.2015. g.27.10. Seminar 113-12: Prva obrenovačka osnovna škola, 24. i 25.10.2015. g.27.10. Seminar 113-11: Osnovna škola "Grabovac", 22. i 23.10.2015. g.19.10. Seminar 113-10: Osnovna škola14.09. Seminar 113-9: Osnovna muzička škola Grocka, 12. i 13.09.2015. g.25.05. Seminar 113-6: Osnovna škola "Mika Mitrović" Bogatić", 23. i 24.05.2015. g.05.04. Seminar 113-5: Osnovna škola "Milivoj Petković Fećko" Platičevo, 31.03. i 1.04.2015. g09.02. Seminar 113-3: Osnovna škola "Desanka Maksimović" Beograd, 7. i 8.02.2015. g.

Seminar 126-2: Osnovna škola "Jovan Dučić" Petrovaradin, 15. i 16.09.2018.g.

b]1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena
1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani ..................... 4.00
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika. 3.93
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ...................... 3.93
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici......................... 4.00
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad... 3.86
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi.... 4.00
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada....... 4.00
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja...4.00
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.. 3.93
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke.. 4.00
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 3.97)

11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga...................0
b) od kolega..............1
v) od ustanove u kojoj radim....24
g) od centra za stručno usavršavanje....0
d) od školske uprave..................4
đ) na neki drugi način ................0

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 0
g) 40-59% ....... 1(3.45%)
d) 60-79% ........ 1(3.45%)
đ) 80-99% ....... 14(48.28%)
e) 100% ...........13(50.00%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 29 (100.00%)

b) NE........... 0 (0.00%)

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Pregršt korisnih informacija.
• Divno je.
• Vrlo korisni sadržaji, primenlјivi u praksi.
• Sjajan seminar sa puno informacija iz prakse utemelјene na zakonskim osnovama.
• Odličan sadržaj seminara.
• Interesantno.
• Odlično osmišlјen seminar i vrlo korisne informacije.
• Odlično osmišlјen seminar i vrlo korisne informacije.
• Veoma koristan - korisni saveti i razmatranje i razjašnjenje iz prakse.
• Konkretni primeri od koristi; Jasno iskazan put.
• Korisno, precizno, poučno. Pohvala. Rado ću vas slušati i na nekom drugom seminaru.
• Konkretni odgovori, nije mi žao što sam bila na ovom seminaru, bravo.


1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)

1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Uravnotežena struktura programskih sadržaja i načina rada realizatora sa potrebama učesnika i njihovoj spremnosti za aktivno učešće tokom oba dana.
Kvantitativni podatak, skoro maksimalna ocena učesnika o zajedničkom radu i konačnih ishodima (3.97 od maksimalnih 4.00), kao i procena učesnika (njih 93%) da je 80 do 100% vremena zajedničkog rada bilo posvećeno smislenim aktivnostima učenja, što je dovolјan podatak o nivou zadovolјstva učesnika, tj. ispunjenosti njihovih očekivanja.
Ujednačen broj primera za rad u malim grupama koje su pripremili realizatori sa brojem primera koje su predložili učesnici.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan
2.1.1. Šta mi se svidelo
• DA. (znak x)
• Razgovor o konkretnim primerima i pravim rešejima.
• Praktičnost i interaktivnost seminara – razrešenje nedoumica tokom postupka.
• Vežbe su bile dobre, praktične.
• Korisne informacije!
• Dosta korisnih i konstruktivnih predloga; primera.
• Da se puno primera predstavlja i problem kako se rešava.
• Radionica.
• Primeri priča i način njihove analize.
• Priča je potkrepljena primerima iz prakse. Dopao mi se i zadatak po grupama.
• Postupci, primeri, priče iz života u realizaciji.
• Primenljivost svega što je izneto.
• Konstruktivne diskusije na istinitim primerima.
• Komunikacija.
• SVE.
• Konkretnost.
• Sve mi se svidelo, samo tako nastavite!
• Konkretni odgovori na naša pitanja (svakodnevne situacije u školi).
• Sve.
• Da, svidelo mi se,
• Mnogo korisnih primera.
• Sve uglavnom. Konkretne situacije.
• Radionice.
• Svideli su mi se predavači, i čula sam korisne informacije – radionice.
• Što se radilo o stvarima koje su nam potrebne za bolji rad.
• Odlično predavanje, konkretni primeri – Bravo! 
• Konkretni primeri i reženja za odrđene situacije.
• 10

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• Vremenska organizacija.

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Vi već sami znate kako ćete dalje.
• Ne bih ništa promenila.
• Sve isto.Radionica.
• Da budemo konkretniji i precizniji.
• Kraće pauze.
• Sve mi je danas bilo dobro
• Kafu posle ručka! 
• Nakon ručka još jednu petominutnu pauzu. Ponestalo kiseonika, prispavalo nam se. 
• Sve je u redu, bez promena sutra.
• Samo tako nastavite.
• Vi ćete sami izabrati. 
• Još primera.

2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)
• Unutrašnja mreža podrške.. 4.93
• Snage zajednice i spoljašnja mreža podrške.... 4.97
• Vežbanje: Primena modela podrške u realnim situacijama..... 4.93

2.3. Ocena uspešnosti realizacije seminara

• RAD VODITELJA... 5.00
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 5.00
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.97
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.93
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 5.00 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
•  (smajli)
•  (smajli)
•  (smajli)
• Ne menjajte se!
• Sve pohvale! Veoma korisno.!