Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Ne možeš sve sam

14.01. Seminar 126-18: Osnovna škola "Dušan Jerković" Inđija, 11. i 12.01.2020.g10.12. Seminar 126-17: Osnovna škola "Jeremija Ilić Jeger" Rgotina, 07. i 08.12.2019.g.19.11. Seminar 126-16: Osnovna škola "Posavski partizani" Obrenovac, 16. i 17.11.2019.g.21.10. Seminar 126-15: Osnovna škola "Živojin Perić" Stubline, 19. i 20.10.2019.g.30.09. Seminar 126-15: Osnovna škola "Petar Kočić" Temerin, 28. i 29.09.2019.g.01.07. Seminar 126-11: Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj" Sremska Kamenica, 29. i 30.06.2019.g.17.12. Seminar 126-7: Osnovna škola "Miroslav Antić" Futog, 15, i 16.12.2018.g.10.12. Seminar 126-6: Osnovna škola "Ivan Gundulić" Novi Sad, 08. i 09.12.2018.g.20.11. Seminar 126-5: Osnovna škola "Svetozar Miletić" Zemun, 17. i 18.11.2018.g.05.11. Seminar 126-4: Osnovna škola "Miroslav Antić" Futog, 03. i 04.11.2018.g.24.09. Seminar 126-3: Osnovna škola "Vojvoda Mišić" Beograd, 22. i 23.09.2018.g.17.09. Seminar 126-2: Osnovna škola "Jovan Dučić" Petrovaradin, 15. i 16.09.2018.g.30.04. Seminar 337-25: Osnovna škola "Ljubomir Aćimović" Obrenovac, 28. i 29.04.2018.g.23.04. Seminar 337-24: Osnovna škola "Petar Leković" Požega, 21. i 22.04.2018. g.12.02. Seminar 337-22: Osnovna škola "Slavko Rodić" Bački Jarak, 10. i 11.02.2018.g.03.02. Seminar 337-21: Osnovna škola "Nikola Tesla" Skela15.01. Seminar 337-20: Osnovna škola "Andra Savčić" Valjevo26.12. Seminar 337-19: Osnovna škola "Petar Leković" Požega, 23. i 24.12.2017. g.11.12. Seminar 337-18: OŠ "Triva Vitasović Lebarnik" Laćarak, 09. i 10.12.2017. g.03.10. Seminar 337-14: Osnovna škola "Vojvoda Radomir Putnik" Beograd, 30.09. i 01.10.2017. g.28.08. Seminar 337-13: Osnovna škola "Veljko Vlahović" Šangaj - Novi Sad, 26. i 27.08.2017. g.26.06. Seminar 337-12: Osnovna škola "Vladimir Rolović" Rakovica, 24. i 25.06.2017. g.12.06. Seminar 337-11: Osnovna škola "Ilija Garašanin" Grocka, 10. i 11.06.2017. g.15.05. Seminar 337-10: Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Begaljica, 13. i 14.05.2017. g.13.03. Seminar 337-9: Osnovna škola "Vladika Nikolaj Velimirović" Valjevo09.02. Seminar 337-7: Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj" Obrenovac, 07. i 08.02.2017. g.16.01. Seminar 337-6: Regionalni centar za stručno usavršavanje Smederevo, 14. i 15.01.2017. g.13.11. Seminar 337-2: Osnovna škola "Vuk Karadžić" Novi Sad26.09. Seminar 337-1: Osnovna škola04.04. Seminar 113-18: Osnovna škola "Draževac", 02. i 03.04.2016. g.16.02. Seminar 113-17: Osnovna škola "Petar Tasić" Lešnica, 13. i 14.02.2016. g,08.02. Seminar 113-16: Osnovna škola "Radojka Lakić" Beograd, 6. i 7.02.2016. g.07.12. SEMINAR 113-13: Osnovna škola "Pavle Savić" Beograd, 5. i 6.12.2015. g.27.10. Seminar 113-12: Prva obrenovačka osnovna škola, 24. i 25.10.2015. g.27.10. Seminar 113-11: Osnovna škola "Grabovac", 22. i 23.10.2015. g.19.10. Seminar 113-10: Osnovna škola14.09. Seminar 113-9: Osnovna muzička škola Grocka, 12. i 13.09.2015. g.25.05. Seminar 113-6: Osnovna škola "Mika Mitrović" Bogatić", 23. i 24.05.2015. g.05.04. Seminar 113-5: Osnovna škola "Milivoj Petković Fećko" Platičevo, 31.03. i 1.04.2015. g09.02. Seminar 113-3: Osnovna škola "Desanka Maksimović" Beograd, 7. i 8.02.2015. g.

Seminar 126-4: Osnovna škola "Miroslav Antić" Futog, 03. i 04.11.2018.g.

b]1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena
1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani ..................... 4.00
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika. 3.97
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ...................... 3.86
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici......................... 3.86
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad... 3.93
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi.... 4.00
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada....... 4.00
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja...4.00
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.. 4.00
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke.. 4.00
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 3.96)

11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga...................0
b) od kolega..............1
v) od ustanove u kojoj radim....22
g) od centra za stručno usavršavanje....0
d) od školske uprave..................6
đ) na neki drugi način ................0

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 0
g) 40-59% ....... 1(3.45%)
d) 60-79% ........ 4(13.79%)
đ) 80-99% ....... 17(58.62%)
e) 100% ...........7(24.14%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 29 (100.00%)

b) NE........... 0 (0.00%)

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika u upitniku Zavoda

• Sticanje neophodnih znanja za za rad u školi (saradnja sa roditelјima, postupanje u konkretnim slučajevima) koje na fakultetima ne dobijamo.
• Retko imam priliku da zaista konkretne probleme izložimo i dobijemo smernice kako pravilno da izađemo na kraj sa tim, sačuvavši sebe i u isto vreme rešivši problem u najbolјem interesu deteta.
• Pauze smo koristile za rad.
• Veoma poučno
• Veoma konstruktivan, primenlјiv u praksi, sa puno primera dobre prakse.
• Važno, vrlo korisno i primenlјivo.
• Seminar će pomoći i drugim kolegama da se upoznaju sa postupcima i procedurama bitnim za rad nastavnika.
• Korisne informacije, koje se mene lično tiču i značajne su mi.
• Interesantan, dinamičan seminar. Primeri iz prakse.
• Veliki broj konkretnih situacija i objašnjenja sa uputstvima za postupanje.
• Sjajno, može da se primeni u praksi.
• Demonstrativni primeri i osnaživanje samih nastavnika.

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)

1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Dovolјno pokazatelјa o održavanju visokog nivoa uspešnosti realizacije ove obuke u odnosu na prethodni akreditacioni period.
Visoka prosečna ocena za 10 tvrdnji iz upitnika Zavoda (3.96), veoma dobra iskorišćenost vremena namenjenog smislenim aktivnostima učenja (84% učesnika smatra da ja raspon tog vremena u odnosu na ukupno vreme od 80 do 100%).
Upečatlјivo zadovolјstvo dominantne većine učesnika u pisanim izjavama (evaluacioni instrumenti – upitnik Zavoda, evaluaciona lista Udruženja).
Odluka Škole da organizuje realizaciju iste obuke za još 30 zaposlenih u narednom mesecu.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA


I - Najznačajnije i najkorisnije:

• Predstavlјene problemske situacije i način njihovog rešavanja su jasni i precizni koraci postupanja u velikoj meri su doprineli kvalitetu mog dalјeg rada.
• Sticanje znanja o postupcima i procedurama u konkretnim situacijama (problemi sa nasilnim roditelјima, izostanci učenika, nasilјe u porodici).
• Upoznata sam sa pravima i oblastima delovanja Centra za socijalni rad. Ohrabrena sam da REAGUJEM u situacijama oko kojih imam bojazan ili dilemu.
• Sve je bilo funkcionalno, značajno i korisno.
• Situacije u kojima sam se našla prethodnih godina tek sada su dovedene do kraja. Korisno mi je što sam shvatila kako sam ili kako sam trebala postupiti.
• Konkretno je reč koja mi je „označila“ seminar kao uspešan. Sem toga davno nisam bila na „praktičnijem“ seminaru. Temelјni, sa poznavanjem materije, puni dobrih primera, „izazvali“ ste emocije od „-„ do „+“. HVALA!
• Sjajno! Odavno nisam bila na seminaru koji me je toliko oduševio sa konkretnim primerima. Sve je toliko korisno, da od sutra možemo koristiti u praksi.
• Svidelo mi se što smo naučili kako da uočimo problem, koji sve znaci mogu da nas navedu na uzbunu, kako kojim redom reagovati.
• Sadržaj koji je veoma aktuelan, način rada sa puno primera i prakse, angažovanost sa obe strane.
• Dobila sam vrlo korisne informacije. Upoznala lјude (voditelјi) od integriteta i pozitivne energije, sa visokoim nivoom profesionalizma.
• Iako sam u neposrednom kontaktu sa učenicima već 14 godina, nisam bila upoznata sa spolјašnjom podrškom za nastavnika i učenika i načinom kako se ona koristi. Ovaj seminar mi je to omogućio.
• Za mene je veoma korisno da znam koja je procedura kada imam problem sa učenikom i da znam kome mogu da se obratim za pomoć.
• Osvešćena sam da ne mogu biti potpuno odgovorna, u svakom slučaju na koji naiđem u radu!
• Saznala sam kako mogu izgraditi mrežu unutrašnje i spolјašnje podrške za učenike koja mi je veoma važna u dalјem radu.
• Primeri iz prakse.
• Upoznavanje sa procedurama širenja mreže podrške.
• Konkretni koraci, koje treba preduzeti.
• Značajno je to što se u poslednje vreme veoma često susrećemo sa ovakvim situacijama (problemima). Seminar će mi pomoći da lakše detektujem problem i pokušam da ga rešim.
• Konkretne smernice u situacijama koje nam se često dešavaju.
• Smatram da je najkorisnije bilo to što su se koristili realni primeri, primeri iz svakodnevne prakse. Osim toga, date su nam smernice kako i kome da e obratimo, ukoliko naiđemo na problem.
• Delovi seminara su vrlo primenlјivi u praksu.
• Osvešćivanje naših domena.
• Dobili smo konkretne savete kako da se ponašamo u određenim situacijama.
• Mehanizmi sistema.
• Znanje o mehanizmu na koji način funkcioniše sistem, kada, na koji način i u kom trenutku mogu da kontaktiram.
• Saznanja sa seminar su odmah primenlјiva u praksi.
• Konkretna, jasna uputstva u pojedinim situacijama iz svakodnevne školske prakse.
• Mnogo toga saznala sam, a do sada sam bila u dilemi po nekim pitanjima.


II - Nefunkcionalno - konkretno:

• Ne.
• Ne.
• Ne.
• Navođenje primera koji su bili izuzetno detalјno prezentovani.
• Na momente smo „odlazili“ od glavne teme, ali to je normalno kada traje 2 dana.
• Vreme smo iskoristili u konstruktivnoj diskusiji.
• Dosta sam naučila.
• Apsolutno NE.
• Ne.
• Zalažem se za što više primera iz prakse pa da se kroz iste diskutovanjem dolazi do saznanja o „teoriji“ koja je potrebna da se zna.
• Sve je bilo veoma korisno!
• „Hvalјenje“ seminara i sadržaja od strane realizatora.
• Ne, nisam.
• Ne.
• Ne.
• Imamo veliko predznanje, dešavalo se da tu gubimo vreme,na već poznatom.
• Neeee!!!!
• Ne.
• Ne.
• Ne.
• Ne.
• Ne!
• Ne.
• Nisam.

III - Konkretni predlozi za kvalitetno pobolјšanje obuke:

• Napraviti obrazac sa koracima (ne čitanje prezentacije koju dobijamo) kome se obratiti u konkretnom slučaju, kao što smo dobili obrazac za procenu rizika i postavlјanje hipoteze...
• Ja bih više uživala da je postojalo malo prostora za smeh i šalu. Tema seminara jeste ozbilјna, ali je moguće malo dodati vedriji duh nekim delovima.
• Šta je sa problemima unutar samog kolektiva? Kada osetite šta je problem u jednom kolektivu (dežurstvo) itd. zastanete malo i popričate. Konkretno rekli ste „Moramo da idemo dalјe“.
• Nastavite ovako!
• Ne bih dodavala ništa.
• Smatram da je ovakav način rada odličan i da tu ništa ne bih menjala.
• Malo je prostora za dorađivanje jer je sve kvalitetno pripremlјeno i odrađeno. Možda malo više slučajeva sa lica mesta, ali to naravno zavisi od otvorenosti polaznika.
• Više primene modela podrške na realnim situacijama – manje „međuradioničarskog“ teoretisanja.
• Ne bih ništa menjala 
• Prezentacija na računaru nepotrebna ili bih ja više konkretnih primera volela.
• U uvodnom delu izbeći „držanje predavanja“ o načinu kažnjavanja („udaranje dlanom – ovako“).
• Bolјe organizovati rad na praktičnim primerima. Oduzimaju suviše vremena.
• Bilo bi dobro kada bi mogli da odslušamo i ostale vaše seminare.
• Da, ugovorna asertivnost.
• Rasteretiću sebe već sutra od silnih obaveza.
• Više raditi na konkretnim primerima unutar same ustanove.
• Da učesnici imaju zadatak pisanja prijave koja se šalјe soc. službi.
• Ako je moguće da se iznose i kontra argumenti u vezi sa ovom materijom (kako su zakon i pravilnici u primeni).
• Sve je bilo vrlo konkretno.

IV - Šta ćete nakon obuke prvo pokušati da primenite u svom dalјem radu?

• Trudiću se da primenjujem i proveravam stečena znanja u svakom segmentu svog dalјeg rada.
• Primena će biti svakodnevna.
• Češće beleženje svojih akcija; obraćanje PP službi i direktoru češće; „Ja vas razumen, ali pravila mi nalažu....“; Roditelј ima veću odgovornost od nas; češće uklјučivanje Centra za socjalni rad.
• Ponovno čitanje CD-a; Razmatranje gde grešim; Plan delovanja; Delovanje na konkretnom slučaju.
• Naravno, da! U prvom planu je uočavati i odmah reagovati, bez obzira na posledice.
• Od prepoznavanja rizika i praćenja dogovorenih koraka.
• Naravno.
• Siguran sam da će mi seminar omogućiti da većinu svih stari primenim u praksi.
• Svakako. Sve situacije su veoma realne, a informacije i obuku koju smo dobili samo može pomoći u konkretnim situacijama.
• Da. Od insistiranja na kontaktiranju službe za socijalni rad.
• Svakako!
• Od vas sam naučila mnogo korisnih informacija koje ću početi da primenjujem već na sledećem roditelјskom sastanku.
• Svakako. Mnogo toga što što sam čul sigurno ću primeniti. Vaš CD od danas „guram“ u računar. Volela bih da prođem i ostale vaše seminare.
• Da, pokušaću.
• Sigurnost u redosledu postupaka kao značajan oslonac u radu. Osnaživanje pri donošenju kvalitetnih odluka.
• Da. Kao koordinator tima za marketing škole predložiću pravlјenje pravilnika o postupcima prema medijima.
• Već sve zapisujem, a ubuduće ću to činiti redovnije. Tražiti napismen odgovore i korake, tj. uputstvo za dalјi rad.
• Naravno da ću primeniti. Počeću od osnaživanja sebe.
• U konkretnim problemima verovatno ću više uklјučivati PP službu, a manje sama lutati.
• Svakako ću primenjivati stečeno znanje, kako u saradnji sa saradnicima i upravom u školi, tako i sa roditelјima.
• Prvo ću sebe rasteretiti, podeliti sa konkretnim osobama (sada znam kome sve i kako da se obratim).
• U potpunosti da. Od hijerarhije.
• Da. Započela bih primenu na individualnom planu prvo.
• Imam par učenika u odelјenju koji su za prijavu, roditelјi, tako da su mi dileme razrešene.
• Pri prvom problemu koji se pojavi u radu sa učenicima, sasvim sigurno će primeniti nešto sa ovog seminara.
• Mogu. Od sutra ću primenjivati nučeno na seminaru.
• Krećem u primenu još danas! . Posebno su miznačajn tri koraka: 1. ...; 2. Ako – onda; 3. ... 
• Naravno, zato smo bili na seminaru!