Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Srednja škola, Ne možeš sve sam

10.09. Seminar 126-13; Ekonomsko-ugostiteljska škola "Vuk Karadžić", Velika Plana27.08. Seminar 126-12: Dom učenika srednjih škola Kragujevac, 24. i 25.08.2019. g.28.05. Seminar 126-10: Dom učenika srednjih škola "Brankovo kolo" Novi Sad, 25. i 26.05.2019.g.18.03. Seminar 126-9: Srednja škola "Sveti Sava" Sombor, 16. i 17.03.2019.g.25.02. Seminar 126-8: Pravno birotehnička škola "Dimitrije Davidović" Zemun, 24. i 25.02.2019.g.12.02. Seminar 122-9: Dom učenika srednjih škola Sombor, 09. i 10.02.2019,g,12.09. Seminar 126-1: Gimnazija "Sava Šumanović" Šid, 10. i 11.09.2018.g.01.09. Seminar 337-28: Karlovačka gimnazija Sremski Karlovci, 29. i 30.08.2018.g.02.07. Seminar 337-27: Prva tehnička škola Kragujevac, 27. i 28.06.2018. g.26.03. Seminar 337-23: Tehnička škola "Nikola Tesla" Velika Plana, 24. i 25.03.2018.g.27.11. Seminar 337-17: SSŠ "Borislav Mihajlović Mihiz", 25. i 26.11.2017. g.13.11. Seminar 337-16: Dom učenika srednjih škola Sombor, 11. i 12.11.2017.g.06.11. Seminar 337-15: Hemijsko - prehrambena i tekstilna škola06.03. Seminar 337-8: Sedma beogradska gimnazija Beograd, 04. i 05.03.2017. g.16.01. Seminar 337-6: Regionalni centar za stručno usavršavanje Smederevo, 14. i 15.01.2017. g.28.12. Seminar 337-5: Dom učenika srednjih škola05.12. Seminar 337-4: Srednja škola Grocka, 03. i 04.12.2016. g.28.11. Seminar 337-3: Srednja škola Grocka, 26. i 27.11.2016.g.02.09. Seminar 113-20: Gimnazija "Uroš Predić" Pančevo, 29. i 30.08.2016.g.02.09. Seminar 113-19: Baletska škola "Lujo Davičo" Beograd, 29. i 30.06.2016. g.03.02. Seminar 113-15: Ekonomsko trgovinska škola Šabac 01. i 02.02.216. g.31.01. Seminar 113-14; Posavotamnavska srednja škola Vladimirci, 30. i 31.01.2016. g.31.08. Seminar 113-9: Politehnička škola Kragujevac, 29. i 30.08.2015. g.21.06. Seminar 113-7: Medicinska škola "Draginja Nikšić" Sremska Mitrovica, 20. i 21.06.2015. g.16.03. Seminar 113-4: POLITEHNIKA - škola za nove tehnologije Novi Beograd, 14. i 15.03.2015. g.24.02. Seminar 163-10: GSPRS "Nezavisnost", ETŠ "Mihajlo Pupin" Novi Sad, 22.02.2015. g.102.02. Semnar 113-2: Muzička škola "Kosta Manojlović" Smederevo, 31.01. i 1.02.2015. g.17.11. Seminar 113-1: Gimnazija "Stevan Puzić" Ruma, 15. i 1611.2014. g.

Seminar 126-8: Pravno birotehnička škola "Dimitrije Davidović" Zemun, 24. i 25.02.2019.g.

b]1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena
1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani ..................... 3.97
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika. 3.83
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ...................... 4.00
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici......................... 4.00
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad... 3.83
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi.... 4.00
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada....... 3.93
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja...3.93
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.. 3.93
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke.. 3.97
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 3.92)

11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga...................1
b) od kolega..............2
v) od ustanove u kojoj radim....24
g) od centra za stručno usavršavanje....0
d) od školske uprave..................3
đ) na neki drugi način ................0

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 0
g) 40-59% ....... 2(6.67%)
d) 60-79% ........ 1(3.33%)
đ) 80-99% ....... 17(56.67%)
e) 100% ...........10(33.33%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 30 (100.00%)

b) NE........... 0 (0.00%)
Napomena:

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Fenomenalan i poučan seminar.
• Velika pomoć i primenlјivost u dalјem radu.
• Sjajan i koristan seminar.
• Kraći i dinamičniji rad grupa.
• Izuzetno kvalitetan seminar!
• Koristi u praksi, pomaže kod dilema u radu, osnažuje ulogu škole i nastavnika.
• Iako danas retkost, ovo je jedan izuzetno praktičan i koristan seminar
• Bravo, sjajni ste. 
• Sve je odlično.

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)

1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
I ovoga puta realizacija je bila uspešna. Srednju ocenu - 3.92 od mogućih 4.00 ispratio je i podatak da je 90% učesnika procenilo da su realizatori obezbedili da 80 do 100% od ukupnog vremena zajedničkog rada bude upotreblјeno za smislene aktivnosti učenja.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo.


2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

I - Najznačajnije i najkorisnije:
• Primeri dobre prakse u komuniciranju sa referentnim dravnim ustanovama.
• Kompetencija moderatora i njihova pripremlјenost u svakom pogledu.
• Procedure prilikom obraćanjea centru.
• Postupak rešavanja problema.
• Saveti i informacije o konkretnim akcijama i načinima postupanja u konkretnim situacijama.
• Primena u dalјem radu. Vraćanje sampouzdanja nastavničkoj profesiji.
• Sadržaj i način rada.
• Najkorisnije je što sam saznala kako da zaštitim sebe u određenim situacijama.
• Konkretan sadržaj i način rada.
• Konkretan sadržaj, način rada.
• Procedura kako zaštiti sebe i učenike.
• Što konkretno znam šta treba da uradim kad imam problem.
• Smatram da su primeri iz vaše prakse korisni jer smo na osnovu konkretnih situacija razmatrali šta treba u određenoj situaciji uraditi i kome se obratiti.
• Konkretan sadržaj.
• Da, konkretni sadržaji i funkcionisanje centra za socijalni rad.
• Primeri iz prakse.
• Dobra atmosfera stručnost realizatora..
• Najznačajnije je praktično iskustvo koje nam predavači „daju“ zajedno sa zakonskom „podlogom“ na osnovu kojih možemo da delujemo.
• Sve.
• Sve.
• Saznanja o nekim zakonskim regulativama oblasti značajnih za rad u školi.
• Sviđa mi se sadržaj i način rada

II - Nefunkcionalno - konkretno:
• Smatram da segment o“pakovanju“ nije relevantan koliko i ostali.
• Mnogobrojni zadaci - ista radionica.
• Sve je izgledalo dovolјno funkcionalno.
• Ne.
• Ne.
• Ne.
• Ne.
• Puno grupa, i ne čuju se pri izlaganju.
• Nisam.
• Ne.
• Neprimenlјivo u praksi.
• Ne.
• Ne.
• Previše komentara učesnika seminara.
• Kod realizatora ne, ali kod učesnika koji slušaju primetna je preširuka diskusija.
• Stolice.
• Malo bih ograničila učesnike u „bespotrebnim“ komentarima, pri tom ne znam da li je to izvodlјivo.
• Produbio sam svoje znanje.

III - Konkretni predlozi za kvalitetno pobolјšanje obuke:
• Nemam predloge.
• Preciziranje pozicija sa kojih sedeluje ko, šta predmetni, razredni, direktor.
• Ne.
• Da nastavite da se borite, menjate, koristite sve mogućnosti i podržavajte zaposlene u prosveti!
• Sve je bilo kako treba.
• Trenutno – ništa čega se vi niste setili i obradili.
• Sjajni ste.
• Dinamičnije za radne grupe (bolјe i više zadataka, ne svih)
• Sve je OK!
• Da.
• Ne, jer nema potrebe.
• Ne.
• S obzirom da predavači imaju iskustva u radu kako škole, centra za socijalni rad, psihološkog savetovanja, tako i u radu sa decom i omladinom ne bih znao šta se može dodati – iako bi možda nešto moglo.
• Ketering.
• Još primera.
• Ne.

IV - Da li ćete i šta ćete nakon obuke prvo pokušati da primenite u svom daljem radu?
• Trenutno nisam u poziciji da je od mene očekivano da vršim aktivnosti kojih se seminar tiče.
• Nastavila bih još više svoju radnu etiku.
• Da.
• Da.
• Da. Da pored brige o deci štitim i sebe!
• Da – sve.
• Možete očekivati.
• Ako bude bilo potrebe primeniću sve!
• Od sada redovno pišem izveštaje.
• Da.
• U svakom slučaju.
• Da, čitanjem CD-a.
• Da.
• Da, prepoznavanje problema i procedure.
• Apsolutno. Hvala vama  (Mitrović V.)
• Da.
• Da.
• Širenje mreže podrške.
• Da. Da naučimo da zaštitimo sebe.