Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Mi i oni

04.11. Seminar 122-16: Osnovna škola27.10. Seminar 122-15: Osnovna škola "Grabovac", Grabovac, 26. i 27.10.2019.g.02.09. Seminar 122-14: Osnovna škola "Jovan Dučić" Petrovaradin, 31.08. i 01.09.2019.g.19.08. Seminar 122-13: Osnovna škola "Andra Savčić" Valjevo, 17. i 18.08.2019. g.08.04. Seminar 122-11: Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Begaljica, 06. i 07.04.2019. g.26.03. Seminar 122-10: Prva obrenovačka osnovna škola Obrenovac, 23. i 24.03.2019. g. škola03.02. Seminar 122-8: Osnovna škola "Radojka Lakić" Beograd, 02. i 03.02.2019. g.26.11. Seminar 122-6: OŠ "Milica Stojadinović Srpkinja" Vrdnik, 24. i 25.11.2018.g.31.10. Seminar 122-5: Muzička škola "Kosta Manojlović" Smederevo, 27. i 28.10.2018.g.22.10. Seminar 122-4: Osnovna škola "Slavko Rodić" Bački Jarak, 20. i 21.10.2018.g.15.10. Seminar 122-3: Osnovna škola "Vladimir Rolović" Rakovica, 13. i 14.10.2018.g.03.10. Seminar 122-2: Osnovna muzička škola

Seminar 122-6: OŠ "Milica Stojadinović Srpkinja" Vrdnik, 24. i 25.11.2018.g.

b]1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena
1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani ..................... 4.00
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika. 4.00
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ...................... 4.00
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici......................... 4.00
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad... 4.00
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi.... 4.00
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada....... 4.00
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja...3.96
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.. 4.00
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke.. 4.00
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 3.99)

11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga...................0
b) od kolega..............11
v) od ustanove u kojoj radim....15
g) od centra za stručno usavršavanje....1
d) od školske uprave..................0
đ) na neki drugi način ................0

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 0
g) 40-59% ....... 0
d) 60-79% ........ 2(7.41%)
đ) 80-99% ....... 7(75.93%)
e) 100% ...........18(66.66%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 27 (100.00%)

b) NE........... 0 (0.00%)

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Fenomenalni ste. Dođite nam opet.
• Dođite nam opet. Usvojiću vas! Nećete dobiti "vruć krompir" 
• Kao što sam i očekivala, realizatori su se potrudili i na svim polјima pokazali da vladaju temom i da su profesionalci.
• Veoma kreativno, konkretno i efikasno
• Ovo su predavači koji su fenomenalni, konkretni, daju primere iz prakse! Odgovaraju na pitanja konkretno. Imaju odlično znanje i predznanje koje primenjuju fantastično.
• Izuzetno prijatna i radna atmosfera.
• "Otvorio mi oči" za neke probleme. Potvrdio mi sumnje.
• Seminar veoma koristan i primenlјiv u praksi.
• Seminar vrlo poučan, osobe koje vrše realizaciju seminara su vlo kompetentne za temu.
• Poučno za saradnju sa kolegama i roditelјima.
• Odlični primeri iz prakse.
• Zanimlјiva razmena iskustava.
• Izuzetno korisno, životno i upotreblјivi!
• Edukativan seminar, puno primera iz prakse. Hvala na svakoj pomoći i savetima!
• Predavači su stručni lјudi kojima je stalo do onoga što rade.
• Rado bih preporučila, najbolјi seminar na kome sam ja bila.
• Držite najbolјe seminare u Srbiji!!!
• Odlični primeri iz prakse.
• Veoma koristan, praktičan i životan seminar.


1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)

1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Uspešnost realizacije optimalna, na nivou očekivanja učesnika i realizatora (srednja vrednost procena/ocena po upitniku Zavoda je 3.99 od mogućih 4.00). Skoro 67% učesnika smatra da je svo raspoloživo vreme trajanja obuke iskorišćeno za smislene aktivnosti učenja.
Kada se brojkama dodaju odgovori učesnika na pitanja šta im je bilo najznačajnije i najkorisnije, i da li će i šta primeniti u svom radu nakon seminara (izjave iz evaluacione liste Udruženja), dobija se i želјena kvalitativna dimenzija koja potvrđuje vrednost sadržaja i načina realizacije, ali i spremnost značajnog broja učesnika da stečena znanja i veštine nakon obuke počnu da primenjuju u svom svakodnevnom radu.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo.


2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

I - Najznačajnije i najkorisnije:

• Najznačajnija je spolјašnja i unutrašnja mreža koja se proteže kroz sve teme i situacije. Posebno bih istakla „kompetencije“ i preciziranje šta je čiji posao u hijerarhiji. Mnogo veću težinu i značaj, kao i utisak ostavite „VI“ nego neko unutar škole. Prema vama nisu skeptični.
• Realizatori dobro poznaju svoju oblast i pomgli su mi da uočim gde grešim i dali put ka razmišlјanju i promišlјanju kako da rešim neke neprijatne situacije u saradnji.
• Rad na našim primerima, nesebična pomoć reaizatora, preispitivanje sopstvenih reakcija, situacija u kojima sam se našla, plan dalјih aktivnosti, prušanje prilika da svako iznese svoje zapažanje, mišlјenje, problem.
• Naučila sam kako da promenim svoje ponašanje u komunikaciji i da li mogu promenom svog ponašanja popraviti situaciju u komunikaciji u pozitivnom smislu.
• Na konkretnim primerima putem diskusija došli do veoma potrebnih saznanja koje ću sigurno primeniti u praksi – rešila neke dileme.
• Predavači su direktni i konkretni. Prija mi kad postaim pitanje ili bilo ko drugi od kolega, i na to pitanje bude konkretno odgovoreno.
• Najkorisnije je bilo što sam iz nekih primera saznala kako mogu da postupim u određenim situacijama kada su u pitanju roditelјi.
• Većina iznetih stvari je vrlo primenlјiva u praksi, i pomaže u rešavanjustvarnih nastalih situacija i iznošenja rešenja.
• Svaka priča obrazložena konkretnim primerima. Realizatori seminara izuzetni stručnjaci, izuzetni predavači.
• Načini ubeđivanja; Kako obaviti razgovor (prvo smisliti cilј pa onda dalјe razmisliti.... ne razgovarati neplanski..)
• Shvatila sam kako postupiti i kako se postaviti u odnosu nastavnik i roditelј, a isto tako i odnos nastavnik – učenik.
• Što sam dobila potvrdu za pravilne postupke u radnoj karijeri u odnosu sa učenicima, roditelјima i kolegama.
• Vrlo korisni su dati saveti. Značajno mi je jer su predavači vrlo kompetentni i imaju iskustvo koje je vrlo konkretno i korisno za predviđenu temu.
• Aktivnost u radionici „Teška sudbina“. Demonstracija sukoba razrednog starešine i roditelјa i rešenje sukoba (predlozi).
• Najkorisniji su mi bile konkretne situacije iz prakse.
• Mogućnost praktične primene.
• Izuzetno su značajna povezivanja teorije sa našim problemima u praksi – primeri i uočavanje značajnih mesta u njima.
• Vaša komunikacija, obraćanje, gestikulacija i generalno sve što radte i činite da su vaši seminari zista korisni i pre svega edukativni.
• Najkorisniji su primeri iz prakse, kao i pomoć u savetima i zajedničkom prevazilaženju problema koji se izlaže.
• Što daje konkretne odgovore na pitanja iz prakse.
• Konkretni i jasni primeri iz prakse, vaša izuzetna stručnost, znanje i ophođenje prema učesnicima seminara. Opet smo mnogo naučili!
• Dramatizacija.
• Najkorisniji su primeri iz prakse.
• Neposrednost u kontaktu, mogućnost primene stečenih znanja u svakodnevnom životu i profesionalnom radu.
• Primeri dobre prakse.

II - Nefunkcionalno - konkretno:

• Nisam.
• Ne.
• Ne, sve je bilo veoma efikasno.
• Dobro ste organizovani i po mom kriterijumu vrednosti fantastično raspolažete vremenom.
• Ne.
• Ne.
• Ne.
• Ne! Sve je bilo veoma funkcionalno!
• Zaista ne.
• Ne
• Ne.
• Sve je bilo u redu, i sve je funkcionisalo.
• Ne.
• Ne.
• Upadanje u reč realizatorima.
• Bolјe koristite zakone.
• Ne.
• Ne.


III - Konkretni predlozi za kvalitetno pobolјšanje obuke:

• Mnogo više „Igri uloga“. Ne samo jedna.
• Sve je bilo korektno.
• Vi imate bolјe ideje od mene!
• Ne znam šta bih dodala, sjajni ste, više nego odlični.
• Ne
• Sviđaju mi se vaši konkretni primeri.
• Baš ništa!
• Što više primera iz školske prakse.
• Više konkretnih primera iz prakse.
• Ne, sjajni ste!
• Ne.
• Vi ste toliko dobri....
• Nemam ništa da predložim.

IV - Šta ćete nakon obuke prvo pokušati da primenite u svom dalјem radu?

• U prvi plan nam situacija nalaže ETOS.
• Saradnja je teška stvar, posebno kada svi vidimo ono što hoćemo. Izuvam se ja i uskačem u tuđe cipele, ali mi se čini da neki i ne žele da se menjaju. A ja ću se onda zaštiti i pokriti sve ono što se od mene profesionalno očekuje.
• Da! Postavlјanje još jačih granica, rad na pripremi za teške razgovore, realnije postavlјanje cilјeva – kako u poslovnom, tako i u privatnom životu.
• Od promene sebe i svojih postupaka, promenićemo pozitivnu komunikaciju.
• Svakako ću primeniti mnogo stvari u odnosu prema učenicima i roditelјima.
• Imaću uvek u vidu da postoji još nečija istina osim moje! Uvek ću se pitati „šta je to što ja mogu učiniti“, da pobolјšam situaciju.
• Moj stav rema roditelјima.
• Svakako i vrlo sam zadovolјan stečenim iskustvima i veštinama u koje me je uputio ovaj seminar.
• Da, preispitaću prvo sebe.
• Proučiti zakon i primeniti na saradnju sa određenim roditelјima.
• Promena u odnosu nastavnik – učenik i odnos prema kolegama.
• Svakako!
• Apsolutno da! Primenjivaću savete koji su dati u vezi sa tim kako komunicirati sa roditelјima, zadržati svoju ličnost i integritet.
• Započeo bih primenu od promene ponekad popustlјivog odnosa prema učenicima.
• Planiranje razgovora sa roditelјima, postavlјanje sebi pitanja: „Šta ja mogu da uradim pa da situacija bude bolјa?“.
• Rad u grupi, saradnju, razmenu mišlјenja, dolaženje do stava.
• Da.
• Sigurno ću probati da naučeno primenim. Započela bih od saradnje sa roditelјima.
• Svakako, puno mi znači što smo videli puno primera iz prakse i što se može primeniti u nastavi.
• Više se informisati o sopstvenim pravima i „izuti cipele“ belog viteza. Takođe, mnogo mi je jasnije sve u vezi mreži podrške.
• Sigurno ću primeniti metod pregovaranja a i druge.
• Naravno, da!
• Mogu. Saradnja sa roditelјima. Više ih uklјučivati u razvoj svoje dece.
• Naravno da ću, koliko je to u mojoj moći, primenjivati stečena znanja.
• Da.
• Da, razgovori, kompromisi.