Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Srednja škola, Mi i oni

16.04. Seminar 122-12: Tehnička škola "Nikola Tesla" Veliika Plana, 13. i 14.042019,g.12.02. Seminar 122-9: Dom učenika srednjih škola Sombor, 09. i 10.02.2019,g,03.12. Seminar 122-7: Dom učenika srednjih škola Sremska Mitrovica, 01. i 02.2018.g.

Seminar 122-7: Dom učenika srednjih škola Sremska Mitrovica, 01. i 02.2018.g.

b]1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena
1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani ..................... 3.90
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika. 3.80
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ...................... 3.87
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici......................... 3.97
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad... 3.70
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi.... 3.93
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada....... 3.93
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja...3.90
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.. 3.93
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke.. 3.93
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 3.89)

11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga...................2
b) od kolega..............13
v) od ustanove u kojoj radim....15
g) od centra za stručno usavršavanje....0
d) od školske uprave..................0
đ) na neki drugi način ................0

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 0
g) 40-59% ....... 0
d) 60-79% ........ 7(23.33%)
đ) 80-99% ....... 8(26.67%)
e) 100% ...........15(50.00%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 29 (100.00%)

b) NE........... 0 (0.00%)
Napomena: Jedan učesnik se nije izjasnio

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Vrlo korisno za nas vaspitače pošto smo čuli sa čime se sve susreću kolege u školama
• Korisno, raznovrsno, zanimlјivo, a pre svega edukativno.
• Izuzetno pitko, uživao sam.
• Zbog načina realizacije tema.
• Primenlјivo, korisno, odlične smernice
• Tema je aktuelna potpuno. Sugestija: Preširoko obrazlaganje učesnika u konkretnim situacijama.
• Jasno, koncizno, zanimlјivo... Svaka čast!
• Drugačijin dizajn slajdova kako bi bili čitkiji. Ponudi rešenja u vezi situacija koja u praksi drugačije funkionišu. Manje glume.
• Stručnost predavača, jasno struktuiran seminar uz odličan balans teorijskih razmatranja i primera iz prakse, uz konstruktivna ponuđena rešenja.
• Da nauče pregovaranje.
• Da bi naučili nešto novo.
• Odlična struktura učesnika. Odlična razmena iskustava! Nastavnik-vaspitač, nastavnik-nastavnik, vaspitač-vaspitač.
• Izuzetno dobri predavači.
• Moje zapažanje je da je tema Mi i Oni aktuelna i pomaže nama koji radimo u OV ustanovama da se izborimo sa sve težom saradnjom i razgovorom (radom) sa učenicima i roditelјima.
• Seminar omogućava razmenu iskustava i praktična uputstva.
• Divna atmosfera na seminaru. Dobro pripremlјeni i organizovani predavači.
• Super ste!!!
• Ima puno praktičnih primera i potencijalnih načina za njihovo rešavanje.
• Realizatori su dobri animatori i podstiču sticanje znanja učesnika.


1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)

1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Odlična struktura učesnika – vaspitači iz četiri doma, stručni saradnici iz dva doma i nastavnici iz dve srednje stručne škole, nije ugrozila homogenost i ostvarivanje osnovnih cilјeva ove obuke.
Najveći broj učesnika demonstrirao je značaj druženja i uspešne komunikacije kao pretpostavki za efikasniji i kvalitetniji rad između njih, kao i rad sa roditelјima i učenicima.
Srednja ocena za uspešnost realizacije je 3.89 (maksimalna 4.00), što je ispod dosadašnjih realizacija kada su cilјne grupe bili zaposleni iz osnovnih i srednjih škola.To je realno veoma visoka ocena, posebno kada se uzme u obzir koliko su retki seminari sa učesnicima iz ove dve cilјne grupe.
Na nivou cele grupe procenjeno je da je iskorišćenost raspoloživog vremena za „smislene aktivnosti učenja“ između 70 i 100%, pri čemu 50% učesnika smatra da je svo vreme zajedničkog rada iskorišćeno upravo za navedenu svrhu.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo, ali su postojali učesnici koji nisu iskoristili ponuđenu mogućnost da «ne sede na svojim potrebama», već da u svakom trenutku budu vrlo aktivni učesnici kada je reč o onim sadržajima zajedničkog rada koji su za njih bitni, a koje su drugi učesnici i te kako iskoristili. Po završetku seminara, dva učesnika su otišla nezadovoljni, reklo bi se sa svojim neizrečenim «da ali», i procenom (u vidu ocena u upitniku Zavoda) da im učešće na ovoj obuci neće pomoći da unaprede sopstveni rad.
Nadamo se da će nov kvalitet saradnje na nivou kolektiva pomoći da ne bude tako.


2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

I - Najznačajnije i najkorisnije:

• Upoznavanje sa zakonima. Konkretni primeri rešavanja situacije.
• Neki primeri će mi pomoći da još više usavršim veštinu komunikacije.
• Direktna komunikacija, rešavanje problema na licu mesta.
• Konkretne situacije i predlozi rešavanja istih.
• Učešće u radionicama, razvijanje saradničkih odnosa, korelacija iskustava nastavnika koji rade u domu učenika i srednjim školama.
• Teme iz ovog seminara ću sa zadovoljstvom koristiti u daljem radu sa decom.
• Način rada – fantastičan. Mnoštvo primera iz prakse i konkretnih odgovora i rešenja problema na koje u radu nailazimo.
• Konkretni primeri i konkretni odgovori (bez uopštavanja).
• Način komunikacije, rdioničarski rad.
• Stalno upućivanje na upoznavanje sa zakonskim aktima za lakši i kvalitetniji rad.
• Ma sve je OK.
• Saznanje o veštinama pregovaranja.
• Iz konkretnih primera najviše je naučeno.
• Korisne informacije koje praktično mogu da se primene u praksi.
• Konkretne situacije iz prakse.
• Svaki segment je bio značajan i koristan
• Neposrednost, ……………(nečitka reč).
• Bio je vrlo opušten rad, ali i produktivan. Učesnici seminara (vaspitači i nastavnici) su iznosili svoja iskustva i rešenja za određene situacije (problemske) koje su nam predavači zadavali. Ja ću iz mora informacija i mogućiš rešenja isfiltrirati i primeniti u radu i ličnom životu šta smatram da je najbolje.
• Osnaživanje prava prosvetnih radnika.
• Radiionice: konkretni problemi – konkretna rešenja.
• Teorijska uputstva precizna i kratka. Akcenat na konkretnim stvarima i mogućnost rešavanja konkretnih problema.
• Primeri iz psihologije!
• Primeri iz prakse.
• Granice odgovornosti, kako podsetiti druge na njihovu odgovornost.
• Primeri u vezi sa moći i odgovornosti.

II - Nefunkcionalno - konkretno:

• Ne.
• Nije bilo takvih situacija.
• Ne.
• Ne.
• Ne.
• Ne.
• Ne.
• Digresijama podsticanje ostalih učesnika u neadekvatnu diskusiju koja zamara i ruši koncentraciju.
• Pred sam kraj, navođenje primera iz škole, malo smarajuće, išlo se previše u opširnost.
• Ne
• Ne.
• Ne.
• Ne.
• Sve je bilo maksimalno funkcionalno.
• Ne.
• Ne.
• Nisam, mislim da nisam. Oba dana obuke su maksimalno iskorišćena, da se vreme ne bi trošilo bespotrebno. Bilo je koncizno, praktično primenljivo, zanimljivo….
• Ne, sve savršeno!
• Ne.
• Ne!


III - Konkretni predlozi za kvalitetno pobolјšanje obuke:

• Sve je bilo baš kako odgovara i treba da bude!
• Sve što je urađeno je svrsishodno, tako nastavite!
• Da su stolice bile udobnije celokupan utisak bi bio *SAVRŠENO*.
• Ništa što već ne radite. Fenomenalni ste!
• Bazirati se samo na probleme vezane za dom, ne mešati školske sa domskim.
• Veća obrada tema iz domskog života.
• Ne, osim ovog gore pomenutog: “Pred sam kraj, navođenje primera iz škole, malo smarajuće, išlo se previše u opširnost.”
• Radionice pregovaranja.
• Ne, sve je bilo super.
• Pružiti odgovore na pitanja koja se najčešće dešavaju u školama i domovima ali u većem broju (više vremena posvetiti tome).
• Sve je bilo maksimalno funkcionalno.
• Ništa! Sjajni ste takvi kakvi jeste 
• Sve je taman kako treba.
• Ne.
• Mislim da NE. Dobro radite, nastavite i dalje tako. Bilo mi je zadovoljstvo provesti vreme sa vama troma (troje). 
• Samo tako nastavite.
• Korisne informacije koje smo dobili za dalji rad i usavršavanje. Dinamičan način rada.
• Gde će bolje! Super je bilo!
• Ne sve u savršenom redu.
• Zapravo, ne. Jako lepo funkcionišete kao celina, materijal je multimedijalan, stimuliše i provocira. Tako da – ne.

IV - Šta ćete nakon obuke prvo pokušati da primenite u svom daljem radu?

• Primeniću sa svojim učenicima, pregovore, tim....
• Nema više ni malo popustlјivosti! (PS: Stvarno ste super!!!)
• Primena naučenog svakako, a u prvi plan bih stavio ponovnu evaluaciju naučenog uz rad sa materijalima sa CD-a. Od tema „Kako biti dobar pregovarač!“
• Pod obavezno.
• Kako sebe razvijati dalјe u saradničkim odnosima, uz prihvatanje odgovornosti u svakom trenutku i ne dozvoliti da nam neko, ko nije adekvatan saradnik, oduzima moć.
• Apsolutno DA.
• Da, naravno. Pokušaću da budem “beli vitez”!
• Naravno.Vežbaću u komunikaciji sa roditeljima.
• Komunikacija, saradnja sa učenicima, roditeljima, kolegama.
• Od načina rasprave sa neistomišljenicima.
• Da.
• Promene u načinu pregovaranja.
• Da, Da smanjim osetljivost i konkretno počnem primenu pravila u svom radu.
• Apsolutno, način komunikacije u osetljivim situacijama.
• Da.
• Uvek primenjujem u praksi nova stečena znanja i veštine.
• Da, primenjivaću u svom radu.
• Neposrednost, ……………(nečitka reč).
• Da.
• Pokušaću. Na tome i radim, ali sa nekim danas naučenim veštinama, u razgovoru sa roditeljima i učenicima ću biti još konkretniji i čuvati sebe. Npr.: Tražiti od učenika i roditelja da oni predlože rešenje nekog problema, i da se što više roditelji uključe u vaspitanje svog deteta.
• Razrešavanje konkretnih situacija kroz osmišljenu komunikaciju (moć i odgovornost).
• Promeniti stepen empatije , različito od situacije do situacije.
• Saradnja, partnerski odnosi, komunikacija.
• Provera i primena zakonskih osnova u radu; odnos u komunikaciji,
• Češće ću se sećati zakona i malo više čitati pravilnike!
• Dobro ću proučiti zakon!
• Da.
• Primera eksperimenta o empatiji ću se sigurno setiti, i više naglasiti značaj empatije u radu sa decom, kako svojom , tako i tuđom.