Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Mi i oni

04.11. Seminar 122-16: Osnovna škola27.10. Seminar 122-15: Osnovna škola "Grabovac", Grabovac, 26. i 27.10.2019.g.02.09. Seminar 122-14: Osnovna škola "Jovan Dučić" Petrovaradin, 31.08. i 01.09.2019.g.19.08. Seminar 122-13: Osnovna škola "Andra Savčić" Valjevo, 17. i 18.08.2019. g.08.04. Seminar 122-11: Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Begaljica, 06. i 07.04.2019. g.26.03. Seminar 122-10: Prva obrenovačka osnovna škola Obrenovac, 23. i 24.03.2019. g. škola03.02. Seminar 122-8: Osnovna škola "Radojka Lakić" Beograd, 02. i 03.02.2019. g.26.11. Seminar 122-6: OŠ "Milica Stojadinović Srpkinja" Vrdnik, 24. i 25.11.2018.g.31.10. Seminar 122-5: Muzička škola "Kosta Manojlović" Smederevo, 27. i 28.10.2018.g.22.10. Seminar 122-4: Osnovna škola "Slavko Rodić" Bački Jarak, 20. i 21.10.2018.g.15.10. Seminar 122-3: Osnovna škola "Vladimir Rolović" Rakovica, 13. i 14.10.2018.g.03.10. Seminar 122-2: Osnovna muzička škola

Seminar 122-4: Osnovna škola "Slavko Rodić" Bački Jarak, 20. i 21.10.2018.g.

b]1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena
1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani ..................... 4.00
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika. 3.96
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ...................... 4.00
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici......................... 4.00
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad... 4.00
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi.... 4.00
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada....... 4.00
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja...4.00
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.. 3.96
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke.. 4.00
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 3.99)

11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga...................0
b) od kolega..............4
v) od ustanove u kojoj radim....18
g) od centra za stručno usavršavanje....2
d) od školske uprave..................1
đ) na neki drugi način ................0

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 0
g) 40-59% ....... 2(8.00%)
d) 60-79% ........ 2(8.00%)
đ) 80-99% ....... 12(48.00%)
e) 100% ...........9(36.00%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 25 (100.00%)

b) NE........... 0 (0.00%)

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Veoma je korisno za dalјi rad u školi! Biće upotreblјivo u praksi.
• Stručnost voditelјa, poznavanje kako školskih problema, zakonskih regulativa, tako i novih pristupa.
• Osnažena i upoznata sa novim (mnogim) načinima realizacije problema!
• Veoma koristan seminar. Katarina odlična !!!!!!
• Dobila sam odgovore na mnoga pitanja (probleme) iz prakse - kako učitelјa tako i roditelјa.
• Super.
• Zadovolјna sam obrađenim temama.
• Korisno za lični i profesionalni razvoj.

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)

1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Prepoznato i prihvaćeno podsticanje na rad. Dobro odabrani konkretni primeri iz svakodnevne prakse i uspešan grupni rad na analizi i rešavanju problematičnih situacija. Spremnost učesnika da iznose sopstvene aktuelne probleme.
Uvažen značaj sadržaja posvećenih komunikaciji i pregovoranju i izražena spremnost značajnog broja učesnika da nakon seminara počnu sa primenom stečenih znanja i veština.
Izuzetno izjednačeni individualni stavovi o uspešnosti realizacije ove obuke izražene kroz srednju vrednost ocene za prvih deset tvrdnji iz upitnika Zavoda. Samo dve tvrdnje dobile su po jednu ocenu/procenu „tri“, tako da je srednja ocena 3.99.
Procena iskorišćenosti vremena obuke za smislene aktivnosti učenja je visoka. 84% učesnika smatra da je za te sadržaje potrošeno između 80 i 100% od ukupnog radnog vremena.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo.


2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

I - Najznačajnije i najkorisnije:

• Situacije u kojima rešavamo probleme na relaciji roditelj – nastavnik.
• Puno novih korisnih informacija.
• Najkorisnije je da sam osvestila još jedan deo sebe.
• Saznanje o pravima nastavnika.
• Primeri iz svakodnevnog profesionalnog života.
• Sve mi je bilo korisno i značajno.
• Sve.
• Sve mi je bilo značajno i korisno.
• Konkretni primeri iz prakse i rešavanje problema u nastavi.
• Primeri iz prakse.
• Vetar i leđa da imam svj stav.
• Sadržaji koji su konkretno govorili kako da se osnaženi i budemo moćni.
• Razgovor o našm ličnim problemima (situacijama).
• Sve mi je bilo korisno, da postanem bolji nastavnik, kolega, roditelj.
• Knkretne situacije (primeri), načini prevazilaženja problema u komunikaciji sa roditeljima i učenicima, korisni saveti.
• Korisni saveti vezani za komunikaciju sa roditeljima i učenicima.
• Konkretni odgovori na postavljena pitanja, probleme iz škole (naše).
• Konkretni primeri – rešenje uz kvalitetnu i konstruktivnu diskusiju i analizu.
• Konkretna primena…
• Ono što je po mom mišljenju vredno izdvojiti je to što realizatori seminara podstiču na rad i daju konkretne odgovore i konkretna rešenja problemskih situacija.
• Vreme posvećeno pregovaranju.
• Primeri iz prakse.

II - Nefunkcionalno - konkretno:

• Ne! Sve je bilo korisno!
• Ne.
• Ne.
• Ne.
• Ne.
• Prvi deo drugog dana.
• Nisam.
• Ne.
• Ne.
• Ne.
• Ne.
• Ne.
• Ne.
• Ne.
• Nije bilo toga, možda su meni problemi koje su iznosili učesnici budili osećaj “već višenog” i da će možda nešto naučiti.
• Ne.
• Ne.

III - Konkretni predlozi za kvalitetno pobolјšanje obuke:

• Za sada nemamo ideju.
• Ne može bolje, fantastični ste!
• Manje navoditi primere koji se ne tiču škole.
• Drugi dan je pomalo razvodnjen.
• Ne bih ništa menjala!
• Možda rešavanje više situacija iz prakse.
• Ostanite takvi entuzijasti kao i do sada!!! Puno sreće u radu!
• Da ostanemo u kontaktu, radi eventualnih konsultacija.
• Odlični ste!

IV - Šta ćete nakon obuke prvo pokušati da primenite u svom dalјem radu?

• Naravno!
• Naravno!
• Prvi plan – osnaživanje sebe.
• Da.
• Svakako.
• Da.
• Da, primeniću stečena znanja.
• Svakako ću pokušati, poradiću na “aktiviranju” svoje moći!
• Da.
• Da.
• Sve.
• Da, mogu.
• Naravno.
• Staviti granicu učeniku, roditelju.
• Da, naravno. Da znam, pre svega, svoja prava. Takođe da se osnažim kao roditelj.
• Verovatno.
• Primenjivaću po nešto iz stečenih znanja i veština sa ovog seminara.
• Naravno. Osećam se sigurnije, kvalitetnije da se u narednom periodu suočim sa problemima i teškoćama!
• Da, sigurno! Planiranje sa direktorkom konkretnih koraka.
• Apsolutno primenjive stvari!
• Da, primeniću naučeno, radiću na usavršavanju veština neophodnih u radu sa decom, roditeljima i kolegama.
• Da dobro pročitam zakone.