Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Srednja škola, Adolescent

02.07. Seminar 16-18: Prva tehnička škola Kragujevac, 23.06.2018.g.11.03. Seminar 16-10: Karlovačka gimnazija, 10.03.2017. g.15.01. Seminar 16-9: Gimnazija "Uroš Predić" Pančevo20.08. Seminar 16-6: Ekonomsko trgovinska škola Kula, 19.08.2017. g.18.04. Seminar 16-4: Prva tehnička škola Kragujevac, 17.04.2017. g.30.10. Seminar 16-2: RCSU Smederevo, 29.10.2016.g.19.06. Seminar 19-18: Srednja stručna škola "Borislav Mihajlović Mihiz" Irig, 18.06.2016. g.29.05. Seminar 19-17: Karlovačka gimnazija Sremski Karlovci, 28.05.2026. g.06.03. Seminar 19-13: Medicinska škola "Draginja Nikšić" Sremska Mitrovica, 05.03.2016. g.08.02. Seminar 19-12: Baletska škola "Lujo Davičo" Beograd, 05.02.2016. g.19.01. Seminar 19-9: Srednja škola "Dr Đorđe Natošević" Inđija, 16.01.2016.g.14.01. Seminar 19-8: Dom učenika26.01. Seminar 19-2: Srednja turistička škola Novi Beograd, 24.01.2015. g.30.06. Seminar 24-17: Muzička škola "Kosta Manojlović" Smederevo, 29.06.2014.g.08.06. Seminar 24-16: POLITEHNIKA - škola za nove tehnologije, Novi Beograd, 13.04.2014.g.14.04. Seminar 24-15: POLITEHNIKA - škola za nove tehnologije, Novi Beograd, 13.04.2014.g.23.12. Seminar 24-13: Muzička škola "Petar Krančević" Sremska Mitrovica, 22.12.2013.18.11. Seminar 24-12: Tehnička škola Kosjerić, 17.11.2013. g.11.11. Seminar 24-11: Muzička škola "Petar Krančević" Sremska Mitrovica, 08.11.2013. g.04.11. Seminar 24-10: Gimnazija "Stevan Puzić" Ruma, 2.11.2013.g.02.06. Seminar 24-8: Srednja škola "Sveti Sava" Loznica, 1.06.2013.g.27.05. Seminar 24-7: RCS Kragujevac, za zaposlene iz srednjih i osnovnih škola, 26.05.2013.g.18.03. Seminar 24-5: Za učesnike iz srednje škole i osnovnih škola Opštine Krupanj, 17.03.2013.g.11.03. Seminar 24-4: Za učesnike iz smederevskih srednjih i osnovnih škola, Regionalni centar Smederevo, 10.03.2013. g.10.12. Seminar 24-3: Centar za stručno usavršavanje Kruševac, za učesnike iz kruševačkih srednjih škola; 9.12.2012.05.11. Seminar 24-2: Regionalni centar Šabac, Tehnička škola Šabac, 4.11.2012. g.29.10. Seminar 24-1: Za Medicinsku školu "Dr Andra Jovanović" Šabac, 28.10.2012. g.

Seminar 24-2: Regionalni centar Šabac, Tehnička škola Šabac, 4.11.2012. g.

Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Definisani ciljevi seminara su ostvareni ...4.00
2. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani... 4.00
3. Metode, tehnike i oblici rada primenjeni na seminaru obezbeđuju učenje učesnika ...3.92
4. U realizaciji seminara uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva učesnika...3.92
5. Seminar je održan prema predviđenoj satnici ...4.00
6. Pohađanje ovog seminara pomoći će mi da unapredim sopstveni rad...3.73
7. Način izlaganja voditelja je jasan i razumljiv...4.00
8. Voditelji seminara daju povratne informacije na pitanja učesnika ... 4.00
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju seminara...3.96
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji seminara... 4.00
Prosečna ocena za seminar: 3.95

DODATNA ZAPAŽANJA I PREDLOZI UČESNIKA
• Seminar izuzetno koristan za mene kao nastavnika i kao roditelja. Volela bih da je bilo vremena da se prođu još neke konkretne situacije u odnosima roditelj-adolescent ali sve u svemu kao nastavnik sam izuzetno zadovoljna.
• Jako sam zadovoljan celom organizacijom, načinom izlaganja i sl. Shodno tome nemam nikakve dodatne komentare i predloge.
• Vaš svaki novi seminar je bolji od prethodnog. Čestitam!
• Preporuka Ministarstva prosvete svim školama u Srbiji trebala bi da bude da svi prosvetni radnici moraju da pohađaju ovaj seminar.
• Ne menjati ništa.
• Voditelji seminara pokazali veliku stručnost i profesionalnost.
• Zanimljiv, podsticajan i poučan seminar.
• Uspešan seminar.


ZAPAŽANJA O REALIZOVANOM SEMINARU
(Mišljenja realizatora programa iz izveštaja dostavljenog Zavodu)

a. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Činjenica da je velika većina učesnika bila istinski zainteresovana za sadržaje programa, sa jasnim očekivanja da će njegovim pohađanjem doći do nekih upotrebljivih znanja i veština koja će pomoći u radu sa učenicima i njihovim roditeljima, ali i u radu sa adolescentima u sopstvenoj porodici.
Posledica toga je bila izuzetna atmosfera i izuzetno angažovanje praktično svih učesnika, sa ishodima koji su uveliko prevazišli očekivanja autorsko-realizatorskog tima. I već sad doprineli da ovaj tim ozbiljno razmišlja o modifikovanju programskih sadržaja na dva radna dana.

b. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo


2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena):
• Adolescencija.. 4.92
• Specifični stilovi kontakta u porodici.. 4.92
• Rad sa adolescentima I deo.. 4.96
• Rad sa adolescentima II deo.. 4.88
• Rad sa roditeljima... 4.85

3. Ocena uspešnosti realizacije seminara
• RAD VODITELJA... 4.96
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.88
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.92
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 5.00
Ukupna ocena za seminar.... 5.00 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

4. Poruke u vezi sa seminarom
• Seminari su vam sve bolji i interesantniji. Čestitam!
• Interesantne i prave situacije sa kojima se srećemo tokom rada u školi.
• Jedan od najboljih seminara. Hvala!
• Seminar je u potpunosti ispunio očekivanja, i veoma je značajan za zaposlene u školi.
• Jako sam zadovoljan celokupnim seminarom. Nemam dodatnih predloga i komentara.
• Seminar je u potpunosti ispunio moja očekivanja. Pohađanje ovog seminara će mi pomoći u daljem radu sa učenicima i doprineće mom profesionalnom usavršavanju.
• Zanimljivo i poučno!!!
• Zanimljivo i poučno.
• Pozitivno iskustvo. Korisno upotrebljeno vreme. Najzahtevniji zadatak nailazi kad je koncentracija već oslabljena.
• Seminar uspešan.
• Hvala!
• Sve pohvale!
• Veoma sam zadovoljna ovim seminarom, a naročito radom voditelja.
• Seminar je zanimljiv i pomaže nam u svakodnevnom radu sa učenicima i roditeljima.
• Seminar je odličan.Vrlo dinamičan i koristan razgovor na zadatu temu. Vrlo sam zadovoljna.
• Izuzetan seminar. Tema je odlična a voditelji stručno vode. Prijao mi je rad u ovoj grupi.
• Sve razredne starešine obavezno na seminar!
• Seminar je u potpunosti ispunio moja očekivanja. Voditelji su bili dobri i dobro organizovani, održavali su dinamiku rada. Sviđa mi se učešće u radu svih prisutnih.