Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Srednja škola, Ne možeš sve sam

10.09. Seminar 126-13; Ekonomsko-ugostiteljska škola "Vuk Karadžić", Velika Plana27.08. Seminar 126-12: Dom učenika srednjih škola Kragujevac, 24. i 25.08.2019. g.28.05. Seminar 126-10: Dom učenika srednjih škola "Brankovo kolo" Novi Sad, 25. i 26.05.2019.g.18.03. Seminar 126-9: Srednja škola "Sveti Sava" Sombor, 16. i 17.03.2019.g.25.02. Seminar 126-8: Pravno birotehnička škola "Dimitrije Davidović" Zemun, 24. i 25.02.2019.g.12.02. Seminar 122-9: Dom učenika srednjih škola Sombor, 09. i 10.02.2019,g,12.09. Seminar 126-1: Gimnazija "Sava Šumanović" Šid, 10. i 11.09.2018.g.01.09. Seminar 337-28: Karlovačka gimnazija Sremski Karlovci, 29. i 30.08.2018.g.02.07. Seminar 337-27: Prva tehnička škola Kragujevac, 27. i 28.06.2018. g.26.03. Seminar 337-23: Tehnička škola "Nikola Tesla" Velika Plana, 24. i 25.03.2018.g.27.11. Seminar 337-17: SSŠ "Borislav Mihajlović Mihiz", 25. i 26.11.2017. g.13.11. Seminar 337-16: Dom učenika srednjih škola Sombor, 11. i 12.11.2017.g.06.11. Seminar 337-15: Hemijsko - prehrambena i tekstilna škola06.03. Seminar 337-8: Sedma beogradska gimnazija Beograd, 04. i 05.03.2017. g.16.01. Seminar 337-6: Regionalni centar za stručno usavršavanje Smederevo, 14. i 15.01.2017. g.28.12. Seminar 337-5: Dom učenika srednjih škola05.12. Seminar 337-4: Srednja škola Grocka, 03. i 04.12.2016. g.28.11. Seminar 337-3: Srednja škola Grocka, 26. i 27.11.2016.g.02.09. Seminar 113-20: Gimnazija "Uroš Predić" Pančevo, 29. i 30.08.2016.g.02.09. Seminar 113-19: Baletska škola "Lujo Davičo" Beograd, 29. i 30.06.2016. g.03.02. Seminar 113-15: Ekonomsko trgovinska škola Šabac 01. i 02.02.216. g.31.01. Seminar 113-14; Posavotamnavska srednja škola Vladimirci, 30. i 31.01.2016. g.31.08. Seminar 113-9: Politehnička škola Kragujevac, 29. i 30.08.2015. g.21.06. Seminar 113-7: Medicinska škola "Draginja Nikšić" Sremska Mitrovica, 20. i 21.06.2015. g.16.03. Seminar 113-4: POLITEHNIKA - škola za nove tehnologije Novi Beograd, 14. i 15.03.2015. g.24.02. Seminar 163-10: GSPRS "Nezavisnost", ETŠ "Mihajlo Pupin" Novi Sad, 22.02.2015. g.102.02. Semnar 113-2: Muzička škola "Kosta Manojlović" Smederevo, 31.01. i 1.02.2015. g.17.11. Seminar 113-1: Gimnazija "Stevan Puzić" Ruma, 15. i 1611.2014. g.

Seminar 126-9: Srednja škola "Sveti Sava" Sombor, 16. i 17.03.2019.g.

b]1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena
1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani ..................... 4.00
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika. 3.93
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ...................... 3.81
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici......................... 3.96
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad... 3.96
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi.... 4.00
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada....... 4.00
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja...4.00
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.. 3.85
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke.. 4.00
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 3.95)

11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga...................1
b) od kolega..............2
v) od ustanove u kojoj radim....24
g) od centra za stručno usavršavanje....0
d) od školske uprave..................0
đ) na neki drugi način ................0

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 0
g) 40-59% ....... 0
d) 60-79% ........ 3(11.11%)
đ) 80-99% ....... 16(59.26%)
e) 100% ...........8(29.63%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 27 (100.00%)

b) NE........... 0 (0.00%)
Napomena:

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika iz upitnika Zavoda
• Izuzetno koristan seminar, na kome sam pored važnih informacija koje smo dobili osetila zadovolјstvo što za probleme sa kojima se srećemo možemo uspešno i uz trud lakše da rešimo
• Date su konkretne situacije iz kojih učimo kako postupiti, uvek smo dobili povratnu informaciju, opuštena atmosfera.
• Zbog primera iz svakodnevnice, zbog konstruktivnih primera za svaku nedoumicu imaju rešenje, stručnost.
• Odlični predavači; korisno za mene kao profesora, ali i kao roditelјa.
• Obilјe korisnih saveta i informacij. Primeri iz prakse. Primena stečenih znanja i van nastave. Sjajni predavači.
• Mnogo novih informacija za kratak vremenski period. Velika stručnost predavača.
• Zadovolјna sam seminarom i radom edukatora. Za svaku pohvalu.
• Mnogo korisnih saveta koji se mogu primenjivati u praksi.
• Smislen seminar. Autori otvoreni, srdačni, komunikativni, bez sujete, majstori svog zanata.
• Veoma korisne informacije, primenlјivo u školskoj praksi.
• Realizatorke su seminar prilagodile našim potrebama (sami smo davali primere i situacije iz prakse, umesto da radimo samo njihove primere). Odgovarale su na pitanja koja i nisu bila obuhvaćena seminarom za vreme pauza i tako nas dodatno podučavale.
• Zato što veliki procenat kolega nije upoznat sa informacijama koje smo dobili na seminaru.
• Seminar je odličan, predavači su veoma lјubazni, otvoreni za sva naša pitanja i mnogo sam naučila od njih.
• Seminar mi je pomogao da razrešim nedoumice o sopstvenom radu (njegovom smislu i dometima).
• Preporučujem seminar radi upoznavanja sa protokolom rešavanja problema u školi i saradnja sa drugim institucijama kompetentnim za rešavanje problema.
• Teme primenjive u nastavi, korisni primeri i saveti.
• Seminar na kome se dobijaju jasni odgovori na postavlјena pitanja.
• Sve pohvale.
• Konkretne informacije. Praktično primenlјivo.
• Izuzetno koristan i zanimlјiv seminar. Svakom od kolega ću ga preporučiti.
• Obuku bih preporučila svim kolegama zato što je korisna za naš rad.
• Zbog realizatora seminara, njegovog sadržaja i aktivnog učestvovanja.


1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)

1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Izuzetna prihvaćenost sadržaja obuke i načina njihove realizacije i optimalan pristup učesnika kada je reč o njihovom učešću i onome što su od njih očekivali realizatori, kako bi se ostvarili najbolji ishodi zajedničkog rada - postavljeni ciljevi i zadaci programa obuke.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo.


2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

I - Najznačajnije i najkorisnije:
• Izgradnja spolјašnje mreže
• Dobila sam informacije kako postpiti u određenim situacijama, konkretno odnos sa roditelјima, odnos sa centrom za socijalni rad i naučila sam da ne moram sve sama.
• -
• Da prepoznamo rizik, za usmeravanje za dalјe i da reagujemo.
• Najznačajnije je da znamo da ne možemo sve sami i da znamo kome da se obratimo. Da ako prepoznamo neke rizike prijavimo i olakšamo sebi.
• Korisne su mi sve informacije i za posao i za lični život, a posebno saradnja đkole sa centrom za socijalni rad i zdravstvo; Interesantno je tema o oblačenju za medije i poučno...
• Saznanje šta mogu a šta neću sama više da radim. Jasne informacije kome se kada i kako treba obratiti. Druženje, pozitivna radna atmosfera i dobro iskorišćen vikend.
• Rad na konkretnim pitanjima i situacijama iz naše svakodnevnice (saradnja/rad sa spolјnom mrežom podrške).
• Mnogo značajnih informacija, primeri iz prakse i rešavanje (savetodavno) trenutnih (aktuelnih) situacija u našem radu tj. školi.
• Najkorisnije mi je bilo to što sada znam šta treba da uradim sama, a zašta uklјučujem ostale.
• Podrška nastavnicima, da drže do sebe, do svog autoriteta, svog značaja, da ne daju na sebe. Ogroman broj primera iz prakse. Konkretnih primera.
• Najkorisnije i za mene najznačajnije kako ću ubuduće postupati u saradnji sa službom za socijalni rad.
• Drago mi je što sam pohađala ovaj seminar jer sam u realizatorkama našla idole za dalјe usavršavanje iz obasti pedagogije i pravnih pitanja i što sam imala prilike da čujem probleme svojih kolega.
• Informacije o protokolima po kojima treba postupati ukoliko se nastavnik nađe u odgovarajućim situacijama.
• Sve iz sadržaja seminara mi je značilo da naučim ono što do sada nisam znala, ato je saradnja sa drugim istitucijama i do koje mere i na kakav način škole sarađuju sa njima.
• Mogućnost da postavim konkretno pitanje i dobijem isti takav odgovor.
• Primena u svakodnevnom radu. Spremnost predavača da odgovori na svako postavlјeno pitanje.
• Način rešavanja problema u školi, postupci, zakonski okviri, prava i obaveze.
• Saradnja sa ustanovama (postupak, procedura, itd...).
• Na svaku problematiku o kojoj smo hteli da razgovaramo i imali pitanja, dobili smo konkretne odgovore sa uputstvima kako treba da postupimo.
• Lepo i korisno druženje, nove i korisne savete.
• Informacije mogu biti primenjene u praksi,
• Konkretni životni primeri su od neprocenjivog značaja. Dobili smo još konkretnije odgovore. Ništa nije ostalo nedorečeno. Dobili smo smernice za dalјi rad, instrukcije i uputstva.
• Saznanja o nečemu u šta nismo bili upućeni.
• Sve što se tiče teme i realizacije seminara 
• Značajno je to što smo kroz konkretne primere (bilo od organizatora seminara, bilo iz ličnih iskustava učesnika seminara) videli kako treba postupati u određenim situacijama i ko je za šta nadležan.
• Korisne informacije (sažete/konkretne/praktične).


II - Nefunkcionalno - konkretno:
• Zaista je korisna obuka i ništa tokom obuke nije bilo nefunkcionalno.
• Nisam uočila tako nešto.
• Ne.
• Ne.
• Bilo je sve dobro.
• Ne!
• Ne.
• -
• Realizatori su funkcionalno i zanimlјivo upoznavali učesnie seminara sa planiranim temama.
• Ne, sve je bilo u funkciji sa temom.
• Ako je toga i bilo, nije ostavil traga u sećanju.
• Ne.
• Ne.
• Previše priče o centru za socijalni rad, njegovom funkcionisanju što nije bilo u tesnoj vezi sa školom.
• Ne.
• Sklonost nas, učesnika, da odstupimo od teme seminara i pričamo o temama koje nas mnogo muče , imamo potrebu da da o njima govorimo bez obzira što ostali učesnici od toga nemaju koristi.
• Ne.
• Ne.
• Ne.
• Ne.
• Ne, sve pohvale.
• -
• Apsolutno ne.
• Nemam primedbe, samo pohvale za svaki minut realizovanja.
• Ništa.
• -
• -

III - Konkretni predlozi za kvalitetno pobolјšanje obuke:
• Ne bih ništa menjala.
• Zaista sam zadovlјna ovim seminarom.
• Sve je savršeno.
• Mislim da je sve OK.
• Bilo je sve dobro.
• Volela bih da više vremena posvetimo vaspitno-disciplinskim merama za učenike i protokolima (kao seminar).
• Puno je lepih utisaka, trenutno vam ne bih mogla odgovoriti.
• -
• Možda neki kratki film, video zapis i sl. vzane za teme....
• -
• Da samo tako nastavite, da probudite svest „uspavanih“ i „inertnih“ prosvetara.
• -
• Stručnost i iskustvo realizatorki je je na zavidnom nivou, tako da nemam ni ideju šta bi moglo da se pobolјša.
• -
• -
• -
• -
• Za sada ne, sve je bilo precizno i koncizno sa postojećim primerima iz prakse.
• Sve je već uzeto u obzir.
• Samo tako nastavite i ostnite otvoreni za saradnju kao i do sada.
• Sve je rečeno, ništa ne bih menjao.
• -
• Prikaz kroz mape uma. 
• Primeri iz prakse koji su vrlo korisni.
• Nemam zamerke.
• Ne bih ništa menjala.
• Ipak proveroiti prethodno znanje i iskustvo polaznika.

IV - Da li ćete i šta ćete nakon obuke prvo pokušati da primenite u svom daljem radu?
• Primenjivaću stečeno znanje, a u prvi plan bih stavila izgradnju spolјašnje mreže.
• U prvi plan bih stavila način rešavanja problema konkretne situacije i „skinula“ deo tereta sa sebe.Naučila sam kako na pravilan način praviti unutrašnju mrežu, kao i spolјašnju.
• -
• Da primenjivaću u svom poslu.
• Mogu očekivati realizatori da ću primenjivati u svom radu
• Da. Prvo ću obavestiti razvedene roditelјe, ko može da da tj. potpiše saglasnost za ekskurziju.
• Da, već od ponedelјka, sa učenicima i samom sobom.
• Potrudiću se da se uputim u zakone i pravilnike koji se tiču predavanja (seminara) – prvo pravilnik o primeni protokola.
• Naravno, korisne informacije, CD – kao podsetnik i mogućnost ličnog kontakta (u slučau nedoumice u radu) čine ovaj seminar posebnim... Hvala 
• Da. Prvo ću dobro iščitati sve zakone i propise.
• Naravno. Manje haotičnosti u školskim „situacijama“. Znam granice svoje kompetencije, šta jeste a šta nije moj domen.
• Primenjivaću mnogo toga što sam saznala u odnosu sa roditelјima učenika, učenicima, direktorom.
• Drago mi je što sam pohađala ovaj seminar jer sam u realizatorkama našla idole za dalјe usavršavanje iz obasti pedagogije i pravnih pitanja i što sam imala prilike da čujem probleme svojih kolega.
• Da, ali tek od sledeće školske godine. Započela bih promenu od svog prvog utiska na početku školske godine.
• Pregledaću CD koji sam dobio na seminaru.
• Prvo bih započela od prava mene kao nastavnika, zatim obaveze učenika jer sam više upoznata sa njihovim pravima a ne obavezama, a zatim obaveze roditelјa.
• Primenu bih započela od ozbilјnog proučavanja zakonskih okvira rada, pravilnika i slično, jer sam, između ostalog, shvatila koliko ne znam.
• -
• Svakako, obaveze i prava učenika i nastavnika, dobro poznavanje zakonskih formi, dobra saradnja sa spolјašnjom mrežom.
• Naravno – komunikacija sa ustanovama, pristup određenom problemu, rešavanje tog problema.
• Od toga da deo odgovornosti prebacim sa sebe na druge!
• Ima dosta stvari koje sam čuo za primeniti.
• Da: proučiti pravilnike; poštovanje protokola; ne raditi ono što nije u mojoj nadležnosti.
• Pronalaženje svih sajtova koje sam tražila. Saznala sam mnogo toga što nisam znala, a ide meni u prilog kao prosvetnom radniku, kako bih se zaštitala i radila svoj posao što profesionalnije.
• Saradnja sa ustanovama (pomenutih na seminaru), saradnja sa roditelјima, odnos nastavnik – učenik.
• Naravno u svim segmentima svog života.
• Stečena znanja sa ovog seminara primenjivaću u svakodnevnom radu. Prvo ću tražiti od dece razvedenih roditelјa tj. od njihovih roditelјa, da mi dostave rešenje o staratelјstvu. Od hranitelјa – ovlašćenje staratelјa da može da pravda izostanke i zastupa dete u školi.
• Definitivno! Krećem od upoznavanja (detalјnijeg) zakona.