Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Ne možeš sve sam

14.01. Seminar 126-18: Osnovna škola "Dušan Jerković" Inđija, 11. i 12.01.2020.g10.12. Seminar 126-17: Osnovna škola "Jeremija Ilić Jeger" Rgotina, 07. i 08.12.2019.g.19.11. Seminar 126-16: Osnovna škola "Posavski partizani" Obrenovac, 16. i 17.11.2019.g.21.10. Seminar 126-15: Osnovna škola "Živojin Perić" Stubline, 19. i 20.10.2019.g.30.09. Seminar 126-15: Osnovna škola "Petar Kočić" Temerin, 28. i 29.09.2019.g.01.07. Seminar 126-11: Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj" Sremska Kamenica, 29. i 30.06.2019.g.17.12. Seminar 126-7: Osnovna škola "Miroslav Antić" Futog, 15, i 16.12.2018.g.10.12. Seminar 126-6: Osnovna škola "Ivan Gundulić" Novi Sad, 08. i 09.12.2018.g.20.11. Seminar 126-5: Osnovna škola "Svetozar Miletić" Zemun, 17. i 18.11.2018.g.05.11. Seminar 126-4: Osnovna škola "Miroslav Antić" Futog, 03. i 04.11.2018.g.24.09. Seminar 126-3: Osnovna škola "Vojvoda Mišić" Beograd, 22. i 23.09.2018.g.17.09. Seminar 126-2: Osnovna škola "Jovan Dučić" Petrovaradin, 15. i 16.09.2018.g.30.04. Seminar 337-25: Osnovna škola "Ljubomir Aćimović" Obrenovac, 28. i 29.04.2018.g.23.04. Seminar 337-24: Osnovna škola "Petar Leković" Požega, 21. i 22.04.2018. g.12.02. Seminar 337-22: Osnovna škola "Slavko Rodić" Bački Jarak, 10. i 11.02.2018.g.03.02. Seminar 337-21: Osnovna škola "Nikola Tesla" Skela15.01. Seminar 337-20: Osnovna škola "Andra Savčić" Valjevo26.12. Seminar 337-19: Osnovna škola "Petar Leković" Požega, 23. i 24.12.2017. g.11.12. Seminar 337-18: OŠ "Triva Vitasović Lebarnik" Laćarak, 09. i 10.12.2017. g.03.10. Seminar 337-14: Osnovna škola "Vojvoda Radomir Putnik" Beograd, 30.09. i 01.10.2017. g.28.08. Seminar 337-13: Osnovna škola "Veljko Vlahović" Šangaj - Novi Sad, 26. i 27.08.2017. g.26.06. Seminar 337-12: Osnovna škola "Vladimir Rolović" Rakovica, 24. i 25.06.2017. g.12.06. Seminar 337-11: Osnovna škola "Ilija Garašanin" Grocka, 10. i 11.06.2017. g.15.05. Seminar 337-10: Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Begaljica, 13. i 14.05.2017. g.13.03. Seminar 337-9: Osnovna škola "Vladika Nikolaj Velimirović" Valjevo09.02. Seminar 337-7: Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj" Obrenovac, 07. i 08.02.2017. g.16.01. Seminar 337-6: Regionalni centar za stručno usavršavanje Smederevo, 14. i 15.01.2017. g.13.11. Seminar 337-2: Osnovna škola "Vuk Karadžić" Novi Sad26.09. Seminar 337-1: Osnovna škola04.04. Seminar 113-18: Osnovna škola "Draževac", 02. i 03.04.2016. g.16.02. Seminar 113-17: Osnovna škola "Petar Tasić" Lešnica, 13. i 14.02.2016. g,08.02. Seminar 113-16: Osnovna škola "Radojka Lakić" Beograd, 6. i 7.02.2016. g.07.12. SEMINAR 113-13: Osnovna škola "Pavle Savić" Beograd, 5. i 6.12.2015. g.27.10. Seminar 113-12: Prva obrenovačka osnovna škola, 24. i 25.10.2015. g.27.10. Seminar 113-11: Osnovna škola "Grabovac", 22. i 23.10.2015. g.19.10. Seminar 113-10: Osnovna škola14.09. Seminar 113-9: Osnovna muzička škola Grocka, 12. i 13.09.2015. g.25.05. Seminar 113-6: Osnovna škola "Mika Mitrović" Bogatić", 23. i 24.05.2015. g.05.04. Seminar 113-5: Osnovna škola "Milivoj Petković Fećko" Platičevo, 31.03. i 1.04.2015. g09.02. Seminar 113-3: Osnovna škola "Desanka Maksimović" Beograd, 7. i 8.02.2015. g.

Seminar 126-7: Osnovna škola "Miroslav Antić" Futog, 15, i 16.12.2018.g.

b]1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena
1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani ..................... 4.00
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika. 4.00
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ...................... 4.00
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici......................... 3.85
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad... 4.00
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi.... 4.00
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada....... 4.00
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja...4.00
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.. 3.95
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke.. 4.00
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 3.995)

11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga...................0
b) od kolega.....................1
v) od ustanove u kojoj radim....15
g) od centra za stručno usavršavanje....1
d) od školske uprave..................2
đ) na neki drugi način ................0

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 0
g) 40-59% ....... 1(5.00%)
d) 60-79% ........ 1(5.00%)
đ) 80-99% ....... 8(40.00%)
e) 100% ...........10(50.00%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 20 (100%)

b) NE........... 0 (0.00%)

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika u upitniku Zavoda
• Seminar za preporuku, bez obzira na godine radnog staža. Jako korisni, precizni, detalјni.... Iskusni i jako prijatni predavači.
• Zanimlјivo, praktično. Opuštena atmosfera. Jedan od najbolјih seminara na kojima sam ikada bila.:-)
• Seminar je vrlo konkretan sa primerima iz prakse.
• Teme obrađene na seminaru su izuzetno važne, a nama gotovo nepoznate - za ove situacije se nismo školovali. Hvala na obuci.
• Korisne informacije neophodne svakome od nas.
• Realizatori zaista dobro poznaju oblast na koju se program odnosi.
• Saznanje o stvarima koje nismo znali, dobili smo vetar u leđa.
• Vrlo konstruktivno, sa puno primera iz prakse.
• Primenlјivo, osnažujuće, neophodno!
• Upečatlјivost.
• Konkretno, smisleno, upotreblјivo...
• Dobili smo konkretne smernice kome se obratiti u slučaju problema, kako i na koji način. Pomogli ste nam da potvrdimo sami sebi da ukoliko radimo vredno posao nemamo razloga za strah. Hvala na "belom vitezu", "mami helikopteru".
• Veoma kreativno i poučno.
• Korisno je i lepo prezentovano.


1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)

1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Ostvaren, pa čak i nadmašen stepen uspešnosti realizacije prve grupe zaposlenih iz ove škole koja je pohađala istu obuku početkom novembra.
Brojčani pokazatelјi su upečatlјivi – prosečna ocena 3.995 (maksimalna 4.00), 50% učesnika smatra da je svo vreme trajanja seminara posvećeno smislenim aktivnostima učenja, a sledeća grupa po brojnosti se izjasnila da je za tu svrhu upotreblјeno 80 do 99% ukupnog vremena.
Jači pokazatelјi od brojčanih su ispolјeno pozitivno raspoloženje tokom zajedničkog rada, i posebno za vreme rada u malim grupama.
Tek kada se pročitaju zapažanja iz evaluacionih instrumenata (posebno onih pod brojem 1 i 4 iz evaluacione liste realizatora) kompletira se utisak o izuzetnom kvalitetu održane obuke, koji skoro garatuje i ono najvažnije – primenu naučenog u postseminarskom periodu.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA


I - Najznačajnije i najkorisnije:
• Posle seminara ne osećam se zbunjeno i dosadno, već pun samopouzdanja, volјe i želјe da primenim u prasi sve što smo naučili. Odličan sadržaj, način izlaganja, kao i obostrana aktivnost svih učesnika.
• Osvestila mnoge zablude, neznanja. Uplašila se, ali znam šta mi je činiti. Znam koje članove kojih zakona ću odštampati i čitati svaki dan. Odlično razumela spolјašnju mrežu.
• Najznačajnije je to što sam naučila o kompetencijama centra za socijalni rad.
• Bukvalno sve je važno. Značajno će pomoći u radu i rešavanju problemskih situacija, na ogromnu korist đaka, ali i nas zaposlenih. Još jednom hvala.
• Rad na primrima – radionice.
• Stekla sam nova znanja kome se treba obratiti, kada i kako ako imam problem u radu sa decom, roditelјima, kolegama.
• Vrlo jasno, neposredno komuniciranje voditelјa sa grupom, korisni saveti i uputstva.
• Naglašavanje poznavanja zakona i zakonskih akata; obrada konkretnih problema u praksi.
• Drago mi je što sam bila na seminaru. Prvi put se osećam dobro posle seminara. Naučila sam šta ne znam, vezano za zakone, za moju obavezu kao nastavnika, i to da je to su deca iz škole, a ne moja rođena.
• Primeri iz sopstvene prakse, zajednička diskusija svih učesnika.
• Ohrabrena sam i osvešćena. Ne mogu da izdvojim ništa posebno, kao najznačajnije i najkorisnije. Bitno nam je sve.
• Stručnost predavača.
• Primeri kolega i zajedničko rešavanje istih. Uvid drugih kolega u opterećenost služe i njihova odluka da nešto menjaju.
• Konkretna uputstva za obraćanje nadležnim organima. Radionice.
• Ohrabrena i osnažena da na pravi način reagujem i zaštitim učenika, ustanovu i sebe.
• Korišćenje naših primera i situacija.
• Najznačajnije za pedagoge i psihologeda znaju na koji način da reagujemo i kome (kada) na koji način se obraćamo. Pomogli ste nam da uvidimo svi prisutni da zaista trebamo zajedno da delujemo.
• Korisne informacije koje znače za praktičan rad.
• Plan rada u teškim situacijama kome da se obratimo.
• Razjasnila sam mnoge dileme; konkretna uputstva šta raditi; ohrabrenje!!!
• Konkretni primeri iz sopstvenog iskustva su od neprocenjive vrednosti. Posle obuke su nam se kockice složile u glavi. Imam utisak kao da su nam se potpuno otvorile oči. Odlična varijanta kada su u realizaciji u isto vreme oba realizatora.

II - Nefunkcionalno - konkretno:
• Ne.
• Verujte, ne. Uživala sam oba dana.
• Sve je vrlo funkcionalno i konkretno.
• Nisam uočio takvo nešto.
• Ne.
• Skretanje sa teme.
• Nisam.
• Nisam primetila.
• Ne.
• Nisam primetila.
• Ne 
• Nisam.
• Ništa.

III - Konkretni predlozi za kvalitetno pobolјšanje obuke:
• Ukoliko vas pozovemo na neku vrstu saveta ili pomoći, da budete raspoloženi za dalјu saradnju kao što ste i obećali.
• Upotreba „žargona“ (Kajinog) – stvari zovemo pravim imenom. Svima je sve jasno. Praktično 100%
• Ne mogu reći ništa konkretno đto bi pobolјšalo vaš rad, jer je ovo oblast u kojoj smo svi vrlo neinformisani i „tanki“.
• Rečnik samo malo formalniji.
• Nedovolјno sam kompetentna.
• Ne.
• Dopao mi se seminar, nemam predloge.
• Sve je bilo odlično!
• Samo tako nastavite?!!
• Vrlo mi je milo i drago što ste nam dali priliku da vam se obraćamo i u nekoj budućnosti.
• Neki video zapis povezan sa temom.
• Ne sve je bilo sjajno.

IV - Šta ćete nakon obuke prvo pokušati da primenite u svom dalјem radu?
• Da. Osposoblјavanje ili korigovanje svih tema sa seminara koje smo imali ili ne sa cilјem ispunjavanja naših radnih obaveza, odgovornosti i uzajamnog poštovanja. 1. Šta ja mogu ili moram da uradim. 2. Funkcionisanje mreže unutar škole.
• Potrudiću se da primenim sve. Trudiću se da se osnažim. Znaću kako da adekvatno reagujem i DA NE RADIM TUĐ POSAO!!!
• Prvo bih se potrudila da na bolјi način primenim znanja koja sam stekla u radu sa marginalnim grupama (romima). Poruka Kaji: Prvi seminar na kojem nisam „blejala“ 
• Pročitaću u potpunosti sve podzaknske akte koji se odnose na struku i rad škole i školskog sistema.
• Naravno da ću primenjivati u radu. Kako reagovati u razgovoru sa roditelјima, konfliktim situacijama.
• Vrlo značajan za mene je formular za procenu.
• Naučila bih više o zakonima kojima se reguliše rad u osnovnom obrazovanju i vaspitanju.
• Započela bi od toga da treba da imam plan za svaku situaciju u kojoj se nađem. Pratiti protokol, u tome je naš klјuč za bezbednost dece i nas.
• Bolјu saradnju sa roditelјima.
• Hvala VAM što ste napravili seminar koji daje smisao seminarima. Ono što ste nam ponudili veoma je primenlјivo. Nismo imali tih znanja. Sada možemo drugačije (smislenije) da delujemo, rešavamo probleme, pomognemo sebi.
• Da, od svojih obaveza.
• Kontakt sa spolјašnjim ustanovama, kao i sve čuvati u pisanoj formi.
• Primenjivaću često!
• Sve zapisivati. Ne mogu sve sama!
• Dosta toga, ako bude potrebe.
• Ooooo da! Hvala vam što ste me obučavali da se suočim sa majkom deteta! 
• Poznavanje protokola i načina rada.
• Naravno, rad sa decom i roditelјima.
• Vođenje pisane dokumentacije; formular za procenu; kako se obratiti nekom iz spolјašnje mreže.
• Puno značajnih saveta koje već od danas počinjem da primenjujem u sopstvenoj praksi.