Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Srednja škola, Autoritet

21.05. Seminar 95-13: Srednja škola "Sveti Sava" Sombor, 19. i 20.05.2018.g.26.02. Seminar 95-10: Gimnazija "Sava Šumanović" Šid, 24. i 25.02.2018.g.04.12. Seminar 95-7: Poljoprivredna škola sa domom učenika "Sonja Marinković" Požarevac, 02. i 03.12.2017. g.23.06. Seminar 95-5: Dom učenika srednjih škola Sombor, 21. i 22.06.2017. g.19.06. Seminar 95-4: Pravno birotehnička škola "Dimitrije Davidović" Zemun, 17. i 18.06.2017. g.02.09. Seminar 88-34: Baletska škola "Lujo Davičo" Beograd, 25. i 26.08.2016. g.13.06. Seminar 88-32: Dom učenika srednjih škola Vršac, 11. i 12.06.2016. g.15.01. Seminar 88-27: Gimnazija "Uroš Predić" Pančevo, 12. i 13.01.2016. g.27.12. Seminar 88-26: Prehrambeno šumarska i hemijska škola Sremska Mitrovica, 26. i 27.12.2015. g.14.12. Seminar 88-25: Srednja škola Grocka, 12. i 13.12.2015. g.30.11. Seminar 88-24: Srednja škola Grocka, 28. i 29.11.2015. g.12.11. Seminar 88-23: Srednja škola Koceljeva, 09. i 10.11.2015. g.21.09. Seminar 88-20: Dom učenika srednjih škola Sremska Mitrovica, 19. i 20.09.2015. g.08.09. Seminar 88-19: VII beogradska gimnazija Beograd, 05. i 06.09.2015. g.27.08. Seminar 88-18: Mačvanska srednja škola Bogatić, 26. i 27.08.2015.g.29.06. Semnar 88-16: Srednja stručna škola30.03. Seminar 88-12: Srednja turistička škola Novi Beograd, 28. i 29.03.2014. g.21.01. Seminar 88-9: Gimnazija Inđija, 17. i 18.01.2015. g..29.12. Seminar 88-8: Medicinska škola "Draginja Nikšić" Sremska Mitrovica, 27. i 28.12.2014. g.01.12. Seminar 88-7: POLITEHNIKA škola za nove tehnologije Novi Beograd, 29. i 30.11.2014. g.10.11. Seminar 88-6: GSPRS Beograd, 8. i 9.11.2014. g.03.11. Seminar 88-5: Gimnazija "Stevan Puzić" Ruma, 1. i 2.11.2014. g.20.10. Seminar 88-3: Posavotamnavska srednja škola Vladimirci, 18. i 19.10.2014. g.23.06. Seminar 113-16: Muzička škola "Kosta Manojlović" Smederevo,l 21. i 22.06.2014. g.30.12. Seminar 113-14: Za Muzičku školu "Petar Krančević" Sremska Mitrovica, 26. i 27.12.2013. g.24.06. Seminar 113-12: Za učesnike iz smederevskih osnovih i srednjih škola, Regionalni centar Smederevo, 22. i 23.06.2013.01.04. Seminar 113-9: Centar za stručno usavršavanje Leskovac, 30. i 31.03.2013. g.25.02. Seminar 113-8: Ekonomsko-trgovinska škola Šabac, 23. i 24. februar 2013. g.17.12. Seminar 113-7: Gimnazija u Obrenovcu, Obrenovac, 15. i 16.12.2012.02.12. Seminar 113-6: Medicinska škola19.11. Seminar 113-5: Za učesnike iz osnovnih i srednjih škola, Centar za stručno usavršavanje Kikinda, 17. i 18.11.2012.g.05.11. Seminar 113-3: Regionalni centar Šabac, Muzička škola "Mihailo Vukdragović" Šabac, 2. i 3.11.2012. g.08.10. Seminar 113-2: Srednja ekonomska škola Loznica, 6. i 7.10.2012.

Seminar 113-3: Regionalni centar Šabac, Muzička škola "Mihailo Vukdragović" Šabac, 2. i 3.11.2012. g.

Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Definisani ciljevi seminara su ostvareni ...3.86
2. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani... 3.86
3. Metode, tehnike i oblici rada primenjeni na seminaru obezbeđuju učenje učesnika ...3.82
4. U realizaciji seminara uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva učesnika...3.89
5. Seminar je održan prema predviđenoj satnici ...3.71
6. Pohađanje ovog seminara pomoći će mi da unapredim sopstveni rad...3.64
7. Način izlaganja voditelja je jasan i razumljiv...3.86
8. Voditelji seminara daju povratne informacije na pitanja učesnika ... 3.89
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju seminara...3.93
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji seminara... 3.93
Prosečna ocena za seminar: 3.84

DODATNA ZAPAŽANJA I PREDLOZI UČESNIKA
• Sve je na najvišem nivou. Nemam nikakvih zamerki.
• Maksimalno se izlazi u susret učesnicima. Svaka čast i hvala 
• Sve je odlično i nema šta da se doda.
• Veća minutaža i uloga muškog člana! Pravda za Boleta! 
• Sjajno! Hvala na razumevanju 
• Kraća satnica.
• Ovako treba da izgledaju seminari. Hvala, Bilo mi je prijatno.
• Sve je bilo u redu.ZAPAŽANJA O REALIZOVANOM SEMINARU
(Mišljenja realizatora programa iz izveštaja dostavljenog Zavodu)

a. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Ocene i izjave zaposlenih iz ove umetničke škole (specifične po organizaciji i izvođenju obrazovno-vaspitnog procesa, sa učenicima koji moraju da ispune posebne uslove da bi bili upisani) da su u visokoj meri zadovoljene njihove potreba sa aspekta programskih sadržaja i ciljeva koje je imao seminar koji su pohađali

b. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo.

DOMINANTNA ZAPAŽANJA I OCENE UČESNIKA IZ EVALUACIONIH LISTA KOJE SU PRIPREMILI AUTORI PROGRAMA

1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan
a. Šta mi se svidelo
• Aktivan rad. Nije dosadno.
• Tema izbor.
• Tema.
• Atmosfera 
• Tema i način obrazlaganja.
• Ne baš sve.
• Komunikacija.
• Tema seminara.
• Interakcija sa učesnicima.
• Kafa je bila odlična 
• Nije suvoparno klasično predavanje;
• Rad po grupama;
• Aktivno učešće učesnika.
• Sve.
• Sve.
• Sve – predavači, tema, primeri.
• Atmosfera  i grupa!
• Sve.
• Atmosfera, predavači i grupa.
• Atmosfera, predavači.
• Instruktorkine čizme.
• Ceo deo seminara mi se zaista dopao. Bila je dobra i pozitivna atmosfera, i dosta toga smo naučili.
• Atmosfera; Veoma interesantno predavanje. Komunikacija.
• Način izlaganja, bez suvoparnih informacija, dosta interesantne diskusije.
• Atmosfera, predavači.
• Predavanje je odlično.
• Atmosfera.
• Uključivanje učesnika u diskusiju u dovoljnoj meri.

b. Šta mi se nije svidelo:
• Baš velika prava učenika.
• Otezanje sa „igricama“.
• Povremeno skretanje sa teme.
• Premalo pauza.
• Nemam konkretnih zamerki.
• Odnos nekih kolega, skraćenje današnjih obaveza.
• Komentari kolega.
• Pojedini momenti negativnosti od strane učesnika.
• Instruktorovo vrckanje!
• Nemam nikakvih zanerki.
• Komunikacija.
• Izbegavanje odgovora na poneka pitanja!

c. Šta predlažem da bi bilo bolje:
• Da se ni više pitamo.
• Kraće, ali češće pauze.
• Više pauza.
• Isto grupni rad.
• Samo nastavite isto jer za dosadašnje greške niste krivi vi.
• Saradnja, optimizam.
• Efikasnija saradnja učesnika.
• Obratite pažnju na individualnu notu časova, vremensku ograničenost, jednom rečju kako efikasno sprovoditi autoritet uzimajući u obzir različitost učenika, obaveze i vremensko ograničenje časa (15 min., 30 min., 45 min.)
• Nastavite tako i sutra! Sve najbolje.
• Ne razvlačiti informacije *sažeti, nepotrebno rasplinjavanje.
• Bez nepotrebnih digresija!?

2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena):
• Škola je sistem; Najbolnije tačke.. 4.43
• Autoritet .... 4.64
•„Liderstvo - pravilna upotreba moći.. 4.71
• Disciplina: poslušnost ili odgovornost?...4.71
• Pozitivno vaspitanje ... 4.79
• Njegovo veličanstvo-roditelj.. 4.71
• Vežbanje: samokontrola i kontrola u komunikaciji... 4.79
•Testiranje autoriteta.... 4.64

3. Ocena uspešnosti realizacije seminara
• RAD VODITELJA... 4.89
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.86
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.86
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.89
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 4.93 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

4. Poruke u vezi sa seminarom
• Izuzetno prijatna atmosfera. Dinamičan tok seminara.
• Seminar ima izuzetno interesantnu tematiku, aktivan je, teče, i žao mi je što pre polaska i dolaska na seminar uvek imam predrasuda za koje nicu krivi ni organizatori seminara, ni ja zato što su oni uvek previše u odnosu na količinu obaveza koje moramo da izvršimo u svom poslu.
• Pozitivno: Uključenje učesnika u sam seminar, međusobna komunikacija, opšta atmosfera! Negativno: Nema!
• Sve je bilo u redu.
• Pohvaljujem poštovanje satnice.
• Sve je super! Od početka do kraja najviše ocene.
• Odlična atmosfera, izuzetno prijatni i lako razumljivi programi, odlično organizovan seminar.
• Interesantan i koristan seminar u pogledu osvešćivanja svog i ponašanja drugih individua.