Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Ne možeš sve sam

14.01. Seminar 126-18: Osnovna škola "Dušan Jerković" Inđija, 11. i 12.01.2020.g10.12. Seminar 126-17: Osnovna škola "Jeremija Ilić Jeger" Rgotina, 07. i 08.12.2019.g.19.11. Seminar 126-16: Osnovna škola "Posavski partizani" Obrenovac, 16. i 17.11.2019.g.21.10. Seminar 126-15: Osnovna škola "Živojin Perić" Stubline, 19. i 20.10.2019.g.30.09. Seminar 126-15: Osnovna škola "Petar Kočić" Temerin, 28. i 29.09.2019.g.01.07. Seminar 126-11: Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj" Sremska Kamenica, 29. i 30.06.2019.g.17.12. Seminar 126-7: Osnovna škola "Miroslav Antić" Futog, 15, i 16.12.2018.g.10.12. Seminar 126-6: Osnovna škola "Ivan Gundulić" Novi Sad, 08. i 09.12.2018.g.20.11. Seminar 126-5: Osnovna škola "Svetozar Miletić" Zemun, 17. i 18.11.2018.g.05.11. Seminar 126-4: Osnovna škola "Miroslav Antić" Futog, 03. i 04.11.2018.g.24.09. Seminar 126-3: Osnovna škola "Vojvoda Mišić" Beograd, 22. i 23.09.2018.g.17.09. Seminar 126-2: Osnovna škola "Jovan Dučić" Petrovaradin, 15. i 16.09.2018.g.30.04. Seminar 337-25: Osnovna škola "Ljubomir Aćimović" Obrenovac, 28. i 29.04.2018.g.23.04. Seminar 337-24: Osnovna škola "Petar Leković" Požega, 21. i 22.04.2018. g.12.02. Seminar 337-22: Osnovna škola "Slavko Rodić" Bački Jarak, 10. i 11.02.2018.g.03.02. Seminar 337-21: Osnovna škola "Nikola Tesla" Skela15.01. Seminar 337-20: Osnovna škola "Andra Savčić" Valjevo26.12. Seminar 337-19: Osnovna škola "Petar Leković" Požega, 23. i 24.12.2017. g.11.12. Seminar 337-18: OŠ "Triva Vitasović Lebarnik" Laćarak, 09. i 10.12.2017. g.03.10. Seminar 337-14: Osnovna škola "Vojvoda Radomir Putnik" Beograd, 30.09. i 01.10.2017. g.28.08. Seminar 337-13: Osnovna škola "Veljko Vlahović" Šangaj - Novi Sad, 26. i 27.08.2017. g.26.06. Seminar 337-12: Osnovna škola "Vladimir Rolović" Rakovica, 24. i 25.06.2017. g.12.06. Seminar 337-11: Osnovna škola "Ilija Garašanin" Grocka, 10. i 11.06.2017. g.15.05. Seminar 337-10: Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Begaljica, 13. i 14.05.2017. g.13.03. Seminar 337-9: Osnovna škola "Vladika Nikolaj Velimirović" Valjevo09.02. Seminar 337-7: Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj" Obrenovac, 07. i 08.02.2017. g.16.01. Seminar 337-6: Regionalni centar za stručno usavršavanje Smederevo, 14. i 15.01.2017. g.13.11. Seminar 337-2: Osnovna škola "Vuk Karadžić" Novi Sad26.09. Seminar 337-1: Osnovna škola04.04. Seminar 113-18: Osnovna škola "Draževac", 02. i 03.04.2016. g.16.02. Seminar 113-17: Osnovna škola "Petar Tasić" Lešnica, 13. i 14.02.2016. g,08.02. Seminar 113-16: Osnovna škola "Radojka Lakić" Beograd, 6. i 7.02.2016. g.07.12. SEMINAR 113-13: Osnovna škola "Pavle Savić" Beograd, 5. i 6.12.2015. g.27.10. Seminar 113-12: Prva obrenovačka osnovna škola, 24. i 25.10.2015. g.27.10. Seminar 113-11: Osnovna škola "Grabovac", 22. i 23.10.2015. g.19.10. Seminar 113-10: Osnovna škola14.09. Seminar 113-9: Osnovna muzička škola Grocka, 12. i 13.09.2015. g.25.05. Seminar 113-6: Osnovna škola "Mika Mitrović" Bogatić", 23. i 24.05.2015. g.05.04. Seminar 113-5: Osnovna škola "Milivoj Petković Fećko" Platičevo, 31.03. i 1.04.2015. g09.02. Seminar 113-3: Osnovna škola "Desanka Maksimović" Beograd, 7. i 8.02.2015. g.

Seminar 126-5: Osnovna škola "Svetozar Miletić" Zemun, 17. i 18.11.2018.g.

b]1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena
1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani ..................... 4.00
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika. 4.00
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ...................... 4.00
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici......................... 4.00
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad... 3.97
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi.... 4.00
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada....... 4.00
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja...4.00
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.. 4.00
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke.. 4.00
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 3.997)

11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga...................1
b) od kolega.....................2
v) od ustanove u kojoj radim....22
g) od centra za stručno usavršavanje....0
d) od školske uprave..................2
đ) na neki drugi način ................2

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 0
g) 40-59% ....... 0
d) 60-79% ........ 2(6.90%)
đ) 80-99% ....... 12(41.38%)
e) 100% ...........15(51.72%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 29 (100.00%)

b) NE........... 0 (0.00%)

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika u upitniku Zavoda
• Puno primera, konkretnog znanja.
• Poučno, organizovano, uvažavanje obostrano, adekvatni primeri..
• Korisne informacije koje se mogu primeniti u konkretnim slučajevima u praksi.
• Jer sam dobila konkrene informacije i saznala dosta novih pojedinosti.
• Dobili smo korisne informacije.
• Veoma korisno i zanimlјivo.
• Korisno, profesionalno, stručno, zanimlјivo.
• Stručna predavanja kroz zanimlјiv i životan pristup.
• Seminar razjašnjava dileme i ojačava u rešavanju problema.
• Veoma korisno.
• Odlično i korisno.
• Korisno za dalјi rad i usavršavanje.
• Dosta situacija iz prakse.
• Seminar je veoma koristan; primenlјivo u praksi.
• Seminar je odlično organizovan, zanimlјiv i izuzetno koristan.
• Mnogo primera iz prakse i precizna uputstva vezana za rešavanje problema.

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)

1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Dominantan komentar svih učesnika je da je obuka korisna, a srednja ocena za deset tvrdnji iz upitnika Zavoda upućuje na do sada neostvareni nivo uspešnosti realizacije – 3.997.
Validnost ovakvog, skoro nestvarnog rezultata, potvrđena je pisanim izjavama učesnika u evaluacionim instrumenatima, pri čemu su posebno značajni komentari iz evaluacione liste Udruženja.
27 od 29 učesnika smatra da je od ukupnog vremena provedenog na obuci, za smislene aktivnosti učenja iskorišćeno između 80 i 100%, pri čemu skoro 52% učesnika smatra da je svo raspoloživo vreme utrošeno upravo za to.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA


I - Najznačajnije i najkorisnije:

• Priča o raznim primerima i šta je dobro kada uraditi.
• Saradnja mreže –veoma poučno; Pravilno postupanje; Značaj komunikacije i poznavanja pravila, pravilnika, zakona...
• Najznačajnije za mene je rad u grupama, na konkretnim primerima. Samo postupanje u realnim situacijama inače je slično rešavanju problema zadatih od strane predavača – timski rad pre svega, što će nam uveliko koristiti.
• Saradnja mreže – veoma poučno; Pravilno potupanje; Međusobna komunikacija i poznavanje pravilnika i zakona.
• Najznačajnije što sam saznala su informacije kome i na koji način mogu da se obratim za pomoć. Rad na konkretnim primerima je nešto što ću koristiti.
• Najznačajniji su konkretni primeri.
• Za mene je najznačajnije i najkorisnije to što sam upoznala sa situacijama sa kojima se do sada nisam susretala, te ću ubuduće znati kako da reagujem.
• Razumevanje da ne mogu i ne treba izlaziti van i preko svojih ingerencija. Treba sve pokriti pisanom formom.
• Rešavanje konkretnih situacija, unapređeno znanje, obaveštenost...
• Primeri iz svakodnevne prakse i načini njihovog rešavanja.
• Konkretni primeri navođeni a podsticani učesnici da misle i predlažu rešenja/nastavak priče.
• Širenje unutrašnje mreže!
• Kako postupati u nastalim situacijama; Koja su moja prava; Na koji način iznositi svoja zapažanja.
• Konkretni primeri iz prakse.
• Korisno što znam kako da reagujem i kome da se obratim u određenoj situaciji; Kako da sarađujem sa stručnom službom u školi, i mimo nje.
• Razumevanje spolјašnje podrške.
• Koraci, primeri,jasnoća.
• Životni primeri.
• Sadržaji su relevantni za rad u osnovnoj školi.
• Drago mi je da smo dobili konkretne preporuke za postupanje u određenim situacijama. Sadržaji su potkreplјeni primerima iz realnog života.
• Drago mi je što mi je seminar omogućio jasne smernice i savete (kako funkcionišu institucije, kome i kada i ono što je jako bitno kako se obratiti u određenim situacijama).
• Radionica, priče koje smo dobili i posle diskutovali o mogućim rešenjima. Posebno su zanimlјivi primeri iz naše škole i konkretna pomoć i saveti koje smo dobili.
• Način prezentovanja, tema, aktivnosti, učešće, pomoć koju smo dobili da bi unapredili naš rad, veštine koje smo stekli. Hvala Vam na ovom divnom seminaru!
• Drago mi je što mogu da čujem dragocena iskustva lјudi od struke.
• Mnogo novih informacija dobili (konkretnih) koje se tiču našeg posla u prosveti (školi) koje su svakodnevnica.
• Sadržaj i način rada su obuhvatili sve što je potrebno meni kao učitelјu za dalјi rad i usavršavanje.
• Precizna uputstva kako razgraditi mrežu.
• Skretanje pažnje na pismene zahteve koje treba uputiti socijalnoj službi, i na druge korake koje je neophodno preduzeti u pojedinim situacijama.

II - Nefunkcionalno - konkretno:

• Ne, nisam.
• Sve je funkcionalno, primenlјivo...
• Nisam.
• Seminar funkcionalan.
• Pojedini učesnici u seminaru umeli su da se „rasplinu“.
• Nije.
• Tokom dvodnevne obuke nisam imala nikakve zamerke; Dakle, sve što nam je prezentovano bilo je finkcionalno i značajno.
• Ne.
• Ne!
• Ne.
• Ne.
• Ne.
• Nije.
• Ne.
• Ne.
• Ne.
• Nisam uočila ništa što mi nije izgledalo dovolјno funkcionalno.
• Nije bilo takvih delova.
• Nisam primetila ništa što mi kod realizatora, a i učesnika, nije izgledalo dovolјno funkcionalno.
• Nisam, sve je bilo funkcionalno.

III - Konkretni predlozi za kvalitetno pobolјšanje obuke:
• Samo napred.
• Edukacija svih u procesu rada – seminar svih iz mreže u školi i van škole.
• Ne.
• Edukacija savršena!
• Ne.
• Sve je bilo korisno.
• Obuka u potpunosti ispunjava sve zahteve i kriterijume.
• ?
• Samo nastavite kao i do sada, odlični ste.
• Da organizujete još ovako poučnih i zanimlјivih seminara.
• Svi smo mi najpre lјudi, a onda nastavnici. Kada nam preporučite da uradimonešto da zaštitimo sebe, a na račun, tj. štetu učenika, trebalo bi da znate da vas verovatno nećemo poslušati.
• Nemam nekih ideja koje bi pomogle.
• Sve je bilo fantastično!

IV - Šta ćete nakon obuke prvo pokušati da primenite u svom dalјem radu?
• Da, svakako.
• Da – bilo je, a biće potrebno ubuduće. Počinjemo od edukacije svih saradnika i primene u svojim sredinama.
• Da, smatram da su informacije korisne u našem dalјem radu i što je najvažnije primenlјive u praksi.
• Primenlјivo u potpunosti!
• Od sebe same.
• Primeniću stečena znanja u svakodnevnom radu.
• Mogu!Trudiću se da zapisujem sve što radim i da prosleđujem dalјe u lancu – mreži ingerencija.
• Mogu. Od konkretnih problema u odelјenju.
• Da, bolјe upoznavanje sa zakonom, tj. delovima koji se konkretno odnose na moju ulogu i zaduženja. Hvala Vama! 
• Konkretna uputstva u saradnji sa spolјnom mrežom podrške.
• Da. Bolјe bih proučila zakon, više štitila sebe u određenim situacijama sa roditelјima.
• Da.
• Da, na unutrašnjoj mreži koja ide ka spolјnoj mreži.
• Mogu.
• Da. Radim na tome da vam odgovorim na poslednje pitanje.
• Da, sigurno ću primeniti u praksi, pre svega konkretni modeli obraćanja spolјnim saradnicima i institucijama.
• Svakako. Na ovom seminaru sam dosta naučila, a svakako bih počela od sopstvene zaštite i zaštite učenika, jer je seminar omogućio da jasno znammo kako da reagujemo u određenim situacijama.
• U svakom slučaju, puno toga smo naučili na seminaru možemo upotrebiti u našem radu u školi. Mnogokorisnih informacija smo dobili.
• Sve što sam tokom seminara čula i naučila ću pokušati da primenim u svom svakodnevnom radu!
• Kako reagovati u konkretnim situacijama koje su deo našeg posla.
• Realizatori mogu očekivati primenu stečenog znanja.
• Dobra analiza zakona (o obrazovanju i radu) bi bila polazna tačka.
• Primenjujemo znanja stečena i na prethodnim seminarima koje ste držali u našoj školi! Veoma korisno!