Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Ne možeš sve sam

14.01. Seminar 126-18: Osnovna škola "Dušan Jerković" Inđija, 11. i 12.01.2020.g10.12. Seminar 126-17: Osnovna škola "Jeremija Ilić Jeger" Rgotina, 07. i 08.12.2019.g.19.11. Seminar 126-16: Osnovna škola "Posavski partizani" Obrenovac, 16. i 17.11.2019.g.21.10. Seminar 126-15: Osnovna škola "Živojin Perić" Stubline, 19. i 20.10.2019.g.30.09. Seminar 126-15: Osnovna škola "Petar Kočić" Temerin, 28. i 29.09.2019.g.01.07. Seminar 126-11: Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj" Sremska Kamenica, 29. i 30.06.2019.g.17.12. Seminar 126-7: Osnovna škola "Miroslav Antić" Futog, 15, i 16.12.2018.g.10.12. Seminar 126-6: Osnovna škola "Ivan Gundulić" Novi Sad, 08. i 09.12.2018.g.20.11. Seminar 126-5: Osnovna škola "Svetozar Miletić" Zemun, 17. i 18.11.2018.g.05.11. Seminar 126-4: Osnovna škola "Miroslav Antić" Futog, 03. i 04.11.2018.g.24.09. Seminar 126-3: Osnovna škola "Vojvoda Mišić" Beograd, 22. i 23.09.2018.g.17.09. Seminar 126-2: Osnovna škola "Jovan Dučić" Petrovaradin, 15. i 16.09.2018.g.30.04. Seminar 337-25: Osnovna škola "Ljubomir Aćimović" Obrenovac, 28. i 29.04.2018.g.23.04. Seminar 337-24: Osnovna škola "Petar Leković" Požega, 21. i 22.04.2018. g.12.02. Seminar 337-22: Osnovna škola "Slavko Rodić" Bački Jarak, 10. i 11.02.2018.g.03.02. Seminar 337-21: Osnovna škola "Nikola Tesla" Skela15.01. Seminar 337-20: Osnovna škola "Andra Savčić" Valjevo26.12. Seminar 337-19: Osnovna škola "Petar Leković" Požega, 23. i 24.12.2017. g.11.12. Seminar 337-18: OŠ "Triva Vitasović Lebarnik" Laćarak, 09. i 10.12.2017. g.03.10. Seminar 337-14: Osnovna škola "Vojvoda Radomir Putnik" Beograd, 30.09. i 01.10.2017. g.28.08. Seminar 337-13: Osnovna škola "Veljko Vlahović" Šangaj - Novi Sad, 26. i 27.08.2017. g.26.06. Seminar 337-12: Osnovna škola "Vladimir Rolović" Rakovica, 24. i 25.06.2017. g.12.06. Seminar 337-11: Osnovna škola "Ilija Garašanin" Grocka, 10. i 11.06.2017. g.15.05. Seminar 337-10: Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Begaljica, 13. i 14.05.2017. g.13.03. Seminar 337-9: Osnovna škola "Vladika Nikolaj Velimirović" Valjevo09.02. Seminar 337-7: Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj" Obrenovac, 07. i 08.02.2017. g.16.01. Seminar 337-6: Regionalni centar za stručno usavršavanje Smederevo, 14. i 15.01.2017. g.13.11. Seminar 337-2: Osnovna škola "Vuk Karadžić" Novi Sad26.09. Seminar 337-1: Osnovna škola04.04. Seminar 113-18: Osnovna škola "Draževac", 02. i 03.04.2016. g.16.02. Seminar 113-17: Osnovna škola "Petar Tasić" Lešnica, 13. i 14.02.2016. g,08.02. Seminar 113-16: Osnovna škola "Radojka Lakić" Beograd, 6. i 7.02.2016. g.07.12. SEMINAR 113-13: Osnovna škola "Pavle Savić" Beograd, 5. i 6.12.2015. g.27.10. Seminar 113-12: Prva obrenovačka osnovna škola, 24. i 25.10.2015. g.27.10. Seminar 113-11: Osnovna škola "Grabovac", 22. i 23.10.2015. g.19.10. Seminar 113-10: Osnovna škola14.09. Seminar 113-9: Osnovna muzička škola Grocka, 12. i 13.09.2015. g.25.05. Seminar 113-6: Osnovna škola "Mika Mitrović" Bogatić", 23. i 24.05.2015. g.05.04. Seminar 113-5: Osnovna škola "Milivoj Petković Fećko" Platičevo, 31.03. i 1.04.2015. g09.02. Seminar 113-3: Osnovna škola "Desanka Maksimović" Beograd, 7. i 8.02.2015. g.

Seminar 126-3: Osnovna škola "Vojvoda Mišić" Beograd, 22. i 23.09.2018.g.

b]1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena
1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani ..................... 3.92
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika. 3.92
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ...................... 3.88
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici......................... 4.00
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad... 3.88
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi.... 4.00
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada....... 3.96
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja...3.88
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.. 3.81
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke.. 3.92
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 3.92)

11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga...................0
b) od kolega..............1
v) od ustanove u kojoj radim....22
g) od centra za stručno usavršavanje....0
d) od školske uprave..................2
đ) na neki drugi način ................1

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 2(7.69%)
v) 20-39% ........ 0
g) 40-59% ....... 0
d) 60-79% ........ 1(3.85%)
đ) 80-99% ....... 12(46.15%)
e) 100% ...........11(42.31%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 26 (100.00%)

b) NE........... 0 (0.00%)

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Veoma edukativan seminar
• Sve je savršeno.
• Razumlјivo, primenlјivo, neophodno.
• Izuzetno koristan seminar. Već drugi put slušam iste predavače (na različitim seminarima) i izizetno sam zadovolјna dobijenim praktičnim savetima, kao i prvi put.
• Korisno, praktično, primenlјivo, zasnovano na realnim primerima.
• Mladim kolegama.
• Sve OK. )
• Predlažem organizovanje seminara i za roditelјe, bar jedno posle podne. 
• Korisno, interesantno. Nadam se da ćemo propratiti i ostale vaše seminare.
• Jasno, efikasno, primenlјivo. Svaka čast predavači!!!
• Praktični saveti su uvek dobrodošli.

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)

1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Dominantno zapažanje većine učesnika - razumlјivo, korisno, primenlјivo, neophodno.
Rad u malim grupama (6 grupa) na analizi i traženju rešenja za životne situacije, imao je više primera koje su predložili učesnici iz sopstvenih iskustava (4).
1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan
2.1.1. Šta mi se svidelo
• Da.
• Sve je bilo super što je do Vas.
• Davanje konkretnih primera.
• Sama tema i način izlaganja, rešenja primenljiva u praksi.
• Sve zanimljivo je kao i prvi put.
• Puno korisnih informacija; Pravnih pojašnjenja.
• Živopisni primeri iz prakse,
• Način izlaganja.
• Način izlaganja.
• Iznošenje primera.
• Veoma  Praktični, pitki, konkretni.
• Sve.
• Način izlaganja.
• Konkretno, praktično.
• Dinamika izlaganja, korisni primeri iz prakse.
• Praktična rešenja.
• Svidelo mi se.
• Da („otkačeno“)
• Sve mi se svidelo 
• Način prezentovanja predavača -
• Načon prezentacije.
• Da
• Tema, način izlaganja.
• Način izlaganja i praktična rešenja.

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• Atmosfera, tj. ponašanje nekih kolega, komentarisanje konstantna neozbiljnost.
• Nemam zamerki.
• Nedovoljna dinamičnost sa kolegama, i možda u govoru.

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Nemam predlog. Nije do Vas 
• Davanje mogućnosti da zaposleni iznesu primere iz svoje prakse.
• Da pauze ne budu preduge.
• Komunikacija u oba smera! 
• Isto.
• Veći broj naših problema iz prakse.
• Glasnije predavanje.
• Još više konkretnih primera.
• Rešavanje praktičnih situacija.
• Isti ritam i stil!!
• Više našeg diskutovanja jer smo u nastavi – i u žiži problema.
• I sutra kao i danas!
• Situacije iz prakse.


2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)
• Unutrašnja mreža podrške.. 4.85
• Snage zajednice i spoljašnja mreža podrške.... 4.85
• Vežbanje: Primena modela podrške u realnim situacijama..... 4.85

2.3. Ocena uspešnosti realizacije seminara

• RAD VODITELJA... 5.00
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.88
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.92
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.61
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 4.96 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• Lepo osmišlјen i odlično realizovan seminar! Bravo!
• Vidimo se! Hvala!
• Dođite nam ponovo sa nekom novom temom,a nadam se da ćete imati puno povratnih informacija o primeni naučenog.
• Vrlo praktično, dinamično i korisno za dalјi rad.
• Što nisam znala sada Znam.
• Malo više interaktivnosti.
• Jasno, precizno, konkretno, praktično.