Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Mi i oni

04.11. Seminar 122-16: Osnovna škola27.10. Seminar 122-15: Osnovna škola "Grabovac", Grabovac, 26. i 27.10.2019.g.02.09. Seminar 122-14: Osnovna škola "Jovan Dučić" Petrovaradin, 31.08. i 01.09.2019.g.19.08. Seminar 122-13: Osnovna škola "Andra Savčić" Valjevo, 17. i 18.08.2019. g.08.04. Seminar 122-11: Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Begaljica, 06. i 07.04.2019. g.26.03. Seminar 122-10: Prva obrenovačka osnovna škola Obrenovac, 23. i 24.03.2019. g. škola03.02. Seminar 122-8: Osnovna škola "Radojka Lakić" Beograd, 02. i 03.02.2019. g.26.11. Seminar 122-6: OŠ "Milica Stojadinović Srpkinja" Vrdnik, 24. i 25.11.2018.g.31.10. Seminar 122-5: Muzička škola "Kosta Manojlović" Smederevo, 27. i 28.10.2018.g.22.10. Seminar 122-4: Osnovna škola "Slavko Rodić" Bački Jarak, 20. i 21.10.2018.g.15.10. Seminar 122-3: Osnovna škola "Vladimir Rolović" Rakovica, 13. i 14.10.2018.g.03.10. Seminar 122-2: Osnovna muzička škola

Seminar 122-11: Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Begaljica, 06. i 07.04.2019. g.

b]1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena
1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani ..................... 3.97
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika. 3.83
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ...................... 3.86
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici......................... 3.93
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad... 3.93
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi.... 3.97
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada....... 3.97
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja...3.93
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.. 3.86
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke.. 3.93
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 3.92)

11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga...................2
b) od kolega..............1
v) od ustanove u kojoj radim....26
g) od centra za stručno usavršavanje....0
d) od školske uprave..................0
đ) na neki drugi način ................0

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 0
g) 40-59% ....... 0
d) 60-79% ........ 3(10.35%)
đ) 80-99% ....... 16(55.17%)
e) 100% ...........10(34.48%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 29 (100.00%)

b) NE........... (0.00%)

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Carevi ste!
• Interesantno, poučno i korisno. Sve preporuke!
• Interesantno, drži pažnju!
• Vrlo postupno i smisleno izlaganje.
• Poučno, praktično provereno, zanimlјivo.
• Konkretno, poučno, primenlјivo u praksi, zanimlјivo!
• Kreativno i inovativno!
• Analiza svog rada, odgovornosti.
• Spontano, bez previše teorije i uglavnom o konkretnim stvarima pričano.
• Sve je bilo odlično!


1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)

1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Održan nivo dosadašnje uspešnosti realizacije ovog programa, zahvalјujući pre svega onoj polovini učesnika koji si bili svesni svojih aktuelnih potreba i mogućnosti koje pruža zajednički rad sa realizatorima.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo, ali je neučestvovanje u završnoj evaluacije zajedničkog rada, skoro polovine učesnika nepovolјni signal, koji ji bi mogao da ugrozi obim i kvalitet primene stečenih znanja i veština u postseminarskom periodu, na individualnom i na kolektivnom nivou.


2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

I - Najznačajnije i najkorisnije:

1. Nečitko
2. Moć i autoritet – postavlјanje psihol. granica iz uloga. Pregovaranje – više osvestiti potrebe i interese.
3. Korisno je predlaganje načina rešavanja konkretnih situacija na koje nailazimo u školskoj praksi
4. -
5. – Najkorisnija su konkretna rešenja za moguće situacije. Predavači su otvoreni za razgovor i spremni da odgovore na sva pitanja.
6. Najviše zbog toga što nalazim potvrdu sa nekim mojim razmišlјanjima. Seminar je koristan zbog primene granica.
7. Razmatranje i diskusija konkretnih primera iz prakse.
8. Izuzetno su zanimlјivi praktični primeri i preporuke u radu sa učenicima i roditelјima.
9. -
10. Odlično je sve!
11. Primeri, znanja i iskustva predavača u jako delikatnim i složenim situacijama.
12. Sve je bilo značajno i korisno.
13. Prava, obaveze, odgovornost.
14. Razmena iskustava.
15. -
16. -
17.-
18. -
19. -
20. -
21. -
22. -
23. -
24. -
25. -
26. -
27. -
28. Najkorisniji su praktični, konkretni primeri, saveti koje možemo primeniti u praksi.
29. Najkorisnije mi je bilo da konačno osvestim da svako ima svoju odgovornost, i kako da postupim s roditelјem koji se bahato ponaša.


II - Nefunkcionalno - konkretno:

• 1. -
• 2. Sve je bilo u funkciji.
• 3. -
• 4. -
• 5. Ne.
• 6. -
• 7. Ne.
• 8. Ne.
• 9. Ne.
• 10. Ne, sve je super!
• 11. -
• 12. Ne
• 13. -
• 14. -
• 15. -
• 16. -
• 17. -
• 18.-
• 19. -
• 20. -
• 21. -
• 22. -
• 23.-
• 24. -
• 25.-
• 26. Ne.
• 27. -
• 28. -
• 29. Ne, sve je bilo svrsishodno.
• 30.


III - Konkretni predlozi za kvalitetno poboljšanje obuke

• 1. -
• 2. Nemam ništa konkretno, sve je dobro.
• 3. -
• 4. -
• 5. Ne.
• 6. Nema se šta dodati, realizatori puni energije, znanja i entuzijazma.
• 7. Ne
• 8. -
• 9. Sve je idealno koncipirano.
• 10. -
• 11. -
• 12. -
• 13. -
• 14. -
• 15. -
• 16. -
• 17. -
• 18. -
• 19. -
• 20. -
• 21. -
• 22. -
• 23. -
• 24.-
• 25. -
• 26. Ne.
• 27. -
• 28. Seminar je veoma koristan, bilo je dinamično, nemam predloga. 
• 29. -

IV - Šta ćete nakon obuke prvo pokušati da primenite u svom dalјem radu?


• 1. Nečitko.
• 2. Odmah krećem sa primenom u svakodnevnom radu, naročito pregovaranje.
• 3. Primenila bih – da probam drugačiji pristup (način, metod)..
• 4. Da, postavlјanje cilјa i ostvarenja istog, postavlјanjem principa i pridržavati se istih.
• 5. U prvi plan bih stavila primenu svog razmišlјanja i radila na većoj asertivnosti, strplјenju i bolјoj komunikaciji.
• 6. Naravno, već se primenjuje, nije prvi seminar sa njima.
• 7. Da! Jasnim preciziranjem odgovornosti promeniću svoj stav u komunikaciji sa roditelјima.
• 8. Od odnosa sa kolegama i decom.
• 9. -
• 10. Svakako!
• 11. Naravno! Bolјe poznavanje sopstvene odgovornosti.
• 12. Da. Da ne preuzimam odgovornost za koju nisam odgovorna.
• 13. Bolјa komunikacija.
• 14. Od pregovaranja.
• 15. -
• 16. -
• 17. -
• 18. -
• 19.-
• 20. -
• 21. -
• 22. -
• 23.-
• 24.-
• 25. -
• 26. Da.
• 27. -
• 28. Trudiću se da ne preuzimam odgovornost i posao koji nisu moji. Vratiti odgovornost onom kome pripada!
• 29. Da.