Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Ne možeš sve sam

14.01. Seminar 126-18: Osnovna škola "Dušan Jerković" Inđija, 11. i 12.01.2020.g10.12. Seminar 126-17: Osnovna škola "Jeremija Ilić Jeger" Rgotina, 07. i 08.12.2019.g.19.11. Seminar 126-16: Osnovna škola "Posavski partizani" Obrenovac, 16. i 17.11.2019.g.21.10. Seminar 126-15: Osnovna škola "Živojin Perić" Stubline, 19. i 20.10.2019.g.30.09. Seminar 126-15: Osnovna škola "Petar Kočić" Temerin, 28. i 29.09.2019.g.01.07. Seminar 126-11: Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj" Sremska Kamenica, 29. i 30.06.2019.g.17.12. Seminar 126-7: Osnovna škola "Miroslav Antić" Futog, 15, i 16.12.2018.g.10.12. Seminar 126-6: Osnovna škola "Ivan Gundulić" Novi Sad, 08. i 09.12.2018.g.20.11. Seminar 126-5: Osnovna škola "Svetozar Miletić" Zemun, 17. i 18.11.2018.g.05.11. Seminar 126-4: Osnovna škola "Miroslav Antić" Futog, 03. i 04.11.2018.g.24.09. Seminar 126-3: Osnovna škola "Vojvoda Mišić" Beograd, 22. i 23.09.2018.g.17.09. Seminar 126-2: Osnovna škola "Jovan Dučić" Petrovaradin, 15. i 16.09.2018.g.30.04. Seminar 337-25: Osnovna škola "Ljubomir Aćimović" Obrenovac, 28. i 29.04.2018.g.23.04. Seminar 337-24: Osnovna škola "Petar Leković" Požega, 21. i 22.04.2018. g.12.02. Seminar 337-22: Osnovna škola "Slavko Rodić" Bački Jarak, 10. i 11.02.2018.g.03.02. Seminar 337-21: Osnovna škola "Nikola Tesla" Skela15.01. Seminar 337-20: Osnovna škola "Andra Savčić" Valjevo26.12. Seminar 337-19: Osnovna škola "Petar Leković" Požega, 23. i 24.12.2017. g.11.12. Seminar 337-18: OŠ "Triva Vitasović Lebarnik" Laćarak, 09. i 10.12.2017. g.03.10. Seminar 337-14: Osnovna škola "Vojvoda Radomir Putnik" Beograd, 30.09. i 01.10.2017. g.28.08. Seminar 337-13: Osnovna škola "Veljko Vlahović" Šangaj - Novi Sad, 26. i 27.08.2017. g.26.06. Seminar 337-12: Osnovna škola "Vladimir Rolović" Rakovica, 24. i 25.06.2017. g.12.06. Seminar 337-11: Osnovna škola "Ilija Garašanin" Grocka, 10. i 11.06.2017. g.15.05. Seminar 337-10: Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Begaljica, 13. i 14.05.2017. g.13.03. Seminar 337-9: Osnovna škola "Vladika Nikolaj Velimirović" Valjevo09.02. Seminar 337-7: Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj" Obrenovac, 07. i 08.02.2017. g.16.01. Seminar 337-6: Regionalni centar za stručno usavršavanje Smederevo, 14. i 15.01.2017. g.13.11. Seminar 337-2: Osnovna škola "Vuk Karadžić" Novi Sad26.09. Seminar 337-1: Osnovna škola04.04. Seminar 113-18: Osnovna škola "Draževac", 02. i 03.04.2016. g.16.02. Seminar 113-17: Osnovna škola "Petar Tasić" Lešnica, 13. i 14.02.2016. g,08.02. Seminar 113-16: Osnovna škola "Radojka Lakić" Beograd, 6. i 7.02.2016. g.07.12. SEMINAR 113-13: Osnovna škola "Pavle Savić" Beograd, 5. i 6.12.2015. g.27.10. Seminar 113-12: Prva obrenovačka osnovna škola, 24. i 25.10.2015. g.27.10. Seminar 113-11: Osnovna škola "Grabovac", 22. i 23.10.2015. g.19.10. Seminar 113-10: Osnovna škola14.09. Seminar 113-9: Osnovna muzička škola Grocka, 12. i 13.09.2015. g.25.05. Seminar 113-6: Osnovna škola "Mika Mitrović" Bogatić", 23. i 24.05.2015. g.05.04. Seminar 113-5: Osnovna škola "Milivoj Petković Fećko" Platičevo, 31.03. i 1.04.2015. g09.02. Seminar 113-3: Osnovna škola "Desanka Maksimović" Beograd, 7. i 8.02.2015. g.

Seminar 126-6: Osnovna škola "Ivan Gundulić" Novi Sad, 08. i 09.12.2018.g.

b]1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena
1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani ..................... 3.86
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika. 3.79
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ...................... 3.66
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici......................... 3.93
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad... 3.55
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi.... 3.79
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada....... 3.83
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja...3.76
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.. 3.93
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke.. 3.90
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 3.80)

11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga...................0
b) od kolega.....................1
v) od ustanove u kojoj radim....26
g) od centra za stručno usavršavanje....0
d) od školske uprave..................2
đ) na neki drugi način ................0

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 0
g) 40-59% ....... 3(10.34%)
d) 60-79% ........ 4(13.79%)
đ) 80-99% ....... 19(65.53%)
e) 100% ...........3(10.34%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 28 (96.55%)

b) NE........... 1 (3.45%)

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika u upitniku Zavoda
• Ovo je seminar za pedagoge i psihologe.
• Ovako koncipiran seminar više odgovara stručnim sradnicima i direktorima nego nastavnicima.
• Izuzetno korisna obuka, odlični predavači.
• Veoma korisno i primenlјivo! Bravo za realizatore!
• Hvala.
• Veoma korisno i važno!
• Seminar osnažuje u cilјu mera i načina postupanja u određenim situacijama.
• Veoma konkretna i upotreblјiva uputstva i predlozi! 
• Sve je bilo odlično!
• Neadekvatan sadržaj, teme nisu primenjive u praksi.
• Puno alata za rad! Hvala!
• Previše frontalnog rada.
• Zato što pruža sažete a korisne informacije koje su neophodne prosvetnim radnicima,
• Pospešuje znanje o raznim pravnim postupcima.


1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)

1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
U završnici obuke, drugog radnog dana, posvećenoj radu u malim grupama (6), učesnici iz pet grupa su se opredelili da se analiza i način rešavanja realizuju na problemskim situacijama iz njihovog aktuelnog svakodnevnog rada, a samo jedna je odabrala zadatak koji je ponuđen od strane realizatora.
Značajan broj učesnika je na vrlo upečatlјiv način demonstrirao uspešnost u radu i na nivou unutrašnje, ali i spolјašnje mreže podrške.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo, ali je bilo učesnika koji nisu bili spremni da uspostave pravi nivo saradnje sa realizatorskim timom, i na taj način zadovolјe sve svoje potrebe zbog kojih su se i opredelili za pohađanje ove obuke, na čiji su značaj upozoreni na početku zajedničkog rada.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA


I - Najznačajnije i najkorisnije:
• Promašio temu, očekivao timski rad.
• Najkorisnije su mi smernice, tj. konkretne formulacije rečenica kako se obraćam Centru za socijalni rad.
• Pravni aspekti i mogućnosti.
• U drugom danu, analiza primera iz prakse.
• Konkretno ste nas uputili šta da preduzmemo u realnim situacijama. Dali ste odgovore na sve moje dileme i pitanja. Bravo!
• Informacije o pojedinim službama i njihovim ulogama.
• Informacije o pojedinim službama.
• Pravna regulativa i jasne smernice za adekvatna postupanja u određenim situacijama.
• Sadržaj i način rada.
• Svi konkretni primeri iz života i prakse.
• Najkorisnije su mi smernice pri postupanju u slučaju uočavanja problema.
• Razgovor o konkretnim situacijama! Sticanje saznanja kome i kada da se obratim kada imam problem.
• Dobila sam informacije o službama koje čine spolјašnju mrežu podrške,
• Smernice za način obraćanja spolјašnjoj mreži/nadležnim institucijama.
• Ne bih ništa izdvajao, sve je značajno!!!
• Sada bolјe znam kako funkcioniše mreža podrške u kriznim situacijama. Primeri iz prakse su bili odlični!
• Jasnije mi je kako funkcioniše mrea podrške, kako unutar škole, tako i spolјa. Odlični primeri iz prakse.
• Plan organizacije mere podrška.
• Shvatili smo u potpunosti značaj mreže podrške.
• Saradnja sa Centrom za socijalni rad i sa policijom. Na koji način se obraćam Centru, šta od njih možemo da očekujemo i gde su naše granice u odgovornosti.
• Efikasan način rada, potrebna i česta aktivnost....
• Problemske situacije i rešavanje istih.
• Najkorisnije mi je bilo što sam saznala dokle idu moje odgovornosti i kome mogu dalјe da se prijavim.
• Naučili smo dosta o radu Socijalnog, kao i o pravilima i procedurama koje treba sprovesti u raznim situacijama.
• Koraci koje treba preduzeti u rešavanju problema.
• Koraci koje treba preduzeti da bi se pokušao rešiti određeni problem.
• Razmena iskustava.
• Informacije i osnaživanje različitim idejnim preporukama koje nam pomažu u realizaciji problematičnih situacija.
• Upoznavanje sa informacijama kome i kada se konkretno može obraćati za pomoć u radu.

II - Nefunkcionalno - konkretno:
• Ne.
• Predstavlјanje voditelјa koje poznajemo jer smo sa vama već sarađivali.
• Ne.
• Ne.
• Ništa.
• Nisam.
• Ne.
• Ne.
• Ne.
• Ne.
• Ne.
• Sve je funkcionalno.
• Ne.
• Ne.
• Skratiti uvodno izlaganje gosn. Boleta. Ostalo okej.
• Predstavlјanje, predugi monolozi od izlagača.
• Ne.
• Ne.
• ?
• Nisam.
• Ne.

III - Konkretni predlozi za kvalitetno pobolјšanje obuke:
• Dobri ste dovolјno.
• Kombinovati u većoj meri frontalni i grupni rad, odnosno rad učesnika obuke.
• Sve je bilo odlično.
• Eventualno da podelite sa polaznicima primere protokola o postupanju u raznim situacijama.
• Sve je dobro, ne bih ništa menjala.
• Nemam dodatnih predloga.
• Trenutno nemam nijednu konkretnu ideju. Nakon „sleganja“ informacija, možda bude ideja.
• Ne.
• Sve je OK, ništa ne menjajte!
• Ne. Sve je bilo dobro, važno i efikasno.
• Ne bih ništa menjala.
• Ne.
• Sve je vrlo aktuelno i važno. Samo tako nastavite! rado ću i uvek pohađati Vše seminare!
• Bolјa povezanost prakse i teorije.
• Nema predloga.
• Ne znam što, već sam rekla u tački 2.
• Umesto ekstremnih primera, koji se odnose na rad, više uobičajenih iz prakse.
• Konkretno, primeri iz prakse su uvek dobrodošli. Što više, to bolјe.
• Uticati na precizniju saradnju institucija.
• Ne.

IV - Šta ćete nakon obuke prvo pokušati da primenite u svom dalјem radu?
• Primeniću ono što sam navela u 1. pitanju kao svoj odgovor šta mi je bilo najkorisnije.
• Svakako ću primeniti nešto od stečenih znanja kadbude trebalo.
• Svakako! Dali ste nam konkretne korake šta treba preduzimati, kome i na koji način da se obratimo u slučajevima nastanka neželјenih događaja.
• Naravno, način na koji ću prilaziti problemima koje imam.
• Preusmeravanje problema sa pojedinca na ceo sistem.
• Možete očekivati. Mislim da neću više dugo razmišlјati o koracima koje mogu i treba da preduzmem, već ću odmah reagovati.
• Da. Nastavila bih da granam razgranatu mrežu. Ne treba raditi sam!
• Primenlјivo je, ali bih volela da ne moram da primenjujem!
• Verujem da ću stečena znanja i veštine koristiti kako u poslovnom, tako i u privatnom životu.
• Svakako! Nadam se da neću imati razloga da sarađujem sa ustanovama zbog problema, ali ako bude potrebe znaću šta i kako.
• Da. To bi bilo širenje unutrašnje mreže u školi.
• Dovršavanje započetih procedura/protokola postupanja u pojednim slučajevima.
• Primenjujem dosta toga, a još više ću primenjivati novostečena znanja!!!
• Naravno, sve će mi dobro doći u svakodnevnom radu.
• Da, sve je primenlјivo u svakodnevnom radu.
• Rad sa ostalim službama.
• Trudiću se i verujem da ću uspeti. U prvi plan – preispitaću moju odgovornost u raznim situacijama (primetila sam da često prevazilazim granice mog rada i trošim svoje vreme i energiju neracionalno).
• Svakako ćemo primeniti, kao što smo to i do sad radili.
• Od provere svih zkona, koji se odnose na rad, radnike i ustanove.
• U svakodnevnom radu ću sigurno koristiti naučeno. Naročito u komunikaciji sa roditelјima gde se osećam kao u minskom polјu.
• Da, jasnija mi je procedura koju treba sprovesti u okolnostima u kojima se potencijalno možemo naći.
• Ostvariti dobru saradnju sa detetom i porodicom. Psihologija!
• Krenula bi od dobre saradnje i poverenja.
• Stečena znanja i veštine sa ovog seminara primenjivaću u svakom narednom (potencijalnom) problemu. Jasne informacije o važnosti međusobne povezanosti kao i saradnje sa ostalim institucijama biće od velike koristi.