Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Mi i oni

04.11. Seminar 122-16: Osnovna škola27.10. Seminar 122-15: Osnovna škola "Grabovac", Grabovac, 26. i 27.10.2019.g.02.09. Seminar 122-14: Osnovna škola "Jovan Dučić" Petrovaradin, 31.08. i 01.09.2019.g.19.08. Seminar 122-13: Osnovna škola "Andra Savčić" Valjevo, 17. i 18.08.2019. g.08.04. Seminar 122-11: Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Begaljica, 06. i 07.04.2019. g.26.03. Seminar 122-10: Prva obrenovačka osnovna škola Obrenovac, 23. i 24.03.2019. g. škola03.02. Seminar 122-8: Osnovna škola "Radojka Lakić" Beograd, 02. i 03.02.2019. g.26.11. Seminar 122-6: OŠ "Milica Stojadinović Srpkinja" Vrdnik, 24. i 25.11.2018.g.31.10. Seminar 122-5: Muzička škola "Kosta Manojlović" Smederevo, 27. i 28.10.2018.g.22.10. Seminar 122-4: Osnovna škola "Slavko Rodić" Bački Jarak, 20. i 21.10.2018.g.15.10. Seminar 122-3: Osnovna škola "Vladimir Rolović" Rakovica, 13. i 14.10.2018.g.03.10. Seminar 122-2: Osnovna muzička škola

Seminar 122-8: Osnovna škola "Radojka Lakić" Beograd, 02. i 03.02.2019. g.

b]1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena
1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani ..................... 3.76
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika. 3.88
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ...................... 3.73
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici......................... 4.00
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad... 3.96
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi.... 3.92
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada....... 3.96
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja...3.92
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.. 3.88
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke.. 4.00
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 3.90)

11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga...................1
b) od kolega..............1
v) od ustanove u kojoj radim....23
g) od centra za stručno usavršavanje....0
d) od školske uprave..................0
đ) na neki drugi način ................1

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 0 1(3.85%)[/b
g) 40-59% ....... 0 1(3.85%)[/b
d) 60-79% ........ 4(15.38%)
đ) 80-99% ....... 10(38.46%)
e) 100% ...........10(38.46%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 26 (100.00%)

b) NE........... 0 (0.00%)

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Veoma aktivno i zanimlјivo vođenje seminara.
• Jasno i interesantno izlaganje, mnogo konkretnih situacija koje bi nam bile od pomoći u našem svakodnevnom radu.
• Koristan seminar i odlični predavači.
• Još dinamičnije i korisnije bi bilo da se bavimo što konkretnijim primerima.
• Fenomenalni kao i uvek!
• Seminar je koristan, zanimlјiv i dinamičan.
• Profesionalno, primenlјivo, korisno.
• Radi unapređivanju komunikacijskih veština u svakodnevnom radu.
• Zanimlјiv, aktivan i dinamičan seminar.
• Sjajni ste, kao i uvek!


1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)

1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Dominantan stav značajne većine polaznika da su im najznačajniji i najkorisniji sadržaji ove obuke konkretni odgovori na sve problemske situacije, posebno one koje su deo njihovog prethodnog i aktuelnog iskustva, a u čemu su oni aktivno učestvovali u okviru malih radnih grupa.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo.


2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

I - Najznačajnije i najkorisnije:
• Konkretni primeri iz prakse.
• Ono što je najkorisnije je što može na osnovu primera da se isti primeni u praksi.
• Praktičan rad, odigravanje.
• Rešavanje situacije glumom; Čitanje (poslednja aktivnost seminara) naših problemskh situacija i davanje rešenja.
• Najznačajniji i ujedno najkorisniji deo seminara, za mene je operacionalizacija dogovora iz pozicije ,ja sam OK" i„ti si OK".
• Sistematično izlaganje, kroz prezentacije, kompetentnost voditelјa, alatke za pobolјšanje komunikacij e.
• Primeri u kojima smo direktno učestvovali.
• Različiti tipovi učenika i njihove osobine, kao i nazivi koji su adekvatni osobinama samih učenika, kao i tipovi nastavnika i direktora.
• Rešavanje problemskih situacija iz prakse.
• Diskusija o temama iz sopstvenog iskustva. Primena teorije u praksi koja nam je poznata.
• Obuka će pomoći da unapredim sopstveni rad.
• Najkorisnija mi je bila analiza međulјudskih odnosa u raznim konfliktnim ituacijama.
• Drago mije zbog svih aktivnosti. Sve su bile životne, korisne i od koristi za svakodnevni rad•
• Zbog učenja i stručnog usavršavanja da unapredim svoj rad.
• Primeri i rešenja problemskih situacija iz prakse u svakodnevnom radu.
• Primeri i rešenja roblemskih situacija.
• Konkretni primeri, detalјna analiza sadržaja, harizmatičnost organizatora seminara.
• Obrada konkretnih problemskih situacija u komunikaciji nastavnik-roditelј-učenik.
• Praktična primena.
• Primeri koji su korišćeni.
• Sadržaji, primeri, način rada.
• Konkretni odgovori na problemske situacije, kroz glumu i čitanje situacije.

II - Nefunkcionalno - konkretno:

• Ne.
• Apsolutno ne.
• Ako se setim šalјem na mail!
• Povremena nemogućnost decentracije kada se bavimo primerima iz školske prakse.
• Nikako.
• Ne.
• Ne.
• Ne.
• Ne.
• Ne.
• Ne.
• Ne.
• Previše slobodnih komentara pojedinih učesnika.
• Ne.
• Ne.
• Nisam.
• Ne.

III - Konkretni predlozi za kvalitetno pobolјšanje obuke:

• Ništa
• Još više igrokaza i glume u primerima.
• Nema grupnog rada.
•  Razvučem osmeh i briga me!
• Više interaktivnih, pismenih i usmenih, testova i radionica.
• Usmeravanje, fokusiranje na bitno, bez rasplinjavanja od strane učesnika seminara.
• Više vremena posvetiti rešavanju problema - (samo malkice).
• Više prostora za diskusiju o problemskim situacijama, kao i više kvizova.
• Ne.
• Ne.
• Ne, sve je dobro, zabavno i korisno.
• Još više primera iz prakse.
• Nemam konkretnih predloga.
• Ne, organizacija je odlična.

IV - Šta ćete nakon obuke prvo pokušati da primenite u svom daljem radu?

• Sigurno.
• Naravno, tamo gde sam imala problem, sa kolegama.
• Od sebe, komunikacij a sa sobom.
• Trudiću se da, bar deo onoga što smo čuli, primenim u razredu.
• ,,Trikovi „ u komunikaciji. Primeri - šta činimo da pogoršamo situaciju prilikom saradnje. Predlozi za podsticanje saradnje.
• Svakako, bez racionalizacije i improvizacija gorućih problema i rešenja daju mogućnost za novi, drugačiji i efikasniji pristup.
• Načini komunikacije i pregovaranja.
• Trikovi u pregovaranju mogu uvek dobro doći.
• Trikovi u pregovaranju sa kolegama i roditelјima.
• Svakako.
• Da. Koristilo mi je da unapredim veštinu komunikacije! Započela bih od izmeštanja svoje mape.
• Primena pregovaranja.
• Da.
• Da, od svoje moći!
• Da, u komunikaciji korigovanim prema uputstvima naučenim na seminaru.
• Svakako, modeli pregovaranja.
• Od bolјe saradnje sa roditelјima.
• Mogu.
• Da.
• Da, smanjiću sopstvenu impulsivnost i promeniti način razgovora sa roditelјima i
učenicima.