Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Mi i oni

04.11. Seminar 122-16: Osnovna škola27.10. Seminar 122-15: Osnovna škola "Grabovac", Grabovac, 26. i 27.10.2019.g.02.09. Seminar 122-14: Osnovna škola "Jovan Dučić" Petrovaradin, 31.08. i 01.09.2019.g.19.08. Seminar 122-13: Osnovna škola "Andra Savčić" Valjevo, 17. i 18.08.2019. g.08.04. Seminar 122-11: Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Begaljica, 06. i 07.04.2019. g.26.03. Seminar 122-10: Prva obrenovačka osnovna škola Obrenovac, 23. i 24.03.2019. g. škola03.02. Seminar 122-8: Osnovna škola "Radojka Lakić" Beograd, 02. i 03.02.2019. g.26.11. Seminar 122-6: OŠ "Milica Stojadinović Srpkinja" Vrdnik, 24. i 25.11.2018.g.31.10. Seminar 122-5: Muzička škola "Kosta Manojlović" Smederevo, 27. i 28.10.2018.g.22.10. Seminar 122-4: Osnovna škola "Slavko Rodić" Bački Jarak, 20. i 21.10.2018.g.15.10. Seminar 122-3: Osnovna škola "Vladimir Rolović" Rakovica, 13. i 14.10.2018.g.03.10. Seminar 122-2: Osnovna muzička škola

Seminar 122-10: Prva obrenovačka osnovna škola Obrenovac, 23. i 24.03.2019. g. škola

b]1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena
1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani ..................... 3.90
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika. 3.87
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ...................... 3.80
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici......................... 3.97
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad... 3.90
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi.... 4.00
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada....... 4.00
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja...3.97
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.. 4.00
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke.. 3.93
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 3.93)

11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga...................0
b) od kolega..............2
v) od ustanove u kojoj radim....23
g) od centra za stručno usavršavanje....2
d) od školske uprave..................3
đ) na neki drugi način ................1

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 0
g) 40-59% ....... 1(3.33%)[/b
d) 60-79% ........ 6(20.00%)
đ) 80-99% ....... 13(43.33%)
e) 100% ...........10(33.34%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 29 (96.67%)

b) NE........... (3.33%)

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Primeri koji su navođeni mogu veoma pomoći u praksi. Naučila sam više o svojim pravima i kako da se zaštitim i pravno i psihički.
• Primenlјivo u svakodnevnoj praksi.
• Zanimlјiv način prezentovanja, sadržaj primenlјiv na poslu i kod kuće.
• Zanimlјivo, primenlјivo, potkreplјeno primerima iz prakse.
• Jasno, primeri iz prakse.
• Interesantno, korisno, primenlјivo u praksi.
• Dobra organizacija, opuštena atmosfera, razmena krisnih informacija.
• Izuzetna komunikacija sa učesnicima, odlična tema, predavači detalјni, jasni, konkretni...
• Dinamično, zanimlјivo, korisno.
• Odlično! Pohvale u svakom smislu!
• Pravi izbor teme.
• Korisni saveti, ne samo za rad u nastavi, već i za rešavanje životnih situacija.
• Kao i uvek fantastično predavanje, radionice, praktični saveti 5+
• Još jedan kvalitetan seminar naših Šapčana. Sve pohvale!
• Zanimlјivo, efektno, primenlјivo, potrebno.
• Predavači sjajni, primeri iz prakse i saveti odlični!
• Izuzetno organizovano i tematski aktuelno! Bravo!!!
• Korisno.

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)

1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Jasni pokazatelјi ostvarenog kontinuiteta uspešne saradnje Škole sa Udruženjem, i već ispolјena želјa za novo druženje (ovo je bila sedma uspešno realizovana obuka) i spremnost značajnog broja učesnika (90%) da nakon seminara počnu sa primenom stečenih znanja i veština.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo, ali je ipak identifikovana jedna učesnica za koju se može reći da je otišla nezadovolјna sa seminara. Nјeno nezadovolјstvo je posledica nedostatka njene spremnost da iskoristi na početku zajedničkog rada ponuđene mogućnosti od strane realizatora.
Sinonim te ponude je «Ne sedite na svojim potrebama».


2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

I - Najznačajnije i najkorisnije:

1. Najkorisnije je što nam je skrenuta pažnja da treba da radimo svoj posao i budemo odgovorni u tom segmentu, a ne da radeći tuđe obaveze istrošimo sebe. Obavešteni smo o pravima, tj. zakonskim aktima koji nas štite.
2. Da saradnja podrazumeva da se uvažavamo, poštujemo i čujemo jedni druge, da ona bude u kontinuitetu a sve sa istim cilјem, i da u njoj i komunikacija bude, pre svega, zasnovana na tačnim i pravim informacijama i u skladu sa zakonom.
3. Sa stečenim znanjima sigurno ću se lakše snalaziti u svakodnevnom radu.
4. Tema saradnje mi je interesantna, u kontekstu partnerskih odnosa sa kolegama (ne samo u timovima).
5. Struktura (tipovi) pregovarača, tipovi nastavnika.
6. Apsolutno sve što smo čuli usko vezano za posao koji obavlјamo i poučno.
7. Kontinuirano obraćanje polaznicima seminara, primena i analiza konkretnih primera.
8. Primeri iz prakse.
9. Povezivanje teorije i prakse.
10. Brojni primeri iz prakse.
11. Analiza situacija, jer su realizatori davali konkretne primere i još konkretnije odgovore na naše nedoumice!
12. Razmena korisnih informacija, primeri iz ličnog iskustva mogu doprineti u značajnoj meri stručnom usavršavanju.
13. Upoznavanje i učenje članova ZOSOVA i pregovaranje.
14. Primena zakonskih regulativa koje nam pomažu u odnosu sa roditelјima i drugim radnicima škole.
15. Primena zakonskih regulativa koje nam pomažu da shvatimo da smo preuzeli mnogo obaveza koje nisu naš deo posla.
16. Upitnik o poznavanju zakona i pravila. Nisam znala odgovor na dosta pitanja i kasnija analiza ankete mi je pomogla da saznam nešto novo.
17. Upućivanje na zakon; davanje konkretnih uputstava.
18. To što sa seminara odlazim sa znanjima koje mi pomažu u svom radu.
19. Kao i uvek dobra saradnja, interesantni primeri. Mogućnost primene naučenog u svakodnevnoj praksi.
20. Dobra atmosfera, kvalitetna obrada sadržaja, primenlјivi saveti. Dobri primeri iz prakse koji pomažu da se usvoje sadržaji.
21. Primeri iz prakse i saveti za prevazilaženje problema.
22. Što sam saznala mnogo toga novog što će mi pomoći u radu.
23. Sadržaj, način rada.
24. Korisne su mi teme za rad u nastavi.
25. Primeri i situacije iz svakodnevnog života.
26. Konkretni primeri iz prakse i njihova analiza!
27. Način na koji se održava seminar, elokventnost i stručnost predavača...
28. Svi sadržaji su bili funkcionalni i način rada.
29. Upoznavanje sa izmenama u Zaakonu.
30. Aktivnosti su jako značajne za primenu u nastavi i komunikaciji sa lјudima.


II - Nefunkcionalno - konkretno:

•1. Ne. Sve je bilo svrsishodno.
•2. Nisam primetila, jer su obe vrlo pragmatične „mi okom – one skokom“.
•3. Iako je sadržaj predavanja više nego koristan, predložila bih uvođenje više vežbi učesnika seminara, odnosno više rešavanja konkretnih situacija iz svakodnevne prakse.
•4. Možda nisam bila raspoložena, ali priča o Aristotelu i njegovim metodama (saznanjima i sl.) mi nije najjasnije.
•5. Pojedini primeri s kraja drugog dana seminara.
•6. Sve funkcionalno.
•7. -
•8. Ne.
•9. Ne.
•10. -
•11. Ne.
•12. Ne.
•13. Ne! Odlični predavači!
•14. -
•15. Sve je funkcionisalo kako treba.
•16. Bilo je dinamično i korisno.
•17. Nema toga.
•18. Ne.
•19. Ne.
•20. Ne, osim dužih izlaganja učesnika
•21. Možda više radionica, a manje teorije i priče.
•22. Ne.
•23. Ne.
•24. Sve mi izgleda dovolјno efikasno.
•25. Ne
•26. -
•27. -
•28. Ništa.
•29. -
•30. Sve je funkcionalno.


III - Konkretni predlozi za kvalitetno pobolјšanje obuke:

•1. Pravna obuka 
•2. Uglavnom je sve bilo obuhvaćeno!
•3. Odgovoreno iznad.
•4. -
•5. Seminar u vezi primera IOP-a u osnovnoj i srednjoj školi.
•6. Ostanite kakvi ste. Želimo da se družimo i dalјe.
•7. Mislim da je potrebno što više konkretnih primera ako vreme – satnica to omogućava.
•8. -
•9. -.
•10. -
•11. Više konkretnih primera iz prakse,
•12. -
•13. Nemam šta!
•14. -
•15. -
•16. -
•17. -
•18. Stručno i kvalitetno radite svoj posao, mogu samo da vas reklamiram.
•19. Nastavite tako, zadovolјni smo.
•20. Ne menjajte se.
•21. Mislim da dobro radite i rado vas „reklamiramo“,
•22. -
•23. _
•24. -
•25. Ništa, sem da nastavite tako! Dođite nam opet, uvek ste dobrodošli! 
•26. -
•27. -
•28. -
•29. -
•30. Veća komunikacija, među učesnicima.


IV - Šta ćete nakon obuke prvo pokušati da primenite u svom dalјem radu?

•1. Praviću jasniju razliku između želјa i potreba drugih lјudi, tj. sagovornika. Na lakši način ću probati da dođem do želјenih rezultata i kao roditelј i kao nastavnik.
•2. Sve bih pokušala da primenim...
•3. Svakako ću se detalјnije pozabaviti zakonom i pravilnicima, te odgovornost učesnika i voditelјa, kako bih se lakše snalazila u neprijatnim situacijama, a sa cilјem pružanja što kvalitetnije podrške i učenicima i roditelјima.
•4. Da. Priču o partnerskim odnosima, kao i uopšte o saradnji. Pokušaću da primenim u svojim odnosima sa kolegama, ali po potrebi i u razredu.
•5. Načini pregovaranja.
•6. Već od sutra. Najviše ću primenjivati stečeno znanje u odnosu sa učenicima i roditelјima.
•7. Mogu očekivati primenu. Smirenija, jasnija i konkretnija komunikacija.
•8. U odnosu prema roditelјima, učenicima, kolegama u smislu ne prihvatanja tuđih obaveza i odgovornosti.
•9. Bolјa informisanost sa zakonskom regulativom.
•10. -
•11. Pokušaću. Svakako sam bolјe informisan o nadležnostima pojedinih službi.
•12. -
•13. Naravno!!! 1. naučiti članove Zakona!!!; 2. Deo seminara (tipovi učenika, roditelјa..-tačka na roditelјskom.; 3. Upoznavanje roditelјa sa njihovim zakonskim obavezama i dužnostima.
•14. -
•15. Postepeno postavlјanje cilјeva – korak po korak.
•16. Dobro poznavanje pravila i zakona pomaže mi da zaštitim sebe.
•17. Svaki seminar istih realizatora sam primenjivala odmah po učešću, tako da verujem i da ću segmente ovog (pre svega „svoju moć“.
•18. Uvek!
•19. Da.
•20. Naravno.
•21. Ja imam moć i svoj opis posla. Neću preuzimati tuđi deo posla. Misliću na sebe!
•22. Mogu.
•23. Da, bolјa komunikacija.
•24. Pa sve možemo koristiti.
•25. Svakako!
•26. Jedino primenom naučenog (tačnije ste nas podsetili na ono što znamo, osvestili). Seminar ima smisla!
•27. Od pridržavanja zakonskih stavki koje štite prosvetne radnike, a o kojima ste govorili.
•28. Da.
•29. Postavlјanje konkretnijih granica.
•30. Lični razvoj i saznanja mogu doprineti da promenim aktivnosti u radu.