Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Mi i oni

04.11. Seminar 122-16: Osnovna škola27.10. Seminar 122-15: Osnovna škola "Grabovac", Grabovac, 26. i 27.10.2019.g.02.09. Seminar 122-14: Osnovna škola "Jovan Dučić" Petrovaradin, 31.08. i 01.09.2019.g.19.08. Seminar 122-13: Osnovna škola "Andra Savčić" Valjevo, 17. i 18.08.2019. g.08.04. Seminar 122-11: Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Begaljica, 06. i 07.04.2019. g.26.03. Seminar 122-10: Prva obrenovačka osnovna škola Obrenovac, 23. i 24.03.2019. g. škola03.02. Seminar 122-8: Osnovna škola "Radojka Lakić" Beograd, 02. i 03.02.2019. g.26.11. Seminar 122-6: OŠ "Milica Stojadinović Srpkinja" Vrdnik, 24. i 25.11.2018.g.31.10. Seminar 122-5: Muzička škola "Kosta Manojlović" Smederevo, 27. i 28.10.2018.g.22.10. Seminar 122-4: Osnovna škola "Slavko Rodić" Bački Jarak, 20. i 21.10.2018.g.15.10. Seminar 122-3: Osnovna škola "Vladimir Rolović" Rakovica, 13. i 14.10.2018.g.03.10. Seminar 122-2: Osnovna muzička škola

Seminar 122-2: Osnovna muzička škola

b]1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena
1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani ..................... 3.97
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika. 3.93
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ...................... 3.83
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici......................... 3.97
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad... 3.97
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi.... 3.97
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada....... 3.97
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja...3.93
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.. 3.97
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke.. 3.97
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 3.94)

11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga...................0
b) od kolega..............1
v) od ustanove u kojoj radim....23
g) od centra za stručno usavršavanje....0
d) od školske uprave..................6
đ) na neki drugi način ................0

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 0
g) 40-59% ....... 0
d) 60-79% ........ 3(10.00%)
đ) 80-99% ....... 5(16.67%)
e) 100% ...........22(73.33%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 30 (100.00%)

b) NE........... 0 (0.00%)

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika

• Izuzetno kvalitetan seminar, nakon koga posedujem primenjiva znanja. Korisna za različite privatne i poslovne situacije.
• Odličan seminar
• Konkretni primeri sa rešenjima, iskusni predavači sa ogromnim iskustvom u sferama kojima se bave i istražuju.
• Moći ću da primenim iskustva sa seminara u radu.
• Izuzetno prijatna atmosfera, realizatori aktivno komuniciraju sa nastavnicima i odlično poznaju ovu oblast
• Izuzetno kvalitetan seminar, nakon koga posedujem primenjiva znanja. Korisna za različite privatne i poslovne situacije.
• Odličan seminar


1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)

1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Pre svega izuzetno raspoloženje najvećeg broja učesnika što su kroz obuku „dobili jasne primere i načine za prevazilaženje problema, i što su realizatori obezbedili dobru komunikaciju i interakciju svih prisutnih“.
27 učesnika smatra da je 90% vremena provedenog na obuci u rasponu od 80 do 100% upotreblјeno za smislene aktivnosti učenja.
Više od dve trećine učesnika, u evaluacionoj listi Udruženja, poručilo je da će vrlo brzo pokušati da primeni stečena znanja i veštine u svom svakodnevnom radu, i poslati svoje primere dobre prakse kao najznačajniju potvrdu uspešnosti realizacije obuke koju su pohađali. Ohrabrujuće!

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo. Čak ni teskoban prostor (najveći koji škola ima) nije uticao na pozitivnu atmosferu tokom dvodnevnog druženja.


2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

I - Najznačajnije i najkorisnije:
• Meni su seminari u organizaciji “ODSTAR”-a izuzetno prijatni i uvek me teraju da raznišljam o svojim postupcima i načinima, kako u radu, tako i u nekim ličnim situacijama. Što se konkretnog seminara tiče, veoma su mi korisni bili svi zadaci.
• Najznačajnije je to što ste nam dali jasne primere i načine za prevazilaženje problema. Sve je mnogo jasnije kada “uživo” gledamo i učestvujemo u rešavanju konflikta.
Interakcija svih učesnika. Dobra komunikacija.
• Otkrivanje reakcija nastavnika u kritičnim ili problematičnim situacijama.
Rešavanje problema u odnosima nastavnik i roditelj.
• Nakorisniji su mi primeri koje smo gledali ili čitali na seminaru, a zatim sami pokušali da dođemo do najispravnijeg rešenja.
Osnažena sam, pružena su mi konkretna rešenja, koja su realno primenljiva.
Upoznavanje sa članovima zakona ZOSOV, rešavanje konfliktnih situacija.
“Zadate” priče koje su realizovale naše kolege.
Demonstracija situacije kada se nađemo u problemu na poslu.
• Demonstracija situacije kada se nađem u problemu.
• Proširena svest o psihološko-pedagoškim načinima reakcije na određene situacije.
• Popunjavanje upitnika za utvrdjivanje ličnosti koju ispoljavamo na poslu.
Konkretni koraci za ostvarivanje dobre komunikacije i saradnje u školi. Konkretni koraci za rešavanje problema.
• Ne mogu da izdvojim jer je ceo sadržaj bio na jedinstven način značajan i koristan.
Rešavanje situacija: roditelj-nastavnik; nastavnik-učenik.
• Drago mi je da sam imala priliku da čujem korisna i praktična rešenja za neke situacije koje na prvi pogled deluju bezzleno (npr. komunikacija sa neobjektivnim roditeljima).
• Učešće kolega u ulozi roditelja i nastavnika.
Saradnja i komunikacija.
Neposredni primeri.
• Korisni primeri i interakcije za rešavanje eventualnih nastalih situacija u budućnosti.
Problemske situacije (odglumljene i realne) kroz koje smo prošli i za koje nam je dato rešenje.
• To što ću sada intenzivnije raditi na tome da uspem sebe da izkontrolišem i istrajem u zdravoj i mirnoj komunikaciji sa okolinom.
• Ono što bi istakla kao korisno, jeste komunikacija predavača i učesnika seminara, kao i zadaci koji se obavljaju u korist obrađenih tema na seminaru.
• S obzirom da sam tek počela sa radom, drago mi je da sam pohađao seminar jer mi je pomogao da shvatim dosta stvari.

II - Nefunkcionalno - konkretno:

• Sve je izuzetno dobro organizovano i neopterećujuće i veoma je prisna komunikacija predavaša i učesnika, postoji velika doza otvorenosti i poverenja.
Svi smo različiti, ali pojedini učesnici su uporno izražavali svoj stav kao jedini ispravan, što i nije tako loše, jer su nam time dali primer.
• Ne.
• Ne.
• Predavanje na početku.
• Sve je bilo odlično.
• Nisam.
• Ne!
• Ne.
• Ne
• Opis i tumačenje situacija u školi.
• Ne.
• Ne.
• Ne!
• Ne
• Ne
• Ne.
• Ne.
• Ne, apsolutno je sve bilo funkcionalno.
• Nisam uočila ništa loše.
• Sve je bilo u redu.


III - Konkretni predlozi za kvalitetno pobolјšanje obuke:
• Apsolutno nema potrebe za bilo kakvim promenama.
Volela bih da sam pre seminara znala da će biti mogućnosti za diskutovanje o našim stvarnim i svakodnevnim “problemčićima”, tako da sam mogla da se pripremim.
• Samo napred!
• Ne, odlično organizujete vreme. Iskusno, u skladu sa situacijom, postavljate pitanja, anketirate ljude ili ih organizujete u grupe kako bi efikasnije radili.
Više praktičnih situacija – glumačke akcije drgog dana.
• Nemam nikakav konkretan predlog.
• Po mom mišljenju sve je veoma dobro uradjeno.
• Ne.
• Ne.
Više zadataka za individualni i grupni rad.
• Ukoliko smatrate da nešto radite često, a ništa se ne dešava, probajte nešto drugo 
• Nemam ideju. Baš mi se sve dopada.
• Da se nastavnicima ne kaže da se ponašaju kao da potpuno spoznaju osobine svog učenika (tj.da ne “etiketiraju” decu sa nekim osobinama u koje nisu sigurni).
• Da.
• Ne.
• Nemam šta.
• Ne.
• Samo nastavite kao sad.

IV - Šta ćete nakon obuke prvo pokušati da primenite u svom dalјem radu?

Komunikacija sa roditeljima, već sutra. I sa suprugom!
• Svakako ću upotrebiti nova znanja, ali pre svega moram da razmislim o svojim dosadašnjim postupcima pre nego što krenem da menjam. Prvo utvrdim greške, zatim da preduzimam.
• Promena u komunikaciji. Prava profesora.
Asertivnost u komunikaciji. Veći rad sa mladim kadrom.
Kvalitetna komunikacija u školi.
Primeniću nešto od stečenih znanja, a pre svega u odnosu sa učenicima.
• Da. Započela bih od osvešćivanja da nisam “svemoguća” i da ne moram sve da rešim, naročito sama.
• Da.
• Svakako! U prvi plan bih svakako stavila sebe i pokušam da promenim.
• Naravno.
• Naravno!
• Mogu. Način komunikacije kada dođe do konflikta u međuljudskim odnosima, kako na poslu tako i van nje.
• Može se očekivati. Unapređenje rešavanja neprijatnih situacija sa ljudima.
• To sigurno. Način na koji se adekvatno komunicira.
• Da. Vežbanje uvažavanja različitih naših mentalnih mapa.
• Apsolutno! Počeću od toga da razmaženu i raspečenu decu gledam upravo kao takve, i zauzeću stav koji sam naučio za ova dva dana! 
• Mogu.
• Da – Fleksibilnost i bolja organizacija.
• U potpunosti “da”.
• Da. Iskorišćavanje prednosti sistema.
• Mogu. U većoj meri koristiti moći kojima nastavnik raspolaže u skladu sa zakonom
• Svakako. Način komunikacije u svakodnevnom životu i poslovnim situacijama.
• Ne bih ništa konketno izdvojila, ali će mi sigurno mnoge stvari o kojima se diskutovalo pomoći u mom daljem radu.
• Svakako bolja saradnja sa kolektivom, roditeljima i učenicima.
• Apsolutno, biću otvorenija prema kolektivu i savetima za rad.